Duminică
25 Septembrie 2022
64-0816
Dovedind Cuvântul Lui

Dragă Sare a Pământului,

Tocmai când se pare că nu se poate mai bine, El ne dă o altă Bandă-Încărcătură de Descoperiri. Avem reprezentare din predestinare. Acesta este motivul pentru care venim de la est și vest, nord și sud, pentru a auzi Cuvântul viu manifestat.

Când Dumnezeu a creat lumea, noi eram în gândirea Lui. Când acuzatorul nostru continuă să arate cu degetul spre noi și îi spune Tatălui: "ei au făcut asta, ei au făcut asta, ei au făcut asta", Sângele Domnului nostru Isus ne acoperă. Când ne rugăm, Dumnezeu nu ne vede, El doar ne aude vocea prin Sângele Domnului Isus.

Satan nu poate deranja; sau, el poate ispiti, dar el nu poate să obţină un Creştin născut din nou. Căci, Dumnezeu, l-a văzut, de la întemeierea lumii, şi a trimis pe Isus să-l răscumpere, şi Sângele vorbeşte pentru el. Cum poate el păcătui când aceasta nu poate fi văzut, nici chiar, de Dumnezeu? El nici măcar nu…Singurul lucru pe care El îl aude este vocea ta. El vede reprezentarea ta. Amin! Aceasta este adevărat. Vedeţi?

Profetul lui Dumnezeu ne-a spus aceste lucruri. Nu era el cel care vorbea; el doar exprimă gândurile lui Dumnezeu, atributele Sale cu privire la lucrurile care trebuie să vină. El își folosește gura lui pentru a le exprima prin ea. Și după ce le-a spus, ele trebuie să se împlinească. "Cerurile și pământul vor trece, dar Cuvântul Meu nu va eșua niciodată".

El ne-a dovedit Cuvântul Său în nenumărate rânduri. Nu ne-a dovedit El că este: Fiul Omului făcut trup printre noi? Nu ne-a dovedit El: Profetul nostru împlinește toate Scripturile spuse despre el? Nu ne-a dovedit El: Noi suntem Mireasa Lui? Nu ne-a dovedit El: Noi avem adevărata dovadă a Duhului Sfânt?

Atunci de ce ne facem griji? El ne-a dovedit că, dacă noi stăm lângă El, El va sta lângă noi. Cuvântul Său nu poate da greș niciodată.

Toți cei care cred în acest Mesaj și în mesagerul acestui timp, vor fi mântuiți. Toți cei care nu cred Mesajul și mesagerul, vor pieri împreună cu lumea.

Ascultați cu atenție, biserică. Atât de mulți înțeleg greșit, sau nu au nici o Descoperire a Cuvântului. Au impresia că punem prea mult preț pe om. Dacă credeți cu adevărat că fratele Branham este profetul lui Dumnezeu, atunci deschideți-vă inima și sufletul și ascultați ce spune Așa Vorbește Domnul.

Ce va aduce Mireasa împreună? Ce va uni Mireasa pentru a deveni Una cu Dumnezeu ?

„În ziua aceea Fiul omului va fi descoperit.” Ce? Să unească Biserica la Cap, se unesc, căsătoria Miresei. Chemarea Mirelui va veni chiar prin acesta, când Fiul omului va veni jos şi vine în trup uman să-i unească pe cei doi împreună. Biserica trebuie să fie Cuvântul, El este Cuvântul, şi cei doi se unesc împreună, şi, să facă aceea, va fi necesară manifestarea descoperirii Fiului omului.

Va fi nevoie de manifestarea descoperirii Fiului omului. Nu ideea voastră, nu înțelegerea voastră, nu gândurile voastre și nici predicile voastre. Fiul omului va uni Mireasa cu Mirele, iar acest lucru are loc CHIAR ACUM.

Suntem acum într-o Ceremonie de Nuntă cu Mirele și în curând vom pleca la Cina Nunţii și în Luna noastră de Miere.

Cuvântul şi Biserica devin unul. Orice a făcut Fiul omului, El era Cuvântul, Biserica face acelaşi lucru.

Noi putem trăi doar prin fiecare Cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu! Dumnezeu a dovedit că profetul nostru este Portavocea lui Dumnezeu pentru ziua de azi. De unde știm că este Cuvântul lui Dumnezeu? El a spus-o, apoi a dovedit-o prin Cuvântul Său.

Noi suntem Biserica-Mireasă pregătită în zilele din urmă. O chemată afară dintre toate celelalte; acea pasăre pestriță care este pestriță de Sângele Său.

Tată, inimile noastre saltă, şi inima mea bate, când mă gândesc la aceea şi ştiu că Cuvintele Tale sunt adevărate, nici unul din Ele nu pot da greş.

Aceasta este singura cale prevăzută de Dumnezeu pentru astăzi. Este SINGURA cale de a nu schimba niciun cuvânt. Amintiți-vă, Duhul Sfânt poate veni și unge o persoană, și totuși este în afara Voii lui Dumnezeu. NOI TREBUIE SĂ RĂMÂNEM CU, CUVÂNTUL ORIGINAL ADEVERIT.

Dacă doriți să rămâneți cu acel Cuvânt și să auziți Vocea lui Dumnezeu împreună cu noi, vă invit să vă alăturați nouă Duminică la 12:00, ora locală în Jeffersonville (19:00 ora în România), când vom asculta: Dovedind Cuvântul Lui 64-0816.

Nu trebuie să vă alăturați nouă și nici măcar să ascultați aceeași bandă în același timp cu noi, dar fac un apel la voi, ascultați-l pe profetul lui Dumnezeu.

Fratele Iosif Branham

 

 


 

Scripturi pentru a fi citite înaintea serviciului:

Matei 24:24
Marcu 5:21-43 / 16:15
Luca 17:30 / 24:49
Ioan 1:1 / 5:19 / 14:12
Romani 4:20-22
I Tesaloniceni 5:21
Evrei 4:12-16 / 6:4-6 /13:8
I Împăraţi 10:1-3
Ioel 2:28
Isaia 9:6
Maleahi 4