Arkiverte brev
lørdag 28. januar 2023

Kjære Kristi lille Jomfru, Ord, Flokk,

Vi kan ikke være noe annet. Vi kan ikke høre noe annet. Vi vet ikke om noe annet. Vi vil ikke ha noe annet. Der det ferske Kjøttet er, TRYKK PLAY, som er Ordet til tiden, der vil ørnene samles. Ordet blir til Liv i oss.

Vi er ikke lik alle andre! Dere er et adskilt folk, hellige for Herren, innviet til Guds Ord og Ånd for å bære frukt av Hans løfte for denne tid. Vi utvikles og modnes hele tiden ved å høre Guds Røst.

Profeten ba oss om å vende tilbake til disse lydbåndene. Hvis du har en lydbåndspiller, få en gruppe mennesker sammen og spill det, og lytt nøye. Lytt til Hans røst, hva Han forteller oss. Guds Ord trenger ingen tolkning. Han gjør Sin egen tolkning. "Jeg er Guds Røst til dere."

Og dette er Det, Bibelen, ikke ett ord skal legges til Det eller tas bort fra Det. Bare bli rett ved den Røsten. "En fremmed vil de ikke følge,"

Hvordan kan noen ikke se Guds tilveibragte vei for i dag? Men ære være Gud, vi kan se Den, fordi vi er utvalgt til å se Den. Vi vil ikke, og vi kan ikke, bli forført, fordi vi er Hans manifesterte Ord.

Brødre og søstre, la det bare synke inn et øyeblikk: VI ER DET MANIFESTERTE ORD!! Gud Selv, Som taler gjennom menneskelepper, forteller oss at VI ER ORDET. Vi har absolutt ingenting å frykte. Alt vi har behov av er vårt.

Hver uke er vi i stor forventning til at Herren skal besøke oss. Vi har ikke plass her til at alle kan få sitteplass, og heller ikke kan alle komme til Jeffersonville, så vi må bare sende dem Ordet gjennom mediet internett.

Vi er i våre hjem, i våre menigheter, i våre biler, samlet rundt våre små mikrofoner fra hele verden og venter på Herrens Komme.

De er samlet med oss i Afrika og venter på Herrens Komme. De er samlet med oss i Mexico og venter på Herrens Komme. I Europa, Skandinavia, Australia, Midt-Østen, Sør-Amerika, fra jordens fire hjørner, og venter på Herrens Komme.

Og vi er samlet her i hjemmemenigheten, tabernaklet, og venter på Herrens Komme. Vi er mange timer adskilt i tid, men vi er sammen som ÉN ENHET, troende, som lytter til Guds Røst og venter på Messias' Komme.

Vi ER Guds folk, som er kalt og valgt ut av denne onde tidsalder, for Hans Navn. Vi blir prøvd og beviser for Satan at vi er Ordet. Vi er del av det Originale Brudetreet. Vi ser at vårt liv blir manifestert ved det Ordet.

Det er lett for alle å tro at Jesus var det direkte svaret på enhver profeti som skulle gå i oppfyllelse i Ham, fordi de ser tilbake på det som skjedde. Men i denne nåværende onde tidsalder, gjør de det samme de gjorde da, ved å tolke Det på en annen måte, og har fått folket til å gå ut i sterke villfarelser ved å tro en løgn. Hvis de bare kunne innse at Det er det samme Ordet som blir manifestert i denne tidsalder.

Det er bare én ting som kan føre Bruden sammen: Dette Budskapet. Det er bare én ting vi alle kan være enige om: Dette Budskapet. Det er bare én Røst som har blitt stadfestet å være Så Sier Herren: Guds Røst på lydbånd.

Nå, bare en kald, formelle, stive menigheter, og så videre, av menneskelaget teologi, det ville ikke; de Utvalgte ville aldri bry seg om det. Men det er der oppe nesten som den ekte tingen. Bare å utelate ett Ord er alt du trenger å gjøre. Lovet om tidsalderen; veldig stor tid! Kristne, overalt, gi akt på tiden vi lever i! Skriv det ned og les, og lytt nøye.

Denne onde tids gud gjør alt han kan for å forføre folket ved å holde Hans stadfestede Røst borte fra dem. Han prøver å få dem til å tvile på bare ett Ord, slik han gjorde med Eva i begynnelsen.

