DOWNLOAD THE
BT LIVE app
Available in the App Store
for your mobile device
Søndagsgudstjeneste
Søndagsgudstjenester holdes på YFYC-bygget
5010 Progress Way, Sellersburg, IN 47172
Man/Ons bønnemøte
Stille bønnemøter i Branham Tabernacle
804 Penn St, Jeffersonville, IN 47130
Mandager: 12:00 - 15:00
Onsdager: 17:00 - 20:00
Fysiske møter i Branham Tabernacle og YFYC er avlyst på grunn av det pågående byggeprosjektet.
14
lør.
mai

63-0818 Foreningens tid og tegn

Kjære Brud med forrang,

Da vi satt sammen i Himmelske steder verden rundt på søndag, lyttet vi til den eneste stadfestede Guds Røst tale til oss. Som alltid var vi i stor forventning til å høre det Han skulle fortelle oss. Hva kommer Den Hellige Ånd til å åpenbare for oss i dag?

Vi hadde kanskje hørt Hans Ord mange ganger før, men vi visste at den dagen kom til å bli annerledes. Vi ville høre noe som vi aldri hadde hørt før. Vi ville ta imot enda mer Åpenbaring enn vi kunne forestille oss. Han ville åpne våre hjerter, våre sinn og våre sjeler og åpenbare noe som var NÅ, i Sin rette tid til å bli åpenbart.

Så skjedde Det. De største ordene Brudgommen kunne si og åpenbare til Sin Brud: "Dere er hele fylden av Guddommen legemlig, forrangen. Alt det Jeg var, tømte Jeg inn i Kristus. Alt Kristus var, tømte Jeg inn i DERE. DERE ER min fullkomne, utvalgte Ord-Brud."

Hele vårt vesen hoppet av glede. Far hadde nettopp fortalt oss at vi er Hans Brud. Vi er de Han elsker. Vi er befruktet med Hans Ord, og BARE Hans Ord. Vår livmor er lukket for alt annet. Han har ventet og lengtet etter oss ... ETTER OSS!!

Og vet du hva? Han sendte ikke en annen for å fortelle oss disse Ordene, Han kom og bodde i menneskekjøtt nok en gang, så Han kunne tale direkte, munn til øre, og FORTELLE OSS: "Jeg elsker dere, min kjæreste Brud."

Vi elsker å synge, vi elsker fellesskap, vi elsker å komme sammen med troende, men det vi elsker mest av alt er å høre Guds Røst, Så Sier Herren, tale direkte til oss. Hvert Budskap er et personlig kjærlighetsbrev TIL OSS. Han plasserte hvert Ord Han ønsket å si oss på et magnetisk lydbånd, så vi kunne høre dem selv.

Hva kommer Han til å fortelle og åpenbare til oss nå på søndag når vi samler oss? Hvilken tid er det?

Jesaja talte og sa: "En jomfru skal bli med barn og føde en sønn", men det var 700 år før tiden kom for at det skulle gå i oppfyllelse. Kong David sa: "De gjennomboret mine hender og mine føtter." Han talte som om det var hans hender og hans føtter, men Det var ikke tid for at det skulle gå i oppfyllelse før 1000 år senere.

Gud talte gjennom vår profet i vår tid og sa mange ting som ikke var mulig å gå i oppfyllelse før i dag. Vi ser nasjoner og verden forene seg som aldri før. Vi tenkte at kommunismen var noe fra fortiden som hadde blitt ødelagt, men nå ser vi at den lever i beste velgående og er et verktøy i Guds hender, slik han profeterte og fortalte oss at den var.

Verden trodde at den kalde krigen var over og at atomkrig ikke lenger er en trussel. Men i dag har trusselen om atomkrig blitt virkelighet. Alt er stilt opp akkurat slik han sa det ville være. Tiden er her.

På søndag vil Han nok en gang TALE DIREKTE TIL OSS, munn til øre, og vi vil høre nok et kjærlighetsbrev som ble talt og lagret bare for at vi skulle høre det. Hva vil Han si og åpenbare til oss? Hvilken tid lever vi i? Hva skjer?

Gud forener Sin Brud. Hun kommer sammen fra øst og vest og nord og syd. Det er en tid for forening, og det skjer akkurat nå. Hva forener Hun seg for? Bortrykkelsen.

Så hva gjør dette Budskapet når vi alle lytter til Guds Røst verden rundt? Forener Bruden med Ordet. Ordet er Gud. Brudgommen er Ordet. Bruden er høreren av det Ordet, og vi kommer sammen i en Forening. Vi gjør oss klare til et Bryllup hvor vi blir Ett med Ordet.

