Arkiverte brev
onsdag 2. desember 2020

Kjære Lysets barn,

Vi bare elsker å lytte til Ordet når Han henvender Seg til oss i Sin Suverene Guddom. "Jeg er Han som holder de sju stjernene i Min høyre hånd. Som var død og er levende. Jeg er Han som har det skarpe sverdet med to egger. Øynene Mine er som en flamme av ild, og føttene Mine er som fint kobber. Jeg er begynnelsen og enden, både Alfa og Omega. JEG ER Allmektige Gud."

Så forteller Han oss at Han vil sende Sin store engel-budbærer til oss, som vil være en mester i Ånden, og som vil vise oss store tegn og under. Han vil åpenbare for oss hvordan han vil være en fullkommen seiersherre og motta et nytt navn. Han vil gi ham en "spesiell åpenbaring" om hvem Han er og vil vite alt om Ham. Han vil motta den skjulte Manna, det skuebrødet, deretter gi det til oss, Hans Brud.

Han fortalte oss at denne Elias vil være Guds egen Røst til oss. Han vil være den som Hans Ord vil komme til, og som vil ha den Guddommelige tolkningen av Hans Ord. Han vil være en mektig lysets engel, som vil komme i kraft og vil lede oss til Herren Jesus Kristus.

Han vil åpenbare for oss alt om den store horen i Hans Ord, og at hun hadde barn. Hvordan hun forlot sin første kjærlighet og ble nikolaitt og hedensk. Hun begikk utroskap med Hans Ord, og nå er hun åndelig død og vil gå gjennom den store trengsel.

Men til oss, Hans Brud, gir Han en ÅPENBARING FRA HIMMELEN, og på denne klippen vil Han bygge Sin Menighet, og helvetes porter vil ikke seire over Den.

Vi bare gløder når Hans Lys skinner på oss og forteller oss at vi er som et hus i brann på en vindfull dag, slaktet før verdens grunnleggelse, vasket i Mitt Blod, fylt med Min Ånd, med tegn og under som følger. Dere er Min lille flokk, som holdt seg til Mitt Ord.

La oss knele ned i våre rom i kveld. Bare oss og Han der, og fryde oss og fortelle Ham fra dypet av vårt hjerte:

Jeg er så glad jeg kan si JEG ER EN AV DEM.

Bro. Joseph

lørdag 28. november 2020

Kjære Byggmestere,

Fader vår, Du som er i Himmelen, helliget være Ditt Navn. Komme Ditt Rike. Skje Din vilje, som i Himmelen, så og på jorden. Vi ber om at Du vil være med oss, Far, og velsigne oss og hjelpe oss til å være kloke byggmestere i denne tiden med stor nød blant folket.

Å, hvor vi elsker Guds timing. Den er alltid FULLKOMMEN. Han har en tid og en stund for alt. Klokken Hans går alltid riktig. Han kommer ikke ett sekund for sent. Alt skjer nøyaktig på den måten og i den tiden som Gud sa det ville skje.

Men grunnen til denne spesielle tiden var at vi ville … Den Hellige Ånd hadde lagt denne advarende overbevisning på mitt hjerte, at: “Menigheten i denne dag burde ha dette Budskapet.” Fordi, jeg tror at det er de mest enestående Budskapene i Bibelen, fordi det åpenbarer Kristus i Sin Menighet i denne tid.

I dag kan vi være trygge på at hvert Budskap vi lytter til er i Hans fullkomne Vilje og i Hans fullkomne tid. Jeg tror ikke det er ved en tilfeldighet eller ved menneskets vilje at vi lytter til De syv menighetstider akkurat nå.

I 1960 åpenbarte Den Hellige Ånd for Sin 7. engelbudbærer at nå var tiden kommet for ham å advare Hans Brud og å gi dem Åpenbaringen om De syv menighetstider.

Det var også første gang i vår historie at en katolsk mann ble valgt til å være president i USA.