Men Kristi Ord-Brud kommer til et Hode. Vi forenes igjen med vår Ektemake, hvor vi begynte. Tiden for utvandringen er for hånden. Gud kommer for å hente Sin Brud, som holder seg til Hans Ord.

Den Hellige Ånd er her og kaller ut en Brud for Kristus. Han gjør det ved å stadfeste Sitt Løftesord for Henne, for denne tidsalder, og vise at Det er Kristus.

Det er ingenting som er større enn å være forenet med Bruden over hele verden og lytte til Guds Røst tale direkte til deg. Ingen grunn til å håpe, undre deg eller engang be om at det du hører er sannhet. For Det er den ENESTE STADFESTEDE SÅ SIER HERREN-RØSTEN.

Kom og bli med oss og lytt til:

Og etter disse tingene så jeg en annen engel komme ned fra himmelen, som hadde stor makt. Og jorden ble opplyst av hans herlighet.

Klokken 12:00, Jeffersonville-tid, når vi hører: Denne onde tids gud 65-0801M.

Bro. Joseph Branham

 

 


 

Skriftsteder å lese før vi hører Budskapet:

Matteus kapittel 24 / 27,15-23
Lukas 17,30
Johannes 1,1 / 14,12
Apostlenes gjerninger 10,47-48
Første Korinterbrev 4,1-5 / kapittel 14
Andre Korinterbrev 4,1-6
Galaterne 1,1-4
Efeserne 2,1-2 / 4,30
Andre Tessalonikerbrev 2,2-4 / 2,11
Hebreerne kapittel 7
Første Johannes brev kapittel 1 / 3,10 / 4,4-5
Åpenbaringen 3,14 / 13,4 / Kapittel 6-8 og 11-12 / 18,1-5
Ordspråkene 3,5
Jesaja 14,12-14

 


lørdag 21. januar 2023

Kjære Hjemmemenighet-Brud, la oss alle samles og høre Budskapet 65-0725E Hva er attraksjonen på fjellet? på søndag klokken 12:00, Jeffersonville-tid.

Broder Joseph Branham

 

 


lørdag 14. januar 2023

Kjære dere som samles i Sauekveen,

Jeg er så tilfreds og takknemlig til Herren for å kunne samles med hver og en av dere i Guds Sauekve hver uke, hvor vi er skjult i vårt hemmelige sted og spiser og lever av den Skjulte Maten. Det er Åpenbaringen om Jesus Kristus, som stadfester og åpenbarer Seg Selv for oss.

Han har skjult Seg Selv så andre kan se rett på Det og ikke se Det, men for oss, Hans utvalgte Brud, ser vi Det klart og tydelig og tror hvert Ord. Vi har holdt oss til Hans Ord og Hans profet siden de er En og samme.

Og hvis du er et Guds barn, vil du holde deg til denne Bibelens profet. Det er Ordet.

Mange salvede profeter i dag sier: "Det er Den Hellige Ånd du må holde deg til, ikke profeten." Som profetene i gamle tider, hvis vi har et spørsmål, må det finnes et riktig svar. Vi må gå TIL ORDET for å se hva profeten før oss sa.

Men det er én ekte Kristus-Ånd, og det er Ordet gjort kjød slik Han lovet å gjøre det.

ÉN ekte Kristus-Ånd som Han lovet, Malakias 4, Lukas 17, Menneskesønnen åpenbarer Seg Selv i menneskekjøtt.

Ja, det finnes salvede menn. Ja, de har et kall. Ja, de har den ekte Hellige Ånd. Ja, de har det riktige motivet og målet.

Hvordan skal vi da vite hva som er rett og hva som er feil?

Merk dere, de ser like ut. De er salvet på samme vis. Men merk dere: "Ved deres frukter ..."

Jeg hater å si disse tingene, men det er sent på dag og tiden renner ut. Dette er hva som blir sagt og forkynt i dag av disse glupske ulvene som Paulus advarte menigheten om, og de falske salvede som Broder Branham sa ville komme. De er her blant oss, akkurat som de sa.

Her er et utdrag av et brev skrevet av en forkynner. Deres frukt er å prøve å så tvil om Guds profet. De advarer sitt folk om at vi er folk som forguder ved å følge profeten og Trykke Play.