Alt Faderen er, er Jeg. Og alt Jeg er, er dere. Og alt dere er, er Jeg. På den dagen vil dere vite at Jeg er i Faderen, Faderen i Meg, Jeg i dere og dere i Meg." Skjønner? På "den dagen". Hvilken dag? Denne dag! Vi finner ut at Guds store, skjulte mysterier blir åpenbart. Å, jeg liker det så godt!

Nå er tiden. Nå er sesongen. Bruden har gjort Seg Selv klar for Brudgommen. Vi lytter når vi hører midnattsropet: "Se, Brudgommen kommer!" Vi er helt ved tidens ende.

Kom og foren deg med oss når vi samles rundt Ordet på søndag klokken 12:00, Jeffersonville-tid, når vi hører Guds Røst fortelle oss at det er: Foreningens tid og tegn 63-0818.

Bro. Joseph Branham

 

 


 

Skriftsteder å lese før møtet:

Salme 86,1-11
Matteus 16,1-3

 


Vis mer
7
lør.
mai

63-0728 Kristus er Guds mysterium åpenbart

Kjære Hans Hjertes øyensten,

Jeg har den største æren i verden. Herren tillater meg å introdusere Ham Selv for dere, så Han kan tale direkte til dere gjennom karet Han valgte før verdens grunnleggelse til å tale og åpenbare hele Sitt Ord til dere.

Det er ikke bare en Guds mann, Det er Gud Selv, Ildstøtten, Den Hellige Ånd, som taler direkte til dere, munn til øre, og vi har æren og privilegiet å kalle Hans utvalgte profet for VÅR PASTOR.

Vi lurer aldri på om det vi hører er en mann, hans tanker, hans idé eller hans tolkning av Ordet. Det er Gud Selv som taler SÅ SIER HERREN til oss.

Jeg vet at folk ganske enkelt får det i vrangstrupen, men vi drikker rikelig av Det. For Det er det eneste som slukker tørsten og tilfredsstiller sjelen vår. Det er det Evige Livs Ord. For oss er Det Guds Røst. Det er Budskapet til tiden. Derfor er det Ordet, Røsten, Lydbåndene ELLER INGENTING!

Vi er forenet sammen under ett Lederskap, slik Israel var i gammel tid. Én Gud, stadfestet ved en Ildstøtte, og åpenbarer Seg Selv gjennom Sin profet til å være Ordet. Den samme Gud, samme Ildstøtten, samme måten i dag. Gud kan aldri forandre Sin natur. Hans program kan aldri forandres fra det Han begynte med, fordi Han er evig og Hans program og Hans idéer er alle fullkomne.

Det er hvorfor vi er i stor forventning til å høre hva Han kommer til å åpenbare for oss på søndag. Han sa at Han har berørt alle deler av det, innsiden og utsiden av det, og til og med vist det ved Skriften og kronologien i det, så vi vet at dette Budskapet er absolutt Sannheten. Det er ingen feil.

Men på søndag vil Den Hellige Ånd gripe Budskapet og plassere Det hvor Det er nå. Han vil bygge Det akkurat der Det startet, og bygge Det rett opp og inn i den nåværende tid. La oss bare drikke litt av hva Gud kommer til å fortelle og åpenbare til oss gjennom vår pastor på søndag:

Dere er mitt hjertes øyensten, de som har blitt unnfanget til Herren ved Ånden og ved Sannhetens Ord. Jeg bare ber og spør Herren om å velsigne dere og bevare dere tett knyttet sammen med Kristi kjærlighetsbånd.

Herren fikk meg til å lagre Mat for dere. Gode grønnsaker som ser sunne ut, her i dette tabernaklet. Og i dag kommer dere til å motta en hel lydbåndporsjon. Det vil åpenbare Jesus Kristus til dere i tiden vi lever i. Budskapet vil ernære og styrke dere. Det vil gi dere åndelig styrke for oppgaven som ligger foran.

La meg fortelle dere igjen, siden jeg vet dere elsker å høre det: Dere er den utvalgte, forutbestemte gruppen, de eneste som vil høre det. Dere er den utvalgte Bruden som ikke vil falle, men vil holde seg til det Ordet uansett hva hele resten av verden har å si om Det. Dere er den Ord-Bruden!

Gud har åpenbart for dere dette store mysteriet, og det er en ny Fødsel. Nå får Han dere sammen hvor åpenbaringen er i fullkommen harmoni. Gud uttrykker det gjennom Sitt Ord ved de samme handlingene, de samme tingene Han gjorde og får Ordet til å bli manifestert i dere.

Dere må aldri glemme at Den Hellige Ånd alene er Åpenbareren av Kristi Guddommelige åpenbaring og har vært det i alle tidsaldre. Husk, alle tidsaldre! Hvem kom Herrens Ord til? Profeten alene.

