Arkiverte brev
lørdag 9. desember 2023

Kjære Fullkomne Tro-Brud,

Vår TRO kommer av å høre, hørelsen av Ordet. Ordet kommer til profeten.

Profeten er:

Ordet gjort kjød! Halleluja! Ordet virker i menneskekjøtt, ved fysiske tegn, ved materielle tegn, ved Bibelske tegn, fullkomment, for å bringe deg til en Fullkommen Tro til en Fullkommen Bortrykkelse.

Vi gjør nøyaktig hva Ordet sier vi skal gjøre ved å høre den eneste stadfestede Guds Røst tale og åpenbare Sitt Ord gjennom menneskekjøtt for å gi oss Fullkommen Tro.

Du har ... ørene dine er døve for alt annet enn hva Ånden sier. Skjønner? "Til den som har et øre (som hører), se hva Ånden sier til menighetene." Den som har lytteposten, som griper hva Ånden sier til menighetene. Skjønner?

Vi er Hans lyttepost, som griper og tror hvert Ord. Når Han gir oss ordrer: "Si bare det som er på de lydbåndene. JEG ER Guds Røst til dere. Dere kaller meg deres pastor, og dere sier riktig, for det er jeg." Vi utfører dem. Hva enn Han sier, det er ingen skygge av tvil noe sted. Vi går rett på. Hva enn Herren taler gjennom Sin profet, er det ingen i verden som kan snakke oss ut av det, vi går rett på uansett.

Nå kommer dere inn i Fullkommen Tro, fullkommen fullkommengjørelse som ikke kan svikte. Den troen svikter aldri.

Vi har nå Fullkommen Tro på Hans Ord. Vi ser ikke på oss selv. Vi frykter ikke noe, som Job. Vi blir ikke redde av å se på de store bølgene og synker ned i vannet som Peter. De dagene er over. NÅ ser vi på det Fullkomne Ordet som lever og bor i oss. Vi er i ferd med å bli Brudemateriale. Vi er i ferd med å komme inn i en bortrykkende tilstand.

Når vi ber, tror vi at vi får det vi ber om, og vi skal få det. Det vil bli gitt oss. Tid, rom, ingenting annet vil noensinne forandre det. Vi vet det er gjort. Det er allerede over. Hvordan vet vi det? Fordi Det ikke er vårt Ord, men HANS ORD, som Han har talt og gitt til oss. Vi har KRAFTEN OG DEN FULLKOMNE TROEN TIL Å TALE DET.

Akkurat som Jesus gjorde for Seg Selv, innser vi vår posisjon. Hvem vi er. Det eneste vi da må gjøre er å ha tro på hva vi er. Ha tro på hva ORDET sier vi er! Da kommer Guds Ord inn i oss og manifesterer Seg Selv. For vi er en troende. Og en troende er "Guds tro som beveger seg i oss."

Og nå blir vi salvet med den samme Ånden, salvede messiaser; messiaser for endetiden, for å skinne frem Jesu Kristi oppstandelse; for å vise at Han ikke er død, men i form av Den Hellige Ånd er Han i sitt folk; beveger Seg blant Sin Brud, med en kjærlighetsforhold til Henne, utøser Seg selv i Henne. De blir ett for Bryllupsmåltidet; og de samme tegnene, lovet av den samme Gud, i det samme Ordet, frembringer Hans samme manifestasjoner.

"Det er ingenting igjen for oss å gjøre enn å tro Det; og ved å tro er Det substansen som skaper en Fullkommen Tro. Lytt til det igjen, VED Å TRO ER DET SUBSTANSEN SOM SKAPER FULLKOMMEN TRO."

Er det en fiber i kroppen din som tviler på et eneste ord: NEI
Tror du på hvert Ord: Ja
Har Han gitt deg en Åpenbaring av dette Budskapet: Ja
Vil bare Bruden ha den sanne Åpenbaringen: Ja
Vet du at du er Hans Brud: Ja
Sa Han at ved å tro på hvert Ord vil det gi deg Fullkommen Tro: Ja
DA ER DU DEN FULLKOMNE TROENS ORDBRUD!!

