Arkiverte brev
lørdag 24. september 2022

Kjære Jordens Salt,

Akkurat når det virker som at Det ikke kunne bli bedre, gir Han oss nok et Lydbånd-lass av Åpenbaringer. Vi har representasjon fra forutbestemmelse. Det er grunnen til at vi kom fra øst og vest, nord og syd, for å høre det manifesterte levende Ord.

Da Gud skapte verden, var vi i Hans tanker. Når vår anklager fortsetter å beskylde oss og sier til Far, "de gjorde dette, de gjorde det, de gjorde dette", da dekker Herren Jesu Blod oss. Når vi ber, ser ikke Gud oss, Han hører bare stemmen vår gjennom Jesu Blod.

Satan kan ikke forstyrre oss, eller, han kan friste, men han kan ikke få tak i en gjenfødt Kristen. For Gud, fra verdens grunnleggelse, forutså han og sendte Jesus for å gjenløse han, og Blodet taler for han. Hvordan kan han synde når det ikke kan bli sett, endog av Gud? Han ikke engang ... Det eneste Han hører er stemmen din. Han ser din representasjon. Amen! Det er sant. Skjønner?

Guds profet fortalte oss disse tingene. Det var ikke han som talte, han bare uttrykker Guds tanker, Hans grunnegenskaper om de ting som må komme. Han bruker hans munn for å uttrykke dem. Og etter at han uttalte dem, er de nødt til å gå i oppfyllelse. "Himler og jord skal forgå, men Mitt Ord skal aldri svikte."

Han har bevist Sitt Ord til oss på nytt og på nytt. Har Han ikke bevist for oss at Han er: Menneskesønnen gjort kjød blant oss? Har Han ikke bevist for oss: Vår profet oppfyller hvert Skriftsted som ble talt om ham? Har Han ikke bevist for oss: Vi er Hans Brud? Har Han ikke bevist for oss: Vi har det sanne beviset på Den Hellige Ånd?

Hva bekymrer vi oss over da? Han har bevist for oss at hvis vi står med Ham, vil Han stå med oss. Hans Ord kan aldri svikte.

Alle som tror dette Budskapet og budbæreren til denne tidsalderen vil bli frelst. Alle som ikke tror Budskapet og budbæreren vil gå til grunne med verden.

Lytt nøye, menighet. Så mange misforstår eller har ingen Åpenbaring om Ordet. De føler at vi legger for mye vekt på mannen. Hvis du virkelig tror at Broder Branham er Guds profet, åpne da ditt hjerte og sjel og lytt til hva Så Sier Herren sier.

Hva vil føre Bruden sammen? Hva vil forene Bruden til å bli Ett med Gud?

“På den dagen vil Menneskesønnen bli åpenbart.” Hva? For å forene Menigheten med Hodet, forene, Brudens vielse. Brudgommens rop vil komme rett gjennom dette, når Menneskesønnen skal komme ned og komme i menneskekjød for å forene de to sammen. Menigheten må være Ordet, Han er Ordet, og de to forener seg, og, for å gjøre det, det som må til er at åpenbaringen av Menneskesønnen blir manifestert.

Det som må til er at åpenbaringen av Menneskesønnen blir manifestert. Ikke din ide, ikke din forståelse, ikke dine tanker eller din forkynnelse. Menneskesønnen vil forene Bruden med Brudgommen, og Det skjer AKKURAT NÅ.

Vi er nå i en Bryllupsseremoni med Brudgommen, og vi vil snart dra til vår Bryllupsfest og vår Bryllupsreise.

Ordet og Menigheten blir ett. Hva enn Menneskesønnen gjorde, Han var Ordet, så gjør Menigheten det samme.

Vi kan kun leve av hvert Ord som går ut av Guds Munn! Gud har bevist at vår profet er Guds Munnstykke for vår tid. Hvordan vet vi at det er Guds Ord? Han sier det, deretter beviste Han Det ved Sitt Ord.

Vi er Brude-Menigheten som har blitt gjort rede i den siste tid. En som har blitt kalt ut blant alle de andre. Den flekkete fuglen som er flekkete med Hans Blod.

Far, hjertene våre hopper, og hjertet mitt banker, når jeg tenker på det og vet at Dine Ord er sanne, ingen av Dem kan svikte.

Dette er Guds eneste tilveiebragte vei for i dag. Det er den ENESTE måten å ikke forandre ett Ord på. Husk, Den Hellige Ånd kan komme og salve en person, og fremdeles er det utenfor Guds Vilje. Vi MÅ HOLDE OSS TIL DET ORIGINALE STADFESTEDE ORDET.

Hvis du ønsker å holde deg til det Ordet og høre Guds Røst sammen med oss, inviterer jeg deg til å bli med oss på søndag klokken 12:00, Jeffersonville-tid, når vi hører: Beviser Sitt Ord 64-0816.