Han ba oss å huske profetien Herren ga ham i 1933; at de ville tillate kvinner å stemme, og ved å gjøre dette ville de velge feil person. John F. Kennedy vant valget med svært liten margin over den republikanske sittende presidenten, Richard M. Nixon. Valget hadde vist seg å være korrupt på grunn av falske valgmaskiner.

Nå i dag, 60 år senere, leder Herren oss igjen til å lytte til De syv menighetstider, akkurat på samme tidspunkt som en ny katolsk president er blitt valgt i USA. Det er også første gang i historien at en kvinne er blitt valgt som vise-president. Dette valget bestrides også som korrupt av den republikanske sittende presidenten Donald J. Trump.

Han fortalte oss hvordan Konstantin dannet Konsilet i Nikea for å FORENE kirken og staten sammen og gjøre dem til én. Han hadde i tankene å styrke sitt imperium, å konsolidere og sveise dem sammen, noe som ville gjøre ham til den største herskeren i verden. Nikolaisme og hedenskap ble viet og fødte den første organiserte kirken.

Det var omtrent 1500 delegater og biskoper som deltok i det rådet, men de overstyrte dem med korrupsjon og stemte for at kirken skulle settes under tilsyn av paver og biskoper.

Han fortalte oss hvordan Akab først brukte denne strategien for å styrke sitt rike og sikre det ved å gifte seg med kvinnen Jesabel. Det var en politisk manøver for å FORENE folket og styrke hans rike.

De tilba dragen fordi den hadde gitt dyret makt, og de tilba dyret og sa: ‘Hvem er som dyret? Og hvem kan kjempe mot det?’

Vi har blitt advart i Ordet at det kun er én mann som er mektig nok til å gjøre det, og det er paven.

Han sa:

“La oss organisere oss og komme sammen.”

Den nyvalgte president Biden siterte pave Johannes Paul II da han formante amerikanere: «Vær ikke redde». Han siterte også fra en katolsk hymne i sin første tale som nyvalgt president. Biden ser på sin tro som en vei til å helbrede og til å lede.

En uke før valgdagen, da han var i Georgia, siterte han i detalj pavens siste encyklika: “Fratelli Tutti.” Det betyr: “Vi er alle brødre”.

I en nyhetsartikkel sa en journalist:

Stort sett, de utdragene som Biden velger å sitere fra, så ser det ut som om at han tenker på hvordan hans egen katolske tro skal lede hans tilnærming til å lede en nasjon av katolikker og enda mer, de som ikke er katolikker.

Guds timing er FULKOMMEN. Vi ser moderne hendelser bli klargjort ved profeti. Skriften går i oppfyllelse. En katolsk president og hans kvinnelige vise-president som FORENER kirke og stat sammen, for å styrke sitt rike, på samme måte som Akab og Konstantin. Timingen finner sted nøyaktig slik profeten fortalte oss.

Men Gud var ikke med dem. Hvor var Gud? Han var med Sine hellige i et lite hjem eller i en hule.

Priset være Herren. Hva gjør Hans Brud? Sitter sammen i Himmelske steder i Jesus Kristus og lytter til Fåremat.

Kom sammen med oss og bli en del av Skriften som går i oppfyllelse, mens vi hører på Guds Røst som taler til oss på søndag kl. 14:00 Jeffersonville tid (kl. 20:00 norsk tid), for å høre Tyatira menighetstid 60-1207.

Bro. Joseph Branham

 

Skriftsteder å lese som forberedelse til å høre talen, “Tyatira menighetstid”

Åpenbaringen 2,18-29 / 13,1-4 / 13,6-8 / 13,14

 


Oversatte taler

French

Spanish

Portuguese

Italian

Norwegian

Romanian

Russian

onsdag 25. november 2020

Kjære Lydbånd-folk,

La oss sammen si: “Pris Hans Navn!”

Det er rett og slett ingen ord i mitt fattige ordforråd som kan uttrykke den gleden, kjærligheten og freden som er i mitt hjerte når jeg hører disse Budskapene, det oppleves som om det er første gang.

