DOWNLOAD THE
BT LIVE app
Available in the App Store
for your mobile device
Søndagsgudstjeneste
Søndagsgudstjenester holdes på YFYC-bygget
5010 Progress Way, Sellersburg, IN 47172
Man/Ons bønnemøte
Stille bønnemøter i Branham Tabernacle
804 Penn St, Jeffersonville, IN 47130
Mandager: 12:00 - 15:00
Onsdager: 17:00 - 20:00
Fysiske møter i Branham Tabernacle og YFYC er avlyst på grunn av det pågående byggeprosjektet.
28
lør.
jan

65-0801M Denne onde tids gud

Kjære Kristi lille Jomfru, Ord, Flokk,

Vi kan ikke være noe annet. Vi kan ikke høre noe annet. Vi vet ikke om noe annet. Vi vil ikke ha noe annet. Der det ferske Kjøttet er, TRYKK PLAY, som er Ordet til tiden, der vil ørnene samles. Ordet blir til Liv i oss.

Vi er ikke lik alle andre! Dere er et adskilt folk, hellige for Herren, innviet til Guds Ord og Ånd for å bære frukt av Hans løfte for denne tid. Vi utvikles og modnes hele tiden ved å høre Guds Røst.

Profeten ba oss om å vende tilbake til disse lydbåndene. Hvis du har en lydbåndspiller, få en gruppe mennesker sammen og spill det, og lytt nøye. Lytt til Hans røst, hva Han forteller oss. Guds Ord trenger ingen tolkning. Han gjør Sin egen tolkning. "Jeg er Guds Røst til dere."

Og dette er Det, Bibelen, ikke ett ord skal legges til Det eller tas bort fra Det. Bare bli rett ved den Røsten. "En fremmed vil de ikke følge,"

Hvordan kan noen ikke se Guds tilveibragte vei for i dag? Men ære være Gud, vi kan se Den, fordi vi er utvalgt til å se Den. Vi vil ikke, og vi kan ikke, bli forført, fordi vi er Hans manifesterte Ord.

Brødre og søstre, la det bare synke inn et øyeblikk: VI ER DET MANIFESTERTE ORD!! Gud Selv, Som taler gjennom menneskelepper, forteller oss at VI ER ORDET. Vi har absolutt ingenting å frykte. Alt vi har behov av er vårt.

Hver uke er vi i stor forventning til at Herren skal besøke oss. Vi har ikke plass her til at alle kan få sitteplass, og heller ikke kan alle komme til Jeffersonville, så vi må bare sende dem Ordet gjennom mediet internett.

Vi er i våre hjem, i våre menigheter, i våre biler, samlet rundt våre små mikrofoner fra hele verden og venter på Herrens Komme.

De er samlet med oss i Afrika og venter på Herrens Komme. De er samlet med oss i Mexico og venter på Herrens Komme. I Europa, Skandinavia, Australia, Midt-Østen, Sør-Amerika, fra jordens fire hjørner, og venter på Herrens Komme.

Og vi er samlet her i hjemmemenigheten, tabernaklet, og venter på Herrens Komme. Vi er mange timer adskilt i tid, men vi er sammen som ÉN ENHET, troende, som lytter til Guds Røst og venter på Messias' Komme.

Vi ER Guds folk, som er kalt og valgt ut av denne onde tidsalder, for Hans Navn. Vi blir prøvd og beviser for Satan at vi er Ordet. Vi er del av det Originale Brudetreet. Vi ser at vårt liv blir manifestert ved det Ordet.

Det er lett for alle å tro at Jesus var det direkte svaret på enhver profeti som skulle gå i oppfyllelse i Ham, fordi de ser tilbake på det som skjedde. Men i denne nåværende onde tidsalder, gjør de det samme de gjorde da, ved å tolke Det på en annen måte, og har fått folket til å gå ut i sterke villfarelser ved å tro en løgn. Hvis de bare kunne innse at Det er det samme Ordet som blir manifestert i denne tidsalder.