Å Herre, forbered oss som aldri før når vi samles på søndag for å høre Ditt Ord. Hjelp oss å ikke se på oss selv igjen, men bare tro på Ditt Ord, som Du talte for oss. Vi har sett det Tredje Rykket i aksjon og vet at Det bor i oss. Vi må tale og tro Ditt Ord.

Vi vet Du kommer snart for å hente Din Fullkomne Ord-Brud. Uansett hva vi trenger, Far, UANSETT HVA VI TRENGER, vet vi at vi skal motta Det. For Det er Ditt Ord som Du allerede har talt for oss. Det er ingenting annet å gjøre enn å bare TRO DET. Vi gjør det Far, vi gjør det. La oss nå handle på DITT ORD.

Vi bekjenner alle våre feil, synder og overtredelser. Se på oss gjennom Din Sønns Blod hvor vi er rettferdiggjort av Din Nåde og barmhjertighet. La det bli en forandring i Din Brud som aldri før. Måtte Du utgyte Din Hellige Ånd over oss og gi oss alt vi trenger.

De syke vil bli helbredet av alle sykdommer. Den frafalne vil komme tilbake til Ordet. Din Brud rundt om i verden vil se Din tilveibragte vei for i dag og tro.

Hvis du ikke har noen til å legge hendene på deg ... legg hendene dine på deg selv ... du er en troende. Du har blitt Ordet; du blir Ordet, når du mottar Ordet.

Kom Herre Jesus, Din Brud gjør seg klar ved å ligge i nærvær av Ditt Ord, modnes. Vi ønsker å bli smykket og kledd av Ditt Ord.

Kom og salv oss som aldri før søndag kl. 12:00, Jeffersonville-tid, når en del av Din Brud samles for å høre DEG tale og åpenbare for oss hvordan vi får: Fullkommen Tro 63-0825E.

Bro. Joseph Branham

 

Skriftsteder å lese før møtet:

Markus 11,22-26 / 16,15-18
Johannes 14,12 / 15,7
Hebreerne 11,1 / 4,14
Jakob 5,14
Johannes 3,21

 

 


lørdag 2. desember 2023

Kjære Vannlilje,

Som våre hjerter hoppet av glede på søndag, da vi hørte vår Herre tale og fortelle oss hva som skjer nå. Vi forener oss med Ordet og blir ETT med Ham. Veldig snart vil vi bli forenet med de hellige som har gått foran oss for å bli ETT med dem. Så vil vi alle bli forenet med Kristus som ETT ved Lammets Bryllupsmåltid.

Hvilken glede fylte sjelene våre da Han ba oss om å tenke over at på et øyeblikk, på et blunk, vil ikke verden vite hva som skjer. Men helt plutselig vil vi se våre kjære, som har gått bort, rett foran oss, og vi vil bli forenet med dem igjen.

Hvilken forventning fyller våre hjerter når vi tenker på at på et øyeblikk vil vi se våre pappaer, våre mødre, brødre, søstre, ektemenn, koner, barn, til og med vår profet, stå foran oss. VI VIL SE DEM, I KJØDET!!

Vi vil vite der og da at dette er DET. Tiden har kommet, vi har klart det, DET ER OVER. Snakk om stimulans ved Åpenbaring!! Bare ved å tenke på det og snakke om det nå, kan jeg høre dere rope: GLORY, HALLELUJA, PRISET VÆRE HERRENS NAVN.

Så herlig vi har det, mens vi nyter disse kjærlighetsbrevene som har blitt etterlatt for oss. Kjærlighetsbrev vi kan hente frem når vi vil og lese dem på nytt og på nytt, igjen og igjen og igjen. Ikke bare det, men enda STØRRE: Vi kan HØRE vår Herre Selv tale gjennom menneskelepper og fortelle oss: "Jeg lagret opp disse kjærlighetsbrevene bare for deg, Min kjære. Jeg visste at tiden ville komme da du trengte å høre Meg fortelle deg hvor høyt Jeg elsker deg og at du er Min.”

