Arkiverte brev
torsdag 25. november 2021

Dear Eagles, let us all gather together and hear the Message 65-1125 The Invisible Union Of The Bride Of Christ today at 2:00 pm, Jeffersonville time.

Brother Joseph Branham

 

 


Read Brother Joseph's letter concerning services this week.

lørdag 20. november 2021

Kjære Utvalgte Frue,

Den siste, store foreningen finner sted før Bortrykkelsen. Den Hellige Ånd bringer Sin Brud sammen på tvers av nasjonene. Fra vestkysten til østkysten, fra nord til syd, fra verdens fire hjørner.

Han samler oss sammen i våre menigheter og i våre hjem gjennom en veldig fin bølge. Den er til og med bedre enn en radiosending. Det er telefon-oppkoblingen. Vi setter mottagere eller mikrofoner, eller hva enn det er, i rommet, og det er akkurat det samme som om vi sto i rommet med Hans profet. Det er Guds tilveiebragte vei for i dag for å forene og bringe Hans Brud sammen med: "Så sier Herren."

For femtiseks år siden startet Gud Sitt program for å samle Sin Brud sammen så de kunne høre Ham tale gjennom Sin mektige engel, alle på samme tid. Han fikk til og med Sin femfoldige tjeneste til å slutte med å forkynne og samle folket sitt sammen og sette opp telefonoppkoblingen i kirkene sine, siden Han ønsket at Hans Brud skulle høre Hans Røst, alle sammen på samme tid. Hans store plan hadde begynt. Det hadde hittil ikke vært mulig i verdenshistorien. Hans profet visste det og var så begeistret. Nå kunne Gud tale direkte til hele Sin Brud samtidig. De kunne alle sammen høre selv at Gud talte direkte til dem, og det ville ikke være behov for noen tolkning.

I dag er verden i forundring. Hvorfor vil mennesker verden rundt, i forskjellige tidssoner, klokken 12, 14, 20, midnatt, samles på samme tidspunkt for å høre et Budskap de kan lytte til når som helst? Hva er attraksjonen?

Det har blitt åpenbart for dem at dette er Guds program, Guds tilveiebragte vei for å forene dem åndelig. Det er Gud som gjør Seg klar til å tale til alle i Hans Brud samtidig.

INGENTING annet enn Guds Røst, Hans Ord, Dette Budskapet, talt av Hans profet kunne gjøre det. Det er ingen, og heller ikke noe annet, som hele Bruden kan enes rundt.

Noen vil kanskje si: "Jeg hører på min pastor, da han siterer og forkynner Ordet akkurat slik Broder Branham sa han skulle." Priset være Herren. Det er herlig, og du er så velsignet fordi du har en pastor som holder seg til Ordet. Han er kalt for å holde flokken samlet og for å gi deg og peke deg til Ordet, men det er ikke hva jeg snakker om. Du er nødt til å ha et Absolutt, det siste Ordet. Ordene vi ALLE KAN ENES OM. Uansett hvor kalt og salvet en mann kan være, er det ingen manns ord som er fullkomment, og ingen manns tjeneste kan forene Bruden.

“Det er bare din oppfatning og din mening. Bevis det med Ordet, Broder Joseph."

For om du har to menn, har du to meninger. Og det må komme til ett endelig absolutt, og mitt absolutt er Ordet, Bibelen. Og som en pastor her i menigheten, er mitt absolutt Ordet, og jeg vil ... jeg vet dere, våre brødre, dere ser på en måte på meg som deres absolutt dithen ... så lenge jeg følger Gud, som Paulus sa i Skriften: "Følg meg, slik jeg følger Kristus."

Derfor, når profeten taler, er det Absoluttet for Bruden. Hans Budskap er ikke hans ord, og heller ikke er det hans tolkning av Ordet. Det er Guds tolkning av Sitt Eget Ord gjennom Hans eneste tilveiebragte måte å gjøre det på: gjennom Hans profet.

Hvis du sier at du tror Dette Budskapet. Hvis du sier at du tror dette sitatet. Hvis du sier og tror at du er Kristi Brud, da må det som er talt på lydbånd være ditt Absolutt.

