Arkiverte brev
lørdag 3. juni 2023

Kjære Fru Jesus Kristus,

Høres ikke det herlig ut? Lammet og Hans Brud for alltid bosatt i alle Guds fullkommenheter. Hvordan kan vi beskrive det? Vi tenker på det. Vi drømmer om det. Vi leser hva Ordet sier om det. Vi ser Ham dele Sin egen Hellighet med OSS. I Ham har vi blitt selve Guds rettferdighet.

Hvilken glede det gir oss når vi trykker på play, og hører Gud selv tale til oss gjennom Sin mektige engel og fortelle oss disse tingene.

Det er ingenting i dette livet, tilfredsstillende som det kan være, så godt og fint som det kan være, men du vil finne summen av all fullkommenhet i Kristus. Alt blekner til ubetydelighet ved siden av Ham.

Han forteller OSS at vi vil få et nytt navn, Hans Navn. Hans Navn vil bli gitt oss når Han tar oss til Seg Selv. Det vil være mer fantastisk enn vi noensinne kunne forestille oss. Vi vil gå hvor enn Brudgommen går. Vi vil aldri bli forlatt av Ham. Vi vil aldri forlate Hans Side. Vi vil dele Hans Trone med Ham. Vi vil bli kronet med Hans ære og herlighet.

Og når Han beviser Seg Selv for verden, og hele verden bøyer seg ved Hans føtter, på det tidspunktet vil hele verden bøye seg ved føttene til de hellige, noe som beviser at de hadde rett i deres standpunkt med Ham. Velsignet være Gud for evig!

Han forutså oss ved Guddommelig forordning at vi skulle være Hans Brud. Han valgte OSS; vi valgte ikke Ham. Han kalte OSS; vi kom ikke av egen vilje. Han døde for OSS. Han vasket OSS i Sitt eget Blod. Han betalte prisen for OSS. Vi tilhører Ham, og bare Ham. Vi er fullstendig overgitt til Ham, og Han aksepterer forpliktelsen. Han er VÅRT hode. Han taler til oss gjennom Sin engel, og vi adlyder, for det er vår glede.

Fra begynnelse til slutt, Budskapet på lydbåndene er alt sammen GUD for OSS. La det Livet være i OSS. La det være Hans Blod som renser OSS. La det være Hans Ånd som fyller OSS. La det være Hans Ord i vårt hjerte og munn. La det være Hans Sår som helbreder OSS. La det være Jesus, og bare Jesus. Ikke ved rettferdige gjerninger, som vi har gjort. Kristus er mitt liv. Dette Budskapet er vårt liv, for Det er Kristus.

Åh, det er så mange røster i verden — så mange problemer og behov som skriker om oppmerksomhet; men det vil aldri være en røst så viktig og så verdt å lytte til som Åndens røst. Så, “Den som har ører, han høre hva Ånden sier til menighetene.”

Gud har en Røst for denne tid. Den har blitt stadfestet av Ildsøylen til å være Guds Røst. Det vil aldri være en Røst som er SÅ VIKTIG OG SÅ VERDT Å HØRE PÅ som den Røsten på lydbåndet for i dag.

Kom og bli med oss søndag kl. 12:00, Jeffersonville-tid. Vi har en hel lærveske full av Honning. Vi vil smøre den på Klippen, ikke på noen menighet; på Klippen, Kristus Jesus. Og dere sauer kan begynne å slikke. Du vil helt sikkert bli frisk med en gang. Alle syndeproblemene vil forsvinne når du slikker Klippen. Det er alt du trenger å gjøre, kom og hør Guds Røst fortelle oss alt om: Filadelfia menighetstid 60-1210.

Bro. Joseph Branham

 

 


lørdag 27. mai 2023

Kjære dere som er Verdige og Rettferdige,

Ørner, er dere klare til å samles på søndag for å høre Jesu kjærlige Røst tale til dere og si:

“Dere er verdige.” “Dere er Mine.” “Dere er rettferdige.” “Dere skal vandre med Meg i hvitt.” “Deres navn er skrevet i Himmelen.”

Dette er ikke mine ord, men det er vår Far i Himmelens egne Ord, som taler til DEG, Hans utvalgte Brud. Den Hellige Ånd har nok en gang kommet og bodd i menneskelig kjød, så Han kunne tale disse herlige Ordene munn til øre med Sin utvalgte Frue.

