Arkiverte brev
onsdag 23. september 2020

Kjære Brud,

Uansett hva vi er i behov av på denne livsreisen, forsørger Dette Budskapet oss og gir oss svar på alle våre spørsmål. Sannelig, Det er vårt kompass, som peker mot vår Nordstjerne.

Fienden angriper oss konstant og plager oss, for han vet at vi er Kristi Brud. Men Han fortalte oss hva vi må gjøre hver dag for å holde djevelen lukket og forseglet UTE, og Ham lukket og forseglet INNE:

Det som daglig vil holde verden borte fra deg, er når du faller ned på dine knær og sier: «Herre Jesus!» Og Blodet kommer ned, og Det forsegler deg helt igjennom slik at djevelen ikke kan ta deg. Ser dere? Det er riktig. Skjønner? Så da, åh, mange ganger går folket rundt og sier: «Det er forferdelig», men det betyr ingen ting, det holder deg trygg. Det er det viktigste, holder deg trygg. Sier: «Du er gammeldags», men det spiller ingen rolle, det holder deg trygg.

56-0513 - «Undervisning om Moses»

For en ære, over all ære, at vi kan falle ned på kne og begynne å snakke med Ham, fortelle Ham at Han skal forsegle eventuelle mangler vi har, og forsegle oss med Sin Hellige Ånd i våre hjerter og sjeler. Vi ser ut igjennom det lille vinduet på toppen av vår Ark og puster inn den friske luften av Hans Hellige Ånd, mens Hans Ords Ark bærer oss trygt, og vi flyter høyt over enhver fare.

Når fienden kommer snokende omkring, vil han raskt forsvinne, for vi har ti tusen engler som er leiret rundt oss for å beskytte oss. Om vi setter oss fast i en virvelstrøm, frykter vi ikke, for våre engler skyver oss rett ut i Hovedstrømmen.

For en herlig stund vi får i kveld når Hans Brud fra hele verden faller ned på kne for å Takke Ham og lovprise Ham for Hans store kjærlighet til oss.

Bro. Joseph Branham

lørdag 19. september 2020

Kjære Bønnekrigere,

Nok en gang skjer det noe Overnaturlig i våre hjem, i våre menigheter, uansett hvor vi er, når vi sitter sammen i Himmelske steder og hører Guds Røst tale direkte til oss, ansikt til ansikt.

Det er ingen andre enn Menneskesønnen, Hans Ord som er skarpere enn noe tveegget sverd, skjelner ånden og hjertets hemmeligheter akkurat slik som Han gjorde da Han ble gjort kjød her på jorden, i Guds Sønn. Han kommer og taler med oss der vi er, for å ha fellesskap med oss og for å åpenbare Sitt Ord. Han fortalte oss: «Du er Min Brud.»

For en fantastisk tid vi har over hele verden, for hver eneste dag gir Hans oss mer Åpenbaring. Hvem Han var i begynnelsen, hvem Han var da Han ble kjød for å ta bort syndene våre og rettferdiggjøre oss, og hvem Han var da Han kom og Åpenbarte Seg Selv som Menneskesønnen i vår tid. MEN NÅ er Hans store plan fullendt, vi anerkjenner hvem Han er NÅ!! Han er Gud gjort kjød i HVER OG EN AV OSS, Hans fullt ut gjenopprettede Brud.

Kan det være en større Åpenbaring enn det? Er det noe som kan være større enn å vite, at du uten tvil er oppfyllelsen av Skriftene, og at du er Ordet manifestert i dag? Nei, det er ingen større ære Han kunne gi til en dødelig enn det å vite at du er Hans Utvalgte Kjæreste Brud.

Verden er i Fødselsveer som aldri før. Tidspunktene for smertene kommer så raskt nå, nærmere og nærmere hverandre. De blir mye hardere for hver gang. Hans Brud har også Fødselsveer. De arbeider, ber og venter på Hans Komme. De kan se alle tegn, alle symptomer, tiden er for hånden. Det er tid for at Sønnen skal komme, Bortrykkelsen er for hånden.

Nå er tiden inne for å be som vi aldri tidligere har gjort. Det er på tide å virkelig komme i gang! Noen må gjøre det, jeg har byrden for folket på mitt hjerte. Jeg må gjøre noe med det. Jeg må bli på mine knær.

Denne helgen vil bli en veldig spesiell helg for Hans Brud. Vi kommer til å bli enda mer desperate enn vi noen gang tidligere har vært. Vi vil alle bli en Amram. Vi får en byrde på våre hjerter om å be og be, og være der og be igjennom.

