DOWNLOAD THE
BT LIVE app
Available in the App Store
for your mobile device
Søndagsgudstjeneste
Søndagsgudstjenester holdes på YFYC-bygget
5010 Progress Way, Sellersburg, IN 47172
Man/Ons bønnemøte
Stille bønnemøter i Branham Tabernacle
804 Penn St, Jeffersonville, IN 47130
Mandager: 12:00 - 15:00
Onsdager: 17:00 - 20:00
Fysiske møter i Branham Tabernacle og YFYC er avlyst på grunn av det pågående byggeprosjektet.
11
lør.
sep

65-0718E Åndelig Mat i rett tid

Kjære Sauer i Guds Sauekve,

I de dager da vår Herre Jesus var her på jorden i kjød, sa skeptikerne og de vantro til Ham:

Hvor lenge vil Du la oss tvile? Hvis Du er Kristus, så si det rett ut.

Nok en gang kommer Han til å tale til oss ganske rett ut og fortelle både Sine kritikere og Sin Brud: "Jeg er en mann som kommer fra Gud, sendt fra Gud, ordinert av Gud, med det sanne SÅ SIER HERREN. Jeg har vært i Hans nærvær så lenge at jeg vil tale til dere som Gud Selv. 

Jeg vil at det skal være ingen tvil, og at dere skal tro at jeg er Guds budbærer til dere. Budskapet som jeg taler, og budbæreren, er samme ting. Vi er Én og samme. Han sendte meg til dere for å representere SÅ SIER HERREN, Ord for Ord.

Husk, Guds Ord sier at Han ikke vil gjøre noe uten at Han først åpenbarer det for meg. Menn ønsker å legge sin egen tydning til det jeg sier, men Ordene som jeg taler til dere trenger ingen tolkning. Dere må BARE si det jeg sier.

Jeg vil også at dere skal vite at det samme Ordet som jeg taler til dere, Det lever også i oss. Dere har den levende Guds autoritet i dere. Dere er Bruden av den levende Menigheten.

Etter at jeg går bort, men før tørken begynner, har Gud tilveiebragt et hemmelig sted hvor dere kan skjule dere før dommen rammer jorden. Dere vil være der og vente og spise denne skjulte Maten som Han vil etterlate dere. Dere vil leve av godheten og nåden i Åpenbaringen om Jesus Kristus, når Han stadfester Seg for dere daglig.

For dere vil Det være åndelig Mat i rett tid. Det vil få andre til å bli dårlig i magen. Det vil være altfor mektig for dem. Men for dere, Hans Sauer, vil Det være Livets Brød, Jesus Kristus, den samme i går, i dag og for evig.

Glem ikke, Jeg vil gi dere mat "DER". Ikke et annet sted, "DER". Folk vil le av dere og si at dere er gale, men det de kaller galskap og dårskap, vil Gud kalle Stort." 

Han fortalte oss at den store tjenesten Gud ga ham var et fullkomment bilde på Elias tid. Etter at tørken nesten var over, kalte Han ham ut og førte ham ned til en enkes HUS helt til tørken var over.

Han sa at enken ikke hadde hatt samkvem med de vantroende eller tatt dyrets merke i løpet av tørken, så Han kalte Elia til å holde henne i live. Hun var klar for å dø siden hun kun hadde én liten kake igjen, én liten ting som hun hold fast på.

Elia ropte til henne: "Gi det til meg først, for SÅ SIER HERREN: Den melkrukken skal ikke gå tom og og oljekaret skal heller ikke bli tørt fram til den dagen Herren Gud sender regn på jorden."

Hun måtte sette Gud først. Hun måtte tro og holde fast i hvert Ord som budbæreren sa. Hun visste at budbæreren og Budskapet hans var det samme. Ordene han sa til henne måtte gå i oppfyllelse, for det var Så Sier Herren.

Slik er det også i dag, at Livets Brød, som barna spiser av, følger Guds Budskap, for å holde liv i dem i tørketiden.

Det samme Ordet har kommet til oss og er i oss, og vi mater oss av de hemmelige Guds Ting som er skjult fra verden. Han har åpenbart for oss at Budskapet og budbæreren er ett. Den åndelige Maten er klar, og sesongen for Den er nå.

Du er velkommen til nok EN MERKEDAG FOR BRUDEN. Vi vil ta vårt Oljekar, og det vil flyte over. Så vil vi øse opp fra Melkrukken, og Den vil være fylt til randen. Vi vil sitte sammen på Himmelske steder verden rundt, skjult på vårt hemmelige sted mens vi nyter den skjulte Manna når Gud stadfester Seg Selv for oss.