Det er herlig å høre dem fra meg, eller noen som sier "Jesus sa", men å høre HAM tale gjennom Sin utvalgte Røst; den Han brukte til å fortelle deg, personlig ... det er rett og slett ikke noe større.

Det er mange røster Gud bruker til å bringe Sitt Ord til verden. Han har utvalgt og satt dem til å være en velsignelse for verden og Hans Brud.

Da Jesus var her på jorden i menneskelig kjød, hadde også Han utvalgte menn, Sine apostler, som fulgte Ham og talte for Ham det de overbalansert så og hørte. Disse menn var de Han sendte ut for å spre evangeliet, de gode nyhetene om at Messias hadde kommet. Han var der, på jorden, med dem. Han sendte dem to og to for å forkynne denne Store Nyheten og bringe alle mennesker til Seg.

Da Han hadde samlet dem en kveld, spurte Han dem: "Hvem sier de at Jeg er?" De svarte: "Noen sier du er Elia. Noen sier du er Johannes døperen." Men Han sa: "Men hvem SIER DERE at Jeg er?" Da talte Peter disse fantastiske ordene: "Du er Kristus, den levende Guds Sønn." Jesus svarte ham og sa: "Kjøtt og blod har ikke åpenbart dette for deg, Peter, men Min Far i himmelen har åpenbart dette for deg, og på denne Klippen (Åpenbaring) vil Jeg bygge Min menighet."

Verden har snublet over alt i dette store mysteriet. Noen menn tror han mente Peter. Noen tror det var en klippe som lå der. Noen tror det var Jesus. Men ved Åpenbaring, gitt til oss ved Den Hellige Ånd, vet vi at det var ÅPENBARINGEN OM HVEM HAN VAR.

Etter Jesu død, begravelse og oppstandelse, på Pinsedagen, ble de sendt for å fortelle verden denne store nyheten. Peter ble nok en gang valgt til å være talsmannen og gå foran folket og kunngjøre hvordan man tar imot Hans Hellige Ånd. Han sa: Dere må omvende dere og bli døpt i Herren Jesu Kristi Navn.

Hvilken posisjon Den Hellige Ånd hadde plassert Peter i. Vi kan bare forestille oss hvordan folk så opp til ham. Han vandret med Jesus mens Han var her i kjød på jorden. Han var Hans venn. Han var ved Hans side hver dag. Den Han hadde valgt å gi Åpenbaringen til. Men Gud hadde valgt EN ANNEN til å være Hans profet: Paulus.

Da Peter kom til Antiokia for å være sammen med Paulus, spiste og drakk han med hedningene. Men da en gruppe menn kom dit fra Jakob, trakk han seg tilbake og ble redd. Paulus irettesatte ham åpenlyst foran de andre og sa at han ikke vandret rettskaffent i henhold til sannheten, og at han var til å klandre. Broder Branham sa at Peter hadde mistet balansen på grunn av jødedommens tilhengere."

Hva forteller dette oss i dag? Det spiller ingen rolle hvem det er. Hvor mye de har Den Hellige Ånd. Hvilken autoritet eller kall de har. DU MÅ HOLDE DEG TIL GUDS UTVALGTE PROFET SOM DITT ABSOLUTT. FOR HAN, OG HAN ALENE, ER DEN GUDDOMMELIGE FORTOLKEREN AV GUDS ORD.

Dette er ikke imot Peter eller noen av Guds utvalgte disipler, da eller nå. De er utvalgt til å spre evangeliet, men Gud hadde utvalgt EN MANN over Sin Menighet. Han alene var Guds utvalgte profet med Så Sier Herren, ikke de. De har sin plass, men Han har EN PROFET som skal sette Hans Menighet i orden, med det avgjørende Ordet til Hans Brud.

Dette viser oss bare hvor nøye vi må være med å høre Guds stadfestede Røst for vår tid. DEN Han valgte til å være den guddommelige fortolkeren av Hans Ord. Det er ingenting som er STØRRE enn å høre Hans Røst tale gjennom Hans engel. Røsten Han valgte, ikke vi.

Vi ser at Gud gjennom alle tidsaldre har en utvalgt gruppe mennesker som vil HOLDE SEG TIL HANS ORD og Hans utvalgte budbærer. Den Røsten kunngjør til oss daglig hvem vi er, EN AV DEM.

Han pleide å sende reformatorer til Sin menighet, men I DAG har Han sendt Sin gjenoppretter: "Jeg vil gjenopprette, sier Herren, og Jeg vil vende barnas hjerter, for Jeg har mange ting å fortelle dere i Min Røsts dager.”