Jeg tror Han vil høre våre bønner og sende Sin engel til oss og si:

«Amram, Jeg er Herrens Engel. Jeg har blitt sendt fra Himmelen for å fortelle deg at Gud har hørt din bønn. Jeg har hørt barnas rop, og Jeg har kommet ned. Og Jeg vil du skal vite at du kommer til å spille en stor rolle i dette, Amram, fordi du var trofast i bønn. Du var trofast i ditt hus.»

Husk, når noe pågår her nede, så er det noe som pågår Der oppe også.

Jeg kan se Gud reise Seg fra Sin Trone, gå over og si: «Gabriel! Gabriel! Hvor er du?» Gabriel svarer: «Her er jeg, Herre.» «Kom her! Jeg skal vise deg noe!» Sa: «Alle dere Engler samle dere her, en liten stund, Jeg ønsker å vise dere noe! Jeg har folk som tror Meg. Ja, Jeg har folk som stoler på Meg. Kom her, et øyeblikk! Det er bra for alle dere Engler, se på dette. Se!»

Og når vi ber igjennom, da får vi et svar. Han kommer til å bygge opp vår TRO mer enn noensinne.

Amramer, vi vil forenes på søndag kl. 13:00 Jeffersonville tid (kl. 19:00 norsk tid), sammen med våre unge i deres Still Waters Home Camp og bli Bønnekrigere når vi lytter til: Undervisning om Moses 56-0513.

Vi vil begynne å høre talen fra avsnitt 64 på grunn av den lange helgen til våre unge.

Bro. Joseph Branham

 


Sermon Translations

French

Spanish

Portuguese

Italian

Norwegian

Romanian

Russian

onsdag 16. september 2020

Kjære Far,

Far, det største privilegiet som en dødelig noen gang fikk var å lukke sine øyne og åpne sitt hjerte og tale til Deg.

Sannelig Far, det største privilegiet vi noen gang kunne ha er å tale til Deg og fortelle Deg at vi elsker Deg. Vi Takker Deg for alt Du gjør for oss og lovpriser Deg for Åpenbaringen Du har gitt oss.

Du fortalte oss også: “Dersom dere ber om noe i Mitt Navn, skal det bli gitt dere.”

Det var på betingelser, hvis vi ikke tviler på det.

Vi tviler ikke på det, Far, men vi tror på det med hver fiber i vår kropp. Vi ønsker å bli mer lik Deg.

Slik vi får det vi ønsker, er å rope etter det. Rop ut. Ikke vær skamfull. Si: “Jeg hungrer etter Gud.” Ikke bry deg om diakonene, pastorene, eller hva enn som er rundt, rop ut, uansett.

For et privilegium det er for oss, Din Brud, å komme fremfor Din Trone i kveld og rope til Deg og si Deg: “Far, vi hungrer etter mer av Deg.”

Din Brud

lørdag 12. september 2020

Kjære Dere som drikker fra den Artesiske Brønn,

Hvor fantastisk det er å drikke fra denne Artesiske Brønnen. Rene, klare og forfriskende Ord som kommer fra Kilden med Det Levende Vann, som vi kan drikke av når som helst når vårt hjerte ønsker. Han har kommet og slukket tørsten i vår sjel, i et tørt og tørstende land.

Når vi er nedtrykt, kan vi drikke. Når kampen herjer, kan vi drikke. Når vi trenger legedom, kan vi drikke. Når som helst og hvor som helst kan vi trykke på play og høre vår Far tale til oss og si: God morgen venner, hva er deres behov i dag? Legedom? Trenger dere visshet på at dere har fått Barnekår som Mine sønner og døtre? Trenger dere svar på et spørsmål dere har på hjertet? Eller vil dere bare sitte under Salvelsen av Den Hellige Ånd og bare drikke og drikke og drikke og bli forfrisket i deres sjel?

Hans Ord, Dette Budskapet, plasserer oss umiddelbart i Nærværet til Den Hellige Ånd. Noen ganger sliter vi med å prøve å bryte igjennom for å komme inn i Hans Nærvær, men vi vet at i det samme sekund vi trykker på play, er vi i Salvelsen av Den Hellige Ånd. Det er blitt åpenbart for oss, og vi tror med hver fiber i oss at Det er Guds Røst som taler direkte til oss fra de menneskelige leppene HAN valgte. Hvorfor vil noen som er ved sine fulle fem ønske å drikke fra en annen kilde?

Når vi lytter til disse lydbåndene, så når Det ut til hedningelandene, og verden over, hvor enn noen lytter. Det kaller på enhver som er svak, enhver fortapt sjel, ethvert sykt legeme, enhver forutbestemt Sæd, og sier til dem: «Dere kan ta imot hva enn dere er i behov av, dersom dere ikke tviler, og tror ethvert Ord, fordi Det er ikke meg som taler til dere, Det er HAM som bruker meg til å tale til dere.»

