Søndagsgudstjeneste
Søndagsgudstjenester holdes på YFYC-bygget
5010 Progress Way, Sellersburg, IN 47172
Man/Ons bønnemøte
Stille bønnemøter i Branham Tabernacle
804 Penn St, Jeffersonville, IN 47130
Mandager: 12:00 - 15:00
Onsdager: 17:00 - 20:00
Fysiske møter i Branham Tabernacle og YFYC er avlyst på grunn av COVID-19-begrensninger og det pågående byggeprosjektet.
27
lør.
feb
63-0323 Det sjette Segl

Kjære Brud som blir kalt Får,

Som våre hjerter hoppet av glede da ØRNENE samlet seg verden rundt og hørte Guds Røst tale til oss nok en gang og fortelle oss: «Det er ikke mer venting. Det er ikke mer undring. Alt kommer på plass, akkurat slik jeg sa det ville. DAGEN HAR KOMMET, MIN BRUD!»

Vitenskapelig forskning har bevist Det for verden. Stadfestelsen av Ordet har bevist Det for Hans Brud. Denne Åpenbaringen kommer fra Gud, og Det er Sannheten! Dagene vi har lengtet etter er HER. Når som helst vil vi se, med våre egne øyne, de sovende hellige som har ventet og lengtet etter å være sammen med oss. Pappaer ... mammaer ... brødre og søstre, til og med profeten selv vil komme til syne. De vil komme til syne rett foran øynene våre og si til oss: «Tiden er HER. Det er over. Alle ting har blitt gjort klart for bryllupsmåltidet vårt.»

Hedningenes dager er talte, nedtynget av byrder. Trengselstiden står like for hånden for dem. Men vi forener oss med Ordet, lytter til Hans Røst mens Seglene blir åpnet, og gjør oss klare til å fly avsted i luften.

Vi er Guds får og har til fulle gjenkjent hvem Han var da Han ble gjort kjød og tok alle våre synder til Golgata. Vi har fullt ut gjenkjent hvem Han er i vår tidsalder, det inkarnerte Ordet gjort kjød igjen. Og nå gjenkjenner vi Hans siste manifestasjon, hvem VI ER, Hans gjenløste, rettferdiggjorte, rene Ord-Brud, at Gud bor i vårt kjød.

Han fortalte oss hva vi måtte gjøre for å være den Ord-Bruden. «Mine får kjenner Meg, og en fremmed vil de ikke følge.» Ikke følg de fremmede. Det må være et stadfestet tegn i tiden, men Mine får vil se Det og tro Det.»

Ordet tilkjennegir at vi lever i Ørnetidsalderen: Røstens Dager. Vi er de som får det fullstendige Ordet og Den Sanne Åpenbaringen. Vi gjenkjenner at det bare er én måte at Bruden kan bli fullkommen på: Du må holde deg til den RØSTEN. Bare den Røsten kan gjøre Hans Brud fullkommen.

257 Men, til alle som har sine navn i Livets Bok, vil Gud kalle. De vil høre Det. «Mine får hører Min Røst», sa Jesus. Det eneste vi må gjøre er å breke som en sau. Geiter vet ikke Det. Følg med. Men, du skjønner, sauebrekingen: «Mine får hører Min Røst.» Hvorfor? Hva er Røsten? Jeg vil fortelle deg hva en Røst er. En Røst er et—er et åndelig tegn.

Vi kan ikke følge en fremmed, det må være den stadfestede åndelige tegn-Røsten for tiden. Ikke røster, RØST. Det er bare ÉN RØST, og du må TRYKKE PÅ PLAY OG HØRE OG ADLYDE HVERT ORD.

Mange får dette i vrangstrupen, men ikke Hans Brud. Hvem åpnet Seglene? Profeten. Hvem ble alle mysteriene åpenbart til? Profeten. Hvem har ufeilbarlighetens Ord for vår tid? Profeten. Om hvem sitt Ord var det Bruden sa: «Vi hviler i HVERT ORD»? Profeten.

Bruden hviler i hvert Ord som den Røsten talte gjennom Sin 7. engel-profet. Hvis den forutbestemte Bruden han så ropte ut og sa ‘vi hviler i hvert ord du talte’, da er det bare én måte du kan være Hans Brud på, min venn: Du må høre DEN RØSTEN.

