Arkiverte brev
lørdag 18. mai 2024

Kjære Lydbåndfamilie,

Jeg mener dere, min familie, og familien ute i verden hvor vi ... hvor lydbåndene våre havner.

Det er oss, profetens Lydbåndfamilie; hans barn som er spredt over hele verden, de han har født til Kristus. De som Far har gitt Åpenbaringen om Seg Selv til i disse siste dager.

Jeg ønsker å samle dem alle en av disse dagene, ser dere, Far vil, og da vil vi-vil vi ha et Hjem hvor vi ikke trenger å streife omkring lenger.

JEG ØNSKER Å SAMLE DEM ALLE. Det skjer akkurat nå. Dette Budskapet, Hans Ord, disse Lydbåndene gjør akkurat det: fører hele Bruden sammen, forener oss som ÉN ENHET fra hele verden. Det er ingenting annet enn Hans Røst; Guds Røst på lydbåndene, som kan føre Hans Brud sammen.

Og dere, når dere er fylt med Ånden, her er et av de beste tegnene jeg vet om: du er så forelsket i Kristus og tror at hvert Ord Han sier er Sannheten. Skjønner? Det er beviset på at du har Den Hellige Ånd. Og livet ditt er fylt av glede, og-og åh du, alt er annerledes (skjønner?) enn hva det pleide å være. Det er Den Hellige Ånd.

Våre hjerter, sinn og sjeler er så fylt av glede, kjærlighet og Åpenbaring at vi knapt kan beherske oss. Hvert budskap vi hører fører mer Åpenbaring med seg. Vi ser hvem vi er og hva vi gjør for å være i Hans Fullkomne Vilje. Det er ingenting som kan rokke oss fra hva Gud har lagt i våre hjerter. Å Trykke Play er Guds tilveiebrakte Vei for i dag. Vi gjetter ikke, håper ikke, spør ikke Den Hellige Ånd: "Var det jeg nettopp hørte det sanne Ord?" "Må jeg undersøke det med Ordet?"

Ikke oss. Det vi hører på lydbåndene ER ORDET. Det Ordet vi hører på lydbåndene er det ENESTE ORDET som har blitt stadfestet av Den Hellige Ånd Selv, Ildstøtten, til å være Så Sier Herren til Bruden.

Hvis noen sier til oss: "Det er så mye som blir sagt på lydbåndene som bare var Broder Branham som snakket, ikke det salvede Ordet. Det var bare mannen. Den Hellige Ånd ledet oss til hva som er Ordet og hvor det bare er Broder Branham som snakker.”

Ikke for oss. Vi tror bare helt enkelt hva profeten sa vi aldri skulle glemme.

Jeg vil at dere aldri skal glemme det Ordet. Det Moses sa, det æret Gud, fordi Guds Ord var i Moses.

Vi vil aldri glemme hva profeten sa, og vi tror Det. For Det er inngravert med en jernpenn på våre hjerter. Det han sa på lydbåndene, Det æret Gud, og vi tror Det.

Det er ingen større ære enn å sitte og høre Guds Røst tale til oss. Han vil tale til Sin Brud førstkommende søndag klokken 12:00, Jeffersonville-tid, og svare på spørsmål: 64-0830E Spørsmål og svar #4. Jeg ønsker å invitere deg til å forene deg med oss. Det er en beslutning du aldri kommer til å angre på.

Bro. Joseph Branham

 

 

lørdag 11. mai 2024

Kjære rene jomfru-Brud,

Jeg elsker virkelig å oppmuntre dere hver uke til å Trykke Play og høre Guds Røst for vår tid. For jeg vet Det er Guds fullkomne Program for vår tid.

Det er ikke hva Joseph Branham sier eller tror. Det er hva Guds stadfestede Røst har fortalt oss:

Jeg er Guds Røst til dere.

Hvis dere har noen som helst åpenbaring om dette Budskapet, burde det ene, lille sitatet være mer enn nok til at dere ville sagt til alle dere møter, enhver troende, fortelle menighetene deres, at den Røsten er den viktigste Røsten du MÅ HØRE.