Kom og bli med i Sauekveen med oss på søndag klokken 14:00, Jeffersonville-tid, når vi hører Guds budbærer bringe Guds Budskap til oss: Åndelig Mat i rett tid 65-0718E.

Oss med én dollar og åtti cent til å bygge et tabernakel, mange av garasje-menneskene hadde bestemt at det skulle være deres garasje. Men det er fremdeles en sauekve for Guds Sauer.

Bro. Joseph Branham


 

 

Skriftsteder å lese

1 Kongebok 17,1-7
Amos 3,7
Joel 2,28
Malaki 4,4
Lukas 17,30
Johannes 14,12

 


Vis mer
4
lør.
sep

65-0718M Prøve å gjøre Gud en tjeneste uten at det er Guds vilje

Kjære Guds Røsts Menighet,

Vi er Hans Guds Røsts Menighet, Hans kjæreste Ord-Brud, og vi kan knapt vente med å høre hva Far kommer til å tale og åpenbare til oss førstkommende søndag.

Vi har den levende Guds Røst ved fingertuppene våre. Med én berøring fra vår finger kan vi høre Gud tale gjennom menneskelepper, Ordene av Evig liv. Med én finger taler Han til oss og åpenbarer til oss alle mysteriene som var skjult siden verdens grunnleggelse. 

Med én finger svarer Han på hvert spørsmål vi har i hjertene våre. Med én finger forteller Han oss alt vi trenger å vite. Med én finger kan vi høre Guds Røst tale til oss og gi oss Bortrykkelse i Tro. Med én finger kan vi høre Gud tale og fortelle oss: Du er helbredet.

Når fienden forteller oss at vi ikke er Guds Brud, at du bare er mislykket, trykker vi på play med én finger og kan høre Far tale til oss og forsikre oss på ny: «DU ER Min utvalgte Brud. Jeg forutbestemte deg før verdens grunnleggelse.»

Når vi er nedslått i vår ånd og fienden angriper oss fra alle kanter, kan vi med én finger høre Ham tale til oss og ganske enkelt si: «God morgen, Venner», og freden fra Den Hellige Ånd fyller rommet.

Når vi hører FIENDEN SI at du bare følger en mann og legger for mye vekt på ham, kan vi med kun én finger høre Guds Røst fortelle oss:

Han fortalte meg at hvis jeg får folket til å tro meg. Det virker rart for meg å måtte si dette: «Tror du på meg?» Sa: «Er det ikke meningen at du skal tro på Gud?» Du må tro det. Du må tro Gud og tro Kristus og tro Den Hellige Ånd. Så, etter at du har trodd på alle dem, vil Gud at du skal tro på meg.

Når fienden prøver å fortelle oss: «Det er ikke i Skriften, og det er galt å komme sammen på et bestemt tidspunkt og bare høre lydbåndene», kan vi med kun én finger høre Guds Røst fortelle oss:

Og til denne menigheten, og til lydbåndene, mennesker på lydbånd, og mennesker på lydoverføring på tvers av andre deler av nasjonen, jeg vil at dere skal lytte nøye til dette, og ikke forsøm det.

Når fienden sier at Broder Branham sa hold deg til Ordet, ikke lydbåndene, kan vi med én finger høre Guds Røst ROPE UT og si:

Så sier jeg, i Jesu Kristi Navn: Ikke legg til én ting, ikke ta, legg dine egne ideer i Det, bare si det som er sagt på de lydbåndene, gjør bare nøyaktig hva Herren Gud har befalt å gjøre. Ikke legg til Det!

Den Røsten forteller oss til og med hvordan vi skal undersøke Det med Ordet, så vi ikke gjør en feil.

Der har du dine fem absolutte nødvendigheter. Det må være slik.

 • Hans tid.
 • Hans sesong.
 • Mannen Han valgte.
 • Det må komme til profeten.
 • Profeten må være en stadfestet profet.

Vår Profet er Jesus Kristus.

Det stadfestede Ordet for tiden! Det stadfestede Ordet på Moses’ tid var Jesus. Det stadfestede Ordet på Jesajas tid, Elia, Johannes, alle, var Jesus. Og det stadfestede Ordet i dag er Jesus, den samme i går, i dag og for evig.