Du er invitert til å komme og lytte til den Røsten sammen med oss på søndag klokken 12:00, Jeffersonville-tid, når Han taler til oss og viser oss den Sanne og falske menighet i: Sardes menighetstid 60-1209.

Bro. Joseph Branham

 

 


lørdag 20. mai 2023

Kjære Stjerner i Hans Krone,

Gled dere, Brud. Vi blir Ett med Ham. Daglig gir Han oss mer Åpenbaring om Seg Selv og Oss. Vi blir mer bevisst på den Levendegjørende Kraften som lever og bor i oss.

Vi kan ikke engang begynne å forklare hvordan vi føler oss. Vi er fylt av Hans Ånd. Den er alt vi tenker på. Ingenting annet betyr noe for oss. Vi ser Hans Ord bli til Ord i oss. Det mater vår sjel. Vi lever daglig for å tilbe Ham, prise Ham og takke Ham for at vi kan høre Hans Røst tale til oss.

Når vi leser Menighetstidsboken vår, klarer vi knapt å legge den fra oss. Hjertene våre eksploderer. Hver dag bringer mer Åpenbaring. Vi ønsker å hoppe opp og rope, løpe rundt i rommet og skrike: "Glory, Halleluja, pris Herren." "Har du lest dette?" "Jeg har markert det i mine uthevinger, men jeg har aldri, ALDRI, lest Det på den måten før." Han åpenbarer hele Bibelen fra Første Mosebok til Åpenbaringen for oss, og jeg ser OSS I HANS ORD.

Vi ser den Sanne Bruden som holdt seg til Ordet gjennom tidsaldrene og ikke ble lurt av satans store bedrag. Han ønsket å bli tilbedt som Gud. Men hele tiden fantes det en SANN BRUD, som var trofast mot Hans Ord. Den lille utvalgte gruppen som holdt seg til Hans budbærer. Akkurat som oss, kunne de ikke, og ville de ikke, gå på kompromiss. De visste at det bare var ÉN MÅTE å være sikker på: å holde seg til Hans tilveiebragte Vei, Hans Ord, Hans engel.

Hvor bedragersk satan har vært gjennom tidene. Han har arbeidet seg gjennom de forskjellige Menighetstidene til han har nådd sine mål. Han er nå blitt så nær den PERFEKTE at han kunne lure de utvalgte hvis det var mulig ... men lovet være Gud, DET ER IKKE MULIG, VI HAR IKKE BLITT LURT. Hvorfor? VI HOLDT OSS TIL GUDS RØST, HANS ORD GJORT KJØD.

Det er ingen vei utenom Det. Guds Røst er Hans tilveiebragte Vei for i dag. Vi har fortsatt å gjøre Hans gjerninger trofast til enden. Vi har fått makt over nasjoner, og er sterke, kapable, ubøyelige herskere som kan håndtere enhver situasjon så kraftfullt. Selv vår mest desperate fiende er knust. Vår demonstrasjon av herredømme, ved Hans kraft, er lik Sønnens egen.

Å, hvordan vi ønsker at vi kunne uttrykke med ord hva vi føler. En dag vil vi, mine venner. Vi vil tilbringe Evigheten med vår Herre, Hans engel, og med hverandre.

Akkurat som den gamle fargede damen i Memphis, visste vi at det var Han da vi hørte Ham. Hvorfor? Å, vi er EN AV DEM.

Ønsker du at Den Hellige Ånd skal snakke til deg og fortelle deg hvem du er? Kom og opplev Herrens nærvær med oss denne søndagen kl. 12:00, Jeffersonville-tid, mens vi hører: Tyatira menighetstid 60-1208. Det vil forandre livet ditt.

Bro. Joseph Branham

 

 


lørdag 13. mai 2023

Kjære Barn av Profeten,

Vi er det manifesterte Ord som blir stimulert av Ånden og hører Guds Røst mens Han kunngjør til oss at vi ER HANS BRUD.

Far har gitt Sin Menighet NI Åndens gaver og den FEM-foldige tjenesten, men Jesus sa: I HVER tidsalder vil Jeg henvende Meg til BARE ÉN person. Bare ÉN budbærer for hver tidsalder vil motta det Jeg har sagt til den tidsalderen. Den ENE BUDBÆREREN er budbæreren til den sanne Menighet.