Tenk over det, at de Ordene vi hører når vi Trykker Play er Guds Røst som taler direkte til oss. Far fikk det spilt inn og lagret slik at vi kunne Trykke Play hvert sekund hver dag, så vi kan høre Ham oppmuntre oss, velsigne oss, salve oss og kaste all vår frykt og tvil bort, alt sammen ved å bare Trykke Play.

Hva enn vi har behov for der og da, Trykk Play, og der er det. Han er der for å minne oss om at VI ER ORDET. Han er med oss, rundt oss, I OSS. Satan er en bløff. Han har blitt beseiret. Ingenting kan ta det Ordet fra oss. Gud ga Det til oss ved Sin forutviten, og visste at vi er Hans Brud. Vi var hos Ham fra begynnelsen.

Hvilken Røst kan vi høre som er større enn den eneste Røsten som har blitt stadfestet av Ildstøtten til å være Guds Røst?

Det finnes ingen annen Røst.

Hva fortalte den Røsten oss forrige uke

Jeg gjør alltid krav på dere, og det som min bror og søster. Dere er mine barn. Jeg-jeg er deres far i Evangeliet, ikke far som om det var en prest, jeg er-jeg er deres far i Evangeliet slik Paulus sa der. Jeg har født dere til Kristus, og nå ekter jeg-jeg dere til Kristus. Trolover dere altså til Kristus som en ren jomfru. Ikke skuff meg! Ikke skuff meg! Forbli en ren jomfru.

Vi må forbli en ren jomfru til Ordet, den Røsten. For oss er det kun EN MÅTE å være sikker på at vi gjør det: TRYKKE PLAY.

Hvis dere tror at jeg er det dere sier, Guds tjener, en profet, så hør på det jeg forteller dere. Skjønner? Dere er kanskje ikke i stand til å forstå det, og hvis dere ikke kan, så bare gjør det jeg ber dere om å gjøre.

Ja, det finnes andre salvede Hellige Ånds menn, og ved Guds barmhjertighet og nåde er det min bønn at jeg er en av dem. Jeg tror jeg har blitt kalt av Ham til å holde Hans Ord fremfor dere og peke dere hen til dette Budskapet, Guds Ord, den Røsten.

Som Peter sa, vil jeg ikke forsømme å alltid minne dere på at det finnes BARE EN RØST som Gud kalte for å åpenbare Sitt Ord til. En Røst som Gud stadfestet. En Røst som Gud sa: “Hør dere Ham.” En Røst som Gud sa: “Jeg er Guds Røst til dere.”

Husk dette av hele deres hjerte: Hold dere til det Ordet! Ikke forlat det Ordet! Alt som går imot Det, la det være, uansett hva det er. Da vet dere at Det er riktig.

Jeg forstår absolutt hvorfor jeg blir så misforstått og at noen føler at jeg er imot alle forkynnere. At jeg tror at ingen burde forkynne. “Hvis du hører på en annen forkynner enn Broder Branham, da er du ikke Bruden.” Som jeg har sagt så mange ganger, har jeg aldri sagt eller trodd det.

Profeten forklarte det fullkomment forrige uke nøyaktig hva jeg føler og hva jeg tror.

Det var minst tre andre Budskaps-menigheter i Jeffersonville-området på den tiden Broder Branham var her. I møtet sist søndag sa han at de lokale pastorene ikke var der på kveldsmøtet. De hadde sine egne kveldsmøter. De følte altså ikke for å komme og høre Broder Branham i kveldsmøtet, men for å ha møte i sine menigheter. Det var deres avgjørelse og hva de følte seg ledet til å gjøre, og Broder Branham var enig.

I dag er det fremdeles mange menigheter i Jeffersonville-området. De må også gjøre som de føler seg ledet av Herren til å gjøre. Hvis de ikke føler for å spille lydbånd, pris Herren, de gjør hva de føler seg ledet til å gjøre, og det er hva de burde gjøre. De er fremdeles våre brødre og søstre og elsker dette Budskapet. Men vi må gjøre hva vi føler oss ledet til å gjøre: Trykke Play. Vi ønsker å høre profeten.