Jeg er klar over at jeg snakker til tusenvis på lydbånd, vi har en lydbåndtjeneste over hele verden. Og det ser ut til at vi kan lage et lydbånd herfra som er ti ganger bedre enn noe annet sted. Jeg håper bare at enhver mann som hører dette lydbåndet, og enhver kvinne, vil forstå.

Nå er det opp til dem om de ønsker å lytte til et lydbånd, men jeg vil ikke at dere skal gå glipp av dette. Dere lydbåndfolk, ute i junglene og hvor enn dere hører Det, lytt nå.

Vi har lydbånd om hva vi tror. Vi har lydbånd om disiplin i menigheten, hvordan vi oppfører oss i Guds menighet, hvordan vi må komme hit sammen og sitte sammen i Himmelske steder.

Jeg håper alle på lydbånd får tak i det. Hvis ikke, kom tilbake til dette lydbåndet igjen. Jeg vet ikke hvor mye lenger jeg kommer til å være hos dere. Husk, Dette er Sannheten, om SÅ SIER HERREN. Det er Sannheten. Det er Skriften.

Hodet og Legemet har blitt én enhet. Det er Gud manifestert i dere, Hans folk. Det er grunnen til at mann og kone ikke lenger er to, de er ett. Gud og Hans Menighet er ett: "Kristus i dere", Guds store åpenbaring.

Det er ikke min idé, det er Hans Kraft, det er Hans Ord. Han lovet det. Her er det. Han sa det ville være her, og her er det. Dere er Guds sønner. Dere kommer ikke til å bli det, DERE ER DET NÅ!

Fyll vårt beger, Herre, vi løfter det opp, Herre, kom og slukk denne tørsten i vår sjel. Brød fra Himmelen, fø oss til vi ikke vil ha mer. Fyll vårt beger, fyll det opp og gjør oss hele.

Hvilken tid med vekkelse vi kommer til å ha verden rundt når vi samles på søndag for å høre: Kristus er Guds mysterium åpenbart 63-0728 klokken 12:00, Jeffersonville-tid.

Bro. Joseph Branham

 

 


 

Skriftsteder å lese før møtet:

Matteus 16,15-17
Lukas 24. kapittel
Johannes 5,24 / 14,12
1. Korinterbrev kapittel 2
Efeserne kapittel 1
Kolosserne kapittel 1
Åpenbaringen 7,9-10

 


Vis mer
30
lør.
apr

63-0724 Gud kaller ikke mennesket til dom uten først å advare ham

Kjære lille Spiralfjær, Drivfjær eller hva enn du er:

Vi er alle Kristi Legeme, i vår posisjon, i harmoni, og prøver å gjøre den beste jobben vi kan for Ham. Ingenting annet betyr noe for oss, enn Hans Ord, dette Budskapet.

Vi bare elsker å høre Guds profet si til oss: "Det er bare noe med akkurat dere. Dere er bare spesielle mennesker i livet mitt. Det er noe som gjør at jeg bare elsker å møte dere og snakke med dere.”

"Jeg ser rundt meg i min egen lille, ydmyke tjeneste; Jesus Kristus, den samme i går, i dag og for evig, og jeg ser hva Den gjør; kaller og forener Brude-gruppen sammen. Den tar et Hjul ut av hjulet.”

Vi vet at Det ikke er et menneske, Det er Guds Ord som fører Sin Brud sammen. Tingene vi ser blir gjort er ikke noe annet enn Gud. Det er ikke noe mer kanskje, det kan være, det ser ut til at det er, DET ER GUD!!

Vi har kommet til det punktet at Det for oss er den kostbare Perlen. Vi har kommet oss bort fra alt som noen sier som er i motsetning til Det. Vi ser ikke hen til hva mennesker har utrettet eller sier, vi ser hen til hva Gud har sagt og hva Han lovet at Han ville gjøre i vår tid, og vi ser Ham gjøre Det.

Det er vår Grunnsannhet. Alt vi er, alt vi var, alt vi håper å bli, er plassert på dette Budskapet. Det betyr mer enn livet for oss.

Som aldri før i verdenshistorien ser vi Gud gi advarsler, forbered dere på dom. Atombombene er i hangarene, alt er klart.

Denne gangen er det ikke bare til en liten gruppe mennesker, slik det var på Noas tid eller på Abrahams tid. Det er Gud som advarer menneskene i verden og taler gjennom Sin profet: dette er deres siste advarsel.

Han sier til oss: "Før Jeg kan la denne tingen skje kommer Jeg med en siste invitasjon, akkurat som Jeg gjorde til Sodoma: Kom ut av den. Gjør dere klare. Det er noe som kommer til å skje."