“Jeg ønsket å fortelle deg hver dag, når fienden angriper deg, når du går gjennom alle dine prøvelser og trengsler: DU ER MIN. Jeg har allerede betalt prisen. Jeg har allerede seiret over hva enn ... hørte du Meg, kjære? UANSETT HVA du trenger, har Jeg allerede seiret over det for deg, fordi Jeg elsker deg."

“Jeg kjente deg før det engang fantes en verden. Du var en del av Meg DA. Du husker ikke det nå, men Jeg gjør. Ikke glem hva Jeg fortalte deg: Du er Kjød av Mitt Kjød, Ånd av Min Ånd, Bein av Mine Bein."

“Tiden har nå kommet, som Jeg har fortalt deg om. Det vil ikke være mer sorg, ingen flere prøvelser og trengsler. De dagene er talte. Nå er det bare oss alle sammen i Evighet."

“Fatt mot. Fortsett å presse på. Daggry kommer snart. All spenningen du går gjennom daglig er bare for å bringe deg nærmere Meg."

“Når noe kommer over deg, og du begynner å føle deg så nedbrutt, trett og sliten, og det virker som at du bare ikke klarer å holde det gående, må du aldri glemme at Jeg er der hos deg. Mitt Ord lever i Deg. Du er Mitt Ord.”

“Jeg fortalte deg: Tal Ordet. Uansett hva du begjærer, når du ber, tro at du vil motta Det, og du skal få Det. Det skal bli gitt deg. Jeg har allerede seiret over det for deg."

Hva disse Ordene betyr for oss. De opprettholder oss daglig. Det løfter vår Ånd og setter oss i Himmelske steder med Ham. Vi bare lever for Gud og Hans Ord. Vi har ett formål, det er Jesus Kristus. Utenom Det, er det ingenting annet som teller.

Vi har grepet Visjonen. Sløret har blitt trukket tilbake, og vi ser Ham, Hans Ord gjort kjød, tale til oss gjennom menneskelepper. Vi er forelsket i dette Ordet, dette Budskapet, den Røsten.

Kom og bli med oss på søndag kl. 12:00, Jeffersonville-tid, og få den største opplevelsen i ditt liv. Hør hvordan du kan seire i hvert slag satan kaster mot deg. Fyll ditt hjerte med glede og fryd og vit at du er Jesu Kristi Brud.

Bro. Joseph Branham

 

63-0825M Hvordan kan jeg seire?

 

Skriftsteder å lese før møtet:

Åpenbaringen 3,21-22

 

 


lørdag 25. november 2023

Kjære Kjød av Hans Kjød, Ord av Hans Ord, Liv av Hans Liv, Ånd av Hans Ånd,

Mine kjære brødre og søstre, bare les det ene utsagnet igjen og igjen. Les hva Gud Selv nettopp kalte dere. Hvordan kunne noen skrive med beskjedne menneskeord hva det betyr for oss. Det er umulig å uttrykke. Hvis vi fullt ut kunne forstå og anvende det, med hele vårt hjerte, sinn og sjel, tror jeg virkelig at Bortrykkelsen var nødt til å skje.

Hva er det å frykte? Hva er det å bekymre seg over? Satan kjemper mot oss, plager oss, kaster sykdommer på oss, angriper våre sinn med alle slags onde tanker, men det er ingenting som kan skade oss. Kunne noe skade Jesus? NEI, og da kan heller ingenting skade oss. Han sa nettopp: VI ER Hans Kjød, Hans Ord, Hans Liv, Hans Ånd.

Hvilken glede og tilfredsstillelse vi har i vårt hjerte når vi mediterer på hva Han har fortalt oss. Guds Åpenbaringer har åpenbart for oss, lydbånd-porsjon etter lydbånd-porsjon etter lydbånd-porsjon. Den Hellige Ånd bobler opp inni oss som en stor Artesisk Brønn.

Vi har blitt forutbestemt til å se og høre Det. Vi vil ikke og kan ikke feile eller bli villedet. Vi er på vei for å møte vårt Hode, vår Gjenløser, vår Ektemann, vår Konge, vår Herre, vår Elsker, vår Frelser, på det tilveiebragte Møtestedet!