Bare forestill deg nå at du hadde levd tilbake i gamle dager, under skakingen av Guds profeter og Ord som kom frem. Hvilken side ville du ha ønsket å være på der tilbake?

Vel, du har det samme valget i dag. Hun er i ferd med å bringe frem det fullkomne Ordet der tilbake, og Ordet kommer etter Ordbruden. Slik en—en kvinne er en del av en mann, tatt fra ham, slik vil Menigheten måtte være en Menighet som holder seg i Ordet, ethvert Ord i Bibelen; ikke systemer, dogmer, eller noe lagt til Det. Den vil måtte være i et uforfalsket, rent, jomfruelig Ord.

Hva ville du gjort der tilbake, vært delaktig i deres systemer, dogmene og prestene, eller ville dere vært dem som sto ved det åpenbarte Ordet for den tiden?

Han sa ikke at vi bygger en vegg, vi bygger et hus. Når du bygger et hus, må du bygge det nøyaktig etter plantegningen, ellers vil ditt hus bare bli et kaos. Vår Plantegning er Ordet. Herrens Ord kommer til Hans profet, kommer aldri til prestene. Det kommer til profetene. Profeten er den ENESTE guddommelige tolker av Ordet. Så hvem vil bygge Hans Hus?

Det trengs en salvet fra Himmelen til å bli sendt ned for å gjøre det. Det har det, i enhver tidsalder.

Nok en gang går verden og Hans Utvalgte gjennom fødselsveer. Bare se på de tingene Han fortalte oss skulle skje i verden og i Hans Menighet i denne tid. Vi ser det oppfylles fremfor våre øyne. I hver tidsalder har vår Far sendt ut Sine budbærere: Paulus, Ireneus, Martin, Columba, Luther, Wesley, og i vår tidsalder, William Branham. Med hver budbærer har verden hatt fødselsveer, både naturlig og åndelig. 

Det trengs smerte, lidelse og ubehag, men nå er tiden og de siste fødselsveer for hånden. Vi ser tilstanden i verden, uroligheter mellom nasjoner. Vi ser viktigheten som er over Hans Brud om å holde seg til lydbåndene og å tro ethvert Ord. Det er hardt, men Det bringer frem Hans Brud. Bortrykkelsen er for hånden.

Vi vil igjen forenes kl. 13:00 Jeffersonville tid (kl. 19:00 norsk tid) for å drikke fra den Artesiske Brønnen og høre Ordet, når Han forteller oss at vi nå går gjennom de siste Fødselsveer 65-0124.

Bro. Joseph Branham 


Oversatte taler:

Fransk

Spansk

Portugisisk

Italiensk

Norsk

Rumensk

Russisk

onsdag 9. september 2020

Kjære Forfriskede,

Hvor lykkelige og takknemlige vi er for å leve i Guds Nærvær. Når verden sier: "Jeg er rett og slett nede i kjelleren i dag", kan vi si: "Uansett om ting går bra eller ikke bra, glemmer vi det hele fordi vi har kommet til Kilden, den artesiske Brønnen, det alltid levende Nærvær til Kristus, og Han har fortalt oss: 'Frykt ikke, du er Min Brud. Jeg er med deg ethvert skritt på veien. Jeg vil ALDRI forlate deg eller forsake deg.’”

Han ER den uuttømmelige Livets Kilde og jo mer vi hører Ham, jo friskere blir den, og kaldere blir den, og bedre og bedre smaker den!!

Profetens bønn er blitt besvart.

La det skje, Herre. La Dine Ord bli manifestert i hjertene til Dine barn: "Vann over tørr, uttørket grunn." Evige Gud, hør bønnen til Din tjener, og gi oss den Velsignelsen. Amen.

Å hvor takknemlige vi er for den forfriskning Du har gitt oss. Det er den mektige Himmelens Gud, som står i vår midte og taler til vårt øre og i ethvert Budskap vi hører forteller Du oss: “Dere er Mine forutbestemte. Dere har holdt dere til Mitt Ord. Dere har ikke forandret på en bokstav eller en tøddel. Dere drikker fra Min Kilde som Jeg har gjort i stand for dere, slik at dere aldri vil tørste igjen”.

I kveld Far, vil vi løfte vår røst til Deg med denne sangen: 

Fyll mitt beger, Gud jeg ber Deg,
slukk den tørst som brenner i min sjel
Brød fra Himmelen, metter hele mitt begjær
Fyll meg Gud, fyll meg nå og gjør alt vel.

Bro. Joseph Branham