Akkurat som Broder Branham gjorde den 30. august, 1964, inviterer jeg dere til å komme og bli med oss klokken 12:00, Jeffersonville-tid, når vi nok en gang hører profeten bringe oss Budskapet: 64-0830M Spørsmål og svar #3.

Bro. Joseph Branham

 

 

lørdag 4. mai 2024

Kjære fullkomne Ordbrud,

Vi venter bare på Herrens Komme. Holder lampene våre trimmet, fylt full av Olje, hører det åpenbarte Ordet dag og natt. Ber oss opp, hver time. Ikke hver dag, hver time. Vi bare holder oss klare ved å være i og tro på HVERT ORD.

Hvert øyeblikk forventer vi at de som sover i jordens støv først skal vekkes opp. På et øyeblikk vil vi se dem. Fedre, mødre, ektemenn, koner, brødre og søstre. Der er de, de står rett foran oss. I det øyeblikket vil vi vite at vi har ankommet, tiden er her. Bortrykkende Tro vil fylle våre sjeler, sinn og kropper. Da vil disse forgjengelige kroppene bli ikledd uforgjengelighet i Herrens bortrykkende Nåde.

Og da vil vi begynne å komme sammen. Vi som lever og er igjen skal bli forvandlet. Disse dødelige kroppene skal ikke smake døden. Helt plutselig vil en sus gå over oss … vi vil bli forvandlet. Fra en gammel mann til en ung mann, fra en gammel kvinne til en ung kvinne.

Etter en stund vil vi reise som en tanke sammen med de som allerede har gjenoppstått. DA … GLORY … vil vi bli hentet opp sammen med dem for å møte Herren i luften.

Hvilken tid som venter oss. Fienden PRØVER å holde oss nedslått, deprimert og motløs, men ære være Gud, han kan ikke. Vi har SELVE Åpenbaringen om Hvem Han er. Hvem Han sendte for å kalle oss ut. Hvem vi er, ikke hvem vi kommer til å bli: HVEM VI ER. NÅ er Det forankret i vår SJEL, SINN OG ÅND, og det er ingenting som kan ta det fra oss. Hvordan vet vi det? Gud sa det!

Dette er ikke vårt hjem, det er alt sammen ditt, Satan, du kan få det. Vi ønsker ingen del i det, og vi trenger det ikke lenger. Vi har et Fremtidig Hjem som har blitt bygget for oss. Og forresten, djevel, vi har fått beskjed, DET ER KLART. Byggearbeidet er ferdig. De siste finpussene er på plass. Og jeg har flere nyheter til deg: VELDIG SNART kommer Han for å hente oss, så vi kan få 1000 år med uavbrutt Bryllupsreise sammen med Ham, og du er ikke invitert, og du vil ikke være der.

Hvilke herlige ting dette Budskapet åpenbarer for oss hver gang vi Trykker Play. Gud Selv kom ned, og talte gjennom menneskelepper, så Han kunne fortelle oss alle disse tingene. Han valgte oss og ga oss den sanne og FULLSTENDIGE Åpenbaringen om Seg Selv.

Han var Ordet gjort kjød, ikke Ordet for Moses’ tid, Moses var på den tiden Ordet. Ikke Ordet for Noas tid, Noa var Ordet for den tiden. Ikke tiden … Ordet for Elias tid, Elia var Ordet for den tiden. Men Han var Ordet i nåtid, og de levde i fortiden.

Er du klar? …. Her kommer det. Det er et dobbelt løp og et grovt kaliber, og vi elsker Det så høyt!!

Det samme gjentar seg! Det er beviset på Den Hellige Ånd, når Gud åpenbarer til deg og du ser det, SÅ SIER HERREN og tar imot det. Ikke hva du er, hva du var, eller noe angående det, det er hva Gud har gjort for deg nå. Det er beviset.

Halleluja, han slo inn spikeren. NÅ, la oss høre ham klinke den!