Du trenger ikke å bli med oss eller en gang høre det samme lydbåndet samtidig som oss, men jeg bønnfaller deg, hør Guds profet.

Bro. Joseph Branham

 

 


 

Skriftsteder å lese før møtet:

Matteus 24,24
Markus 5,21-43 / 16,15
Lukas 17,30 / 24,49
Johannes 1,1 / 5,19 / 14,12
Romerne 4,20-22
1. Tessaloniker 5,21
Hebreerne 4,12-16 / 6,4-6 /13,8
1. Kongebok 10,1-3
Joel 2,28
Jesaja 9,6
Malaki 4

 


lørdag 17. september 2022

Kjære Venner av Profeten,

Hjertet mitt bobler over av begeistring når jeg tenker på at vi skal samles på søndag for å høre Guds Røst tale til oss. Det er ingen større glede i livet mitt enn å være i Den Hellige Ånds nærvær og høre Ham tale til Sin Brud, munn til øre.

Det er ikke noe annet i denne verden som gir meg glede og fred enn Hans Ord. Når jeg bare hører: "God morgen, venner", lener jeg meg bare tilbake, slapper av og drikker fra den Artesiske Kilden mens Den taler til meg de Evige Livs Ord. Tenk på det, Gud sendte ham til MEG OG DEG, og vi er VENNER av Guds profet og budbærer.

Han elsker oss så høyt at Han sendte Sin profet for å fortelle oss alt om vårt Fremtidige Hjem. Han var så begeistret over å fortelle oss alt om Det, til og med i større detalj enn det ble fortalt til Johannes. Han åpenbarte til oss at Det er ikke er en kube-formet by, men en pyramide-formet by, hvor Lammet vil være på toppen og verdens Lys.

Han lot oss få vite at gatene vil være laget av gull, og husene vi bor i vil være gjennomsiktig gull. Han forbereder hver eneste lille ting nøyaktig etter vår smak, akkurat slik vi liker det. Han har ikke latt noe være ugjort. Den Guddommelige Arkitekt har designet Den kun for OSS, Hans Elskede.

Livets Trær vil være der og vil bære tolv slag frukt. Byens porter skal ikke være stengt om natten, fordi det ikke er noen natt der, Han vil være vårt Lys.

Hvem kommer til å være der?

Hvem kom ut på den nye jorden med profeten Noa? De som gikk inn i arken sammen med ham. Stemmer det? Det er de som går ut på den. Skjønner? De som gikk inn med Noa, ved hans budskap, var de som gikk ut på den nye jorden etter dens vanndåp.

Han snakker om OSS, mine venner! Vi er i vår Ark for i dag, Hans Ord, Dette Budskapet, med vår Noa-profet. Og over der i det Landet, den Byen hvor Lammet er Lyset, vil han kjenne OSS. Vi er hans folk, juvelene i hans krone. Vi har kommet fra øst og vest, til Byen som ble bygget kvadratisk. Den Byen som Abraham ventet på.

Når jeg ser Ordet stadfeste Seg Selv, vet jeg, uten en skygge av tvil, at juvelene i min krone vil skinne klarere enn alt i verden, på den Dagen.

Kan vi i det hele tatt forestille oss ... Guds profet sa, HAN VISSTE, uten en skygge av tvil, at VI er juvelene i hans krone og vil skinne klarere enn alt i verden på den Dagen. Halleluja ... Glory ... Priset være Herrens Navn.

Venner, hvis vi synes at det er herlig nå å sitte sammen verden rundt og lytte til og ernære oss av Hans Ord på disse lydbåndene, hvordan vil det bli når vi bor i Byen sammen med Ham!

Guds profet vil være vår nærmeste nabo. Vi vil spise fra de trærne med ham, og vi vil gå i de gatene sammen. Vi vil gå oppover gatene av gull til kilden, drikke fra kilden, gå inn i Guds paradis, med Engler som svever over jorden og synger lovsanger.

Å, hvilken Dag det vil bli! Det er verdt alt. Veien synes kronglete, noen ganger blir den vanskelig, men å, det vil være så lite når jeg ser Ham, så lite. Hva vil de ondskapsfulle navnene og ting som de sa, hva vil det bety når jeg ser Ham i den skjønne, skjønne Guds By?

Venner, jeg kan knapt vente på å se og å være i den Byen. Jeg lengter etter å være der med vår Herre og Frelser, Hans profet, og med hver og en av dere.

Jeg er på vei til den skjønne Byen
Min Herre har beredt for Sine Egne;
Hvor alle de Gjenløste fra alle tidsaldre
Synger “Glory!” omkring den Hvite Trone.
Noen ganger får jeg hjemlengsel til Himmelen,
Og de herlige ting jeg Der skal se;
Hvilken glede det vil bli, når min Frelser jeg får se,
I den skjønne Byen av gull!