Det er bare én ting som kan føre Bruden sammen: Dette Budskapet. Det er bare én ting vi alle kan være enige om: Dette Budskapet. Det er bare én Røst som har blitt stadfestet å være Så Sier Herren: Guds Røst på lydbånd.

Nå, bare en kald, formelle, stive menigheter, og så videre, av menneskelaget teologi, det ville ikke; de Utvalgte ville aldri bry seg om det. Men det er der oppe nesten som den ekte tingen. Bare å utelate ett Ord er alt du trenger å gjøre. Lovet om tidsalderen; veldig stor tid! Kristne, overalt, gi akt på tiden vi lever i! Skriv det ned og les, og lytt nøye.

Denne onde tids gud gjør alt han kan for å forføre folket ved å holde Hans stadfestede Røst borte fra dem. Han prøver å få dem til å tvile på bare ett Ord, slik han gjorde med Eva i begynnelsen.

Men Kristi Ord-Brud kommer til et Hode. Vi forenes igjen med vår Ektemake, hvor vi begynte. Tiden for utvandringen er for hånden. Gud kommer for å hente Sin Brud, som holder seg til Hans Ord.

Den Hellige Ånd er her og kaller ut en Brud for Kristus. Han gjør det ved å stadfeste Sitt Løftesord for Henne, for denne tidsalder, og vise at Det er Kristus.

Det er ingenting som er større enn å være forenet med Bruden over hele verden og lytte til Guds Røst tale direkte til deg. Ingen grunn til å håpe, undre deg eller engang be om at det du hører er sannhet. For Det er den ENESTE STADFESTEDE SÅ SIER HERREN-RØSTEN.

Kom og bli med oss og lytt til:

Og etter disse tingene så jeg en annen engel komme ned fra himmelen, som hadde stor makt. Og jorden ble opplyst av hans herlighet.

Klokken 12:00, Jeffersonville-tid, når vi hører: Denne onde tids gud 65-0801M.

Bro. Joseph Branham

 

 


 

Skriftsteder å lese før vi hører Budskapet:

Matteus kapittel 24 / 27,15-23
Lukas 17,30
Johannes 1,1 / 14,12
Apostlenes gjerninger 10,47-48
Første Korinterbrev 4,1-5 / kapittel 14
Andre Korinterbrev 4,1-6
Galaterne 1,1-4
Efeserne 2,1-2 / 4,30
Andre Tessalonikerbrev 2,2-4 / 2,11
Hebreerne kapittel 7
Første Johannes brev kapittel 1 / 3,10 / 4,4-5
Åpenbaringen 3,14 / 13,4 / Kapittel 6-8 og 11-12 / 18,1-5
Ordspråkene 3,5
Jesaja 14,12-14

 


Vis mer
21
lør.
jan

65-0725E Hva er attraksjonen på fjellet?

Kjære Hjemmemenighet-Brud, la oss alle samles og høre Budskapet 65-0725E Hva er attraksjonen på fjellet? på søndag klokken 12:00, Jeffersonville-tid.

Broder Joseph Branham

 

 


Vis mer
14
lør.
jan

65-0725M De salvede i endetiden

Kjære dere som samles i Sauekveen,

Jeg er så tilfreds og takknemlig til Herren for å kunne samles med hver og en av dere i Guds Sauekve hver uke, hvor vi er skjult i vårt hemmelige sted og spiser og lever av den Skjulte Maten. Det er Åpenbaringen om Jesus Kristus, som stadfester og åpenbarer Seg Selv for oss.

Han har skjult Seg Selv så andre kan se rett på Det og ikke se Det, men for oss, Hans utvalgte Brud, ser vi Det klart og tydelig og tror hvert Ord. Vi har holdt oss til Hans Ord og Hans profet siden de er En og samme.

Og hvis du er et Guds barn, vil du holde deg til denne Bibelens profet. Det er Ordet.

Mange salvede profeter i dag sier: "Det er Den Hellige Ånd du må holde deg til, ikke profeten." Som profetene i gamle tider, hvis vi har et spørsmål, må det finnes et riktig svar. Vi må gå TIL ORDET for å se hva profeten før oss sa.