Han taler for Gud ved åpenbaring. Budskapet blir deretter spredt til alle, men blir kun mottatt av én bestemt, kvalifisert gruppe på én bestemt måte. Hver person i den gruppen er en som har evnen til å høre hva Ånden sier gjennom budbæreren. De som hører får ikke sin egen private åpenbaring, heller ikke får en gruppe sin kollektive åpenbaring, MEN HVER PERSON HØRER OG MOTTAR DET SOM BUDBÆREREN ALLEREDE HAR MOTTATT FRA GUD.

Så nøye vi må være med å høre ÉN Røst, for Ånden har kun én Røst, som er Guds Røst.

Det er ÉN GUDS RØST, og den trenger ikke å bli etterprøvd som de NI, eller filtrert som de FEM. BARE ÉN REN ORD-RØST!!

Kan vi lytte til andre forkynnere? Ja, men nøkkelen er å si BARE det som ble talt av profeten. Andre kan, og burde, formane, undervise og forkynne, men Gud har laget en vei for oss i dag som INGEN ANNEN DAG. Vi kan høre nøyaktig hva Gud sier til menigheten.

Han fortalte oss at vi må være så forsiktige. HAN FORTALTE OSS, IKKE JEG, at de legger til her, eller tar bort der, og snart er ikke budskapet rent lenger. Når vi lytter til lydbåndene er Det Ord for Ord, Så Sier Herren.

Beviset på den iboende Ånd var å anerkjenne og FØLGE det Guds profet ga til sin menighetstid da han satte menigheten i orden.

Det er hvorfor vi FØLGER og sier at vår pastor er den syvende engel-budbæreren, og vi ønsker bare å høre hva han har å si. For oss er Det Skjult Manna.

Åpenbaringen ble servert til vår engel-budbærer. Åpenbaringen av Ordet ble gitt og adressert til HAM for vår tidsalder. Han har en litt større Åpenbaring om hva Kristus ER. Et litt høyere kall enn alle andre. Hvis vi ikke kan leve høyere enn vår pastor, da vil vi ha William Marrion Branham som vår pastor.

Vi vet at andre ikke vil se det vi ser og tro de tingene vi tror, men de er fremdeles våre brødre og søstre, og vi vil tilbringe Evigheten sammen med dem. Men vi må være trofaste mot det vi tror er måten Gud har vist oss å tilbe og følge Ham.

Det er så lett for andre å si at vi legger for mye vekt på budbæreren, men faktisk siterer vi ham bare. Du må ta det opp med Herren. For det er Guds Røst som sier disse tingene.

La oss åpne våre hjerter og sinn og lese hva Ånden sa til oss gjennom Sin engel:

Kommer til verden snart, den mektige Lysets engel som vil komme til oss, som vil lede oss ut, en mektig Hellig Ånd, kommer i kraft, og vil lede oss til Herren Jesus Kristus. Han vil antagelig ikke vite det, men han vil være her en av disse dagene. Han vil gjøre ... Gud vil gjøre ham kjent. Han trenger ikke å gjøre seg selv kjent, Gud vil gjøre ham kjent. Gud vil stadfeste Sine egne. Det er hva Han sa da Jesus var her, og de ikke kjente Ham, ser du. Han sa: "Hvis Jeg ikke gjør Min Fars gjerninger, så ikke tro Meg. Men om Jeg gjør Min Fars gjerninger, og dere ikke kan tro Meg, så tro gjerningene." Stemmer det?

Kaller han seg ikke den mektige lysets engel for denne tid? Vi vet Det er Den Hellige Ånd i ham, men han sa: Han vil antagelig ikke vite det, men han vil være her en av disse dagene. Den Hellige Ånd vil ikke vite hvem Han er? Han trenger ikke å gjøre seg selv kjent, Gud vil gjøre ham kjent.

Så han sier at profeten vår for tid er den mektige lysets engel som vil lede oss ut og til Jesus Kristus ved hjelp av Den Hellige Ånd gjennom han. Der er Åpenbaringen for vår tid.

Hvem kommer til å introdusere Bruden for Herren? VÅR PASTOR.

Men denne profeten vil komme, og slik som forløperen for det første kommet ropte: "Se Guds lam som tar bort verdens synd", så kommer han uten tvil til å rope ut: "Se Guds lam som kommer i herlighet." Han vil gjøre dette, for på samme måte som Johannes var sannhetens budbærer til de utvalgte, så er dette den siste budbæreren til den utvalgte og Ord-fødte bruden.

Ved å kjenne til disse sannhetene og å ha den FULLE Åpenbaringen om Ham i denne tid, har vi blitt Hans Ånds-fødte, Ånds-fylte Brud.