Jeg inviterer verden til å komme og bli med oss, profetens venner, når vi samles rundt Hans Trone for å høre Guds Røst tale til oss klokken 12:00, Jeffersonville-tid, når vi hører Ham fortelle oss alt om: Det fremtidige Hjem til den Himmelske Brudgommen og den jordiske Bruden 64-0802. Jeg kan love dere, det vil bli en Merkedag i livet ditt.

Bro. Joseph Branham

 

 


 

Skriftsteder å lese før vi hører Budskapet:

Matteus 19,28
Johannes 14, 1-3
Efeserne 1,10
2 Peter 2,5-6 / kapittel 3
Åpenbaringen 2,7 / 6,14 / 21,1-14
Tredje Mosebok 23,36
Jesaja kapittel 4 / 28,10 / 65,17-25
Malaki 3,6

 


lørdag 10. september 2022

Kjære dere som drikker artesisk vann,

Vi er ikke innpodet, vi er del av Ordets originale avling. Den Hellige Ånd Selv har modnet, stadfestet og manifestert Seg Selv for oss. Vi har tatt imot Den i Dens fylde, i kraften av Dens stadfestelse og Åpenbaringen om hva Den er, og har blitt en del av Den. Den er mer enn livet for oss.

Den Hellige Ånd Selv talte gjennom et ydmykt, uverdig kar og sa: "Her er Mitt gravkammer, Mitt Ord, ta Det og gå ut og del Budskapet." Han tok Sitt Ord og hugget oss ut for å gjøre oss til Sin Brud.

Det har opprørt prestene å se folk forlate menighetene og gå for å spille lydbåndene. De sa: "Hvis noen av dere går på møtene, vil dere bli ekskommunisert, vi vil sparke dere ut av vår organisasjon."

Deres svar tilbake: Dere kan like godt slippe oss løs, vi drar uansett! Vi er på reisen med Herren Jesus, vår slagne Klippe, og spiser Englemat, lagret Manna fra oven, og drikker fra Klippen. Vi trenger ikke å bekymre oss over hva vi drikker. Det er ikke annet enn RENT ORD.

Vi har alltid en vekkelse som pågår. Vår Kilde bobler alltid over og over, og over og over. Det er ingen ende på Den. Vi får en god, kald slurk med vann hver gang vi Trykker Play. Vi avhenger av Det og vi lever på Det. Det eneste du må gjøre er å gå dit og drikke.

Vi lever av den Kilden daglig! Vi trenger aldri å dra, grave, pumpe eller noe. Bare ta del i Hans tilveiebragte vei, for intet. Dere kan ta alle deres menneskelagde systemer som dere vil ha, alle deres gamle, stagnerte brønner. Men vi, vi har kommet til Hans rene Kilde. Den er vår Glede. Den er vårt Lys og Styrke.

Han er mitt Vann. Han er mitt Liv. Han er min Helbreder. Han er min Frelser. Han er min Konge. Alt jeg trenger finnes i Ham. Hvorfor skulle jeg ønske å gå til noe annet?

For oss er det ikke noe annet sted å gå til enn direkte til Guds tilveiebragte Kilde. Bekymrer oss aldri over hva vi vil drikke. Trenger aldri å sette på en gammel filterfille som kanskje får ut missilene, men etterlater den ekle saften. VI FÅR BARE RENT ARTESISK VANN MED ALLE MINERALENE OG NÆRINGSSTOFFENE VI TRENGER.

Han har forsikret oss på ny: Mine små barn, ikke bekymre dere lenger, dere har det ekte beviset på Den Hellige Ånd. Dere har bevist for Meg at dere tror hvert Ord. Dere har mottatt Det, DERE ER MINE. VI ER ETT. MANN OG KONE.

Jeg kommer og henter dere raskt, på et øyeblikk. Jeg forbereder et nytt Hjem for dere. Dere vil elske Mine siste oppgraderinger. Jeg vet det er så hardt for dere nå, og dere har mange tester og prøvelser, og byrdene deres er tunge. Men glem ikke, dere har ingenting å bekymre dere for, Jeg har gitt dere Mitt Ord. Dere er Mitt Ord. Jeg har allerede gjort alt for dere. Tal Ordet og tvil ikke. Dere har deres Tro, pluss at Min profet ga dere sin Tro.

Jeg hadde satt så stor pris på om dere ville bli med oss på søndag klokken 12:00, Jeffersonville-tid, for å høre 64-0726E Sprukne sisterner, og drikke fra denne Artesiske Kilden mens den bobler det Rene Ordet som ikke trenger noen filter.

