DOWNLOAD THE
BT LIVE app
Available in the App Store
for your mobile device
Søndagsgudstjeneste
Søndagsgudstjenester holdes på YFYC-bygget
5010 Progress Way, Sellersburg, IN 47172
Man/Ons bønnemøte
Stille bønnemøter i Branham Tabernacle
804 Penn St, Jeffersonville, IN 47130
Mandager: 12:00 - 15:00
Onsdager: 17:00 - 20:00
Fysiske møter i Branham Tabernacle og YFYC er avlyst på grunn av det pågående byggeprosjektet.
3
lør.
jun

60-1210 Filadelfia menighetstid

Kjære Fru Jesus Kristus,

Høres ikke det herlig ut? Lammet og Hans Brud for alltid bosatt i alle Guds fullkommenheter. Hvordan kan vi beskrive det? Vi tenker på det. Vi drømmer om det. Vi leser hva Ordet sier om det. Vi ser Ham dele Sin egen Hellighet med OSS. I Ham har vi blitt selve Guds rettferdighet.

Hvilken glede det gir oss når vi trykker på play, og hører Gud selv tale til oss gjennom Sin mektige engel og fortelle oss disse tingene.

Det er ingenting i dette livet, tilfredsstillende som det kan være, så godt og fint som det kan være, men du vil finne summen av all fullkommenhet i Kristus. Alt blekner til ubetydelighet ved siden av Ham.

Han forteller OSS at vi vil få et nytt navn, Hans Navn. Hans Navn vil bli gitt oss når Han tar oss til Seg Selv. Det vil være mer fantastisk enn vi noensinne kunne forestille oss. Vi vil gå hvor enn Brudgommen går. Vi vil aldri bli forlatt av Ham. Vi vil aldri forlate Hans Side. Vi vil dele Hans Trone med Ham. Vi vil bli kronet med Hans ære og herlighet.

Og når Han beviser Seg Selv for verden, og hele verden bøyer seg ved Hans føtter, på det tidspunktet vil hele verden bøye seg ved føttene til de hellige, noe som beviser at de hadde rett i deres standpunkt med Ham. Velsignet være Gud for evig!

Han forutså oss ved Guddommelig forordning at vi skulle være Hans Brud. Han valgte OSS; vi valgte ikke Ham. Han kalte OSS; vi kom ikke av egen vilje. Han døde for OSS. Han vasket OSS i Sitt eget Blod. Han betalte prisen for OSS. Vi tilhører Ham, og bare Ham. Vi er fullstendig overgitt til Ham, og Han aksepterer forpliktelsen. Han er VÅRT hode. Han taler til oss gjennom Sin engel, og vi adlyder, for det er vår glede.

Fra begynnelse til slutt, Budskapet på lydbåndene er alt sammen GUD for OSS. La det Livet være i OSS. La det være Hans Blod som renser OSS. La det være Hans Ånd som fyller OSS. La det være Hans Ord i vårt hjerte og munn. La det være Hans Sår som helbreder OSS. La det være Jesus, og bare Jesus. Ikke ved rettferdige gjerninger, som vi har gjort. Kristus er mitt liv. Dette Budskapet er vårt liv, for Det er Kristus.

Åh, det er så mange røster i verden — så mange problemer og behov som skriker om oppmerksomhet; men det vil aldri være en røst så viktig og så verdt å lytte til som Åndens røst. Så, “Den som har ører, han høre hva Ånden sier til menighetene.”

Gud har en Røst for denne tid. Den har blitt stadfestet av Ildsøylen til å være Guds Røst. Det vil aldri være en Røst som er SÅ VIKTIG OG SÅ VERDT Å HØRE PÅ som den Røsten på lydbåndet for i dag.

