DOWNLOAD THE
BT LIVE app
Available in the App Store
for your mobile device
Søndagsgudstjeneste
Søndagsgudstjenester holdes på YFYC-bygget
5010 Progress Way, Sellersburg, IN 47172
Man/Ons bønnemøte
Stille bønnemøter i Branham Tabernacle
804 Penn St, Jeffersonville, IN 47130
Mandager: 12:00 - 15:00
Onsdager: 17:00 - 20:00
Fysiske møter i Branham Tabernacle og YFYC er avlyst på grunn av det pågående byggeprosjektet.
24
lør.
sep

64-0816 Beviser Sitt Ord

Kjære Jordens Salt,

Akkurat når det virker som at Det ikke kunne bli bedre, gir Han oss nok et Lydbånd-lass av Åpenbaringer. Vi har representasjon fra forutbestemmelse. Det er grunnen til at vi kom fra øst og vest, nord og syd, for å høre det manifesterte levende Ord.

Da Gud skapte verden, var vi i Hans tanker. Når vår anklager fortsetter å beskylde oss og sier til Far, "de gjorde dette, de gjorde det, de gjorde dette", da dekker Herren Jesu Blod oss. Når vi ber, ser ikke Gud oss, Han hører bare stemmen vår gjennom Jesu Blod.

Satan kan ikke forstyrre oss, eller, han kan friste, men han kan ikke få tak i en gjenfødt Kristen. For Gud, fra verdens grunnleggelse, forutså han og sendte Jesus for å gjenløse han, og Blodet taler for han. Hvordan kan han synde når det ikke kan bli sett, endog av Gud? Han ikke engang ... Det eneste Han hører er stemmen din. Han ser din representasjon. Amen! Det er sant. Skjønner?

Guds profet fortalte oss disse tingene. Det var ikke han som talte, han bare uttrykker Guds tanker, Hans grunnegenskaper om de ting som må komme. Han bruker hans munn for å uttrykke dem. Og etter at han uttalte dem, er de nødt til å gå i oppfyllelse. "Himler og jord skal forgå, men Mitt Ord skal aldri svikte."

Han har bevist Sitt Ord til oss på nytt og på nytt. Har Han ikke bevist for oss at Han er: Menneskesønnen gjort kjød blant oss? Har Han ikke bevist for oss: Vår profet oppfyller hvert Skriftsted som ble talt om ham? Har Han ikke bevist for oss: Vi er Hans Brud? Har Han ikke bevist for oss: Vi har det sanne beviset på Den Hellige Ånd?

Hva bekymrer vi oss over da? Han har bevist for oss at hvis vi står med Ham, vil Han stå med oss. Hans Ord kan aldri svikte.

Alle som tror dette Budskapet og budbæreren til denne tidsalderen vil bli frelst. Alle som ikke tror Budskapet og budbæreren vil gå til grunne med verden.

Lytt nøye, menighet. Så mange misforstår eller har ingen Åpenbaring om Ordet. De føler at vi legger for mye vekt på mannen. Hvis du virkelig tror at Broder Branham er Guds profet, åpne da ditt hjerte og sjel og lytt til hva Så Sier Herren sier.

Hva vil føre Bruden sammen? Hva vil forene Bruden til å bli Ett med Gud?

“På den dagen vil Menneskesønnen bli åpenbart.” Hva? For å forene Menigheten med Hodet, forene, Brudens vielse. Brudgommens rop vil komme rett gjennom dette, når Menneskesønnen skal komme ned og komme i menneskekjød for å forene de to sammen. Menigheten må være Ordet, Han er Ordet, og de to forener seg, og, for å gjøre det, det som må til er at åpenbaringen av Menneskesønnen blir manifestert.

Det som må til er at åpenbaringen av Menneskesønnen blir manifestert. Ikke din ide, ikke din forståelse, ikke dine tanker eller din forkynnelse. Menneskesønnen vil forene Bruden med Brudgommen, og Det skjer AKKURAT NÅ.

Vi er nå i en Bryllupsseremoni med Brudgommen, og vi vil snart dra til vår Bryllupsfest og vår Bryllupsreise.

Ordet og Menigheten blir ett. Hva enn Menneskesønnen gjorde, Han var Ordet, så gjør Menigheten det samme.