Bare hør på dette igjen: Guddommens hele fylde bor legemlig i OSS, Hans Menighet, fortrinnene. Alt det Gud var, tømte Han inn i Kristus. Og alt Kristus var, ble tømt inn i Menigheten. Oss, Hans Brud. Det er ikke noe som skal skje en dag, HAN SA AT DET SKJER I OSS AKKURAT NÅ.

Kan du forestille deg det: Helt fra tidens begynnelse har Gud aldri gitt Sin store mystiske hemmelighet, som var i Hans tanker, til noen, før i dag. Hvorfor gjorde Han det? Fordi Han ventet med å gjøre det kjent til OSS i denne endetiden, slik Han lovet. Han ventet på oss. Han visste at vi var de Eneste som kunne og ville FULLT UT FORSTÅ DET ... GLORY!!!

Han valgte oss til å være Hans Brud fordi Han visste at vi ikke ville falle. Vi ville holde fast i det Ordet uansett hva hele resten av verden hadde å si om Det. Vi ville holde oss til det Ordet, og BARE DET ORDET! Vi har blitt forutbestemt til å stå der. Vi ER de adopterte barna ved Jesus Kristus.

Det er til og med mer. Hør godt etter ... klyp deg i armen. Hodet (Gud) og Legemet (Oss) har blitt én enhet. Det er Gud manifestert i OSS.

• Gud og Hans Menighet er ETT, “Kristus i DERE.”
• Vi ER Guds Store Åpenbaring.
• Vi bærer til og med Hans Navn; Hans Navn er Jesus, den Salvede.
• Vi ER Kristi salvede Legeme.
• VI manifesterer Gud slik Det legemet gjorde.

Vi er Hans Brud, befruktet av Hans Ånd. Menigheten er med barn, er befruktet av Hans Ånd, bærer Hans Navn, bærer Hans Liv. Vi har svaret til satan. Hodet er her. Kristus, den oppstandne Herre, er her i den samme Kraften av Hans oppstandelse som Han alltid har hatt, og manifesterer Seg Selv i oss, Hans Talte Ord-Brud.

Gud forener nå Sin Brud. Han forener dem fra hele verden ved Sitt Ord, det eneste som vil føre Hans Brud sammen. Den Hellige Ånd leder og samler Hans Brud. I hver tidsalder var profeten Den Hellige Ånd for deres tid.

Tenk på dette. Når folk sier vi legger for mye vekt på den syvende engel-budbæreren, husk, Gud Selv betrodde ALLE SINE HEMMELIGHETER som Han hadde i Sine Tanker før det engang fantes en verden, til Sin syvende engel-budbærer. Gud Selv hadde 100 % tillit til denne mannen, så Han la Sin store Endetidsplan i hans hender. Han ga ham ... LYTT, HAN GA HAM Åpenbaringen om alle Hans hemmeligheter til den mannen. Han ga den mannen Åpenbaringen om de tingene som ikke engang var skrevet. Han sa at hva enn han sa på jorden var så viktig at Det ville gjenlyde som et ekko i himmelen.

Det er ingen tvil om at Gud sendte store Hellig Ånds-fylte menn til denne verden. Men hver av disse mennene, selv om de er fylt av Den Hellige Ånd, kan ta feil. Gud har aldri stadfestet hva de sa til å være Så Sier Herren og bedt deg om å tro hvert Ord. Det var bare en mann som hadde den autoriteten fra Gud: Hans syvende engel-budbærer.

Du kan, og burde, ha en pastor. Men hvis den pastoren ikke forteller deg at GUDS RØST på lydbåndene er den VIKTIGSTE RØSTEN Å HØRE og setter den FØRST foran deg ved å lytte til lydbåndene med deg, og ikke bare forteller deg at dette er hva profeten sa, så har du feil pastor.

Hvem enn det er som leder deg, selv om du hevder det er Den Hellige Ånd, bør det helst forene deg med dette Budskapet, Den Røsten, siden Det er den Eneste Røsten som kan si: "JEG ER GUDS RØST TIL DEG.”