Og jeg sier dere, en morgen, når Jesus og Hans Brud kommer tilbake til jorden, vil det være et Guds paradis der. Det, å du, de gamle krigerne fra slaget, går ned gjennom der med sine venner og kjære. Luften vil være fylt av lovsang, av en hærskare av Engler. «Å, det var vel gjort, Min gode og trofaste tjener. Gå inn til Herrens glede, som har blitt beredt for deg, som du skulle ha hatt der tilbake før Eva fikk ballen til å rulle i synd.» Amen. Åh! Ja.

Kom og bli med oss søndag klokken 14:00 Jeffersonville-tid (klokken 20:00 norsk tid), og la oss forene oss rundt Røsten som Gud valgte til å kalle ut Hans Brud, og høre Det sjette Segl 63-0323.

Du tenker kanskje i deg selv: Kan det være så enkelt? Svaret er JA, det er GUD I ENKELHET. Hør hva Hans profet sier og tro hvert Ord. Gud fortalte ham: «Få folket til å tro deg!»

Bro. Joseph Branham

 

Skriftsteder å lese før du hører Budskapet:

2. Mosebok 10,21-23
Jesaja 13,6-11
Daniel 12,1-3
Matteus 24:1-30
Matteus 27,45
Johannes 10,27
Åpenbaringen 6
Åpenbaringen 11,3-6

 


Oversatte taler

Fransk

Spansk

Portugisisk

Italiensk

Norsk

Rumensk

Russisk

Vis mer
20
lør.
feb
63-0322 Det femte Segl

Kjære én hundredel av én prosent,

Tenk på det, vi inviterer kongenes Konge og herrenes Herre inn i våre små, ydmyke hjem verden rundt hver uke. Han ønsker ikke at tepper skal bli rullet ut for å ønske Ham velkommen. Han ønsker bare at ydmyke hjerter skal bli lagt frem, slik at Han kan ta våre ydmyke hjerter og åpenbare for oss de gode tingene Han har i vente for alle de som elsker Ham.

Men det er ikke bare hvilket som helst hjem eller til hvilket som helst folk, men kun til en liten, utvalgt gruppe mennesker som Han har valgt. En gruppe mennesker som Han har banket på døren til, og de har åpnet den.

Nå, vi er bare salige og veldig, veldig takknemlige for hva Han har gjort for oss, den levende Guds store, mystiske hånd! Hvilken større ting kunne skje, hvor mye mer privilegert folk kunne vi være, enn å ha i vårt nærvær, kongenes Konge, herrenes Herre?

Vi er så glade og så takknemlige at vi rett og slett ikke vet hva vi skal gjøre! VI ER den ene hundredelen av én prosent som lytter til og tror HVERT ORD som Han taler og forteller oss.

«Jeg er Det inkarnerte Ord gjort kjød. Jeg vil åpenbare for dere de Syv Tordner, og Det vil gi dere bortrykkelse i Tro. Fordi dere tror hvert Ord, Dere er Min rettferdiggjorte Dronning, og Jeg vil gi dere et Nytt Navn. Jeg vil åpenbare for dere Det tredje rykk. Dere kan Tale Ordet, for dere er Ordet. Jeg har gjenopprettet alle ting for dere.»

«Nå har jeg bare noe å fortelle dere, som bare er så godt, det bare brenner i hjertet mitt. Jeg håper dere ikke glemmer det. Jeg lot min engel-budbærer se dere alle sammen kledt i hvite klær. Dere søstre var der med håret hengende ned til midjen deres, barføtt, dere løp alle rett imot ham.»

«Og så lot Jeg ham se i en annen retning, og der kom alle dere menn. Dere var alle unge karer, omtrent i alderen tjue år. Dere hadde mørkt hår, og blondt hår. Dere også hadde hvite klær på, alle sammen, og løp til ham og begynte å omfavne ham, mens dere ropte: ‘Dyrebare broder!’»

«Jeg løftet ham opp og satte ham høyt oppe, på en stor, høy ting, fordi på jorden var han deres leder. Dere fulgte ham slik han fulgte MEG.»

