DOWNLOAD THE
BT LIVE app
Available in the App Store
for your mobile device
Søndagsgudstjeneste
Søndagsgudstjenester holdes på YFYC-bygget
5010 Progress Way, Sellersburg, IN 47172
Man/Ons bønnemøte
Stille bønnemøter i Branham Tabernacle
804 Penn St, Jeffersonville, IN 47130
Mandager: 12:00 - 15:00
Onsdager: 17:00 - 20:00
Fysiske møter i Branham Tabernacle og YFYC er avlyst på grunn av det pågående byggeprosjektet.
25
tor.
nov

65-1125 The Invisible Union Of The Bride Of Christ

Dear Eagles, let us all gather together and hear the Message 65-1125 The Invisible Union Of The Bride Of Christ today at 2:00 pm, Jeffersonville time.

Brother Joseph Branham

 

 


Read Brother Joseph's letter concerning services this week.

Vis mer
20
lør.
nov

65-0919 Tørst

Kjære Utvalgte Frue,

Den siste, store foreningen finner sted før Bortrykkelsen. Den Hellige Ånd bringer Sin Brud sammen på tvers av nasjonene. Fra vestkysten til østkysten, fra nord til syd, fra verdens fire hjørner.

Han samler oss sammen i våre menigheter og i våre hjem gjennom en veldig fin bølge. Den er til og med bedre enn en radiosending. Det er telefon-oppkoblingen. Vi setter mottagere eller mikrofoner, eller hva enn det er, i rommet, og det er akkurat det samme som om vi sto i rommet med Hans profet. Det er Guds tilveiebragte vei for i dag for å forene og bringe Hans Brud sammen med: "Så sier Herren."

For femtiseks år siden startet Gud Sitt program for å samle Sin Brud sammen så de kunne høre Ham tale gjennom Sin mektige engel, alle på samme tid. Han fikk til og med Sin femfoldige tjeneste til å slutte med å forkynne og samle folket sitt sammen og sette opp telefonoppkoblingen i kirkene sine, siden Han ønsket at Hans Brud skulle høre Hans Røst, alle sammen på samme tid. Hans store plan hadde begynt. Det hadde hittil ikke vært mulig i verdenshistorien. Hans profet visste det og var så begeistret. Nå kunne Gud tale direkte til hele Sin Brud samtidig. De kunne alle sammen høre selv at Gud talte direkte til dem, og det ville ikke være behov for noen tolkning.

I dag er verden i forundring. Hvorfor vil mennesker verden rundt, i forskjellige tidssoner, klokken 12, 14, 20, midnatt, samles på samme tidspunkt for å høre et Budskap de kan lytte til når som helst? Hva er attraksjonen?

Det har blitt åpenbart for dem at dette er Guds program, Guds tilveiebragte vei for å forene dem åndelig. Det er Gud som gjør Seg klar til å tale til alle i Hans Brud samtidig.

INGENTING annet enn Guds Røst, Hans Ord, Dette Budskapet, talt av Hans profet kunne gjøre det. Det er ingen, og heller ikke noe annet, som hele Bruden kan enes rundt.

Noen vil kanskje si: "Jeg hører på min pastor, da han siterer og forkynner Ordet akkurat slik Broder Branham sa han skulle." Priset være Herren. Det er herlig, og du er så velsignet fordi du har en pastor som holder seg til Ordet. Han er kalt for å holde flokken samlet og for å gi deg og peke deg til Ordet, men det er ikke hva jeg snakker om. Du er nødt til å ha et Absolutt, det siste Ordet. Ordene vi ALLE KAN ENES OM. Uansett hvor kalt og salvet en mann kan være, er det ingen manns ord som er fullkomment, og ingen manns tjeneste kan forene Bruden.

“Det er bare din oppfatning og din mening. Bevis det med Ordet, Broder Joseph."

For om du har to menn, har du to meninger. Og det må komme til ett endelig absolutt, og mitt absolutt er Ordet, Bibelen. Og som en pastor her i menigheten, er mitt absolutt Ordet, og jeg vil ... jeg vet dere, våre brødre, dere ser på en måte på meg som deres absolutt dithen ... så lenge jeg følger Gud, som Paulus sa i Skriften: "Følg meg, slik jeg følger Kristus."

Derfor, når profeten taler, er det Absoluttet for Bruden. Hans Budskap er ikke hans ord, og heller ikke er det hans tolkning av Ordet. Det er Guds tolkning av Sitt Eget Ord gjennom Hans eneste tilveiebragte måte å gjøre det på: gjennom Hans profet.