Kom og bli med oss søndag kl. 12:00, Jeffersonville-tid. Vi har en hel lærveske full av Honning. Vi vil smøre den på Klippen, ikke på noen menighet; på Klippen, Kristus Jesus. Og dere sauer kan begynne å slikke. Du vil helt sikkert bli frisk med en gang. Alle syndeproblemene vil forsvinne når du slikker Klippen. Det er alt du trenger å gjøre, kom og hør Guds Røst fortelle oss alt om: Filadelfia menighetstid 60-1210.

Bro. Joseph Branham

 

 


Vis mer
27
lør.
mai

60-1209 Sardes menighetstid

Kjære dere som er Verdige og Rettferdige,

Ørner, er dere klare til å samles på søndag for å høre Jesu kjærlige Røst tale til dere og si:

“Dere er verdige.” “Dere er Mine.” “Dere er rettferdige.” “Dere skal vandre med Meg i hvitt.” “Deres navn er skrevet i Himmelen.”

Dette er ikke mine ord, men det er vår Far i Himmelens egne Ord, som taler til DEG, Hans utvalgte Brud. Den Hellige Ånd har nok en gang kommet og bodd i menneskelig kjød, så Han kunne tale disse herlige Ordene munn til øre med Sin utvalgte Frue.

Det er herlig å høre dem fra meg, eller noen som sier "Jesus sa", men å høre HAM tale gjennom Sin utvalgte Røst; den Han brukte til å fortelle deg, personlig ... det er rett og slett ikke noe større.

Det er mange røster Gud bruker til å bringe Sitt Ord til verden. Han har utvalgt og satt dem til å være en velsignelse for verden og Hans Brud.

Da Jesus var her på jorden i menneskelig kjød, hadde også Han utvalgte menn, Sine apostler, som fulgte Ham og talte for Ham det de overbalansert så og hørte. Disse menn var de Han sendte ut for å spre evangeliet, de gode nyhetene om at Messias hadde kommet. Han var der, på jorden, med dem. Han sendte dem to og to for å forkynne denne Store Nyheten og bringe alle mennesker til Seg.

Da Han hadde samlet dem en kveld, spurte Han dem: "Hvem sier de at Jeg er?" De svarte: "Noen sier du er Elia. Noen sier du er Johannes døperen." Men Han sa: "Men hvem SIER DERE at Jeg er?" Da talte Peter disse fantastiske ordene: "Du er Kristus, den levende Guds Sønn." Jesus svarte ham og sa: "Kjøtt og blod har ikke åpenbart dette for deg, Peter, men Min Far i himmelen har åpenbart dette for deg, og på denne Klippen (Åpenbaring) vil Jeg bygge Min menighet."

Verden har snublet over alt i dette store mysteriet. Noen menn tror han mente Peter. Noen tror det var en klippe som lå der. Noen tror det var Jesus. Men ved Åpenbaring, gitt til oss ved Den Hellige Ånd, vet vi at det var ÅPENBARINGEN OM HVEM HAN VAR.

Etter Jesu død, begravelse og oppstandelse, på Pinsedagen, ble de sendt for å fortelle verden denne store nyheten. Peter ble nok en gang valgt til å være talsmannen og gå foran folket og kunngjøre hvordan man tar imot Hans Hellige Ånd. Han sa: Dere må omvende dere og bli døpt i Herren Jesu Kristi Navn.

Hvilken posisjon Den Hellige Ånd hadde plassert Peter i. Vi kan bare forestille oss hvordan folk så opp til ham. Han vandret med Jesus mens Han var her i kjød på jorden. Han var Hans venn. Han var ved Hans side hver dag. Den Han hadde valgt å gi Åpenbaringen til. Men Gud hadde valgt EN ANNEN til å være Hans profet: Paulus.

Da Peter kom til Antiokia for å være sammen med Paulus, spiste og drakk han med hedningene. Men da en gruppe menn kom dit fra Jakob, trakk han seg tilbake og ble redd. Paulus irettesatte ham åpenlyst foran de andre og sa at han ikke vandret rettskaffent i henhold til sannheten, og at han var til å klandre. Broder Branham sa at Peter hadde mistet balansen på grunn av jødedommens tilhengere."