«Budskapet han fikk å tale til dere var så fullkomment at Jeg ikke kunne overlate Det til en himmelsk Engel, så Jeg ga Det til ham, Min jordiske profet-engel-budbærer, William Marrion Branham. Jeg åpenbarte hele denne Åpenbaringens bok til ham og ba ham om å gi Det til dere.»

«Han er Min ørne-profet. Husk, det er ingen flere makter som går ut etter at den store ørnen taler. Jeg har gitt ham alle mysteriene som skal gis til dere, som Jeg fortalte dere at Jeg ville. Alt dere har behov for er i de innspilte Budskapene han talte, fordi Det er ikke hans ord, men MINE ORD TIL DERE.»

«Glem aldri, og husk hva dere sa til ham da han så dere på den andre siden:»

Hvorfor kan jeg ikke se Jesus?» Sa: «Vel, nå, Han vil—Han vil komme en dag. Og Han vil komme til deg først, og da vil du bli dømt.» Sa: «Disse menneskene er dine omvendte, som du har ledet.»

Og jeg sa: «Du mener, at ved å være en leder, at jeg ... at Han vil dømme meg?» Sa: «Ja.» Og jeg sa: «Må hver leder bli dømt på den måten?» Sa: «Ja.»

Jeg sa: «Hva med Paulus?» Han sa: «Han må bli dømt med sine.»

«Vel», sa jeg, «hvis hans gruppe går inn, da vil min også, for jeg har forkynt akkurat det samme Ordet.» Det er alt. Jeg sa: «Der han døpte i Jesu Navn, gjorde jeg det også. Jeg forkynte ...»

Og millioner ropte ut, alle på én gang, sa: «Vi hviler i Det!»

Det er bare ÉN MÅTE å være der på, min venn, ved å Trykke på Play, og å hvile på hvert Ord talt av Guds ørne-profet-budbærer.

Kom og hvil på hvert Ord med oss og vær den ene hundredelen av én prosent, søndag klokken 14:00, Jeffersonville-tid (klokken 20:00 norsk tid), når vi hører: Det femte Segl 63-0322

Bro. Joseph Branham

 

Skriftsteder å lese før hørelsen av Budskapet:

Daniel 9,20-27
Apostlenes gjerninger 15,13-14
Romans 11,25-26
Åpenbaringen 6,9-11
Åpenbaringen 11,7-8
Åpenbaringen 22,8-9

 


Oversatte taler

Fransk

Spansk

Portugisisk

Italiensk

Norsk

Rumensk

Russisk

Vis mer
13
lør.
feb
63-0321 Det Fjerde Segl

Kjære Ørner som samler dere,

Jeg kan knapt vente med å samles med dere og høre Guds Røst tale direkte til oss gjennom Hans mektige engel, når Han bryter Sitt Fjerde Segl for oss og forteller hver og en av oss: «Du er født av Meg, og derfor kan du ikke begå synd. Mitt blods blekemiddel står for deg. Jeg bryter det opp og sender det rett tilbake til den som forvrengte det.»

Når satan sier til Meg: «De er skyldige!», forteller Jeg ham: «Det er de ikke. De er alle rene. Jeg kan ikke en gang huske det lenger. De er absolutt syndfrie. De er Mine. Hvis de sier til et fjell ‘flytt deg’, og ikke tviler i sitt hjerte, men tror på det Jeg har sagt, da SKAL det skje, og de kan få det de har bedt om. De er Mine gjenløste Ørneunger.»

«Bare vent, Mine små Ørneunger, til de Syv Tordner ytrer Sine røster til dere. Dere kan ta Guds Ord og håndtere Det der. Dere vil dele opp og skjære. Dere kan lukke himmelen. Dere kan stenge dette, eller gjøre det, hva enn dere vil. Fienden vil bli slått ihjel av Ordet som går ut av deres munn, for Det er skarpere enn et tveegget sverd. Dere kan tilkalle hundre milliarder tonn fluer, hvis dere vil. Hva enn dere sier, det kommer til å skje, fordi Det er Guds Ord som kommer fra Guds munn, og Jeg har alltid brukt mennesker til å virkeliggjøre Mitt Ord.»