Bro. Joseph Branham

 

 


 

Skriftsteder å lese før vi hører Budskapet:

Salme 36,9
Jeremia 2,12-13
Johannes 3,16
Åpenbaringen 13. kapittel

 


lørdag 27. august 2022

Kjære Ørner, la oss alle samles og høre Budskapet 64-0719E Å gå utenfor leiren på søndag kl. 12:00, Jeffersonville-tid.

Broder Joseph Branham

 

 


lørdag 20. august 2022

Kjære Trykk Play-Brud,

Hver søndag samles vi og lytter til den største Levende Forkynnertjenesten i verdenshistorien. Vi har en aldeles herlig stund når vi møtes for å høre Guds Røst! Det er Jesus, Guds Sønn, Som åpenbarer Seg gjennom Skriftene ved å få Skriften som har blitt forutbestemt til denne tid, slik det var på Hans tid og alle andre tider, til å LEVE. Og å tro Det er beviset på Den Hellige Ånd.

Det sanne beviset på at man har Den Hellige Ånd er ikke bare å gå på møte hver søndag. Det er at du tror at "Jeg er Han", Ordet for din tid. Hva er Ordet for denne tid? Guds profet er Ordet for denne tid, og han skal bringe folket tilbake til Ordet, slik at Bruden vil kjenne Sin ektemann, kjenne Sin Make, det åpenbarte Ord.

Hans eget liv, hans egne gjerninger, åpenbarer og stadfester Ordet for denne tid.

Det er Den Hellige Ånd tilbake i Menigheten igjen. Kristus Selv, åpenbart i menneskekjøtt i kveldstiden, akkurat slik Han lovet Han ville. Jeg vet det på en måte gjør dem litt målløse, men du må lese mellom linjene og se, det får bildet til å komme.

Vi er Abrahams kongelige Ætt, Bruden. Det siste tegnet Abraham så før det lovede tegnet kom, hva var det? Gud, i form av et menneske, som kunne skjelne menneskenes tanker. Én mann, ikke et dusin, én mann.

Jeg vet at mange mennesker er uenige i det, men jeg vet det er dette. Jeg vet det. Ikke fordi jeg sier at dere sier det, for jeg fikk det ikke fra meg selv. Mine-mine tanker er ikke mine egne. Hva enn Det var som fortalte meg det, hvis Det er feil, så er det feil. Men jeg forteller det ikke av meg selv, jeg forteller ut fra hva En annen har sagt. Denne En annen er den Gud som talte til oss og gjorde alle disse tingene som Han har gjort, og kom til syne, ser dere, så jeg vet det er riktig.

Vi lytter til Guds egne tanker. Ikke et menneskes tanker, men Guds. Vår profet er åpenbareren av Ordet som har blitt skrevet.

Vi forstår at det å spille lydbåndene i hjemmene deres eller menighetene ikke er for alle, men for oss er Det den ENESTE VEIEN. Vi elsker å høre Guds Røst tale direkte til oss. Vi trenger ingen tolkning eller forklaring. Det er Gud som taler munn til øre med oss.

På søndag vil vi høre Gud tale og fortelle oss hvordan Han viste Sin profet en forhåndsvisning av oss på den andre siden. At den Bruden så rett på han, snakket med han, og vi sto sammen med han. Vi vandret fullkomment innfor Herren.

Så taler Gud gjennom Sin profet og profeterer nok en gang og sier:

Det finnes kanskje noen ute blant nasjonene, verden rundt, som dette lydbåndet faktisk vil møte i deres hjem eller deres menigheter. Vi vil be, Herre, om at mens møtet pågår hos-hos ... eller lydbåndet blir spilt, eller hva enn slags posisjon vi skulle være i, eller-eller tilstand, måtte Himmelens store Gud ære våre hjerters oppriktighet denne morgen og helbrede de trengende, gi dem det de er i behov av.

Hvis du lytter til Lydbåndene og tror Det er Guds Røst for vår tid, hva enn du måtte trenge, Gud vil tale gjennom Sin budbærer og si: “Gi dem hva enn vi er i behov av.”

Det kan bare skje ved å TRYKKE PÅ PLAY, min venn.

Hvis du ønsker å høre Gud tale og tolke Sitt eget Ord, åpenbare Seg Selv gjennom menneskekjøtt, og motta hva enn du er i behov av, kom og bli med oss søndag klokken 12:00, Jeffersonville-tid, når vi hører Gud tale til oss når vi hører: Trompetfesten 64-0719M.

Bro. Joseph Branham

 

 


 

Skriftsteder å lese før vi hører Budskapet:

Tredje Mosebok 16
Tredje Mosebok 23,23-27
Jesaja 18,1-3
Jesaja 27,12-13
Åpenbaringen 10,1-7
Åpenbaringen 9,13-14
Åpenbaringen 17,8