Han ga oss beviset på Den Hellige Ånd, Johannes 14. Han sa: “Jeg har så mange ting å fortelle dere. Jeg har ikke tid til å gjøre det, men når Den Hellige Ånd kommer, vil Han fortelle dere, og minne dere på det Jeg fortalte dere om, og vil også vise dere ting som skal skje.” Ser du ikke? Der er beviset. Det er å forutsi og være … ha den Guddommelige Tolkningen av det skrevne Ord. Nå, er ikke det beviset på en profet?

Den Hellige Ånd er profeten i hver tidsalder. Han er profeten i vår tidsalder. Ordet kommer BARE til den profeten. Det er Gud som taler og åpenbarer Seg Selv gjennom Sin profet. Han er Ordet for tiden. Dette Budskapet, PÅ LYDBÅND, er den fullkomne tolkningen av Ordet, med Guddommelig stadfestelse.

“Når det som er fullkomment har kommet, skal det som er stykkevis, ta slutt.” Så alle disse små tingene som å hoppe opp og ned som et barn, prøve å tale i tunger og alle disse andre tingene, når det som er fullkomment … Og vi har i dag, ved Guds hjelp, den fullkomne tolkningen av Ordet med Guddommelig stadfestelse! Da vil det som er stykkevis, ta slutt. “Da jeg var et barn, talte jeg som et barn, jeg forsto som et barn. Men når jeg blir en mann, legger jeg av meg barnslige ting.” Amen!

Det som er fullkomment har kommet. Den fullkomne tolkningen av Ordet. TRYKK PLAY. Det er alt Hans Brud trenger, og alt Hun begjærer.

Kom og Trykk Play med oss førstkommende søndag klokken 12:00, Jeffersonville-tid, og hør det FULLKOMNE ORDET, MED EN FULLKOMMEN TOLKNING, MED GUDDOMMELIG STADFESTELSE, når vi hører:

Spørsmål og svar #2 64-0823E

Bro. Joseph Branham

 

 

lørdag 27. april 2024

Kjære Lydbåndlyttere,

Jeg kan bare ikke si det nok: Det er INGENTING som er større enn å høre Guds Røst tale til oss gjennom Hans stadfestede engelbudbærer for vår tid. Herren åpenbarer Åpenbaring etter Åpenbaring for oss. Det er ingen ende på Det. Hvert Budskap er som om vi aldri har hørt Det før. Det er det Levende Ord, Fersk Manna, Guds Lagrede Mat for Sin Brud, og alt vi trenger å gjøre er å TRYKKE PLAY.

Vi hører alt om VÅR Bortrykkelse som snart kommer. Vi drar ... GLORY, VI DRAR til Bryllupsmåltidet. Han forutbestemte OSS til å være Der ved Sin forutviten, og det er ingenting som vil stoppe det. Ordet forener seg her med personen, og de to blir Ett. Det manifesterer Menneskesønnen. Ordet og Menigheten blir Ett. Alt det Menneskesønnen gjorde, Han var Ordet, gjør Menigheten også.

Før jeg fortsetter, vil du kanskje lese det igjen!! Hvordan kan vi la djevelen trykke oss ned? Hør på hva vi ser frem imot. Hør på hvem vi er. Hør på hva som finner sted NÅ.

Hvor er vi på vei? Til VÅRT Bryllupsmåltid som vi har blitt forutbestemt til ved Hans forutviten, hvor VI, Hans Ord og Menighet, blir ETT MED HAM, og alt det Menneskesønnen gjorde, GJØR VI OGSÅ!!

Så hørte vi alt om VÅRT Fremtidige Hjem. Den Guddommelige Arkitekten har designet VÅR Nye By, hvor Han vil bo med OSS, Sin Brud. Han har bygget Den og har satt hver liten ting der nøyaktig etter VÅR smak. Akkurat slik VI liker det. Hvor det ikke vil være behov for et lys, fordi Lammet vil være vårt Lys. Hvor profeten vil bo ved siden av oss. Han vil være vår nabo. Vi vil spise fra de trærne, vi vil gå oppover de gatene av gull til kilden og drikke. Vi vil vandre i Guds paradis, med Engler som svever over jorden og synger lovsangene. Glory! Halleluja!