Hør hvor forførerisk dette er.

Jeg er fornærmet over at denne demonen har trengt seg inn blant våre budskapsrekker slik at vi nå kaller utgivelsene av William Branhams taler for GUDS RØST. William Branham var ikke bokstavelig talt Guds røst, men snarere røsten til et menneske som Gud brukte. Bibelen sier ikke at han var Guds røst, men i stedet identifiserer Bibelen ham som den syvende engels røst. (Åp. 3,14; 10,7).

La oss gå til ORDET og la Guds profet avsløre denne falske læren.

Hvis jeg fornærmet deg ved å si det, tilgi meg, men jeg følte at det kanskje ble tatt ille opp, men, JEG ER GUDS RØST TIL DERE.

Hvem skal du tro på, denne falske salvede profeten eller GUDS STADFESTEDE SYVENDE ENGEL-BUDBÆRER? Hvordan kan du sitte under en forkynner som tror eller underviser slike ting til deg? Du bør komme deg inn i Ordet mens det ennå er tid.

En fryktelig feil har blitt begått av budskapssamfunnet i å guddommeliggjøre William Branham ved å gjøre ham til absoluttet. William Branham var aldri absoluttet! Guds Ord er absoluttet.

Amen, Guds Ord ER vårt Absolutt. Hvem kom Ordet til, deg eller HAM? Hvem er den guddommelige tolken av GUDS ORD, du eller HAM? Hvem var det Ildstøtten stadfestet til å være Så Sier Herren, du eller HAM?

For når du har to menn, har du to meninger.

Vi trenger ikke to menn, og heller ikke deres meninger. Vi trenger bare hva Guds profet sa på lydbånd.

Og det må komme til ett endelig absolutt, og mitt absolutt er Ordet, Bibelen.

Der er det, akkurat som du sa, Bibelen er hans og vårt Absolutt, men så sier han:

Jeg vet dere, våre brødre, dere på en måte ser på meg for å være deres absolutt.

Så vent et øyeblikk, det høres stikk i strid med hva DU SA. Han sa at vi så på ham for å være vårt Absolutt.

Så lenge jeg følger Gud, som Paulus sa i Skriften: “Følg meg, slik jeg følger Kristus.”

Er ikke det salvet? Visste han ikke hva han snakket om?

Hva var det Guds profet nettopp fortalte oss i forrige uke?

Vi finner ut at når en mann kommer, sendt fra Gud, ordinert av Gud, med det sanne SÅ SIER HERREN, er budskapet og budbæreren en og samme.

Han sa at du ikke kan adskille dem, de er den samme tingen, men du sier vi skulle?

William Branham er ikke annerledes enn noe dødelig menneske, for han var en mann underlagt de samme lidenskaper som Elias var.

Amen, han var bare en mann, sant og visst, men han var MANNEN Gud valgte å åpenbare hele Sitt Ord til, og lede oss til Løfteslandet. Han var den som Gud sa til: få folket til å tro DEG.

Samme tingen, salvet, forkynner pinsens Evangelium, men fornekter løftet til denne dag som er Ordet som blir stadfestet: “Jesus Kristus den samme i går, i dag og for evig.”

Hvordan skal vi vite forskjellen hvis de er sanne Hellige Ånd-salvede? Han ga oss eksempler slik at vi kan skille de falske profetene fra den sanne profeten.

Bileam og Moses. Mika and Sidkia. Jeremia og Hananja. I hvert tilfelle var begge Guds salvede profeter, men hva ba han oss om å gjøre? HOLD DERE TIL GUDS STADFESTEDE PROFET. Det er den ENESTE måten å være sikker på at du følger Guds tilveiebrakte Vei og er i Hans fullkomne vilje.

Jeg er bare en som er i nærheten når Han gjør det. Jeg var bare en røst som Han brukte, til å si Det. Det var ikke hva jeg visste. Det er hva jeg bare overga meg til, som Han talte gjennom.

Det er alt Bruden vil ha og trenger.Én Røst. Én profet. Ett Budskap. Én budbærer.

Å Far, så takknemlige vi er for Din nåde og barmhjertighet mot oss. Du fortalte oss at ingenting er umulig for Deg. Det er ingenting som er umulig for oss. For alle ting er mulig for dem som tror, og vi TROR.