For en Åpenbaring Han gir til Sin Brud. Hvilken salig visshet vi har som Hans utvalgte Brud. Han talte gjennom Sin profet og ba om at VI, Hans forutbestemte PÅ LYDBÅND, skulle vite at Dette Budskapet er den Guddommelige tolkningen av Ordet, som ble gitt ham å gi til Hans Brud.

Vi ernærer oss daglig av Guds Røst når Han taler gjennom Sin stadfestede engelbudbærer og åpenbarer Sitt Ord for oss.

De sier at vi legger for mye vekt på denne engelen og ikke Jesus. All ære må gå til Jesus. DET GJØR DEN. Dette Budskapet er ikke ordene fra Hans engel, det er Guds Ord. Vi tilber ikke mannen, men Gud som er I den mannen. Det er selve kjernen i dette Budskapet.

Ikke bli identifisert med denne forkynneren:

Og så en som sto ved døren, (for mange år siden, her i tabernaklet), en forkynner, sa: "Vel, all ære til Gud, jeg vil ikke at noen gir ære til meg." Skjønner? Sa: "Jeg vil at all ære skal gå til Gud." Jeg sa: "Vel, det gjør den." Skjønner? Og jeg sa: "Vel, jeg for min egen del, setter pris på det." Jeg sa: "Jeg setter veldig pris på det." Og jeg sa: "Jeg må være sannferdig." Og han sa, han sa: "Vel, jeg liker ikke at folk roser meg, æren skal gå til Gud!" Jeg svarte: "Det er bare en forskjell på meg og deg: Jeg er ærlig om det, og det er ikke du."

La oss se på noen få sitater og se hvilken vekt GUD la på denne engelen.

Gud ga ham: Den Guddommelige tolkningen som Du har gitt meg.

Han mottok den: "Skjulte manna." Manna som ikke blir gitt til hele forsamlingen.

Det var: En spesiell åpenbaring, fordi han måtte undervise de andre.

Hvem mottok denne åpenbaringen?: Åpenbaringen av Ordet blir gitt til engelen for den tidsalderen.

Hva var det?: Det er en litt større åpenbaring om hva Kristus er, kanskje et litt høyere kall.

Hvem kontrollerte hva han sa?: Engelen var i Hans hånd under Hans Egen kontroll.

Hvilken kraft har han?: Kraften direkte fra Ham, fra Hans høyre hånd.

Hvor viktig er ordene til denne engelen?: De har all makt mens de er her på jorden, fordi de er Lysene fra Ham, som gir Lyset til menighetstiden.

La oss nå slå det ordentlig fast.

Hvem er den 7. engelbudbærer?: Den mektige Lysets engel som vil komme til oss.

Hva skal denne engelen gjøre?: Lede oss ut, ved den mektige Hellig Ånd, komme i kraft og lede oss til Herren Jesus Kristus.

Du sier, han snakker om Den Hellige Ånd, ikke denne engelen: Han vil sannsynligvis ikke vite det, men han vil være her en av disse dagene.

Den Hellige Ånd vil ikke vite hvem Han er?

Han er ikke her nå, men vil Han være her en dag?

Han snakker om LYSETS ENGEL, DEN 7. MENIGHETSTIDS BUDBÆRER.

Men hva vil Gud gjøre for Sin engel?: Gud vil gjøre ham kjent. Han trenger ikke å gjøre seg selv kjent, Gud vil gjøre ham kjent. Gud vil stadfeste Sitt Eget. Det var det Han sa da Jesus var her, og de kjente Ham ikke, skjønner. Han sa: “Hvis Jeg ikke gjør Min Fars gjerninger, så tro Meg ikke; men hvis Jeg gjør Min Fars gjerninger, og du ikke kan tro Meg, så tro gjerningene."

Det er derfor denne engelen er vår pastor: Du vil aldri leve noe høyere enn pastoren din. Bare husk på det, skjønner. Og så... For han er hyrden som gir deg mat. Hvis han er hyrden, må han vite hvor mannaen er, for å mate fårene.