Med én finger kan vi trykke på play og høre Jesus Kristus Selv tale og åpenbare til oss:

 • Dette er tiden,
 • Dette er sesongen,
 • Dette er mannen Jeg valgte,
 • Dette er Min profet,
 • Denne profeten har blitt stadfestet mer enn noen andre av Mine profeter.

I dag har vi ikke bare Himmelens Gud som taler til oss, men Han er i oss, bor og lever Sitt Liv gjennom oss. Det er over vår fatteevne.

La oss gjøre oss selv rede. Tiden er for hånden. Vi ser Skriften gå i oppfyllelse daglig. Budskapet høres ut som dagens nyheter:

«Tidens forvirring, trøbbel mellom nasjoner, jordskjelv på ulike steder, havet brøler, menneskets hjerte svikter av frykt.»

Til og med naturen selv forteller oss i dag, idet vi ser nasjonene brytes, jorda synker inn, at håndskriften er på veggen.

Vi ser Bruden og tilstanden Hun er i. Og vi vet, ved naturen, at Menigheten gjør seg klar til å dra.

GLORY, vi gjør oss klare til å dra. Med kun én finger kan du gjøre deg rede. Jeg inviterer deg til å komme og bli med oss på søndag klokken 14:00, Jeffersonville-tid, for å høre: Prøve å gjøre Gud en tjeneste uten at det er Guds vilje 65-0718M.

Bro. Joseph Branham

 

 


Skriftsteder å lese:

Femte Mosebok 4,1-4 / 4,25-26
1. Krønikebok 13
1. Krønikebok 15,15
Salme 22
Markus 7,7
Joel 2,28
Amos 3,7
Malaki 3
Matteus 11,1-15
1. Korinterne 13,1

 


Vis mer
28
lør.
aug

65-0711 Skamfull

Kjære Branham Tabernacle,

Vi er så takknemlige for at Han forutbestemte oss til å velge den rette menigheten å plassere familiene våre i.

Hvis jeg skulle velge en menighet, ville jeg ha valgt en ekte, fundamental, Full-Evangelisk, Bibel-menighet, hvis jeg skulle velge en å plassere familien min i.

Vi er så takknemlige at vi forteller verden hvem vår pastor er, og at vi oppfører oss akkurat som ham.

Hvis du legger merke til oppførselen til den menigheten, bare følg med på pastoren en stund, og du vil vanligvis oppdage at menigheten oppfører seg akkurat som pastoren.

Vi er så takknemlige for at det ikke spiller noen rolle hvor i verden vi er; Han møter oss.

Han lovet å møte opp hvor enn to eller tre er samlet. Sannelig. Det er hvor den sanne troende hviler sine håp, er på det Guds Ord som blir stadfestet i Sannhet.

Vi er så takknemlige for at vi tror Hans profet, og hvert Ord talt.

Hvis dere tror at jeg er Guds profet, hør på hva jeg har fortalt dere.

Hva skulle Hans profet forkynne?

Et fullkomment Budskap, tilbake til Ordet,

Hva ble han sendt for?

«Gå og få tak i den Bruden!» Det er en plikt. Det er hva jeg er her for. Det er hva jeg prøver å gjøre, er å kalle ut en Brud.

Hva om vi kommer i utakt?

Og det er hva jeg skulle gjøre, holde den Bruden i takt.

Hva er det Far nå har i vente for Sin Brud?

Jeg drar hjem igjen, fornyer mine løfter igjen og begynner på nytt. Så det er hva vi planlegger å gjøre, det er hva jeg er her for.

Priset være Herren, når begynner vi våre fornyelsesmøter?

Og så, om Herren vil, vil vi neste søndag morgen begynne møtet. Og dere må alle hjelpe meg, og vi vil be, fordi det lå meg på hjertet å prøve ... De sa: «Vel, vi kunne dratt til Louisville, eller vi kunne dratt ned i New Albany.» Men det var meningen at møtet skulle være for Jeffersonville. Jeg drar til Louisville og New Albany til ulike tider, men det er meningen at dette skal være her i Jeffersonville.

Vi er klare, Far. Dine Ørner vil samle seg og lytte. Hva kommer til å skje i dette tidsrommet?

«... Jeg trenger mer tro.» Det er hva jeg er hjemme for nå, for å få et—et nytt utbrudd av tro.

Priset være Herren, det er hva vi vil ha også, Far, et nytt utbrudd av TRO. Vi vet at tro kommer av å høre, å høre ditt Ord, og Ditt Ord kommer til profeten.