Men det er én ekte Kristus-Ånd, og det er Ordet gjort kjød slik Han lovet å gjøre det.

ÉN ekte Kristus-Ånd som Han lovet, Malakias 4, Lukas 17, Menneskesønnen åpenbarer Seg Selv i menneskekjøtt.

Ja, det finnes salvede menn. Ja, de har et kall. Ja, de har den ekte Hellige Ånd. Ja, de har det riktige motivet og målet.

Hvordan skal vi da vite hva som er rett og hva som er feil?

Merk dere, de ser like ut. De er salvet på samme vis. Men merk dere: "Ved deres frukter ..."

Jeg hater å si disse tingene, men det er sent på dag og tiden renner ut. Dette er hva som blir sagt og forkynt i dag av disse glupske ulvene som Paulus advarte menigheten om, og de falske salvede som Broder Branham sa ville komme. De er her blant oss, akkurat som de sa.

Her er et utdrag av et brev skrevet av en forkynner. Deres frukt er å prøve å så tvil om Guds profet. De advarer sitt folk om at vi er folk som forguder ved å følge profeten og Trykke Play.

Hør hvor forførerisk dette er.

Jeg er fornærmet over at denne demonen har trengt seg inn blant våre budskapsrekker slik at vi nå kaller utgivelsene av William Branhams taler for GUDS RØST. William Branham var ikke bokstavelig talt Guds røst, men snarere røsten til et menneske som Gud brukte. Bibelen sier ikke at han var Guds røst, men i stedet identifiserer Bibelen ham som den syvende engels røst. (Åp. 3,14; 10,7).

La oss gå til ORDET og la Guds profet avsløre denne falske læren.

Hvis jeg fornærmet deg ved å si det, tilgi meg, men jeg følte at det kanskje ble tatt ille opp, men, JEG ER GUDS RØST TIL DERE.

Hvem skal du tro på, denne falske salvede profeten eller GUDS STADFESTEDE SYVENDE ENGEL-BUDBÆRER? Hvordan kan du sitte under en forkynner som tror eller underviser slike ting til deg? Du bør komme deg inn i Ordet mens det ennå er tid.

En fryktelig feil har blitt begått av budskapssamfunnet i å guddommeliggjøre William Branham ved å gjøre ham til absoluttet. William Branham var aldri absoluttet! Guds Ord er absoluttet.

Amen, Guds Ord ER vårt Absolutt. Hvem kom Ordet til, deg eller HAM? Hvem er den guddommelige tolken av GUDS ORD, du eller HAM? Hvem var det Ildstøtten stadfestet til å være Så Sier Herren, du eller HAM?

For når du har to menn, har du to meninger.

Vi trenger ikke to menn, og heller ikke deres meninger. Vi trenger bare hva Guds profet sa på lydbånd.

Og det må komme til ett endelig absolutt, og mitt absolutt er Ordet, Bibelen.

Der er det, akkurat som du sa, Bibelen er hans og vårt Absolutt, men så sier han:

Jeg vet dere, våre brødre, dere på en måte ser på meg for å være deres absolutt.

Så vent et øyeblikk, det høres stikk i strid med hva DU SA. Han sa at vi så på ham for å være vårt Absolutt.

Så lenge jeg følger Gud, som Paulus sa i Skriften: “Følg meg, slik jeg følger Kristus.”

Er ikke det salvet? Visste han ikke hva han snakket om?

Hva var det Guds profet nettopp fortalte oss i forrige uke?

Vi finner ut at når en mann kommer, sendt fra Gud, ordinert av Gud, med det sanne SÅ SIER HERREN, er budskapet og budbæreren en og samme.

Han sa at du ikke kan adskille dem, de er den samme tingen, men du sier vi skulle?

William Branham er ikke annerledes enn noe dødelig menneske, for han var en mann underlagt de samme lidenskaper som Elias var.