Og vi, Bruden sier: "Vi hviler i det!"

Bro. Joseph Branham

lørdag 21. november 2020

Kjære Guddom-talende Brud,

Mens verden er i en tilstand av forvirring med panikk og angst, lytter Bruden til Røsten, i våre hjem, i våre kirker og i våre biler. Vi går rundt med små propper i ørene og hører Hans budbærer forteller oss at Gud ser ned på oss fra toppen av klippene, ikke ned i en eller annen dal der Han ser etter våre dårlige sider og fordømmer oss, men Han ser oss på den måten Han ønsket å se oss, fra kjærlighetens og nådens høyde. Vi er ALENE med Ham og forteller Ham at vi ikke trenger rådgivning fra noe råd, vi har «Så sier Herren» i vår midte.

Vi vil stå som Josva og Kaleb. Vårt Løftesland kommer til syne på samme måte som deres gjorde på den tiden. Han fortalte oss at Josva betyr «Jehova-Frelser», og at han representerer endetidens leder som vil komme til menigheten, slik Paulus kom og var den første lederen.

Vi representerer Kaleb, som stod trofast med Josva. Josva var en Gud-sendt profet. Gud plasserte det fulle lederskapet i Josvas hender, fordi han hadde holdt seg til Ordet. Gud kunne stole på Josva, men ikke på de andre. Han sa at dette ville gjenta seg i endens tid ... det samme problemet, det samme presset.

Han forteller oss hele tiden og i enhver tidsalder at Bruden må være ytterst forsiktige så de holder seg til Det Ordet, og med den som Gud har utvalgt til å være den sanne ordinerte og stadfestede leder for tiden.

Du sier, det er Den Hellige Ånd. Det er riktig, men Gud lovet i denne siste tidsalder at Han ville sende Sin 7. engelbudbærer for å lede Sitt folk, akkurat slik som Han gjorde på Moses' tid. Akkurat slik som Han gjorde i enhver tidsalder. Gud forandrer Seg aldri. Hans program er alltid det samme.

La oss ta en bibelsk advarsel her. Var det ikke på Moses’ tid, han som Gud hadde stadfestet, at Kora reiste seg og stod imot denne mektige profet? Han trettet med Moses og påstod at han hadde like mye fra Gud til å lede folket, og at andre hadde del i den Guddommelige åpenbaring på lik linje som Moses. Han fornektet Moses’ autoritet.

Den samme ånden sier i dag: «Du kan ikke tro hvert Ord som er på de lydbåndene», «Du går bort fra Ordet hvis du tror det», «Det er forskjell på Bibelen og lydbåndene».

Jeg må bare si her at vi er som efeserne fra gammelt av. Vi kjenner Ordet som broder Branham lærte oss. Vi tror hvert Ord han lærte oss. Det er ikke hans Ord, men Guds Ord som talte gjennom ham, på samme måte som det var med Paulus.

De så disse falske apostlene inn i øynene og sa: «Dere sier ikke det som Paulus sa. Derfor er dere falske.» Åh, det setter hjertet mitt i brann. Kom tilbake til Ordet! Det er egentlig ikke du som prøver apostelen og profeten og læreren, DET ER ORDET SOM PRØVER DEM. En av disse dager vil det komme en profet til Laodikea menighetstid, og du vil vite om han er den ekte som er sendt fra Gud eller ikke. Ja, det vil du, for hvis han er fra Gud VIL HAN VÆRE I DET ORDET NØYAKTIG SLIK GUD GAV DET TIL PAULUS. HAN VIL IKKE VIKE FRA DET ET ØYEBLIKK, IKKE MED ÉN IOTA. I den siste tidsalderen, når mange falske profeter vil stå fram, følg med og se hvordan de hele tiden forteller deg at om du ikke tror dem og hva de sier, så vil du gå fortapt; men når denne SISTE TIDERS PROFET kommer på scenen, hvis han virkelig er den profeten, vil han rope ut: «Kom tilbake til Ordet, ellers er du fortapt.» Han vil ikke bygge på en privat åpenbaring eller tolkning, men på Ordet. Amen og amen!