Kom og bli med oss på søndag klokken 12:00, Jeffersonville-tid, når vi har Guds utvalgte Røst som forteller oss alt om De salvede i endetiden 65-0725M.

Bro. Joseph Branham

 

 


lørdag 7. januar 2023

Kjære gullgravere,

Det finnes en artesisk brønn med Åpenbaring som bobler opp på innsiden av oss som aldri før. Vi har hørt dette Budskapet hele vårt liv og har alltid trodd hvert Ord, men NÅ har Det blitt manifestert i oss som aldri før.

Nå er tiden, nå er sesongen vi mater oss med Guds hemmelige ting som er skjult fra verden. Tingen folk ler av er tingen vi ber om. Tingen folk kaller "galskap", kaller vi "Stort!" Gud har åpenbart til oss at det bare er én tilveiebragt vei for å bli Hans Brud: TRYKK PÅ PLAY.

Men Gud være takk, vi har skjult Mat, åndelig Mat, så vi lever på godheten og nåden i åpenbaringen om Jesus Kristus i disse siste dager, Som stadfester Seg Selv blant Sitt folk.

For hvert Budskap Bruden hører, bekrefter Han til oss at Det er Hans fullkomne Vilje. Det er ikke hva vi MENER Han sier, heller ikke er Det hva vi MENER Det betyr, DET ER NØYAKTIG hva Han sier, og andre kan rett og slett ikke se Det. De er forblindet. Gud har skjult Det. De ser rett på Det, men kan ikke se Det. For oss, ER DET ALT VI SER.

Når vi samles hver uke, kan vi ikke vente med å høre hva Han kommer til å fortelle og åpenbare til oss. På søndag kommer Han ikke til å gi oss noen små skjulte gullklumper, Han kommer til å gi oss hovedåren og SPRENGE DEN igjen og igjen for å være sikker på at vi får tak i Det.

Profeten hadde vært så lenge i Guds Nærvær, profetene fra Det gamle testamente, eller når som helst, da de levde i Guds Nærvær inntil de ble Ordet, Budskapet deres er Ordet Selv. Og husk, han sa: "SÅ SIER HERREN."


Vi finner ut at når en mann kommer, sendt fra Gud, ordinert av Gud, med det sanne SÅ SIER HERREN, er budskapet og budbæreren en og samme.


Når så en mann kommer med SÅ SIER HERREN, er han og Budskapet ett.


Himmelen kunngjør det, Bibelen kunngjør det, Budskapet kunngjør det, alle det samme.


Profeten, Ordet, Budskapet; budbærer, Budskap, og Budskap, var det samme.


Enhver mann og hans budskap er ett.

Snakk om Gullgruve.

Hvis du har noe Åpenbaring i det hele tatt, tror jeg han gjør det ganske klart. Budskapet og budbæreren er det SAMME. Hører du hva han sa ... DET SAMME!! Da kan dere ikke skille budbæreren fra Budskapet, forkynnere.

Du må sette BUDBÆREREN i menigheten din sammen med BUDSKAPET han brakte, ellers tar du ikke imot HELE BUDSKAPET. DU ER IKKE BRUD.

Åh! Igjen gjør det Budskapet og budbæreren til én. Den åndelige Maten er klar, og Den er i sin sesong nå.

For oss som tror Guds tid som vi lever i, budbæreren Han sendte, hvert Ord han talte; disse tingene er skjult Mat.

Som vi elsker dette Budskapet, og akkurat når du tenker: "Hvordan kan det være mer?" Så plasserer Han en toppstein på Det ved å fortelle oss hvem vi nå er.

Ser dere ikke autoriteten til den levende Gud i den levende Menighet, Bruden? De syke blir helbredet, de døde blir reist opp, lamme går, blinde ser, Evangeliet går ut i Sin kraft, for Budskapet og budbæreren er det samme. Ordet er i Menigheten, personifisert.

Det Ordet I OSS. Vi er Budskapet. Vi har autoriteten. Dette Budskapet og vi ER ETT!! Snakk om å boble over og over og over.

Bruden er en del av Ektemannen, Menigheten er den samme som Kristus. "De gjerninger Jeg gjør, skal også dere gjøre."