Hvis du sier at du tror Dette Budskapet. Hvis du sier at du tror dette sitatet. Hvis du sier og tror at du er Kristi Brud, da må det som er talt på lydbånd være ditt Absolutt.

Derfor, hva annet kan bringe hele Kristi Brud sammen enn vårt Absolutt? INGEN TING. Lydbåndene er Hans Røst, Hans Ord, Vårt Absolutt. Profeten fortalte oss at profeten i dag er Den Hellige Ånd. Den Hellige Ånd valgte ÉN mann, ÉN Røst til å åpenbare Sitt Ord til, og den Røsten forener Hans Brud gjennom Hans tilveiebragte vei for i dag: VED Å TRYKKE PÅ PLAY.

Jeg prøver mitt beste å holde meg helt til Ordet, for disse som har blitt lagt i mine hender for Gud, for sauer vil ha sauemat, selvsagt. "Mine får hører Min Røst." Og det er hva vi lever av, hvert Ord som går ut ... Ikke alle ... Ikke bare et Ord nå og da: men av hvert Ord som går ut av Guds munn, det er hva de hellige skulle leve av.

Vi skulle leve av hvert Ord som går ut av Guds munn. Hva er Guds stadfestede munn i dag? Meg? Jeg er ikke Guds stadfestede, syvende engel-Budbærer, og heller ikke din pastor eller noen annen mann. Det er Gud, som bruker stemmen til WILLIAM MARRION BRANHAM.

Vi vil bli dømt ved Budskapet HAN TALTE på lydbånd. Ikke ved noen annen manns tolkning eller forkynnelse om det han talte, men av Ordet PÅ LYDBÅND. Uansett hvor salvet av Den Hellige Ånd vi måtte være, kan vi ta feil. Jeg sier ikke at enhver forkynner er falsk eller tar feil. Vi er kalt til å forkynne og undervise og holde oss til Ordet, men vårt kall er å peke deg TIL ORDET, og det ENESTE FULLKOMNE STADFESTEDE ORDET er på Lydbånd.

Vi har så mye, som Kristi Brud, å være takknemlige for.

Om vi kunne fylle havet med blekk,
Og var himmelen laget av pergamentpapir,
Om hver stilk på jorden var en fjærpenn,
Og hver mann en skribent av yrke;
Å skrive om Guds kjærlighet fra oven
Ville tørke ut havet;
Ei heller kunne pergamentrullen romme alt,
Om den så strakk seg fra himmelbryn til himmelbryn.

Vi står nå foran den største Takkefest-uken i livet vårt.

En fest med Åndelig Mat for å fylle sjelene. En fest hvor Bruden vil være forenet og sitte sammen i Solens Nærvær og modnes.

Gud kommer til å tale gjennom Sin budbærer og forteller oss:

  • Vi er Hans Utvalgte Frue.
  • Vi har navnene våre i Livets Bok hos Lammet.
  • Vi har ingen synder.
  • Vi ble Rettferdiggjort før verdens grunnleggelse.
  • Vi er de utkalte og utvalgte.
  • Vi er de som hele Guds plan har ventet på.
  • Vi er den rene, dydige, syndeløse Bruden til den levende Guds Sønn.
  • Vi er fullkomne i Hans øyne.

Det er ingen ende på det som kan skrives om alt det som Den Hellige Ånd kommer til å åpenbare og gjøre for oss.

Snakk om Takkefest!!!

Jeg har kjent en berørelse i min Ånd fra Herren om at vi skal innvie hele uken, fra og med søndag, til en Takkefest til Herren.

Vedlagt er en kalender med dagene, tidspunktene og Budskapene vi kommer til å høre.

Som du kan se, vil vi på søndag alle samles på vårt faste tidspunkt klokken 14, Jeffersonville-tid, for å høre Budskapet: Tørst 65-0919.

Mandag-onsdag ønsker jeg at vi skal høre de tre neste Budskapene som Broder Branham fremførte i rekkefølge i 1965. Vi kommer til å legge dem ut på The Voice Radio både klokken 9:00 og igjen klokken 19:00, Jeffersonville-tid.

Jeg vet det vil bli vanskelig for mange å lytte på et bestemt tidspunkt på grunn av arbeidshverdagen deres eller andre forpliktelser, men forhåpentligvis kan dere lytte på ett av disse tidspunktene sammen med deres familier.