Vi kan kun leve av hvert Ord som går ut av Guds Munn! Gud har bevist at vår profet er Guds Munnstykke for vår tid. Hvordan vet vi at det er Guds Ord? Han sier det, deretter beviste Han Det ved Sitt Ord.

Vi er Brude-Menigheten som har blitt gjort rede i den siste tid. En som har blitt kalt ut blant alle de andre. Den flekkete fuglen som er flekkete med Hans Blod.

Far, hjertene våre hopper, og hjertet mitt banker, når jeg tenker på det og vet at Dine Ord er sanne, ingen av Dem kan svikte.

Dette er Guds eneste tilveiebragte vei for i dag. Det er den ENESTE måten å ikke forandre ett Ord på. Husk, Den Hellige Ånd kan komme og salve en person, og fremdeles er det utenfor Guds Vilje. Vi MÅ HOLDE OSS TIL DET ORIGINALE STADFESTEDE ORDET.

Hvis du ønsker å holde deg til det Ordet og høre Guds Røst sammen med oss, inviterer jeg deg til å bli med oss på søndag klokken 12:00, Jeffersonville-tid, når vi hører: Beviser Sitt Ord 64-0816.

Du trenger ikke å bli med oss eller en gang høre det samme lydbåndet samtidig som oss, men jeg bønnfaller deg, hør Guds profet.

Bro. Joseph Branham

 

 


 

Skriftsteder å lese før møtet:

Matteus 24,24
Markus 5,21-43 / 16,15
Lukas 17,30 / 24,49
Johannes 1,1 / 5,19 / 14,12
Romerne 4,20-22
1. Tessaloniker 5,21
Hebreerne 4,12-16 / 6,4-6 /13,8
1. Kongebok 10,1-3
Joel 2,28
Jesaja 9,6
Malaki 4

 


Vis mer
17
lør.
sep

64-0802 Det fremtidige Hjem til den Himmelske Brudgommen og den jordiske Bruden

Kjære Venner av Profeten,

Hjertet mitt bobler over av begeistring når jeg tenker på at vi skal samles på søndag for å høre Guds Røst tale til oss. Det er ingen større glede i livet mitt enn å være i Den Hellige Ånds nærvær og høre Ham tale til Sin Brud, munn til øre.

Det er ikke noe annet i denne verden som gir meg glede og fred enn Hans Ord. Når jeg bare hører: "God morgen, venner", lener jeg meg bare tilbake, slapper av og drikker fra den Artesiske Kilden mens Den taler til meg de Evige Livs Ord. Tenk på det, Gud sendte ham til MEG OG DEG, og vi er VENNER av Guds profet og budbærer.

Han elsker oss så høyt at Han sendte Sin profet for å fortelle oss alt om vårt Fremtidige Hjem. Han var så begeistret over å fortelle oss alt om Det, til og med i større detalj enn det ble fortalt til Johannes. Han åpenbarte til oss at Det er ikke er en kube-formet by, men en pyramide-formet by, hvor Lammet vil være på toppen og verdens Lys.

Han lot oss få vite at gatene vil være laget av gull, og husene vi bor i vil være gjennomsiktig gull. Han forbereder hver eneste lille ting nøyaktig etter vår smak, akkurat slik vi liker det. Han har ikke latt noe være ugjort. Den Guddommelige Arkitekt har designet Den kun for OSS, Hans Elskede.

Livets Trær vil være der og vil bære tolv slag frukt. Byens porter skal ikke være stengt om natten, fordi det ikke er noen natt der, Han vil være vårt Lys.

Hvem kommer til å være der?

Hvem kom ut på den nye jorden med profeten Noa? De som gikk inn i arken sammen med ham. Stemmer det? Det er de som går ut på den. Skjønner? De som gikk inn med Noa, ved hans budskap, var de som gikk ut på den nye jorden etter dens vanndåp.

Han snakker om OSS, mine venner! Vi er i vår Ark for i dag, Hans Ord, Dette Budskapet, med vår Noa-profet. Og over der i det Landet, den Byen hvor Lammet er Lyset, vil han kjenne OSS. Vi er hans folk, juvelene i hans krone. Vi har kommet fra øst og vest, til Byen som ble bygget kvadratisk. Den Byen som Abraham ventet på.

Når jeg ser Ordet stadfeste Seg Selv, vet jeg, uten en skygge av tvil, at juvelene i min krone vil skinne klarere enn alt i verden, på den Dagen.

