duminică, 9 august 2020
64-0617
The Identified Christ Of All Ages
Serviciul Începe În:
0
Zile
19
Ore
40
Min
35
Sec

Sun Apr 26, 2020 10:00 AM EDT

Dragi Fii și Fiice a lui Dumnezeu,

La început a fost Cuvântul, și Cuvântul a fost Dumnezeu, și Cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi. Este Isus Hristos același ieri, azi și în veci.

Ce binecuvântată asigurare avem noi pentru că Tatăl ne-a dat Descoperirea Lui Însuși în ziua noastră. Dumnezeu schimbându-și forma Lui,En morphe, și astăzi este încă odată Dumnezeu manifestat în trup, Mesajul orei, Lumina zilei noastre.

Și în această zi din urmă, El vorbește poporului prin Fiul Său, Hristos Isus, făcându-se pe Sine cunoscut. Atunci ce este Hristos? Cuvântul. Cuvântul a ce, cuvântul lui Moise? Da, dar astăzi El este Cuvântul manifestat pentru această zi.

Voi trebuie să-L vedeți pe El și să-L recunoașteți pe El ca și Cuvânt manifestat pentru ziua noastră. Voi trebuie să veniți înăuntru în spatele vălului, pentru a-L vedea pe Dumnezeu dezvăluit, nu un om, ci Dumnezeu învăluit vorbind prin om.

Acum, nu omul însuși a fost Dumnezeu, așa cum nici trupul lui Isus Hristos nu a fost Dumnezeu. El a fost un om, și Dumnezeu a fost învăluit în spatele Lui. Dumnezeu întotdeauna s-a învăluit pe El Însuși departe de privirea publicului, și s-a descoperit pe Sine Însuși oamenilor care o vor crede.

Voi trebuie întâi să Îl credeți și să-L recunoașteți pe El învăluit în trup uman ca Salvatorul vostru personal. Apoi voi trebuie să Îl credeți și să Îl recunoașteți pe El ca Fiu Al Omului învăluit în trup uman, chemându-și afară Mireasa Lui. Este Cuvântul făcut trup încă odată.

Noi Îl credem și Îl recunoaștem pe El la Calvar. Noi Îl credem și Îl recunoaștem pe El ca Fiu Al Omului pentru ziua noastră. Și pentru că noi o facem, noi primim răsplata Lui.

“Tuturor celor care L-au primit, lor le-a fost dată puterea de către El să devină fii ai lui Dumnezeu.” .” Și așa este aceasta astăzi, când noi vedem acest mare Duh Sfânt mișcându-se făcut manifestat. “Tuturor celor care Îl primesc, lor le-a dat El puterea să devină fii și fiice a lui Dumnezeu.” Isus Hristos identificat la fel, prin Cuvântul Lui, în fiecare generație.

Acum, încă odată, Cuvântul s-a făcut trup și s-a învăluit în spatele pielii umane. Noi am devenit fiii și fiicele Lui. Marele Lui plan se manifestă. Noi suntem a Lui Mireasă Cuvânt învăluită în trup Uman.

Noi am venit din spatele acelei piei de viezure, și am venit în Prezența lui Dumnezeu. Acum Cuvântul a devenit o realitate vie pentru noi, înconjurați de Gloria Shekinah, mâncând Pâinea pentru punerea înainte care este singura cale rânduită pentru adevărații credincioși. Noi suntem preoți, o preoție regală, o națiune sfântă, oameni deosebiți, dând jertfe spirituale lui Dumnezeu, noi suntem MIREASA Lui.

Tată, cât de mulțumitori suntem noi că Te recunoaștem pe Tine de la început la sfârșit, Isus Hristos același ieri, azi și în veci. Acum Tu îți aduci Mireasa împreună din jurul lumii să ne spui nouă cine ERAI Tu, cine EȘTI Tu, și acum cine SUNTEM NOI.

Fie ca inimile noastre să se bucure așa cum El ne vorbește și Se descoperă pe Sine nouă Duminica la 1:00 (20:00 ora României), ora locală în Jeffersonville, și ne spune nouă că El este: Hristosul Identificat Al Tuturor Veacurilor 64-0617

Fratele Iosif Branham

 


 

Scripturi pentru a fi citite în vederea ascultării Mesajului:

Deuteronom 18:15
Zaharia 14:6
Maleahi 3: 1-6
Luca 17: 28-30
Ioan 1:1 / 4:1-30 / 8: 57-58 / 10:32-39
Evrei 1:1 / 4:12 / 13:8
Apocalipsa 22:19

 

Sermon Translations

French

Spanish

Portuguese

Italian

Norwegian

Romanian

Russian

Această predică a fost redată la Tabernacol în următoarele date precedente.