Før et Ord, er det en tanke. Og en tanke må bli skapt. Ålreit. Så, Guds tanker ble skapelse da det ble talt, av et Ord. Det er når Han presenterer det for—for deg som en tanke, Sin tanke, og den blir åpenbart for deg. Da er det fremdeles en tanke inntil du uttaler den

Snakk om stimulans ved Åpenbaring. Våre hjerter, våre sinn, våre sjeler lovpriser og roper «glory, halleluja.» Han har presentert Sine Tanker for oss. Nå blir de åpenbart for oss. Vi kan uttale Det.

Vær ikke redd for noe, Ørneunger, Hans Ord bor i oss. Satan kan ikke skade oss, han er bare en bløffmaker, tal Ordet. Han valgte oss fra begynnelsen av. Han sendte oss Sin siste ørnebudbærer for å åpenbare Seg Selv og kalle ut Sin Brud. Vi har gjenkjent Ham. Vi har gjenkjent hvem vi er. Fortsett å trenge dere fram, det er ikke lenge igjen nå, Han kommer for å hente oss. 

Hvis du ønsker å få denne stimulansen ved Åpenbaring, kom og hør Guds Røst tale på søndag klokken 14:00, Jeffersonville-tid (20:00 norsk tid), og hør Ham åpenbare Sitt Fjerde Segl til Sin Brud.

Bro. Joseph Branham

  

Skriftsteder å lese som forberedelse til å høre talen “Det Fjerde Segl.”

 

Skriftsteder:

Matteus 4
Lukas 24,49
Johannes 6,63
Apostlenes gjerninger 2,38
Åpenbaringen 2,18-23 / 6,7-8 / 10,1-7 / 12,13 / 13,1-14 / 16,12-16 / 19,15-17
1. Mosebok 1,1
Salme 16,8-11
2. Samuel 6,14
Jeremia 32
Joel 2,28
Amos 3,7
Malaki 4

 


Oversatte taler

Fransk

Spansk

Portugisisk

Italiensk

Norsk

Rumensk

Russisk

Vis mer
KUNNGJØRINGER
Abonner for å motta beskjeder fra Branham Tabernacle
 abonner
Fra diakonstyret

I løpet av koronavirus-pandemien er vi klar over at det kan være medlemmer av Branham Tabernacle som er i desperat økonomisk nød, som ikke klarer å få tak i nødvendige ting, som mat og holdbare varer. Fordi vi ikke har anledning til å snakke med deg i Kirken vår på grunn av grupperestriksjoner, vennligst send oss en e-post til BT@branham.org, eller ring oss på 812-924-8200, hvis du er i en slik nødsituasjon. Diakonstyret vil med glede undersøke din situasjon.

Jeg er så takknemlig for at Far har forberedt oss, Hans Brud, på disse tingene, både i det naturlige og i det Åndelige. Jeg nevner sannelig hver av deres navn foran Ham i bønn.

Gud velsigne dere,

Broder Joseph

Det er retningslinjer for å holde av stoler både i Branham Tabernacle og på YFYC. Vi setter pris på at du samarbeider om følgende:

  • Det er kun tillatt å holde av stoler til de i din egen husstand
  • Hvis du er funksjonshemmet, kan du komme inn i møtesalen før dørene åpnes og sette deg i det avgrensede handicap-området.

Vi erkjenner at det vil være unntak for disse retningslinjene, og ber om at du kontakter en av diakonene med spørsmål du måtte ha, så vi kan imøtekomme dine spesielle behov.

På forhånd takk for din hjelp med disse tingene, som vi tror vil gjøre møtene enda mer fornøyelig for alle.

Gud velsigne deg

Vis mer

Fra tillitsmansstyret

Mange har spurt om hvordan de kan betale tiende og offergaver til Branham Tabernacle mens vi er stengt på grunn av koronaviruset. Vi foretrekker om du sender dette per post til:

The Branham Tabernacle
PO Box 325
Jeffersonville, IN, 47131
c/o Billy Paul Branham

Våre bønner er sannelig med alle våre brødre og søstre verden rundt mens dette viruset vedvarer. For donasjoner til VGR, vennligst fortsett å bruke adressen PO Box 950, Jeffersonville, IN 47131.

Vis mer
Historien
til
Branham
Tabernacle
Les mer