Hva forteller dette oss i dag? Det spiller ingen rolle hvem det er. Hvor mye de har Den Hellige Ånd. Hvilken autoritet eller kall de har. DU MÅ HOLDE DEG TIL GUDS UTVALGTE PROFET SOM DITT ABSOLUTT. FOR HAN, OG HAN ALENE, ER DEN GUDDOMMELIGE FORTOLKEREN AV GUDS ORD.

Dette er ikke imot Peter eller noen av Guds utvalgte disipler, da eller nå. De er utvalgt til å spre evangeliet, men Gud hadde utvalgt EN MANN over Sin Menighet. Han alene var Guds utvalgte profet med Så Sier Herren, ikke de. De har sin plass, men Han har EN PROFET som skal sette Hans Menighet i orden, med det avgjørende Ordet til Hans Brud.

Dette viser oss bare hvor nøye vi må være med å høre Guds stadfestede Røst for vår tid. DEN Han valgte til å være den guddommelige fortolkeren av Hans Ord. Det er ingenting som er STØRRE enn å høre Hans Røst tale gjennom Hans engel. Røsten Han valgte, ikke vi.

Vi ser at Gud gjennom alle tidsaldre har en utvalgt gruppe mennesker som vil HOLDE SEG TIL HANS ORD og Hans utvalgte budbærer. Den Røsten kunngjør til oss daglig hvem vi er, EN AV DEM.

Han pleide å sende reformatorer til Sin menighet, men I DAG har Han sendt Sin gjenoppretter: "Jeg vil gjenopprette, sier Herren, og Jeg vil vende barnas hjerter, for Jeg har mange ting å fortelle dere i Min Røsts dager.”

Du er invitert til å komme og lytte til den Røsten sammen med oss på søndag klokken 12:00, Jeffersonville-tid, når Han taler til oss og viser oss den Sanne og falske menighet i: Sardes menighetstid 60-1209.

Bro. Joseph Branham

 

 


Vis mer
20
lør.
mai

The Tyatira menighetstid 60-1208

Kjære Stjerner i Hans Krone,

Gled dere, Brud. Vi blir Ett med Ham. Daglig gir Han oss mer Åpenbaring om Seg Selv og Oss. Vi blir mer bevisst på den Levendegjørende Kraften som lever og bor i oss.

Vi kan ikke engang begynne å forklare hvordan vi føler oss. Vi er fylt av Hans Ånd. Den er alt vi tenker på. Ingenting annet betyr noe for oss. Vi ser Hans Ord bli til Ord i oss. Det mater vår sjel. Vi lever daglig for å tilbe Ham, prise Ham og takke Ham for at vi kan høre Hans Røst tale til oss.

Når vi leser Menighetstidsboken vår, klarer vi knapt å legge den fra oss. Hjertene våre eksploderer. Hver dag bringer mer Åpenbaring. Vi ønsker å hoppe opp og rope, løpe rundt i rommet og skrike: "Glory, Halleluja, pris Herren." "Har du lest dette?" "Jeg har markert det i mine uthevinger, men jeg har aldri, ALDRI, lest Det på den måten før." Han åpenbarer hele Bibelen fra Første Mosebok til Åpenbaringen for oss, og jeg ser OSS I HANS ORD.

Vi ser den Sanne Bruden som holdt seg til Ordet gjennom tidsaldrene og ikke ble lurt av satans store bedrag. Han ønsket å bli tilbedt som Gud. Men hele tiden fantes det en SANN BRUD, som var trofast mot Hans Ord. Den lille utvalgte gruppen som holdt seg til Hans budbærer. Akkurat som oss, kunne de ikke, og ville de ikke, gå på kompromiss. De visste at det bare var ÉN MÅTE å være sikker på: å holde seg til Hans tilveiebragte Vei, Hans Ord, Hans engel.