GLED DERE, BRUD, DETTE ER HVEM VI ER!

Når en Ånds-født, Ånds-fylt mann i tro tar det Ordet inn i sitt hjerte og legger det på sine lepper, så er det det samme som at Guddom taler. Hvert fjell må vike. Satan kan ikke stå seg imot den mannen.

Nå, sann harmoni eksisterer mellom Brudgommen og oss, Hans Brud. Han har vist oss Sitt livgivende Ord, og vi har mottatt Det. Vi vil aldri tvile på Det. Derfor kan ingenting skade oss, ikke engang døden.

GLED DERE, BRUD, DETTE ER HVEM VI ER!

Ordet er i bruden (slik det var i Maria). Bruden har Kristi sinn, for hun vet hva Han vil skal gjøres med Ordet. Hun utfører Ordets befaling i Hans navn, for hun har "så sier Herren". Da blir Ordet gjort levende ved Ånden, og det går i oppfyllelse. Lik et frø som er plantet og vannet, kommer det til full høst og tjener sin hensikt.

Vi har kommet til den fulle høst, og vi tjener nå Hans hensikt. Vi kan bare gjøre Hans vilje. Ingen kan få oss til å gjøre noe annet. Vi har "Så Sier Herren", ellers tier vi stille. Vi vet at det er Gud i oss som gjør gjerningene og oppfyller Sitt eget Ord.

Vi gleder oss, for profeten så oss bak tidens forheng, da vi alle hevet våre røster og ropte ut i harmoni: "Vi hviler i det!"

Kom og samle dere sammen med oss på søndag klokken 12:00, Jeffersonville-tid, når vi hører Guds Røst bringe oss mysteriet om: Pergamon Menighetstid 60-1207.

Bro. Joseph Branham

 

 


 

Skriftsteder å lese i forberedelse til å høre Budskapet.

Fjerde Mosebok 23,8-9
Åpenbaringen 2,12-17, 17,1-5, 17,15

 


lørdag 6. mai 2023

Kjære Sanne Troende,

Vi er som Israels barn som kom ut av Egypt og stoppet rett før Løfteslandet. Vi har alle reist sammen. Vi har alle sett de samme Guds mirakler. Alle tok del i den samme mannaen og vannet fra den slagne Klippen. Vi har alle hevdet at vi følger Ildstøtten. Men BARE TO nådde Løfteslandet den gangen. Hvorfor? BARE TO VAR SANNE ELLER EKTE TROENDE. Hva var forskjellen da og nå? De sanne troende holdt seg til Ordet.

Det er bare én veldig spesiell gruppe mennesker som er i stand til å høre hva Ånden sier. Én spesiell gruppe som mottar den sanne Åpenbaringen. Den gruppen er av Gud. De hører hva Ånden sier og har tatt imot Det.

Vi er den spesielle gruppen som har Guds Ånd. Vi er de som er født av Gud. Vi er de som er døpt inn i Herren Jesu Kristi legeme ved Hans Ånd.

Det sanne beviset er å HØRE hva Ånden sier. Ånden taler. Ånden underviser. Det er nøyaktig hva Jesus sa Han ville gjøre når Han kom. Johannes 14,26: "Han skal lære dere alle ting og minne dere om alt det Jeg har sagt dere."

Jesus lovet oss at Han ville leve i hver og en av oss. Han ville lede, vise vei og instruere oss som enkeltmennesker. Men for 72 år siden i dag talte Gud gjennom Sin mektige engel og erklærte til verden: "Jeg er Guds Røst til dere." Han fortalte hvert levende vesen: "Jeg, Den Hellige Ånd, har en RØST Jeg vil bruke til å tale til dere og åpenbare alle Mine hemmeligheter." Han hadde aldri før hatt anledningen til å få Sin Røst spilt inn så vi kunne høre Hans Røst tale til oss munn til øre.

Ved å høre Hans Røst på lydbåndene vil dere ikke behøve å undre, håpe eller en gang be over at det dere hører er sannheten. ALT de trenger å gjøre er å Trykke Play, og de kan høre Guds Røst erklære til dem: "Så Sier Herren."

Trenger du helbredelse: Trykk Play. Trenger du å bli gift: Trykk Play. Trenger du å bli begravet: Trykk Play. Har du et spørsmål på hjertet: Trykk Play. Har du noe du går igjennom og trenger råd: Trykk Play. Har du en viktig avgjørelse du trenger å ta: Trykk Play. Vet du ikke hva du skal gjøre med livet ditt: Trykk Play og lytt til Guds Røst, Den Hellige Ånd, som taler til deg munn til øre.

