Søndagsgudstjeneste
Søndagsgudstjenester holdes på YFYC-bygget
5010 Progress Way, Sellersburg, IN 47172
Onsdag bønnemøte
Stille bønnemøter i Branham Tabernacle
804 Penn St, Jeffersonville, IN 47130
Onsdag: 17:00 - 20:45
Fysiske møter i Branham Tabernacle og YFYC er avlyst på grunn av det pågående byggeprosjektet.
18
lør.
mai

64-0830E Spørsmål og svar #4

Kjære Lydbåndfamilie,

Jeg mener dere, min familie, og familien ute i verden hvor vi ... hvor lydbåndene våre havner.

Det er oss, profetens Lydbåndfamilie; hans barn som er spredt over hele verden, de han har født til Kristus. De som Far har gitt Åpenbaringen om Seg Selv til i disse siste dager.

Jeg ønsker å samle dem alle en av disse dagene, ser dere, Far vil, og da vil vi-vil vi ha et Hjem hvor vi ikke trenger å streife omkring lenger.

JEG ØNSKER Å SAMLE DEM ALLE. Det skjer akkurat nå. Dette Budskapet, Hans Ord, disse Lydbåndene gjør akkurat det: fører hele Bruden sammen, forener oss som ÉN ENHET fra hele verden. Det er ingenting annet enn Hans Røst; Guds Røst på lydbåndene, som kan føre Hans Brud sammen.

Og dere, når dere er fylt med Ånden, her er et av de beste tegnene jeg vet om: du er så forelsket i Kristus og tror at hvert Ord Han sier er Sannheten. Skjønner? Det er beviset på at du har Den Hellige Ånd. Og livet ditt er fylt av glede, og-og åh du, alt er annerledes (skjønner?) enn hva det pleide å være. Det er Den Hellige Ånd.

Våre hjerter, sinn og sjeler er så fylt av glede, kjærlighet og Åpenbaring at vi knapt kan beherske oss. Hvert budskap vi hører fører mer Åpenbaring med seg. Vi ser hvem vi er og hva vi gjør for å være i Hans Fullkomne Vilje. Det er ingenting som kan rokke oss fra hva Gud har lagt i våre hjerter. Å Trykke Play er Guds tilveiebrakte Vei for i dag. Vi gjetter ikke, håper ikke, spør ikke Den Hellige Ånd: "Var det jeg nettopp hørte det sanne Ord?" "Må jeg undersøke det med Ordet?"

Ikke oss. Det vi hører på lydbåndene ER ORDET. Det Ordet vi hører på lydbåndene er det ENESTE ORDET som har blitt stadfestet av Den Hellige Ånd Selv, Ildstøtten, til å være Så Sier Herren til Bruden.

Hvis noen sier til oss: "Det er så mye som blir sagt på lydbåndene som bare var Broder Branham som snakket, ikke det salvede Ordet. Det var bare mannen. Den Hellige Ånd ledet oss til hva som er Ordet og hvor det bare er Broder Branham som snakker.”

Ikke for oss. Vi tror bare helt enkelt hva profeten sa vi aldri skulle glemme.

Jeg vil at dere aldri skal glemme det Ordet. Det Moses sa, det æret Gud, fordi Guds Ord var i Moses.

Vi vil aldri glemme hva profeten sa, og vi tror Det. For Det er inngravert med en jernpenn på våre hjerter. Det han sa på lydbåndene, Det æret Gud, og vi tror Det.

Det er ingen større ære enn å sitte og høre Guds Røst tale til oss. Han vil tale til Sin Brud førstkommende søndag klokken 12:00, Jeffersonville-tid, og svare på spørsmål: 64-0830E Spørsmål og svar #4. Jeg ønsker å invitere deg til å forene deg med oss. Det er en beslutning du aldri kommer til å angre på.

Bro. Joseph Branham

 

 

Vis mer
11
lør.
mai

64-0830M Spørsmål og svar #3

Kjære rene jomfru-Brud,

Jeg elsker virkelig å oppmuntre dere hver uke til å Trykke Play og høre Guds Røst for vår tid. For jeg vet Det er Guds fullkomne Program for vår tid.