Denne verden setter sin lit til sine store vitenskapelige bragder. Kryssing som har bragt død til generasjonene. De smarte og utdannede går på de intellektuelle sidene: FN, NATO, Folkeforbundet. Hver dag ser vi at dommen kommer nærmere og nærmere. Det profeten så på langt hold og fortalte oss ville skje, det skjer: Russland, Krig, Olje, Vatikanet, Jøder, Atombomber.

Vi lurer ikke lenger på hva som kommer til å skje. Vi ser det skje hver dag, og frykten i verden er en realitet og blir større og større hver dag.

Men akkurat som Han gjorde på Hesekias' tid, da Gud talte gjennom Sin profet og advarte folket: "Gjør dere klare, for dommen er i ferd med å falle." Hans profet gjorde folket klare for tiden som var på vei.

Noa gjorde folket klare for sin tid. Det var en invitasjon til nåde før dom. Gud hadde en tilveiebragt vei, en profet til å lede dem.

Og Han sender alltid Sitt Ord gjennom Sine profeter, slik Han gjorde på Noas tid. Han gjorde det samme i Noas dager. I Eli-... Moses' dager, finner vi at Han gjorde det samme. Han sendte dem Sin profet, og de adskilte seg fra vantro. Nå, det er slaget som kom ut. Det er slaget som trodde Det.

Vi har adskilt oss fra all vantro. Gud har tilveiebragt en vei for Sin Brud i dag. Han lovet oss i Sitt Ord: "Før dommen vil Jeg sende dere en profet for å samle Min lille, ydmyke Flokk, og Jeg vil sette dem avsides, og de vil være i fred og vente på den kommende dom og redningen.”

Vi er den lille Flokken. Vi er de som Far elsker, og vi venter med stor forventning på Hans snare Komme. Verden faller fra hverandre rundt oss på alle kanter, men vi hviler og har fred.

Vi vet at vi er i Hans fullkomne vilje. Uansett hvor vi er i verden har Gud en tilveiebragt vei at vi alle kan være forenet rundt Hans Ord, rundt Hans Røst. Det er Guds tilveiebragte vei.

Og denne profeten ledet dem til Guds tilveiebragte vei. Nå, det er Guds måte å gjøre ting på. Ser du?

Kom og unnfly den kommende dom med oss og lytt til: 63-0724 Gud kaller ikke mennesket til dom uten først å advare ham, førstkommende søndag klokken 12:00, Jeffersonville-tid. Det er Guds Røst som taler og sier til oss: Dette er Min tilveiebragte vei for i dag.

Bro. Joseph Branham

 

 


 

Skriftsteder å lese før møtet:

Jesaja 38,1-5
Amos kapittel 1

 


Vis mer
KUNNGJØRINGER
Abonner for å motta beskjeder fra Branham Tabernacle
 abonner
Fra diakonstyret

I løpet av koronavirus-pandemien er vi klar over at det kan være medlemmer av Branham Tabernacle som er i desperat økonomisk nød, som ikke klarer å få tak i nødvendige ting, som mat og holdbare varer. Fordi vi ikke har anledning til å snakke med deg i Kirken vår på grunn av grupperestriksjoner, vennligst send oss en e-post til BT@branham.org, eller ring oss på 812-924-8200, hvis du er i en slik nødsituasjon. Diakonstyret vil med glede undersøke din situasjon.

Jeg er så takknemlig for at Far har forberedt oss, Hans Brud, på disse tingene, både i det naturlige og i det Åndelige. Jeg nevner sannelig hver av deres navn foran Ham i bønn.

Gud velsigne dere,

Broder Joseph

Det er retningslinjer for å holde av stoler både i Branham Tabernacle og på YFYC. Vi setter pris på at du samarbeider om følgende:

  • Det er kun tillatt å holde av stoler til de i din egen husstand
  • Hvis du er funksjonshemmet, kan du komme inn i møtesalen før dørene åpnes og sette deg i det avgrensede handicap-området.

Vi erkjenner at det vil være unntak for disse retningslinjene, og ber om at du kontakter en av diakonene med spørsmål du måtte ha, så vi kan imøtekomme dine spesielle behov.

På forhånd takk for din hjelp med disse tingene, som vi tror vil gjøre møtene enda mer fornøyelig for alle.

Gud velsigne deg

Vis mer

Fra tillitsmansstyret

Mange har spurt om hvordan de kan betale tiende og offergaver til Branham Tabernacle mens vi er stengt på grunn av koronaviruset. Vi foretrekker om du sender dette per post til:

The Branham Tabernacle
PO Box 325
Jeffersonville, IN, 47131
c/o Billy Paul Branham

Våre bønner er sannelig med alle våre brødre og søstre verden rundt mens dette viruset vedvarer. For donasjoner til VGR, vennligst fortsett å bruke adressen PO Box 950, Jeffersonville, IN 47131.

Vis mer
Historien
til
Branham
Tabernacle
Les mer