Derfor, hva annet kan bringe hele Kristi Brud sammen enn vårt Absolutt? INGEN TING. Lydbåndene er Hans Røst, Hans Ord, Vårt Absolutt. Profeten fortalte oss at profeten i dag er Den Hellige Ånd. Den Hellige Ånd valgte ÉN mann, ÉN Røst til å åpenbare Sitt Ord til, og den Røsten forener Hans Brud gjennom Hans tilveiebragte vei for i dag: VED Å TRYKKE PÅ PLAY.

Jeg prøver mitt beste å holde meg helt til Ordet, for disse som har blitt lagt i mine hender for Gud, for sauer vil ha sauemat, selvsagt. "Mine får hører Min Røst." Og det er hva vi lever av, hvert Ord som går ut ... Ikke alle ... Ikke bare et Ord nå og da: men av hvert Ord som går ut av Guds munn, det er hva de hellige skulle leve av.

Vi skulle leve av hvert Ord som går ut av Guds munn. Hva er Guds stadfestede munn i dag? Meg? Jeg er ikke Guds stadfestede, syvende engel-Budbærer, og heller ikke din pastor eller noen annen mann. Det er Gud, som bruker stemmen til WILLIAM MARRION BRANHAM.

Vi vil bli dømt ved Budskapet HAN TALTE på lydbånd. Ikke ved noen annen manns tolkning eller forkynnelse om det han talte, men av Ordet PÅ LYDBÅND. Uansett hvor salvet av Den Hellige Ånd vi måtte være, kan vi ta feil. Jeg sier ikke at enhver forkynner er falsk eller tar feil. Vi er kalt til å forkynne og undervise og holde oss til Ordet, men vårt kall er å peke deg TIL ORDET, og det ENESTE FULLKOMNE STADFESTEDE ORDET er på Lydbånd.

Vi har så mye, som Kristi Brud, å være takknemlige for.

Om vi kunne fylle havet med blekk,
Og var himmelen laget av pergamentpapir,
Om hver stilk på jorden var en fjærpenn,
Og hver mann en skribent av yrke;
Å skrive om Guds kjærlighet fra oven
Ville tørke ut havet;
Ei heller kunne pergamentrullen romme alt,
Om den så strakk seg fra himmelbryn til himmelbryn.

Vi står nå foran den største Takkefest-uken i livet vårt.

En fest med Åndelig Mat for å fylle sjelene. En fest hvor Bruden vil være forenet og sitte sammen i Solens Nærvær og modnes.

Gud kommer til å tale gjennom Sin budbærer og forteller oss:

  • Vi er Hans Utvalgte Frue.
  • Vi har navnene våre i Livets Bok hos Lammet.
  • Vi har ingen synder.
  • Vi ble Rettferdiggjort før verdens grunnleggelse.
  • Vi er de utkalte og utvalgte.
  • Vi er de som hele Guds plan har ventet på.
  • Vi er den rene, dydige, syndeløse Bruden til den levende Guds Sønn.
  • Vi er fullkomne i Hans øyne.

Det er ingen ende på det som kan skrives om alt det som Den Hellige Ånd kommer til å åpenbare og gjøre for oss.

Snakk om Takkefest!!!

Jeg har kjent en berørelse i min Ånd fra Herren om at vi skal innvie hele uken, fra og med søndag, til en Takkefest til Herren.

Vedlagt er en kalender med dagene, tidspunktene og Budskapene vi kommer til å høre.

Som du kan se, vil vi på søndag alle samles på vårt faste tidspunkt klokken 14, Jeffersonville-tid, for å høre Budskapet: Tørst 65-0919.

Mandag-onsdag ønsker jeg at vi skal høre de tre neste Budskapene som Broder Branham fremførte i rekkefølge i 1965. Vi kommer til å legge dem ut på The Voice Radio både klokken 9:00 og igjen klokken 19:00, Jeffersonville-tid.

Jeg vet det vil bli vanskelig for mange å lytte på et bestemt tidspunkt på grunn av arbeidshverdagen deres eller andre forpliktelser, men forhåpentligvis kan dere lytte på ett av disse tidspunktene sammen med deres familier.

