Søndagsgudstjeneste
Søndagsgudstjenester holdes på YFYC-bygget
5010 Progress Way, Sellersburg, IN 47172
Man/Ons bønnemøte
Stille bønnemøter i Branham Tabernacle
804 Penn St, Jeffersonville, IN 47130
Mandager: 12:00 - 15:00
Onsdager: 17:00 - 20:00
Fysiske møter i Branham Tabernacle og YFYC er avlyst på grunn av COVID-19-begrensninger og det pågående byggeprosjektet.
2
ons.
des
Bønnemøte onsdag

Kjære Lysets barn,

Vi bare elsker å lytte til Ordet når Han henvender Seg til oss i Sin Suverene Guddom. "Jeg er Han som holder de sju stjernene i Min høyre hånd. Som var død og er levende. Jeg er Han som har det skarpe sverdet med to egger. Øynene Mine er som en flamme av ild, og føttene Mine er som fint kobber. Jeg er begynnelsen og enden, både Alfa og Omega. JEG ER Allmektige Gud."

Så forteller Han oss at Han vil sende Sin store engel-budbærer til oss, som vil være en mester i Ånden, og som vil vise oss store tegn og under. Han vil åpenbare for oss hvordan han vil være en fullkommen seiersherre og motta et nytt navn. Han vil gi ham en "spesiell åpenbaring" om hvem Han er og vil vite alt om Ham. Han vil motta den skjulte Manna, det skuebrødet, deretter gi det til oss, Hans Brud.

Han fortalte oss at denne Elias vil være Guds egen Røst til oss. Han vil være den som Hans Ord vil komme til, og som vil ha den Guddommelige tolkningen av Hans Ord. Han vil være en mektig lysets engel, som vil komme i kraft og vil lede oss til Herren Jesus Kristus.

Han vil åpenbare for oss alt om den store horen i Hans Ord, og at hun hadde barn. Hvordan hun forlot sin første kjærlighet og ble nikolaitt og hedensk. Hun begikk utroskap med Hans Ord, og nå er hun åndelig død og vil gå gjennom den store trengsel.

Men til oss, Hans Brud, gir Han en ÅPENBARING FRA HIMMELEN, og på denne klippen vil Han bygge Sin Menighet, og helvetes porter vil ikke seire over Den.

Vi bare gløder når Hans Lys skinner på oss og forteller oss at vi er som et hus i brann på en vindfull dag, slaktet før verdens grunnleggelse, vasket i Mitt Blod, fylt med Min Ånd, med tegn og under som følger. Dere er Min lille flokk, som holdt seg til Mitt Ord.

La oss knele ned i våre rom i kveld. Bare oss og Han der, og fryde oss og fortelle Ham fra dypet av vårt hjerte:

Jeg er så glad jeg kan si JEG ER EN AV DEM.

Bro. Joseph

Vis mer
28
lør.
nov
60-1207 Tyatira menighetstid

Kjære Byggmestere,

Fader vår, Du som er i Himmelen, helliget være Ditt Navn. Komme Ditt Rike. Skje Din vilje, som i Himmelen, så og på jorden. Vi ber om at Du vil være med oss, Far, og velsigne oss og hjelpe oss til å være kloke byggmestere i denne tiden med stor nød blant folket.

Å, hvor vi elsker Guds timing. Den er alltid FULLKOMMEN. Han har en tid og en stund for alt. Klokken Hans går alltid riktig. Han kommer ikke ett sekund for sent. Alt skjer nøyaktig på den måten og i den tiden som Gud sa det ville skje.

Men grunnen til denne spesielle tiden var at vi ville … Den Hellige Ånd hadde lagt denne advarende overbevisning på mitt hjerte, at: “Menigheten i denne dag burde ha dette Budskapet.” Fordi, jeg tror at det er de mest enestående Budskapene i Bibelen, fordi det åpenbarer Kristus i Sin Menighet i denne tid.

I dag kan vi være trygge på at hvert Budskap vi lytter til er i Hans fullkomne Vilje og i Hans fullkomne tid. Jeg tror ikke det er ved en tilfeldighet eller ved menneskets vilje at vi lytter til De syv menighetstider akkurat nå.

I 1960 åpenbarte Den Hellige Ånd for Sin 7. engelbudbærer at nå var tiden kommet for ham å advare Hans Brud og å gi dem Åpenbaringen om De syv menighetstider.

Det var også første gang i vår historie at en katolsk mann ble valgt til å være president i USA.

Han ba oss å huske profetien Herren ga ham i 1933; at de ville tillate kvinner å stemme, og ved å gjøre dette ville de velge feil person. John F. Kennedy vant valget med svært liten margin over den republikanske sittende presidenten, Richard M. Nixon. Valget hadde vist seg å være korrupt på grunn av falske valgmaskiner.