Hvis du er forutbestemt til å se Det, vil du se Det. Hvis ikke, vil du aldri se det. Du er ikke forutbestemt til å se det.

Vi ser nasjonene forene seg, vi ser verden forene seg, vi ser menighetene forene seg. Vi ser Bruden forene seg, forener seg med Ordet. Hvorfor? Ordet er Gud. Og når Ordet ... Når Brudgommen (som er Ordet) og Bruden (som er høreren av Ordet), De kommer sammen i en Forening. De forener seg som i et bryllup. Ser du, De gjør seg klare til et bryllup, og De-De blir Ett. Ordet blir deg, du blir Ordet. Jesus sa: "På den dagen vil dere vite det. Alt det Faderen er, er Jeg. Og alt Jeg er, er dere. Og alt dere er, er Jeg. På den dagen vil dere vite at Jeg er i Faderen, Faderen i Meg, Jeg i dere, og dere i Meg.”

Jeg inviterer dere til å komme og forene dere med oss rundt Guds Røst på søndag kl. 12:00, Jeffersonville-tid, når vi hører: Foreningens tid og tegn 63-0818.

Bro. Joseph Branham

 

Skriftsteder å lese før møtet:

Salme 86,1-11
Matteus 16,1-3

 

 


lørdag 18. november 2023

Kjære profetens hjerteskatter,

Det-det er de som har blitt født av Deg, ved Ånden og ved Sannhetens Ord. Og jeg ber om at Du vil velsigne dem, Herre, og holde dem tett knyttet sammen med Kristi kjærlighetsbånd.

Gjør dere klare. Vi kommer til å få velsignelser, salvelse og Åpenbaring som aldri før. Vi kan føle det i våre sjeler at noe er i ferd med å finne sted. Tiden er her. Vi er så begeistret og under så stor forventning. Bruden verden rundt samles for å høre fra Guds trone et Budskap som kommer til å ta oss til nye høyder og fylle og fylle, og så fylle oss på nytt, med Hans Hellige Ånd.

Skriftsteder kommer til å gå i oppfyllelse. Advarselen har blitt gitt. Dommen er for hånden. Herren kommer for å kalle Sin Brud til vårt Bryllupsmåltid. Det siste ropet har gått ut. Guds komme er her. HAN KOMMER FOR Å HENTE OSS.

Vi er Hans forutbestemte Ætt som ser Det og har tatt imot Det. Våre synder har blitt utslettet, borte. De har sunket ned i blekket av Jesu Kristi Blod, og de vil aldri mer bli husket. Gud har glemt dem ALLE. Vi står som en Guds sønn og datter i Guds Nærvær. NÅ er vi ... vi kommer ikke til å bli. NÅ er vi Guds sønner og døtre.

Vi anerkjenner én ting: ORDET. LYDBÅNDENE. DETTE BUDSKAPET. De er ett og samme.

Og en gang, for bare en liten stund siden, da Du viste visjonen, det lille tabernaklet her, om å lagre Maten, at det ville komme en tid da vi ville trenge alt dette ... "Lagre denne Maten her til den tiden.

Nå er den tiden. Dette er maten. Vi er folket. Vi har Åpenbaringen.

Andre går kanskje glipp av viktigheten av Lydbåndtjenesten. Det gjør ikke vi. Den er livet vårt, den er alt for oss. Den er mer enn liv for oss. Når vi har et spørsmål om noe, går vi ikke til noen for at de skal forklare det til oss, eller finne det for oss. Vi gjør helt nøyaktig det Guds engel befalte oss å gjøre hvis vi ikke forstår eller har et spørsmål.

Får dere tak i det? Hvis dere kommer til kort, kom tilbake til dette lydbåndet igjen. Jeg vet ikke hvor mye lenger jeg kommer til å være hos dere. Husk, dette er Sannheten, av SÅ SIER HERREN. Det er Sannheten. Det er Skriften.

Hvis dere kommer til kort, kom tilbake til lydbåndet.