Beviser Sitt Ord for oss. Han, Ildstøtten, ble fotografert sammen med Sin engelbudbærer for å bevise og fortelle verden: "Hør Ham." Vi må ikke tvile på ett Ord, for Det er ikke profetens ord, Det er Guds Ord talt til Hans Brud. Så fortalte Han oss at vi har representasjon fra forutbestemmelse, og forsikret oss. Han ser ikke oss, Han bare hører stemmen vår gjennom Jesu Blod. Vi er fullkomne i Hans øyne.

Dypet kaller på dypet som aldri før, og Far fyller oss opp med Sitt åpenbarte Ord. Alt vi trenger å vite har blitt spilt inn og gitt til OSS. Det er rett og slett ingen ende på dette Levende Ord-Budskapet. Det er ingenting som er større enn å vite at VI er Hans Brud. Forsikringen i å vite at å høre den Røsten, Trykke Play, er Herrens fullkomne Vilje. Hans program, som Han har tilveiebrakt.

Det er så mye mer som kommer! Det er det uuttømmelige Levende Vanns Ord for Hans Brud. Vi har aldri vært tørstere i hele vårt liv, men vi har aldri vært så forfrisket som når vi drikker og drikker så mye vi vil.

Hver søndag blir Bruden så begeistret over å være samlet med en del av Bruden verden rundt, for å høre hva Han kommer til å åpenbare denne gangen. Han fortalte oss at dersom vi ikke kan komme hit til Tabernaklet, så gå til en kirke et sted. Gå til den.

Vi kan ikke alle samles på profetens hjemmebase, hans hovedkvarter, hvor han var etablert. Men vi kan gjøre våre kirker, eller våre Hjem til kirker, hvor vi setter ham bak talerstolen. Hvor vi kan bli matet med det FULLKOMNE ORD AKKURAT SLIK DET BLE ÅPENBART.

Det finnes ingen større samling, ingen større salvelse, ikke noe større sted å være enn å sitte sammen på Himmelske steder og lytte til Guds Røst..

Jeg inviterer deg til å komme og høre Guds stadfestede Røst sammen med oss på søndag klokken 12:00, Jeffersonville-tid, når Han taler til oss nok en gang gjennom Sin engelbudbærer, og svarer på alle spørsmålene vi har på hjertet, og forsikrer oss om at vi er Hans Brud.

Bro. Joseph Branham

 

Søndagsbudskapet: Spørsmål og svar #1 64-0823M

 

 

lørdag 20. april 2024

Kjære Brude-Menighet,

Menneskesønnen har kommet og åpenbart Seg Selv i menneskekjøtt til Sin Brud. Han sa Det, vi tror Det, og Han har bevist Det. Vi er Hans Brude-Menighet som har gjort seg selv rede ved å lytte og tro hvert Ord som gikk ut av Hans munn.

Det vil bli en oppstandelse fra de døde. Han vil bevise det. Det vil bli en Bortrykkelse av Menigheten. Han vil bevise det. Det vil bli et Tusenårsrike. Han vil bevise det. Det vil bli en ny Himmel og en ny jord. Han vil bevise det, fordi Hans Ord sa det.

Vi vil være de som vil være der. Han vil bevise det. Vi er de som har blitt gjort en del av dette Ordet. Han forutbestemte OSS til å være Der. Det kommer til å bli en Bortrykkelse ved Hans forutviten, og det er ingenting som kommer til å stoppe det, vi kommer til å være der!

Satan har prøvd i lang tid å få folket til å tvile på bare ett Ord som ble talt. Dere må ikke gjøre det. Bare tro hvert Ord. Du må tro hvert Ord for å være Der. Det er ikke profetens ord, Det er Guds Ord som har blitt spilt inn og lagret på Lydbånd.

Ypperstepresten, biskopen, kardinalen, pastoren? "Gud! Hvert Ord som utgår av Guds munn." Hvordan vet vi at det er Guds Ord? Han sier det, deretter beviser Han Det. Han beviser Sitt Ord.