Det er ikke hva Joseph Branham sier eller tror. Det er hva Guds stadfestede Røst har fortalt oss:

Jeg er Guds Røst til dere.

Hvis dere har noen som helst åpenbaring om dette Budskapet, burde det ene, lille sitatet være mer enn nok til at dere ville sagt til alle dere møter, enhver troende, fortelle menighetene deres, at den Røsten er den viktigste Røsten du MÅ HØRE.

Tenk over det, at de Ordene vi hører når vi Trykker Play er Guds Røst som taler direkte til oss. Far fikk det spilt inn og lagret slik at vi kunne Trykke Play hvert sekund hver dag, så vi kan høre Ham oppmuntre oss, velsigne oss, salve oss og kaste all vår frykt og tvil bort, alt sammen ved å bare Trykke Play.

Hva enn vi har behov for der og da, Trykk Play, og der er det. Han er der for å minne oss om at VI ER ORDET. Han er med oss, rundt oss, I OSS. Satan er en bløff. Han har blitt beseiret. Ingenting kan ta det Ordet fra oss. Gud ga Det til oss ved Sin forutviten, og visste at vi er Hans Brud. Vi var hos Ham fra begynnelsen.

Hvilken Røst kan vi høre som er større enn den eneste Røsten som har blitt stadfestet av Ildstøtten til å være Guds Røst?

Det finnes ingen annen Røst.

Hva fortalte den Røsten oss forrige uke

Jeg gjør alltid krav på dere, og det som min bror og søster. Dere er mine barn. Jeg-jeg er deres far i Evangeliet, ikke far som om det var en prest, jeg er-jeg er deres far i Evangeliet slik Paulus sa der. Jeg har født dere til Kristus, og nå ekter jeg-jeg dere til Kristus. Trolover dere altså til Kristus som en ren jomfru. Ikke skuff meg! Ikke skuff meg! Forbli en ren jomfru.

Vi må forbli en ren jomfru til Ordet, den Røsten. For oss er det kun EN MÅTE å være sikker på at vi gjør det: TRYKKE PLAY.

Hvis dere tror at jeg er det dere sier, Guds tjener, en profet, så hør på det jeg forteller dere. Skjønner? Dere er kanskje ikke i stand til å forstå det, og hvis dere ikke kan, så bare gjør det jeg ber dere om å gjøre.

Ja, det finnes andre salvede Hellige Ånds menn, og ved Guds barmhjertighet og nåde er det min bønn at jeg er en av dem. Jeg tror jeg har blitt kalt av Ham til å holde Hans Ord fremfor dere og peke dere hen til dette Budskapet, Guds Ord, den Røsten.

Som Peter sa, vil jeg ikke forsømme å alltid minne dere på at det finnes BARE EN RØST som Gud kalte for å åpenbare Sitt Ord til. En Røst som Gud stadfestet. En Røst som Gud sa: “Hør dere Ham.” En Røst som Gud sa: “Jeg er Guds Røst til dere.”

Husk dette av hele deres hjerte: Hold dere til det Ordet! Ikke forlat det Ordet! Alt som går imot Det, la det være, uansett hva det er. Da vet dere at Det er riktig.

Jeg forstår absolutt hvorfor jeg blir så misforstått og at noen føler at jeg er imot alle forkynnere. At jeg tror at ingen burde forkynne. “Hvis du hører på en annen forkynner enn Broder Branham, da er du ikke Bruden.” Som jeg har sagt så mange ganger, har jeg aldri sagt eller trodd det.

Profeten forklarte det fullkomment forrige uke nøyaktig hva jeg føler og hva jeg tror.

Det var minst tre andre Budskaps-menigheter i Jeffersonville-området på den tiden Broder Branham var her. I møtet sist søndag sa han at de lokale pastorene ikke var der på kveldsmøtet. De hadde sine egne kveldsmøter. De følte altså ikke for å komme og høre Broder Branham i kveldsmøtet, men for å ha møte i sine menigheter. Det var deres avgjørelse og hva de følte seg ledet til å gjøre, og Broder Branham var enig.