Kan vi i det hele tatt forestille oss ... Guds profet sa, HAN VISSTE, uten en skygge av tvil, at VI er juvelene i hans krone og vil skinne klarere enn alt i verden på den Dagen. Halleluja ... Glory ... Priset være Herrens Navn.

Venner, hvis vi synes at det er herlig nå å sitte sammen verden rundt og lytte til og ernære oss av Hans Ord på disse lydbåndene, hvordan vil det bli når vi bor i Byen sammen med Ham!

Guds profet vil være vår nærmeste nabo. Vi vil spise fra de trærne med ham, og vi vil gå i de gatene sammen. Vi vil gå oppover gatene av gull til kilden, drikke fra kilden, gå inn i Guds paradis, med Engler som svever over jorden og synger lovsanger.

Å, hvilken Dag det vil bli! Det er verdt alt. Veien synes kronglete, noen ganger blir den vanskelig, men å, det vil være så lite når jeg ser Ham, så lite. Hva vil de ondskapsfulle navnene og ting som de sa, hva vil det bety når jeg ser Ham i den skjønne, skjønne Guds By?

Venner, jeg kan knapt vente på å se og å være i den Byen. Jeg lengter etter å være der med vår Herre og Frelser, Hans profet, og med hver og en av dere.

Jeg er på vei til den skjønne Byen
Min Herre har beredt for Sine Egne;
Hvor alle de Gjenløste fra alle tidsaldre
Synger “Glory!” omkring den Hvite Trone.
Noen ganger får jeg hjemlengsel til Himmelen,
Og de herlige ting jeg Der skal se;
Hvilken glede det vil bli, når min Frelser jeg får se,
I den skjønne Byen av gull!

Jeg inviterer verden til å komme og bli med oss, profetens venner, når vi samles rundt Hans Trone for å høre Guds Røst tale til oss klokken 12:00, Jeffersonville-tid, når vi hører Ham fortelle oss alt om: Det fremtidige Hjem til den Himmelske Brudgommen og den jordiske Bruden 64-0802. Jeg kan love dere, det vil bli en Merkedag i livet ditt.

Bro. Joseph Branham

 

 


 

Skriftsteder å lese før vi hører Budskapet:

Matteus 19,28
Johannes 14, 1-3
Efeserne 1,10
2 Peter 2,5-6 / kapittel 3
Åpenbaringen 2,7 / 6,14 / 21,1-14
Tredje Mosebok 23,36
Jesaja kapittel 4 / 28,10 / 65,17-25
Malaki 3,6

 


Vis mer
10
lør.
sep

64-0726E Sprukne sisterner

Kjære dere som drikker artesisk vann,

Vi er ikke innpodet, vi er del av Ordets originale avling. Den Hellige Ånd Selv har modnet, stadfestet og manifestert Seg Selv for oss. Vi har tatt imot Den i Dens fylde, i kraften av Dens stadfestelse og Åpenbaringen om hva Den er, og har blitt en del av Den. Den er mer enn livet for oss.

Den Hellige Ånd Selv talte gjennom et ydmykt, uverdig kar og sa: "Her er Mitt gravkammer, Mitt Ord, ta Det og gå ut og del Budskapet." Han tok Sitt Ord og hugget oss ut for å gjøre oss til Sin Brud.

Det har opprørt prestene å se folk forlate menighetene og gå for å spille lydbåndene. De sa: "Hvis noen av dere går på møtene, vil dere bli ekskommunisert, vi vil sparke dere ut av vår organisasjon."

Deres svar tilbake: Dere kan like godt slippe oss løs, vi drar uansett! Vi er på reisen med Herren Jesus, vår slagne Klippe, og spiser Englemat, lagret Manna fra oven, og drikker fra Klippen. Vi trenger ikke å bekymre oss over hva vi drikker. Det er ikke annet enn RENT ORD.

Vi har alltid en vekkelse som pågår. Vår Kilde bobler alltid over og over, og over og over. Det er ingen ende på Den. Vi får en god, kald slurk med vann hver gang vi Trykker Play. Vi avhenger av Det og vi lever på Det. Det eneste du må gjøre er å gå dit og drikke.

Vi lever av den Kilden daglig! Vi trenger aldri å dra, grave, pumpe eller noe. Bare ta del i Hans tilveiebragte vei, for intet. Dere kan ta alle deres menneskelagde systemer som dere vil ha, alle deres gamle, stagnerte brønner. Men vi, vi har kommet til Hans rene Kilde. Den er vår Glede. Den er vårt Lys og Styrke.