Så på torsdag, 25. november, vil jeg at vi skal samles sammen klokken 14:00, Jeffersonville-tid, for å starte vår herlige Takkefest-helg, når vi igjen kobler oss opp for å høre Guds Røst gi oss det første Budskapet i helgen vår: Kristi Bruds usynlige forening 65-1125.

Det var en så spesiell velsignelse for meg å innse at det vil være 56 år siden, på dagen, at Gud talte gjennom Sin profet for å bringe oss denne serien av Budskap. Det var også 56 år fra Broder Branhams fødsel i 1909 til 1965, da han talte disse Budskapene.

Hva ville vi ha gjort om vi visste at Broder Branham kom til å være i Shreveport, LA denne helgen for å bringe disse Budskapene til oss? Ingenting ... Jeg mener INGENTING kunne ha stoppet oss fra å dra. Gud har en plan for Sin Brud i dag, og INGENTING kommer til å stoppe oss.

Jeg håper hver og en av dere er i stor forventning til den herlige uken vi kommer til å ha sammen med Herren, når vi takker Ham, priser Ham og tilber Ham for alt Han har gjort, og alt Han kommer til å gjøre for hver og en av oss, HANS UTVALGTE FRUE.

Bro. Joseph Branham

 

 


 

The Voice Radio (kun engelsk) er tilgjengelig på mobilappen Lifeline og er en gratis app som kan lastes ned fra Google Play Store (Android) eller Apple App Store (iOS).

 


lørdag 13. november 2021

Kjære Ørner, la oss alle komme sammen og høre Budskapet 65-0911 Guds forvandlende kraft på søndag klokken 14:00, Jeffersonville-tid.

Broder Joseph Branham

 

 


 

Skriftsteder å lese:

Første Mosebok 4. kapittel
Jesaja 9,6 / 14,12-14
Matteus 5,6 / 24,24
Johannes 1,1
Romerne 12,1-2
Andre Tessalonikerbrev 2,3-4
Hebreerne 10,26-27
Åpenbaringen 3. kapittel

 


lørdag 6. november 2021

Kjære opplyste Brud,

Da dagen var på hell, var vi koblet på samsendingen, og Han kom inn i husene våre og dvelte med oss. På tvers av nasjonene satt en del av Kristi Legeme, Som Hans profet hadde blitt gitt retten til å fø, sammen i Himmelske steder mens HAN talte til oss gjennom Sin mektige engel som Han har sendt; for å opplyse verden ved Sin Hellige Ånd gjennom ham, for å kalle ut Sin Brud.

Gud sendte, i dette attende kapitlet, en mektig engel, etter at mysteriet var kjent, en mektig engel, eller, en budbærer ...

Gud sendte en engel, en budbærer for å (hva?) kalle ut: “Kom ut!” Budskapet til tiden! ...

Kom ut av henne! Gud sendte en mange…mektig engel, eller, en budbærer. Og hans Lys var ikke i et hjørne, Det spredte seg over jorden … For å opplyse jorden og kalle Hans folk ut av henne ...

Nå, dere vet at det er Sannheten. En budbærer ble sendt fra Himmelen for å kalle Guds folk ut fra Babylon. Og hans Lys opplyste jorden, den mektige Hellige Ånd.

Forrige uke fortalte en forkynner sin forsamling at jeg ville at folket skulle tro at Broder Branham var engelen i Åpenbaringen 18, men han påpekte at det var en engel fra Himmelen, og at det ikke kunne være Broder Branham. Hvis broderen ganske enkelt hadde gjort hva profeten BEFALTE ham å gjøre, undersøke det med Ordet, og IKKE sin forståelse, VILLE HAN HA HØRT AT DET FAKTISK VAR BRODER BRANHAM SOM SA AT HAN VAR DEN ENGELEN.

... Se, dette er Lysets engel, husk, den siste engelen, det er engelen i menighetstiden til Laodikea. Det er Laodikeas budbærer, som, det er den siste, fordi kapitlet rett etter er det nittende kapitlet, som er Bruden som kommer.