I dag er det fremdeles mange menigheter i Jeffersonville-området. De må også gjøre som de føler seg ledet av Herren til å gjøre. Hvis de ikke føler for å spille lydbånd, pris Herren, de gjør hva de føler seg ledet til å gjøre, og det er hva de burde gjøre. De er fremdeles våre brødre og søstre og elsker dette Budskapet. Men vi må gjøre hva vi føler oss ledet til å gjøre: Trykke Play. Vi ønsker å høre profeten.

Akkurat som Broder Branham gjorde den 30. august, 1964, inviterer jeg dere til å komme og bli med oss klokken 12:00, Jeffersonville-tid, når vi nok en gang hører profeten bringe oss Budskapet: 64-0830M Spørsmål og svar #3.

Bro. Joseph Branham

 

 

Vis mer
4
lør.
mai

64-0823E Spørsmål og svar #2

Kjære fullkomne Ordbrud,

Vi venter bare på Herrens Komme. Holder lampene våre trimmet, fylt full av Olje, hører det åpenbarte Ordet dag og natt. Ber oss opp, hver time. Ikke hver dag, hver time. Vi bare holder oss klare ved å være i og tro på HVERT ORD.

Hvert øyeblikk forventer vi at de som sover i jordens støv først skal vekkes opp. På et øyeblikk vil vi se dem. Fedre, mødre, ektemenn, koner, brødre og søstre. Der er de, de står rett foran oss. I det øyeblikket vil vi vite at vi har ankommet, tiden er her. Bortrykkende Tro vil fylle våre sjeler, sinn og kropper. Da vil disse forgjengelige kroppene bli ikledd uforgjengelighet i Herrens bortrykkende Nåde.

Og da vil vi begynne å komme sammen. Vi som lever og er igjen skal bli forvandlet. Disse dødelige kroppene skal ikke smake døden. Helt plutselig vil en sus gå over oss … vi vil bli forvandlet. Fra en gammel mann til en ung mann, fra en gammel kvinne til en ung kvinne.

Etter en stund vil vi reise som en tanke sammen med de som allerede har gjenoppstått. DA … GLORY … vil vi bli hentet opp sammen med dem for å møte Herren i luften.

Hvilken tid som venter oss. Fienden PRØVER å holde oss nedslått, deprimert og motløs, men ære være Gud, han kan ikke. Vi har SELVE Åpenbaringen om Hvem Han er. Hvem Han sendte for å kalle oss ut. Hvem vi er, ikke hvem vi kommer til å bli: HVEM VI ER. NÅ er Det forankret i vår SJEL, SINN OG ÅND, og det er ingenting som kan ta det fra oss. Hvordan vet vi det? Gud sa det!

Dette er ikke vårt hjem, det er alt sammen ditt, Satan, du kan få det. Vi ønsker ingen del i det, og vi trenger det ikke lenger. Vi har et Fremtidig Hjem som har blitt bygget for oss. Og forresten, djevel, vi har fått beskjed, DET ER KLART. Byggearbeidet er ferdig. De siste finpussene er på plass. Og jeg har flere nyheter til deg: VELDIG SNART kommer Han for å hente oss, så vi kan få 1000 år med uavbrutt Bryllupsreise sammen med Ham, og du er ikke invitert, og du vil ikke være der.

Hvilke herlige ting dette Budskapet åpenbarer for oss hver gang vi Trykker Play. Gud Selv kom ned, og talte gjennom menneskelepper, så Han kunne fortelle oss alle disse tingene. Han valgte oss og ga oss den sanne og FULLSTENDIGE Åpenbaringen om Seg Selv.

Han var Ordet gjort kjød, ikke Ordet for Moses’ tid, Moses var på den tiden Ordet. Ikke Ordet for Noas tid, Noa var Ordet for den tiden. Ikke tiden … Ordet for Elias tid, Elia var Ordet for den tiden. Men Han var Ordet i nåtid, og de levde i fortiden.

Er du klar? …. Her kommer det. Det er et dobbelt løp og et grovt kaliber, og vi elsker Det så høyt!!

Det samme gjentar seg! Det er beviset på Den Hellige Ånd, når Gud åpenbarer til deg og du ser det, SÅ SIER HERREN og tar imot det. Ikke hva du er, hva du var, eller noe angående det, det er hva Gud har gjort for deg nå. Det er beviset.

Halleluja, han slo inn spikeren. NÅ, la oss høre ham klinke den!