Dette Budskapet, Den Allmektige Guds Kraft, har spredt seg verden rundt, men nå finner adskillelsens time sted. Gud kaller ut en Brud, og djevelen kaller ut en menighet. Vi er en del av Dette Budskapet, Hans Ord, Hans Brud!

Vi har forsikringen og vet hva vi snakker om. Vi skammer oss ikke over at vi tror dette Budskapet og Hans budbærer, for de er samme sak. Vi skammer oss ikke over å si: «Vi tror hvert Ord.» Vi skammer oss ikke over å si: «Vi spiller Lydbånd i menigheten vår.» Vi skammer oss ikke over å si: «Vi er Lydbånd-folk.»

Det er vanskelig for oss å fatte at en troende eller femfoldig forkynner, som hevder å tro dette Budskapet, og sier at Broder Branham er Guds profet og budbærer, deretter kan tro og fortelle folket at det er feil og ikke ifølge Ordet å spille den sanne, stadfestede Guds Røst i deres menighet.

La oss være rede i tide og i utide. Irettesett og forman, og ... med all tålmodighet og undervisning.

For den tid kommer da de ikke skal holde ut den sunne lære, men etter sine egne lyster skal ... hope seg opp lærere, og det etter hva som klør dem i øret.

Og skal vende seg fra sannheten til eventyr.

Når det kommer til det sanne, uforfalskede Guds Ord, bekreftet av Gud, den stadfestede Guds Røst, synes Det å til og med gjøre den andre gruppen flaue. De er flaue over Det og tror Det er anti-Ordet å være en Lydbåndmenighet.

Men for oss er Det en virkelighet. Vi skammer oss ikke. Da vi mottok Den Åpenbaringen, var det Noe som falt til ro i oss, og nå er det ingenting som kan ta Dets plass. Vi er stolte over å bli kalt Én av dem, En Lydbånd-Menighet, En Lydbånd-Gruppe, Lydbåndfolk.

Vi inviterer deg til å komme og lytte med Branham Tabernacle til Guds Lydbåndtjeneste, søndag klokken 14:00, Jeffersonville-tid, når vi samles med stor forventning for å fornye våre løfter igjen og starte på nytt ved å høre: Skamfull 65-0711.

Bro. Joseph Branham

 

 


Skriftsteder å lese:

Markus 8,34-38

 


Vis mer
KUNNGJØRINGER
Abonner for å motta beskjeder fra Branham Tabernacle
 abonner
Fra diakonstyret

I løpet av koronavirus-pandemien er vi klar over at det kan være medlemmer av Branham Tabernacle som er i desperat økonomisk nød, som ikke klarer å få tak i nødvendige ting, som mat og holdbare varer. Fordi vi ikke har anledning til å snakke med deg i Kirken vår på grunn av grupperestriksjoner, vennligst send oss en e-post til BT@branham.org, eller ring oss på 812-924-8200, hvis du er i en slik nødsituasjon. Diakonstyret vil med glede undersøke din situasjon.

Jeg er så takknemlig for at Far har forberedt oss, Hans Brud, på disse tingene, både i det naturlige og i det Åndelige. Jeg nevner sannelig hver av deres navn foran Ham i bønn.

Gud velsigne dere,

Broder Joseph

Det er retningslinjer for å holde av stoler både i Branham Tabernacle og på YFYC. Vi setter pris på at du samarbeider om følgende:

 • Det er kun tillatt å holde av stoler til de i din egen husstand
 • Hvis du er funksjonshemmet, kan du komme inn i møtesalen før dørene åpnes og sette deg i det avgrensede handicap-området.

Vi erkjenner at det vil være unntak for disse retningslinjene, og ber om at du kontakter en av diakonene med spørsmål du måtte ha, så vi kan imøtekomme dine spesielle behov.

På forhånd takk for din hjelp med disse tingene, som vi tror vil gjøre møtene enda mer fornøyelig for alle.

Gud velsigne deg

Vis mer

Fra tillitsmansstyret

Mange har spurt om hvordan de kan betale tiende og offergaver til Branham Tabernacle mens vi er stengt på grunn av koronaviruset. Vi foretrekker om du sender dette per post til:

The Branham Tabernacle
PO Box 325
Jeffersonville, IN, 47131
c/o Billy Paul Branham

Våre bønner er sannelig med alle våre brødre og søstre verden rundt mens dette viruset vedvarer. For donasjoner til VGR, vennligst fortsett å bruke adressen PO Box 950, Jeffersonville, IN 47131.

Vis mer
Historien
til
Branham
Tabernacle
Les mer