Vi er en del av Ektemannen!!

VI ER DEN SAMME SOM KRISTUS!

Om du synes det høres stort ut nå, og at det velsigner ditt hjerte å bare lese disse sitatene, så bare vent til du hører Guds Røst fortelle dem munn til øre førstkommende søndag klokken 12:00, Jeffersonville-tid, når vi hører: 65-0718E Åndelig Mat i rett tid.

Du er invitert til å komme og bli med oss. Om du ikke kan, TRYKK PÅ PLAY når som helst, hvilket som helst Budskap, hvor som helst, og hør Guds budbærer bringe deg Guds Budskap.

Bro. Joseph Branham

 

Slik er det også i dag, at Livets Brød, som barna spiste av, følger Guds Budskap for å holde dem i live gjennom tørketiden.

 

 


 

Skriftsteder å lese før vi hører Budskapet:

Første Kongebok 17,1-7
Amos 3,7
Joel 2,28
Malaki 4,4
Lukas 17,30
Johannes 14,12

 


lørdag 31. desember 2022

Kjære Brud på vei til Løfteslandet,

Hva kommer til å skje dette Nye Året?

Bruden har gjort Seg Selv rede ved å holde seg til Ordet. Vi har tatt Nattverden, anvendt Tegnet på vår husstand og forseglet oss med det sanne, stadfestede Ordet. Vi har ikke gått på kompromiss, men forblitt jomfruer for den sanne Guds Røst.

Hvilken herlig tid vi lever i. Det er en tid som alle profetene lengtet etter å se; akkurat denne tid. Vi vet ut fra naturen at Menigheten gjør seg klar til å dra. De siste avsluttende timene nærmer seg, og vi glir raskt inn i Evigheten. Vi må holde oss på linje og holde øynene våre på Guds tilveiebragte Vei for vår tid: Hans Ord, Hans profet, som er Ordet for vår tid.

Hvordan bragte Han Kristus hit? Ved profetenes Ord. Stemmer det? Hvordan vil Han bringe Sin Brud hit? Ved profetenes Ord.

Hva kan bli gjort? Hva skal bli gjort? Han fortalte oss hva vi måtte gjøre: rådspørre profeten, Bibelen, hvor vi ikke kan legge til eller trekke fra Den. Hvis vi gjør, tar Gud oss fra Livets Bok.

Det er altfor langt på dag, vi må være i Hans fullkomne Vilje for å være Hans Brud. Vi ønsker ikke å gjøre Gud en tjeneste uten at det er Hans vilje, uansett hvor bra det høres ut. Gud ga et løfte om hvordan Han ville gjøre det i dag. Gud sa det akkurat her i Sitt Ord, hvordan Han ville gjøre det.

Hvordan vil Han ta Sin Brud? Ved Ordet. Ikke med en ny vogn, ikke ved en teologs idé. Men ifølge Sitt Ord vil Han identifisere Henne. Ikke legg én ting til Det eller trekk én ting fra Det nå. La Det være slik Det er. Skjønner??

For noen mennesker kan det være så forvirrende siden det er så mange salvede profeter som sier hva som er Herrens Vilje for i dag. De sier: "Det er feil å spille lydbånd i menigheten, Broder Branham sa aldri det. Forkynnertjenesten er viktigere nå, og det er Guds tilveiebragte vei for i dag. Bli hos din pastor.”

Så det er i orden å høre lydbåndene, men ikke i kirken? Vi skal ikke tro hvert Ord på lydbåndene, bare hva Den Hellige Ånd forteller oss er og ikke er Ordet? Å lytte til forkynnertjenesten vil fullkommengjøre Bruden? Hvis jeg ikke blir hos min pastor, kan jeg ikke være Bruden? Hvis jeg bare spiller lydbåndene, er jeg ute av Guds fullkomne Vilje?

Enhver troende ønsker å gjøre det som er riktig og være i Guds fullkomne Vilje. Ingen ønsker å ta feil eller å være i Hans tillatte Vilje. Det må finnes en korrekt og riktig vei.

Hvilke forkynnere skal vi lytte til ... alle sammen? Skal vi undersøke om det de sier er Ordet når vi drar hjem ved å lytte til lydbåndene, eller bør vi bare ta dem på ordet? Hva er Absoluttet da, vår pastors ord, eller hva Broder Branham sa på lydbånd?