Så på torsdag, 25. november, vil jeg at vi skal samles sammen klokken 14:00, Jeffersonville-tid, for å starte vår herlige Takkefest-helg, når vi igjen kobler oss opp for å høre Guds Røst gi oss det første Budskapet i helgen vår: Kristi Bruds usynlige forening 65-1125.

Det var en så spesiell velsignelse for meg å innse at det vil være 56 år siden, på dagen, at Gud talte gjennom Sin profet for å bringe oss denne serien av Budskap. Det var også 56 år fra Broder Branhams fødsel i 1909 til 1965, da han talte disse Budskapene.

Hva ville vi ha gjort om vi visste at Broder Branham kom til å være i Shreveport, LA denne helgen for å bringe disse Budskapene til oss? Ingenting ... Jeg mener INGENTING kunne ha stoppet oss fra å dra. Gud har en plan for Sin Brud i dag, og INGENTING kommer til å stoppe oss.

Jeg håper hver og en av dere er i stor forventning til den herlige uken vi kommer til å ha sammen med Herren, når vi takker Ham, priser Ham og tilber Ham for alt Han har gjort, og alt Han kommer til å gjøre for hver og en av oss, HANS UTVALGTE FRUE.

Bro. Joseph Branham

 

 


 

The Voice Radio (kun engelsk) er tilgjengelig på mobilappen Lifeline og er en gratis app som kan lastes ned fra Google Play Store (Android) eller Apple App Store (iOS).

 


Vis mer
13
lør.
nov

65-0911 Guds forvandlende kraft

Kjære Ørner, la oss alle komme sammen og høre Budskapet 65-0911 Guds forvandlende kraft på søndag klokken 14:00, Jeffersonville-tid.

Broder Joseph Branham

 

 


 

Skriftsteder å lese:

Første Mosebok 4. kapittel
Jesaja 9,6 / 14,12-14
Matteus 5,6 / 24,24
Johannes 1,1
Romerne 12,1-2
Andre Tessalonikerbrev 2,3-4
Hebreerne 10,26-27
Åpenbaringen 3. kapittel

 


Vis mer
KUNNGJØRINGER
Abonner for å motta beskjeder fra Branham Tabernacle
 abonner
Fra diakonstyret

I løpet av koronavirus-pandemien er vi klar over at det kan være medlemmer av Branham Tabernacle som er i desperat økonomisk nød, som ikke klarer å få tak i nødvendige ting, som mat og holdbare varer. Fordi vi ikke har anledning til å snakke med deg i Kirken vår på grunn av grupperestriksjoner, vennligst send oss en e-post til BT@branham.org, eller ring oss på 812-924-8200, hvis du er i en slik nødsituasjon. Diakonstyret vil med glede undersøke din situasjon.

Jeg er så takknemlig for at Far har forberedt oss, Hans Brud, på disse tingene, både i det naturlige og i det Åndelige. Jeg nevner sannelig hver av deres navn foran Ham i bønn.

Gud velsigne dere,

Broder Joseph

Det er retningslinjer for å holde av stoler både i Branham Tabernacle og på YFYC. Vi setter pris på at du samarbeider om følgende:

  • Det er kun tillatt å holde av stoler til de i din egen husstand
  • Hvis du er funksjonshemmet, kan du komme inn i møtesalen før dørene åpnes og sette deg i det avgrensede handicap-området.

Vi erkjenner at det vil være unntak for disse retningslinjene, og ber om at du kontakter en av diakonene med spørsmål du måtte ha, så vi kan imøtekomme dine spesielle behov.

På forhånd takk for din hjelp med disse tingene, som vi tror vil gjøre møtene enda mer fornøyelig for alle.

Gud velsigne deg

Vis mer

Fra tillitsmansstyret

Mange har spurt om hvordan de kan betale tiende og offergaver til Branham Tabernacle mens vi er stengt på grunn av koronaviruset. Vi foretrekker om du sender dette per post til:

The Branham Tabernacle
PO Box 325
Jeffersonville, IN, 47131
c/o Billy Paul Branham

Våre bønner er sannelig med alle våre brødre og søstre verden rundt mens dette viruset vedvarer. For donasjoner til VGR, vennligst fortsett å bruke adressen PO Box 950, Jeffersonville, IN 47131.

Vis mer
Historien
til
Branham
Tabernacle
Les mer