Brødre og søstre, JEG HATER å si disse tingene og påpeke dem. Som Broder Branham sier: “Jeg er så misforstått”. Jeg mener ikke at alle forkynnere sier disse tingene, og jeg tror heller ikke at alle forkynnere er falske, eller at de ikke skal forkynne. NEI, men altfor mange forfører folket ved å legge mer vekt på sin egen tjeneste ved å forkynne Ordet, i stedet for å trykke på play sammen med folket sitt og høre NØYAKTIG hva profeten sa.

Hvis du er forutbestemt, ser du Det. Det er ingen måte å skjule Det fra deg på. Du ser og sier: “Det er bare så klart for meg! Jeg ser rett på Det. Jeg ser Det. Her er Det, Ordet, hvert Ord, Ord for Ord. Det er manifestert rett foran meg, og hele sjelen min er pakket inn i Det.”

La meg gi dere dette sitatet, mine forkynnerbrødre, som uttrykker akkurat hva jeg og menigheten Herren har gitt meg å være hyrde for, tror når det gjelder å spille lydbånd i kirken.

Og hvis dette blir tatt opp på lydbånd. Til enhver forkynner, hvor som helst, når som helst, dette er ikke rettet uten respekt for din lære, dette er ikke en gang rettet mot fårene dine. Dette Budskapet, og alle de andre Budskapene jeg taler over, er rettet mot min forsamling. Det er ikke for din forsamling, med mindre de ønsker å ta imot Det. Men Det er rettet mot disse menneskene her.

Folket kjøper disse lydbåndene. Folk verden over kjøper dem og spiller dem. Mange ganger skriver de hit. Og jeg henviser dem alltid til, hvis de er medlem i en menighet: “Snakk med din pastor.”

De ser på meg som sin lokale pastor, og derfor sier jeg til dem: “JEG TROR PÅ Å TA IMOT LYDBÅNDENE OG TRYKKE PÅ PLAY. Broder Branham er vår pastor. Vi er en del av hans forsamling.”.

Nå, pastor, jeg vil at du skal vite at, at, det er kun til min forsamling at jeg taler disse tingene. Og jeg har rett til å gjøre det, fordi jeg har blitt innsatt av Den Hellige Ånd for å våke over disse fårene. Og ve meg om jeg ikke forteller dem hva jeg tror er Sannheten, og hvordan jeg tror Den kommer. Men Den er ikke for verden eller resten av menighetene. Du må gjøre hva enn Gud ber deg om å gjøre. Jeg kan ikke svare på dine vegne, og heller ikke kan du svare for meg. Men vi må hver og en svare innfor Gud, for vår tjeneste.

Jeg må svare til Gud for tjenesten Han ga meg. Med hver fiber i mitt vesen tror jeg at du må spille Guds Røst ved hjelp av de innspilte Budskapene i din menighet. Det er Guds tilveiebragte vei for i dag for å modne Sin Brud. Det er den ENESTE måten Bruden kan bli forenet og fullkommen på.

Budskapet vi skal høre på søndag ble talt og spilt inn for I DAG. Det er Åndelig Mat i rett tid. La oss åpne hjertene våre slik at Den Hellige Ånd kan salve oss til å høre hva Han advarte oss om å være på utkikk etter i disse siste tider.

Han fortalte oss at begge ånder vil bli fullstendig manifestert i disse siste tider. Han fortalte oss at det ville være så likt at det ville forføre selv de utvalgte, om det var mulig. Den tiden er her.

Se, da Jesus kom, se, satan var i den gjengen med jødiske lærere og rabbier og prester, og forsøkte å fortelle dem at de skulle holde Moses' lov, mens Ordet Selv sa at på den tiden ville Menneskesønnen bli åpenbart, ser du, at Han ville åpenbare Seg Selv. Så de prøvde, så lenge som de holdt seg religiøse, og på Moses' lov. ... Ser du hva han gjorde? Han prøvde å fortelle dem: “Den delen av Ordet er helt nøyaktig riktig, men denne Mannen er ikke den Personen.” Ser du hvor forførende han er? Det er den virkelig forførende tiden.