Han ga oss beviset på Den Hellige Ånd, Johannes 14. Han sa: “Jeg har så mange ting å fortelle dere. Jeg har ikke tid til å gjøre det, men når Den Hellige Ånd kommer, vil Han fortelle dere, og minne dere på det Jeg fortalte dere om, og vil også vise dere ting som skal skje.” Ser du ikke? Der er beviset. Det er å forutsi og være … ha den Guddommelige Tolkningen av det skrevne Ord. Nå, er ikke det beviset på en profet?

Den Hellige Ånd er profeten i hver tidsalder. Han er profeten i vår tidsalder. Ordet kommer BARE til den profeten. Det er Gud som taler og åpenbarer Seg Selv gjennom Sin profet. Han er Ordet for tiden. Dette Budskapet, PÅ LYDBÅND, er den fullkomne tolkningen av Ordet, med Guddommelig stadfestelse.

“Når det som er fullkomment har kommet, skal det som er stykkevis, ta slutt.” Så alle disse små tingene som å hoppe opp og ned som et barn, prøve å tale i tunger og alle disse andre tingene, når det som er fullkomment … Og vi har i dag, ved Guds hjelp, den fullkomne tolkningen av Ordet med Guddommelig stadfestelse! Da vil det som er stykkevis, ta slutt. “Da jeg var et barn, talte jeg som et barn, jeg forsto som et barn. Men når jeg blir en mann, legger jeg av meg barnslige ting.” Amen!

Det som er fullkomment har kommet. Den fullkomne tolkningen av Ordet. TRYKK PLAY. Det er alt Hans Brud trenger, og alt Hun begjærer.

Kom og Trykk Play med oss førstkommende søndag klokken 12:00, Jeffersonville-tid, og hør det FULLKOMNE ORDET, MED EN FULLKOMMEN TOLKNING, MED GUDDOMMELIG STADFESTELSE, når vi hører:

Spørsmål og svar #2 64-0823E

Bro. Joseph Branham

 

 

Vis mer
KUNNGJØRINGER
Abonner for å motta beskjeder fra Branham Tabernacle
 abonner
Fra diakonstyret

I løpet av koronavirus-pandemien er vi klar over at det kan være medlemmer av Branham Tabernacle som er i desperat økonomisk nød, som ikke klarer å få tak i nødvendige ting, som mat og holdbare varer. Fordi vi ikke har anledning til å snakke med deg i Kirken vår på grunn av grupperestriksjoner, vennligst send oss en e-post til BT@branham.org, eller ring oss på 812-924-8200, hvis du er i en slik nødsituasjon. Diakonstyret vil med glede undersøke din situasjon.

Jeg er så takknemlig for at Far har forberedt oss, Hans Brud, på disse tingene, både i det naturlige og i det Åndelige. Jeg nevner sannelig hver av deres navn foran Ham i bønn.

Gud velsigne dere,

Broder Joseph

Det er retningslinjer for å holde av stoler både i Branham Tabernacle og på YFYC. Vi setter pris på at du samarbeider om følgende:

  • Det er kun tillatt å holde av stoler til de i din egen husstand
  • Hvis du er funksjonshemmet, kan du komme inn i møtesalen før dørene åpnes og sette deg i det avgrensede handicap-området.

Vi erkjenner at det vil være unntak for disse retningslinjene, og ber om at du kontakter en av diakonene med spørsmål du måtte ha, så vi kan imøtekomme dine spesielle behov.

På forhånd takk for din hjelp med disse tingene, som vi tror vil gjøre møtene enda mer fornøyelig for alle.

Gud velsigne deg

Vis mer

Fra tillitsmansstyret

Mange har spurt om hvordan de kan betale tiende og offergaver til Branham Tabernacle mens vi er stengt på grunn av koronaviruset. Vi foretrekker om du sender dette per post til:

The Branham Tabernacle
PO Box 325
Jeffersonville, IN, 47131
c/o Billy Paul Branham

Våre bønner er sannelig med alle våre brødre og søstre verden rundt mens dette viruset vedvarer. For donasjoner til VGR, vennligst fortsett å bruke adressen PO Box 950, Jeffersonville, IN 47131.

Vis mer
Historien
til
Branham
Tabernacle
Les mer