Søndag
19 September 2021
65-0725M
De Salvede I Endetiden

Kjære Utvalgte Brud,

Grunnen til at de Utvalgte, sa Jesus, ikke vil bli forført, fordi de er Ordet. De kan ikke være noe annet. De kan ikke høre noe annet. De vet ikke av noe annet.

Det er ikke noe større i livet enn å vite at Gud valgte Sin profet før verdens grunnleggelse til å tale disse Ordene. Den gang tillot Han at Hans Røst ble spilt inn, slik at vi, Hans forutbestemte Brud, kunne referere tilbake til og høre Hans Røst som ble spilt inn og lagret, fordi Han ville at vi skulle vite:

  • Vi er Ordet.
  • Vi kan ikke bli forført.
  • Vi kan ikke være noe annet.
  • Vi kan ikke høre noe annet.
  • Vi vet ikke av noe annet.

Han visste at vi ville trenge oppmuntring i dag mer enn noen annen tid i historien. Kampene ville rase som aldri før. Hans Brud ville bli satt på prøve. Men om Han kunne minne sin Brud på hvem de er, kunne de fryde seg i sine hjerter og vite at de er Hans kjærester i Hans fullkomne Vilje. 

Hva enn satan kaster på oss, hva enn vi må gå igjennom, nå vet vi at Han velger ut en Brud, og vi er den Bruden. Vi er ikke Skamfull over vår Åpenbaring av Ordet. Vi vil aldri Prøve å gjøre Gud en tjeneste uten at det er Guds vilje. For oss er det Åndelig Mat i rett tid. Vi gjenkjenner at De salvede i endetiden vil være her, men vi vil HOLDE OSS TIL ORDET.

Hvis du ønsker å ha den samme forsikringen, kom og bli med oss på søndag kl. 14:00, Jeffersonville-tid, for å høre: 65-0725M De salvede i endetiden.

Bro. Joseph Branham

 

 


Skriftsteder å lese:

Matteus 5,44-45 / 7,21 / 24,15-28
Lukas 17,30 / 18,1-8
Johannes 14,12
Efeserne 1,5
2. Timoteus 3,1-8
Hebreerne 6,1-8 / 11,4
Åpenbaringen 10,1-7 / 16,13-14
Malaki 4,5
1. Kongebok 22,1-28
Jeremia: kapittel 27 og 28