Den Hellige Ånd er profeten til tiden. Han fortalte verden: Dette er Røsten Jeg har forutbestemt til å være Min Røst til dere. Jeg vil fylle andre med Min Hellige Ånd, og Jeg har sendt dem for å hjelpe dere, men Jeg har bare Én Røst som Jeg erklærer å være MIN RØST. Jeg har til og med blitt avbildet med ham for å bevise det for verden, hør dere Ham.

Ikke misforstå meg. Ja, det finnes salvede Guds menn fylt av Den Hellige Ånd, som Han har kalt for å hjelpe Sine barn. Jeg håper jeg er en av dem. De kan også gi deg råd, trøst og veilede deg gjennom livets reise. Gud har satt dem her for en hensikt. Men de VIKTIGSTE rådene, trøsten og veiledningen du kan få er Guds Røst som taler til deg når du Trykker Play. Alt jeg forteller deg, eller noen annen mann, må først komme fra Guds Røst på lydbåndene.

Det er ikke noe viktigere i livet ditt enn å lytte til Guds Røst tale til deg. Spør deg selv, er det noe STØRRE jeg kan gjøre i denne verden, eller som er mer viktig i livet mitt, enn å lytte til Guds stadfestede RØST? Lytte til Bro. Joseph? NEI. Lytte til en annen mann? NEI. Ingenting er STØRRE ENN DEN RØSTEN.

Hvis noen har litt Åpenbaring og Den Hellige Ånd i livene sine, må de si AMEN. Det er ingenting som er større i denne verden enn å Trykke Play.

Så nøye vi må være i denne endetiden med å holde oss til det Ordet. Fra pavens ord, som hevder å være Guds egen Stedfortreder, til å forandre en eneste prikk eller strek av det som har blitt talt. I Guds Øyne er det ALT ANTI-ORDET, ANTI-KRIST.

Vi ønsker ikke å være som folket på Samuels tid.

Da kom de til Samuel og ba om en konge. Samuel ble så fortvilet at hjertet hans nesten sviktet. Gud hadde ledet Sitt folk gjennom denne innvidde, Skrift-stadfestede profeten, og han følte at han hadde blitt forkastet ...

Vi setter pris på mirakler, visdom og Guds forsørgelse og beskyttelse. Vi tror på det. Vi liker det. Og vi vil heller ikke være det foruten. Det er bare det at vi vil ha en konge til å lede oss i krig ...

“… VI VIL HA EN KONGE SOM ER EN AV OSS TIL Å LEDE OSS.”

Og Gud sa til Samuel: "Se, de har ikke forkastet deg, men de har forkastet MEG fra å regjere over dem.”

Tvert imot føler vi oss som Elisa, da han snakket med Elia. Elia FORTALTE HAM RETT UT (i dag ville det ha vært det han sa på lydbånd): Bli du her mens jeg drar. Elisa ville ikke, og kunne ikke gjøre det, han hadde en ÅPENBARING om Ordet for hans tid.

Nå, vi ser dem der de reiser videre, kommer til skolen. Og han sa: "Bli igjen her, du. Bli her og slå deg ned og bli en god teologi-lærer, og så videre. Og antagelig vil du en dag bli rektor ved høyskolen her. Men jeg er nødt til å dra litt lenger nedover.”

57 Kan dere forestille dere en Guds mann som er tilfreds med å være en rektor ved en høyskole, når Guds Kraft lå rett rundt der han sto? Nei, min herre. Han sa: "Så sant Herren lever og din sjel lever, vil jeg ikke forlate deg." Jeg liker det. Hold deg til det, uansett hvor mye som motarbeider, selv om det kommer fra din mor, din pappa eller fra din pastor. Bli hos Ham.

Så sant Herren lever, vil jeg holde meg til Guds Røst ved å Trykke Play, for Det er Så Sier Herren til meg.

Kom og bli med i vår flokk på søndag klokken 12:00, Jeffersonville-tid, når vi samles for å høre Hans Røst tale til oss og bringe oss Åpenbaringen av: Smyrna menighetstid 60-1206.

Bro. Joseph Branham

 

 


 

Skriftsteder å lese i forberedelse til å høre Budskapet.

Apostlenes gjerninger 20,27-30

Åpenbaringen 2,8-11