Du MÅ tro hvert Ord som går ut av Guds munn. Han har bevist at Det er Hans Ord på Lydbåndene. Han har bevist at William Marrion Branham er Hans syvende engelbudbærer; Guds Røst for vår tid. Alle som ikke tror Budskapet og budbæreren vil gå til grunne.

Nå, jeg snakker ikke kun til denne forsamlingen. Dette blir spilt inn, skjønner dere, og Det går verden rundt. Forstår dere, mennesker i verden, at ett Ord, ett Ord, ikke en setning, ikke et avsnitt, ett Ord, det er alt Eva tvilte på.

Han er Ordet, og vi var en del av Hans Ord. Det er grunnen til at vi er her, for å bekrefte vår plass i livet. For å tro hvert Ord. For å holde oss til Ordet. For å henvise Bruden til hvert Ord som er på Lydbåndene.

I vår tid har Menneskesønnen blitt åpenbart. Han HAR forenet Menigheten med Hodet. Forenet Brudens bryllup. Brudgommens rop har kommet. Menneskesønnen har kommet i menneskekjød for å forene de to sammen. Han er Ordet. Vi er Hans Ord, og de to blir føyd sammen.

Det som må til er manifestasjonen av åpenbaringen av Menneskesønnen ... Ikke en prest ... Jesus Kristus vil komme ned i menneskekjød blant oss, og vil gjøre Sitt Ord så virkelig at det vil forene Menigheten og Ham som ett, Bruden, og så dra Hjem til Bryllupsmåltidet. Amen.

Manifestasjonen av Ordet vil forene Bruden. Det manifesterer Menneskesønnen igjen, ikke kirketeologene. Menneskesønnen! Ordet og Menigheten blir ett. Hva enn Menneskesønnen gjorde var Ordet. Vi, Hans Brud, vil gjøre det samme.

Vi er forenet gjennom Den Hellige Ånd, Hans Ord, Hans Røst, og er i ferd med å dra til Bryllupsmåltidet. Ordet har føyd oss sammen, og de to blir ETT.

Vi sier LYDBÅNDENE, LYDBÅNDENE, LYDBÅNDENE. Dere må spille Lydbåndene i hjemmene deres, i menighetene deres. Vi blir kritisert for å legge så mye vekt på å spille Lydbåndene. Hvorfor sier vi det? Hvem taler til OSS på Lydbåndene?

Nå, husk, det var ikke Jesus som talte til Abraham der, som kunne skjelne tankene i Saras sinn bak Seg. Det var ikke Jesus. Han hadde ikke blitt født ennå. Men det var en Mann i menneskekjød, som Abraham kalte "Elohim, den store Allmektige."

Hvis du tror at Menneskesønnen har blitt åpenbart i vår tid; at Gud taler gjennom menneskelepper, hvordan kan noen da ikke forstå viktigheten av å plassere den Røsten som den VIKTIGSTE RØSTEN DU MÅ HØRE?

Jeg kritiserer ikke andre som ikke forstår eller tror det vi tror. De er våre brødre og søstre, men jeg er SÅ TILFREDS, SÅ METTET, SÅ SIKKER på at dette er Guds tilveiebrakte vei for Sin Brud. Jeg kan ikke gjøre annet. For meg og mitt hus er å Trykke Play den ENESTE VEIEN.

Jeg inviterer nok en gang verden til å komme og forene seg med oss på søndag klokken 12:00, Jeffersonville-tid, når vi hører: Beviser Sitt Ord 64-0816.

Bro. Joseph Branham

 

Skriftsteder å lese før møtet:

Matteus 24,24
Markus 5,21-43 / 16,15
Lukas 17,30 / 24,49
Johannes 1,1 / 5,19 / 14,12
Romerne 4,20-22
1. Tessaloniker 5,21
Hebreerne 4,12-16 / 6,4-6 /13,8
1. Kongebok 10,1-3
Joel 2,28
Jesaja 9,6
Malakias 4