Ikke bli sint på oss, dette er hva HAN SA ... PLUSS, dette er SANNHETEN AV SÅ SIER HERREN. Han sa ikke en del av Det, noe av Det, eller når noen tolker hva som er og ikke er det salvede Ord. LYDBÅNDENE ER SÅ SIER HERREN.

Du har kanskje ikke fått tak i Det, eller forstått Det, eller fått Det åpenbart til deg ennå. Men for oss er dette hva HAN forteller oss gjennom Sin profet.

Du vet hvordan du skal fortelle din kone ting, vet du, den lille jenta du skal gifte deg med. Du elsker henne så høyt, du bare forteller henne hemmelighetene, og får henne tett inntil deg, og elsker deg og alt mulig. Du vet hvordan det er.

Det er hva Gud, Kristus, gjør med Menigheten. Skjønner? Han lar Henne få vite hemmelighetene, bare hemmelighetene. Ikke disse flørterne. Jeg mener Hans Hustru.

Og vi bare sluker Det alt sammen. Åh, så lykkelig og spent en Brud er rett før bryllupet sitt. Vi kan knapt stå i ro. Vi teller minuttene ... sekundene. Han bare forteller oss, igjen og igjen, hvor høyt Han elsker oss.

Satan fortsetter å angripe oss som aldri før, men det han ikke er forberedt på, er at vi nå VET hvem vi er. Det finnes ikke lenger noen tvil, VI ER DET TALTE ORD. Vi kan tale Ordet, og vi gjør det. Vi har satans svar. Gud har stadfestet Seg Selv. Gud har bevist Seg Selv. Vi er Hans levende Ord og taler med all den autoritet Han har gitt oss.

Og her er Han i dag, i Sitt Ord, og manifesterer det samme Han gjorde der. Hun kan ikke anerkjenne noe annet lederskap. Nei, sir. Det finnes ingen biskop, ingen som helst. Hun anerkjenner ett Lederskap, det er Kristus, og Kristus er Ordet. Åh, du! Wow! Jeg elsker det. Åh! Ja, sir.

Vi tilhører et Kongerike, og Kongeriket er Guds Ord gjort Ånd og Liv i vårt eget liv. Derfor er vi Hans levende Ord.

Dette sier virkelig ALT, mine venner: HVIS DERE HAR DEN SANNE ÅPENBARINGEN TIL Å MOTTA OG TRO DET.

Legg merke til dette nå, forent under ett Lederskap, på lik måte, et bilde på gamle dagers Israel. Får dere tak i det? Som gamle dagers Israel. Én Gud, stadfestet av en Ildstøtte, og åpenbarte Seg Selv gjennom en profet, til å være Ordet. Den samme Gud, samme Ildstøtten, samme måten; Han kan ikke forandre Sin metode. Er det ... Bare så fullkomment som det kan bli.

Profeten ... la det synke inn. Én Gud, stadfestet av en Ildstøtte, gjennom en profet, til å være Ordet for den tiden, og Han kan ikke forandre Seg.

Jeg kunne fortsatt i det uendelige, og vi kunne frydet oss og hatt fellesskap rundt sitat etter sitat. Og det vil vi verden rundt førstkommende søndag klokken 12:00, Jeffersonville-tid, når vi hører: Kristus er Guds Mysterium åpenbart 63-0728.

Bro. Joseph Branham

 

Skriftsteder å lese før møtet:

Matteus 16,15-17
Lukas kapittel 24
Johannes 5,24 / 14,12
1 Korinterbrev kapittel 2
Efeserne kapittel 1
Kolosserne kapittel 1
Åpenbaringen 7,9-10

 

 


lørdag 11. november 2023

Kjære Spiralfjær, Hovedfjær, Bonde og Husmor,

Uansett hva det er Gud har beredt for deg å gjøre, har du et forvalteransvar for det. Du må svare til Gud for det. Uansett hvor ubetydelig fienden måtte fortelle deg at du er, er du så viktig for Gud at Hans store klokke ikke kan gå uten deg.

Han kalte deg, valgte deg, forutbestemte deg, og ga deg en Åpenbaring om Sitt store Endetidsbudskap. Han har 100 % tillit til deg. Du er selve Jesu Kristi Brud, Hans Kjæreste, og Han elsker deg så høyt.