Vi KAN IKKE bli forført, vi er Bruden. Vi ER Guds barn. Vi ER en del av Guds egenskap som var i Ham, gjort kjød slik Han ble gjort kjød, så vi kan ha fellesskap med hverandre som en Guds familie på jorden. Vi husker det ikke nå, men vi var der. Han visste det. Og Han ville at vi skulle bli slik at Han kunne kontakte oss, tale med oss og elske oss og ta oss i hånden, GLORY!!!

Det er ikke mer “JEG ANTAR at jeg er Hans Brud. JEG HÅPER jeg er Hans Brud.” VI VET VI ER HANS BRUD.

Den Hellige Ånd er i aksjon i oss. Det er et Liv, ikke en følelse. Ikke et slags kroppslig bevis, men Det er en Person, Jesus Kristus, Guds Ord grunnfestet i vårt hjerte for å levendegjøre hvert Ord til denne tid.

Du er velkommen til å delta med oss i samsendingen søndag klokken 14:00, Jeffersonville-tid, når Den Hellige Ånd opplyser oss med Sitt Ord talt gjennom Sin engel, og bringer oss Budskapet: Satans Eden 65-0829.

Bro. Joseph Branham

 

 

Skriftsteder å lese:

Andre Timoteus 3,1-9
Åpenbaringen 3,14
Andre Tessalonikerbrev 2,1-4
Jesaja 14,12-14
Matteus 24:24

 


lørdag 30. oktober 2021

Kjære Bibel-troende,

Hvilken herlig tid vi lever i. Det brenner i hjertene våre når Han taler til oss daglig langs veien. Kristus har blitt åpenbart til oss ved Sitt Ord. Det er Jesu Kristi Åpenbaring, Ordet Selv manifestert i kjød. Det er Guds Røst, Som kaller ut Hans Brud.

Vi har et ultimatum, det siste ordet, vårt Absolutt. Det er Hans Ord, Bibelen. Hvis nå “Bibelen” er vårt Absolutt, la oss se hva profeten sa at Bibelen er.

Han sa at Gud skrev Bibelen kun ved å bruke profetene. Det var Hans måte å gjøre det på. Det var måten Han bragte Sitt Ord til folket på: gjennom leppene til Hans profeter. Hans Ord kom bare til profeten.

Profeten hadde konstant sinnet sitt innstilt på hva Gud sa. Ikke på hva mennesker tenkte, hva tidsalderen tenkte, hva menigheten tenkte, hva kongeriket tenkte, men hva Gud tenkte! Han bare uttrykte Guds tanker til Ord. Når Gud åpenbarte Sine tanker til ham, uttrykte han Det ved det skrevne Ord.

Så hele Bibelen er ikke menneskers ord, heller ikke ble Den skrevet av mennesker, bragt av mennesker, og heller ikke kan Den bli åpenbart av mennesker. Det er Guds Ord åpenbart av Gud Selv, Hans Egen Tolk. Hans Ord.

Disse profetene sa: “Det er ikke meg. Jeg har ingenting med det å gjøre, men det er SÅ SIER HERREN.” Så Bibelen er SÅ SIER HERREN ved profetene. Disse profetene ikke bare talte og skrev Ordet, men han var også den ENESTE Guddommelige tolk av dette skrevne Ordet.

Så Bibelen er Guds egne tanker skrevet av profetene. Profeten er den eneste guddommelige tolken av Bibelen. Budskapet, Ordet, Bibelen og budbæreren er den samme. Derfor vil vi bli dømt ved den tolkningen av Bibelen som ble talt av profeten.

“Du ble sendt for å være en leder. Og Gud vil komme. Og når Han kommer, vil Han dømme deg ifølge det du underviste til dem, først, hvorvidt de går inn eller ikke. Vi vil gå inn ifølge din lære.”

HVA var det han akkurat sa? Han vil bli dømt først ut fra hva HAN underviste oss. Vi kan KUN gå inn ifølge HANS lære. Så hvor viktig er det å bare si det som er på lydbåndene, siden vi vil bli dømt ifølge HANS ORD PÅ LYDBÅND, som er tolkningen av Bibelen. Vil du betro ditt Evige bestemmelsessted basert på hva en eller annen mann sier? Ikke Bruden!! Hva skal vi gjøre og si?