Amen, han var bare en mann, sant og visst, men han var MANNEN Gud valgte å åpenbare hele Sitt Ord til, og lede oss til Løfteslandet. Han var den som Gud sa til: få folket til å tro DEG.

Samme tingen, salvet, forkynner pinsens Evangelium, men fornekter løftet til denne dag som er Ordet som blir stadfestet: “Jesus Kristus den samme i går, i dag og for evig.”

Hvordan skal vi vite forskjellen hvis de er sanne Hellige Ånd-salvede? Han ga oss eksempler slik at vi kan skille de falske profetene fra den sanne profeten.

Bileam og Moses. Mika and Sidkia. Jeremia og Hananja. I hvert tilfelle var begge Guds salvede profeter, men hva ba han oss om å gjøre? HOLD DERE TIL GUDS STADFESTEDE PROFET. Det er den ENESTE måten å være sikker på at du følger Guds tilveiebrakte Vei og er i Hans fullkomne vilje.

Jeg er bare en som er i nærheten når Han gjør det. Jeg var bare en røst som Han brukte, til å si Det. Det var ikke hva jeg visste. Det er hva jeg bare overga meg til, som Han talte gjennom.

Det er alt Bruden vil ha og trenger.Én Røst. Én profet. Ett Budskap. Én budbærer.

Å Far, så takknemlige vi er for Din nåde og barmhjertighet mot oss. Du fortalte oss at ingenting er umulig for Deg. Det er ingenting som er umulig for oss. For alle ting er mulig for dem som tror, og vi TROR.

Kom og bli med oss på søndag klokken 12:00, Jeffersonville-tid, når vi har Guds utvalgte Røst som forteller oss alt om De salvede i endetiden 65-0725M.

Bro. Joseph Branham

 

 


Vis mer
KUNNGJØRINGER
Abonner for å motta beskjeder fra Branham Tabernacle
 abonner
Fra diakonstyret

I løpet av koronavirus-pandemien er vi klar over at det kan være medlemmer av Branham Tabernacle som er i desperat økonomisk nød, som ikke klarer å få tak i nødvendige ting, som mat og holdbare varer. Fordi vi ikke har anledning til å snakke med deg i Kirken vår på grunn av grupperestriksjoner, vennligst send oss en e-post til BT@branham.org, eller ring oss på 812-924-8200, hvis du er i en slik nødsituasjon. Diakonstyret vil med glede undersøke din situasjon.

Jeg er så takknemlig for at Far har forberedt oss, Hans Brud, på disse tingene, både i det naturlige og i det Åndelige. Jeg nevner sannelig hver av deres navn foran Ham i bønn.

Gud velsigne dere,

Broder Joseph

Det er retningslinjer for å holde av stoler både i Branham Tabernacle og på YFYC. Vi setter pris på at du samarbeider om følgende:

  • Det er kun tillatt å holde av stoler til de i din egen husstand
  • Hvis du er funksjonshemmet, kan du komme inn i møtesalen før dørene åpnes og sette deg i det avgrensede handicap-området.

Vi erkjenner at det vil være unntak for disse retningslinjene, og ber om at du kontakter en av diakonene med spørsmål du måtte ha, så vi kan imøtekomme dine spesielle behov.

På forhånd takk for din hjelp med disse tingene, som vi tror vil gjøre møtene enda mer fornøyelig for alle.

Gud velsigne deg

Vis mer

Fra tillitsmansstyret

Mange har spurt om hvordan de kan betale tiende og offergaver til Branham Tabernacle mens vi er stengt på grunn av koronaviruset. Vi foretrekker om du sender dette per post til:

The Branham Tabernacle
PO Box 325
Jeffersonville, IN, 47131
c/o Billy Paul Branham

Våre bønner er sannelig med alle våre brødre og søstre verden rundt mens dette viruset vedvarer. For donasjoner til VGR, vennligst fortsett å bruke adressen PO Box 950, Jeffersonville, IN 47131.

Vis mer
Historien
til
Branham
Tabernacle
Les mer