Så hva er da Ordet for vår tid, er det kun Bibelen og ikke lydbåndene?

Nå, Paulus sa dette til sine hebraiske tilhørere. Nå, de hadde ikke lydbåndopptakere, slik vi har her i dag. Men de hadde skribenter som satt der og noterte Det ned akkurat slik Paulus forkynte Det.

Og på samme måte er Det rett her. Vi får Det via lydbåndopptakere, og disse lydbåndene går verden rundt, ser du, for å vise at Det er Sannheten. Vår religion er ikke forgjeves, Det er virkelig den oppstandne Jesus Kristus, den samme. Nå må vi ikke ringeakte Det.

57-0901M - Hebreerne, kapittel tre

Her er det for enhver å lese og høre. Slik de gjorde på Paulus sin tid, da de kun hadde skribenter, så får vi det samme Ordet i dag ved lydbåndopptakere. Hvor blinde de er og for en mangel på åpenbaring de har!

Fordi vi tror hvert Ord, blir vi den fulle, manifesterte Ord-bruden som Han lovet ville komme. Vi er kjøtt av Hans kjøtt, ben av Hans ben, Ånd av Hans Ånd. Vi er Hans Ord-brud, som vil gjøre de samme gjerningene som Jesus gjorde.

Når en Åndsfødt, Åndsfylt mann i tro tar dette Ordet inn i sitt hjerte og legger det på sine lepper, så er det det samme som at Guddom taler. Hvert fjell må vike. Satan kan ikke holde stand mot den mannen.

Hvilken vidunderlig tid vil lever i. Vi er rolige, avslappet og fryktløse. Hvert fjell må vike. Satan kan ikke holde stand mot oss. Gud taler til oss og forteller i hvert Budskap vi hører hvordan vi er Det levende Ord som var forutsagt skulle komme til disse menighetstidene.

Om du ønsker å motta den største velsignelsen gjennom alle tider og høre den største åpenbaringen som noen sinne er talt siden verdens grunnvoll ble lagt, så vær sammen med oss på søndag kl. 14:00, Jeffersonville tid (kl. 20:00 norsk tid), og hør Pergamon menighetstid 60-1207.

Bro. Joseph Branham

 

Skriftsteder å lese som forberedelse til talen, «Pergamon menighetstid»:

4. Mosebok 23,8-9
Åpenbaringen 2,12-17 / 17,1-5 / 17,15

 


Oversatte taler

Fransk

Spansk

Portugisisk

Italiensk

Norsk

Rumensk

Russisk

onsdag 18. november 2020

Kjære Gjenløste,

Hvilken herlig stund vi hadde på søndag, da vi satt sammen og lyttet til Den Hellige Ånd tale til oss gjennom Hans utvalgte kar, som åpenbarte Hans Ord til oss. Avslutningsvis i talen oppmuntret han oss igjen ved å si: `Vi skal kjenne Ham, og gjenløst ved Hans side skal vi stå, vi skal kjenne Ham ved Hans naglemerkede hender.'

Så ba han oss om å ta med Navnet Jesus, og falle ned ved Hans føtter når vi samler våre familier og ber vår familiebønn.

Han fortalte oss til og med hvordan vi skulle tilnærme oss Ham i kveld på vårt bønnemøte.

Åh, Guds Menighet, ikke gå glipp av dette! Tilbederen, når han virkelig tilnærmer seg Guds Sønn og ved tro legger sine hender på Ham (Åh, du!), ser der i ansiktet Hans med spyttet som renner nedover ansiktet Hans, Blodet som renner nedover ansiktet Hans, føler smerten av "Min Gud! Min Gud! Hvorfor har Du forlatt Meg?" Å, broder, når du ser hvilken pris, at Han døde for deg, og Hvem Det var, Emmanuel, Gud døde i stedet for deg.

I kveld vil vi igjen få en vidunderlig stund i sammen med Ham.

Bro. Joseph Branham