Nå i dag, 60 år senere, leder Herren oss igjen til å lytte til De syv menighetstider, akkurat på samme tidspunkt som en ny katolsk president er blitt valgt i USA. Det er også første gang i historien at en kvinne er blitt valgt som vise-president. Dette valget bestrides også som korrupt av den republikanske sittende presidenten Donald J. Trump.

Han fortalte oss hvordan Konstantin dannet Konsilet i Nikea for å FORENE kirken og staten sammen og gjøre dem til én. Han hadde i tankene å styrke sitt imperium, å konsolidere og sveise dem sammen, noe som ville gjøre ham til den største herskeren i verden. Nikolaisme og hedenskap ble viet og fødte den første organiserte kirken.

Det var omtrent 1500 delegater og biskoper som deltok i det rådet, men de overstyrte dem med korrupsjon og stemte for at kirken skulle settes under tilsyn av paver og biskoper.

Han fortalte oss hvordan Akab først brukte denne strategien for å styrke sitt rike og sikre det ved å gifte seg med kvinnen Jesabel. Det var en politisk manøver for å FORENE folket og styrke hans rike.

De tilba dragen fordi den hadde gitt dyret makt, og de tilba dyret og sa: ‘Hvem er som dyret? Og hvem kan kjempe mot det?’

Vi har blitt advart i Ordet at det kun er én mann som er mektig nok til å gjøre det, og det er paven.

Han sa:

“La oss organisere oss og komme sammen.”

Den nyvalgte president Biden siterte pave Johannes Paul II da han formante amerikanere: «Vær ikke redde». Han siterte også fra en katolsk hymne i sin første tale som nyvalgt president. Biden ser på sin tro som en vei til å helbrede og til å lede.

En uke før valgdagen, da han var i Georgia, siterte han i detalj pavens siste encyklika: “Fratelli Tutti.” Det betyr: “Vi er alle brødre”.

I en nyhetsartikkel sa en journalist:

Stort sett, de utdragene som Biden velger å sitere fra, så ser det ut som om at han tenker på hvordan hans egen katolske tro skal lede hans tilnærming til å lede en nasjon av katolikker og enda mer, de som ikke er katolikker.

Guds timing er FULKOMMEN. Vi ser moderne hendelser bli klargjort ved profeti. Skriften går i oppfyllelse. En katolsk president og hans kvinnelige vise-president som FORENER kirke og stat sammen, for å styrke sitt rike, på samme måte som Akab og Konstantin. Timingen finner sted nøyaktig slik profeten fortalte oss.

Men Gud var ikke med dem. Hvor var Gud? Han var med Sine hellige i et lite hjem eller i en hule.

Priset være Herren. Hva gjør Hans Brud? Sitter sammen i Himmelske steder i Jesus Kristus og lytter til Fåremat.

Kom sammen med oss og bli en del av Skriften som går i oppfyllelse, mens vi hører på Guds Røst som taler til oss på søndag kl. 14:00 Jeffersonville tid (kl. 20:00 norsk tid), for å høre Tyatira menighetstid 60-1207.

Bro. Joseph Branham

 

Skriftsteder å lese som forberedelse til å høre talen, “Tyatira menighetstid”

Åpenbaringen 2,18-29 / 13,1-4 / 13,6-8 / 13,14

 


Oversatte taler

French

Spanish

Portuguese

Italian

Norwegian

Romanian

Russian

Vis mer
25
ons.
nov
Bønnemøte onsdag

Kjære Lydbånd-folk,

La oss sammen si: “Pris Hans Navn!”

Det er rett og slett ingen ord i mitt fattige ordforråd som kan uttrykke den gleden, kjærligheten og freden som er i mitt hjerte når jeg hører disse Budskapene, det oppleves som om det er første gang.

For en Åpenbaring Han gir til Sin Brud. Hvilken salig visshet vi har som Hans utvalgte Brud. Han talte gjennom Sin profet og ba om at VI, Hans forutbestemte PÅ LYDBÅND, skulle vite at Dette Budskapet er den Guddommelige tolkningen av Ordet, som ble gitt ham å gi til Hans Brud.

Vi ernærer oss daglig av Guds Røst når Han taler gjennom Sin stadfestede engelbudbærer og åpenbarer Sitt Ord for oss.

De sier at vi legger for mye vekt på denne engelen og ikke Jesus. All ære må gå til Jesus. DET GJØR DEN. Dette Budskapet er ikke ordene fra Hans engel, det er Guds Ord. Vi tilber ikke mannen, men Gud som er I den mannen. Det er selve kjernen i dette Budskapet.

Ikke bli identifisert med denne forkynneren:

Og så en som sto ved døren, (for mange år siden, her i tabernaklet), en forkynner, sa: "Vel, all ære til Gud, jeg vil ikke at noen gir ære til meg." Skjønner? Sa: "Jeg vil at all ære skal gå til Gud." Jeg sa: "Vel, det gjør den." Skjønner? Og jeg sa: "Vel, jeg for min egen del, setter pris på det." Jeg sa: "Jeg setter veldig pris på det." Og jeg sa: "Jeg må være sannferdig." Og han sa, han sa: "Vel, jeg liker ikke at folk roser meg, æren skal gå til Gud!" Jeg svarte: "Det er bare en forskjell på meg og deg: Jeg er ærlig om det, og det er ikke du."