De skal forkynne Ordet, amen. De skal holde Ordet foran folket, amen. Men de skal ikke ta plassen til Guds profet. De er ikke viktigere enn Guds stadfestede Røst. De kan BARE SI DET SOM ER PÅ LYDBÅNDENE. Det er Brudens Absolutt.

Det er de fem tingene du må gjøre. det må være slik. Hans tid, Hans sesong, når Han sa det ville skje; og mannen Han valgte; og det må komme til profeten; og profeten må være en stadfestet profet.

Jeg prøver ikke å fordømme forkynnertjenesten eller å si at de ikke har en plass. Gud forby. Jeg bare sier at å spille Guds Røst på lydbånd til folket er den viktigste tingen forkynnertjenesten må gjøre. Hva enn jeg sier, eller en forkynner sier, eller til og med en lekperson sier, må være ord for ord det Guds profet sa.

Jeg hater at dere er sinte på meg og at dere tenker at jeg er imot deres pastor, det er ikke hva som er i hjertet mitt. Jeg vil bare at Bruden skal forenes med den ENESTE tingen vi kan forene oss rundt: DETTE BUDSKAPET.

Det er en tid med så mye splittelse, forvirring, uenigheter blant folket. Jeg tror dette Budskapet vi kommer til å høre på søndag er ett av de mest viktigste Budskapene for vår tid.

La oss åpne våre hjerter og se hva Gud sier til menigheten, til folket på lydbåndene, og folket på telefonoppkobling på tvers av alle nasjonene.

Før vi kan gå inn i Løfteslandet, er det noe vi må gjøre. Guds Røst ønsker at vi skal lytte veldig nøye og ikke svikte i å forstå hva Han sier.

Han sa at akkurat som da Moses talte til Israel, etter at han hadde blitt stadfestet av Gud og Ildstøtten, og visste han var bevist å være Guds tjener for å lede dem ut. Men før de gikk inn i landet, fortalte Han dem: "Jeg kaller på Himmel og jord til å vitne imot dere; ikke legg til én ting til det jeg har sagt, eller ta ett ord bort fra Det.”

Så sier jeg, i Jesu Kristi Navn: Legg ikke til én ting, ikke ta, legg dine egne idéer i Det, bare si det som er sagt på de lydbåndene, gjør nøyaktig hva Herren Gud har befalt å gjøre; ikke legg til Det!

Det er vår HERRE GUD som befaler oss at vi kan BARE SI DET SOM ER SAGT PÅ LYDBÅNDENE. Vi kan ikke legge til, ta bort, legge våre idéer, våre tanker eller vår tolkning til det. Bare si det som ble sagt på lydbåndene.

Hvis du tror at disse ordene talt av Guds stadfestede profet er sannheten, hvordan kan det å TRYKKE PÅ PLAY ikke være den viktigste tingen Bruden kan gjøre?

Hvordan identifiserte Han Ham da Han kom? Ved en mann med Elias ånd over seg, kom ut av ødemarken. Hvordan vil Han identifisere Sin Brud? Han lovet i Malakias 4 den samme tingen, før Han ødela jorden, slik det var i Sodomas dager.

Kjære Løftesland-Brud, dere har den sanne ÅPENBARINGEN. Dere er i Guds fullkomne Vilje. Dere har gjenkjent hvem dere er. Dere er i Guds Program ved å Trykke på Play. Dere er Ordet. Dere er en del av Brudgommen. GLORY!!!

Hvilken måte å starte det Nye Året på. Bruden forenet sammen, følger Guds befaling ved å: Trykke på Play.

Kom og gjør dere selv rede for Bortrykkelsen sammen med oss på søndag klokken 12:00, Jeffersonville-tid, når vi hører: 65-0718M "Prøve å gjøre Gud en tjeneste uten at det er Guds vilje."

Bro. Joseph Branham

 

 


 

Skriftsteder å lese før vi hører Budskapet:

Femte Mosebok 4,1-4 / 4,25-26
Første Krønikebok 13
Første Krønikebok 15,15
Salme 22
Markus 7,7
Joel 2,28
Amos 3,7
Malakias 3
Matteus 11,1-15
Første Korinterbrev 13,1