Hvor bedragersk satan har vært gjennom tidene. Han har arbeidet seg gjennom de forskjellige Menighetstidene til han har nådd sine mål. Han er nå blitt så nær den PERFEKTE at han kunne lure de utvalgte hvis det var mulig ... men lovet være Gud, DET ER IKKE MULIG, VI HAR IKKE BLITT LURT. Hvorfor? VI HOLDT OSS TIL GUDS RØST, HANS ORD GJORT KJØD.

Det er ingen vei utenom Det. Guds Røst er Hans tilveiebragte Vei for i dag. Vi har fortsatt å gjøre Hans gjerninger trofast til enden. Vi har fått makt over nasjoner, og er sterke, kapable, ubøyelige herskere som kan håndtere enhver situasjon så kraftfullt. Selv vår mest desperate fiende er knust. Vår demonstrasjon av herredømme, ved Hans kraft, er lik Sønnens egen.

Å, hvordan vi ønsker at vi kunne uttrykke med ord hva vi føler. En dag vil vi, mine venner. Vi vil tilbringe Evigheten med vår Herre, Hans engel, og med hverandre.

Akkurat som den gamle fargede damen i Memphis, visste vi at det var Han da vi hørte Ham. Hvorfor? Å, vi er EN AV DEM.

Ønsker du at Den Hellige Ånd skal snakke til deg og fortelle deg hvem du er? Kom og opplev Herrens nærvær med oss denne søndagen kl. 12:00, Jeffersonville-tid, mens vi hører: Tyatira menighetstid 60-1208. Det vil forandre livet ditt.

Bro. Joseph Branham

 

 


Vis mer
KUNNGJØRINGER
Abonner for å motta beskjeder fra Branham Tabernacle
 abonner
Fra diakonstyret

I løpet av koronavirus-pandemien er vi klar over at det kan være medlemmer av Branham Tabernacle som er i desperat økonomisk nød, som ikke klarer å få tak i nødvendige ting, som mat og holdbare varer. Fordi vi ikke har anledning til å snakke med deg i Kirken vår på grunn av grupperestriksjoner, vennligst send oss en e-post til BT@branham.org, eller ring oss på 812-924-8200, hvis du er i en slik nødsituasjon. Diakonstyret vil med glede undersøke din situasjon.

Jeg er så takknemlig for at Far har forberedt oss, Hans Brud, på disse tingene, både i det naturlige og i det Åndelige. Jeg nevner sannelig hver av deres navn foran Ham i bønn.

Gud velsigne dere,

Broder Joseph

Det er retningslinjer for å holde av stoler både i Branham Tabernacle og på YFYC. Vi setter pris på at du samarbeider om følgende:

  • Det er kun tillatt å holde av stoler til de i din egen husstand
  • Hvis du er funksjonshemmet, kan du komme inn i møtesalen før dørene åpnes og sette deg i det avgrensede handicap-området.

Vi erkjenner at det vil være unntak for disse retningslinjene, og ber om at du kontakter en av diakonene med spørsmål du måtte ha, så vi kan imøtekomme dine spesielle behov.

På forhånd takk for din hjelp med disse tingene, som vi tror vil gjøre møtene enda mer fornøyelig for alle.

Gud velsigne deg

Vis mer

Fra tillitsmansstyret

Mange har spurt om hvordan de kan betale tiende og offergaver til Branham Tabernacle mens vi er stengt på grunn av koronaviruset. Vi foretrekker om du sender dette per post til:

The Branham Tabernacle
PO Box 325
Jeffersonville, IN, 47131
c/o Billy Paul Branham

Våre bønner er sannelig med alle våre brødre og søstre verden rundt mens dette viruset vedvarer. For donasjoner til VGR, vennligst fortsett å bruke adressen PO Box 950, Jeffersonville, IN 47131.

Vis mer
Historien
til
Branham
Tabernacle
Les mer