La oss se på noen få sitater og se hvilken vekt GUD la på denne engelen.

Gud ga ham: Den Guddommelige tolkningen som Du har gitt meg.

Han mottok den: "Skjulte manna." Manna som ikke blir gitt til hele forsamlingen.

Det var: En spesiell åpenbaring, fordi han måtte undervise de andre.

Hvem mottok denne åpenbaringen?: Åpenbaringen av Ordet blir gitt til engelen for den tidsalderen.

Hva var det?: Det er en litt større åpenbaring om hva Kristus er, kanskje et litt høyere kall.

Hvem kontrollerte hva han sa?: Engelen var i Hans hånd under Hans Egen kontroll.

Hvilken kraft har han?: Kraften direkte fra Ham, fra Hans høyre hånd.

Hvor viktig er ordene til denne engelen?: De har all makt mens de er her på jorden, fordi de er Lysene fra Ham, som gir Lyset til menighetstiden.

La oss nå slå det ordentlig fast.

Hvem er den 7. engelbudbærer?: Den mektige Lysets engel som vil komme til oss.

Hva skal denne engelen gjøre?: Lede oss ut, ved den mektige Hellig Ånd, komme i kraft og lede oss til Herren Jesus Kristus.

Du sier, han snakker om Den Hellige Ånd, ikke denne engelen: Han vil sannsynligvis ikke vite det, men han vil være her en av disse dagene.

Den Hellige Ånd vil ikke vite hvem Han er?

Han er ikke her nå, men vil Han være her en dag?

Han snakker om LYSETS ENGEL, DEN 7. MENIGHETSTIDS BUDBÆRER.

Men hva vil Gud gjøre for Sin engel?: Gud vil gjøre ham kjent. Han trenger ikke å gjøre seg selv kjent, Gud vil gjøre ham kjent. Gud vil stadfeste Sitt Eget. Det var det Han sa da Jesus var her, og de kjente Ham ikke, skjønner. Han sa: “Hvis Jeg ikke gjør Min Fars gjerninger, så tro Meg ikke; men hvis Jeg gjør Min Fars gjerninger, og du ikke kan tro Meg, så tro gjerningene."

Det er derfor denne engelen er vår pastor: Du vil aldri leve noe høyere enn pastoren din. Bare husk på det, skjønner. Og så... For han er hyrden som gir deg mat. Hvis han er hyrden, må han vite hvor mannaen er, for å mate fårene.

Og vi, Bruden sier: "Vi hviler i det!"

Bro. Joseph Branham

Vis mer
KUNNGJØRINGER
Abonner for å motta beskjeder fra Branham Tabernacle
 abonner
Fra diakonstyret

I løpet av koronavirus-pandemien er vi klar over at det kan være medlemmer av Branham Tabernacle som er i desperat økonomisk nød, som ikke klarer å få tak i nødvendige ting, som mat og holdbare varer. Fordi vi ikke har anledning til å snakke med deg i Kirken vår på grunn av grupperestriksjoner, vennligst send oss en e-post til BT@branham.org, eller ring oss på 812-924-8200, hvis du er i en slik nødsituasjon. Diakonstyret vil med glede undersøke din situasjon.

Jeg er så takknemlig for at Far har forberedt oss, Hans Brud, på disse tingene, både i det naturlige og i det Åndelige. Jeg nevner sannelig hver av deres navn foran Ham i bønn.

Gud velsigne dere,

Broder Joseph

Det er retningslinjer for å holde av stoler både i Branham Tabernacle og på YFYC. Vi setter pris på at du samarbeider om følgende:

  • Det er kun tillatt å holde av stoler til de i din egen husstand
  • Hvis du er funksjonshemmet, kan du komme inn i møtesalen før dørene åpnes og sette deg i det avgrensede handicap-området.

Vi erkjenner at det vil være unntak for disse retningslinjene, og ber om at du kontakter en av diakonene med spørsmål du måtte ha, så vi kan imøtekomme dine spesielle behov.

På forhånd takk for din hjelp med disse tingene, som vi tror vil gjøre møtene enda mer fornøyelig for alle.

Gud velsigne deg

Vis mer

Fra tillitsmansstyret

Mange har spurt om hvordan de kan betale tiende og offergaver til Branham Tabernacle mens vi er stengt på grunn av koronaviruset. Vi foretrekker om du sender dette per post til:

The Branham Tabernacle
PO Box 325
Jeffersonville, IN, 47131
c/o Billy Paul Branham

Våre bønner er sannelig med alle våre brødre og søstre verden rundt mens dette viruset vedvarer. For donasjoner til VGR, vennligst fortsett å bruke adressen PO Box 950, Jeffersonville, IN 47131.

Vis mer
Historien
til
Branham
Tabernacle
Les mer