Han har konstant advart folkene i alle nasjoner: “Omvend dere eller gå til grunne”, “Kom tilbake til Ordet”, “Gjør dere klare, noe er i ferd med å skje”. Den tiden har endelig kommet. Gud kommer for å hente Sin Brud, akkurat som Han lovet oss. Han har kalt Sitt Hjul ut av hjulet.

Mange har falt bort fra Guds store Endetidsbudskap i dag, og sier: “Det han sa skulle skje, har ikke skjedd. Alt er som før.” Det gikk generasjoner før mange av profetiene fra Guds profeter gikk i oppfyllelse. Men det skjedde likevel, akkurat som de sa, Ord for Ord.

Hans Bibel forteller oss: “Som det var i Noahs dager, slik skal det være ved Menneskesønnens komme”. Før Gud sendte straffedom for å ødelegge verden i den store antediluvianske tidsalderen, sendte Gud en profet til verden. Hva gjorde denne profeten?

Han gjorde folket klart for tiden. Noah gjorde folket klart, og det var et nådens kall før dommen.

Noah gjorde folket klart, før dommen han advarte om, kom. Det var Guds tilveiebrakte Vei for den tiden.

Guds profet fortalte oss at Gud aldri forandrer Sitt program. Det Han gjorde da, gjør Han også i dag. Vi vil bare HOLDE OSS TIL GUDS TILVEIEBRAGTE PROGRAM FOR I DAG OG TRYKKE PLAY.

Som da, sier folk at vi legger for mye på Guds profet. Det er Den Hellige Ånd, ikke William Branham. Vi sier AMEN, vi lytter ikke til mannen, vi lytter bare til det HAN SA.

Den Hellige Ånd er profeten for denne tid. Han bekrefter Sitt Ord, beviser Det. Den Hellige Ånd var profeten på Moses' tid. Den Hellige Ånd var profeten på Mikas tid. Den Hellige Ånd, som skrev Ordet, kommer og bekrefter Ordet.

Men Broder Branham fortalte dere nettopp i forrige uke:

Nå, se, jeg har alltid bedt dere om å være forsiktige med hva dere lytter til. Skjønner? Det er så mye av det som bare er den menneskelige siden.

Jeg sier ikke at Herren fortalte meg det. “Jeg” tror, skjønner dere. Og jeg tror det ikke burde bli gjort.

For meg og mitt hus, vil jeg ta det Guds syvende engel-budbærer TROR, TENKER ELLER TIL OG MED FØLER i stedet for hvilken som helst annen forkynner, biskop eller mann.

Hvem har Gud noen gang sendt for å felle dom over hva Hans profet tror, føler eller til og med tenker er eller ikke er inspirert? ... La meg si deg hvem jeg tror det er.

Se på Korah, på den tiden da Gud sendte Moses med budskapet, og Korah og Datan mente, kom opp til Moses, og sa: “Nå, vent litt, du tar for mye på deg selv! Du tror du er den eneste steinen på stranden; anden i dammen, du er den eneste. Jeg skal la deg vite at det er andre mennesker som også er hellige!”

Advarsel: Dommen er nær. Vend tilbake til DET ORIGINALE ORDET. Vend tilbake til Guds stadfestede Røst for vår tid. Tilbake til Guds profet. Dette Budskapet, Hans Røst. Det må være FØRST og det viktigste for deg.

Det er utvilsomt andre som har en røst og et kall til å forkynne og undervise dette Budskapet. Men Lydbåndene, den Røsten, må være den viktigste Røsten dere kan høre i hjemmene deres, bilene deres, og viktigst av alt, i kirken deres, hvis dere ønsker å være Guds Brud.

Kom og hør den Røsten med oss søndag klokken 12:00, Jeffersonville-tid, når Guds profet advarer verden om at Herrens komme er nært. Dette kan være den siste gangen.

Bro. Joseph Branham

 

Gud kaller ikke mennesket til dom uten først å advare ham 63-0724.

 

Skriftsteder å lese før møtet:

Jesaja 38,1-5
Amos kapittel 1