Han er mitt Vann. Han er mitt Liv. Han er min Helbreder. Han er min Frelser. Han er min Konge. Alt jeg trenger finnes i Ham. Hvorfor skulle jeg ønske å gå til noe annet?

For oss er det ikke noe annet sted å gå til enn direkte til Guds tilveiebragte Kilde. Bekymrer oss aldri over hva vi vil drikke. Trenger aldri å sette på en gammel filterfille som kanskje får ut missilene, men etterlater den ekle saften. VI FÅR BARE RENT ARTESISK VANN MED ALLE MINERALENE OG NÆRINGSSTOFFENE VI TRENGER.

Han har forsikret oss på ny: Mine små barn, ikke bekymre dere lenger, dere har det ekte beviset på Den Hellige Ånd. Dere har bevist for Meg at dere tror hvert Ord. Dere har mottatt Det, DERE ER MINE. VI ER ETT. MANN OG KONE.

Jeg kommer og henter dere raskt, på et øyeblikk. Jeg forbereder et nytt Hjem for dere. Dere vil elske Mine siste oppgraderinger. Jeg vet det er så hardt for dere nå, og dere har mange tester og prøvelser, og byrdene deres er tunge. Men glem ikke, dere har ingenting å bekymre dere for, Jeg har gitt dere Mitt Ord. Dere er Mitt Ord. Jeg har allerede gjort alt for dere. Tal Ordet og tvil ikke. Dere har deres Tro, pluss at Min profet ga dere sin Tro.

Jeg hadde satt så stor pris på om dere ville bli med oss på søndag klokken 12:00, Jeffersonville-tid, for å høre 64-0726E Sprukne sisterner, og drikke fra denne Artesiske Kilden mens den bobler det Rene Ordet som ikke trenger noen filter.

Bro. Joseph Branham

 

 


 

Skriftsteder å lese før vi hører Budskapet:

Salme 36,9
Jeremia 2,12-13
Johannes 3,16
Åpenbaringen 13. kapittel

 


Vis mer
KUNNGJØRINGER
Abonner for å motta beskjeder fra Branham Tabernacle
 abonner
Fra diakonstyret

I løpet av koronavirus-pandemien er vi klar over at det kan være medlemmer av Branham Tabernacle som er i desperat økonomisk nød, som ikke klarer å få tak i nødvendige ting, som mat og holdbare varer. Fordi vi ikke har anledning til å snakke med deg i Kirken vår på grunn av grupperestriksjoner, vennligst send oss en e-post til BT@branham.org, eller ring oss på 812-924-8200, hvis du er i en slik nødsituasjon. Diakonstyret vil med glede undersøke din situasjon.

Jeg er så takknemlig for at Far har forberedt oss, Hans Brud, på disse tingene, både i det naturlige og i det Åndelige. Jeg nevner sannelig hver av deres navn foran Ham i bønn.

Gud velsigne dere,

Broder Joseph

Det er retningslinjer for å holde av stoler både i Branham Tabernacle og på YFYC. Vi setter pris på at du samarbeider om følgende:

  • Det er kun tillatt å holde av stoler til de i din egen husstand
  • Hvis du er funksjonshemmet, kan du komme inn i møtesalen før dørene åpnes og sette deg i det avgrensede handicap-området.

Vi erkjenner at det vil være unntak for disse retningslinjene, og ber om at du kontakter en av diakonene med spørsmål du måtte ha, så vi kan imøtekomme dine spesielle behov.

På forhånd takk for din hjelp med disse tingene, som vi tror vil gjøre møtene enda mer fornøyelig for alle.

Gud velsigne deg

Vis mer

Fra tillitsmansstyret

Mange har spurt om hvordan de kan betale tiende og offergaver til Branham Tabernacle mens vi er stengt på grunn av koronaviruset. Vi foretrekker om du sender dette per post til:

The Branham Tabernacle
PO Box 325
Jeffersonville, IN, 47131
c/o Billy Paul Branham

Våre bønner er sannelig med alle våre brødre og søstre verden rundt mens dette viruset vedvarer. For donasjoner til VGR, vennligst fortsett å bruke adressen PO Box 950, Jeffersonville, IN 47131.

Vis mer
Historien
til
Branham
Tabernacle
Les mer