Og alle sammen ropte i én akkord: “Vi vet det! Vi hviler med visshet.”

Så Bruden hviler i hvert Ord profeten talte, som var tolkningen av Guds tanker skrevet av profetene, og som i disse siste dager ble talt av Gud Selv gjennom leppene til Hans profet.

“Du vil presentere oss for Ham, og så vil vi alle dra tilbake til jorden igjen for å leve evig.”

Å, brødre og søstre, våkne opp før det er for sent. Dette er Hans siste rop. Åpne ditt hjerte og forstå at du må lytte til Guds Røst på lydbånd. Hvis vi skal bli dømt ved Budskapet Gud talte gjennom Sin budbærer på lydbånd, hvorfor kan du ikke se hvor viktig, og den eneste måten å være korrekt og komme på linje med Hans Ord på, er å høre Guds Røst på lydbånd.

Ja, Gud har kalt den femfoldige tjenesten, men de må vektlegge viktigheten av å høre lydbåndene mer enn deres forkynnertjeneste. Jeg sier ikke at din pastor ikke kan forkynne eller undervise. Jeg sier ikke at du skal slutte å gå i kirken. Du bør gå i kirken, men når pastoren din ikke setter lydbåndene, Guds Røst som du vil bli dømt ved, først, foran deg så du kan høre, så har du feil filter på.

Spør deg selv, når en forkynner sier til deg at du kun skal spille lydbånd i hjemmet ditt og ikke i kirken: Gir det i det hele tatt noen mening? Ærlig talt, du er vel ikke så forført? Selve Røsten og Ordet du kommer til å bli dømt ved skal KUN bli hørt i hjemmene deres og ikke i kirken? Broder Branham sa aldri spill lydbånd i kirken, men du skal bare høre på meg som din pastor når du kommer til kirken. Har du i det hele tatt noen åpenbaring?

Hva kan være mer viktig når dere kommer sammen i deres kirke for å tilbe Herren, for å vokse i forståelse av Ordet, for å komme nærmere Gud, enn å bli modnet ved å høre den ENESTE … ENESTE stadfestede Guds Røst.

Kan du forestille deg Josva si til hele Israel: Jeg vet at vi har de nøyaktige ordene Moses talte, men Moses sa aldri at vi skulle lese hans skrifter når vi kommer sammen. Jeg leder dere nå, og jeg vil fortelle dere Moses' ord.

Og etterpå leste han alle ordene i loven, velsignelsene og forbannelsene, ifølge alt som er skrevet i lovboken.

Det var ikke et eneste ord av alt det Moses hadde befalt, som ikke Josva leste opp for hele Israels forsamling, med kvinner, små barn og de fremmede som bodde midt iblant dem.

Med andre ord: Hvis Josva i sin tid hadde hatt en lydbåndspiller da han samlet folket sammen, ville han ha TRYKKET PÅ PLAY.

Malaki 4 har kommet med SÅ SIER HERREN, og du vil bli dømt ved hvert ord som ble sagt på lydbåndene. Dette Budskapet er ditt filter. Lytt og lev, nekt og dø.

Hvordan kan vi ta en sjanse når det handler om vårt Evige bestemmelsessted? Vi trenger å høre Ordet hele tiden. I hjemmene våre, i bilene våre, når vi vasker klær, underviser barna våre, vasker bilene våre, går på tur, og viktigst av alt, når vi samles i kirkene våre.

Du er velkommen til å delta sammen med en del av Hans Brud som tror HVERT ORD på lydbåndene, når vi hører Budskapet: En tenkende manns Filter 65-0822E, søndag klokken 14:00, Jeffersonville-tid. Eller oppmuntre pastoren din til å spille et lydbånd i kirken deres, så dere også kan høre den samme Røsten som kommer til å introdusere dere til vår Herre Jesus Kristus, og så vil vi dra tilbake til jorden igjen og leve evig. DET BLIR IKKE BEDRE ENN DET.

Bro. Joseph Branham