Søndag
12 September 2021
65-0718E
Åndelig Mat I Rett Tid

Kjære Sauer i Guds Sauekve,

I de dager da vår Herre Jesus var her på jorden i kjød, sa skeptikerne og de vantro til Ham:

Hvor lenge vil Du la oss tvile? Hvis Du er Kristus, så si det rett ut.

Nok en gang kommer Han til å tale til oss ganske rett ut og fortelle både Sine kritikere og Sin Brud: "Jeg er en mann som kommer fra Gud, sendt fra Gud, ordinert av Gud, med det sanne SÅ SIER HERREN. Jeg har vært i Hans nærvær så lenge at jeg vil tale til dere som Gud Selv. 

Jeg vil at det skal være ingen tvil, og at dere skal tro at jeg er Guds budbærer til dere. Budskapet som jeg taler, og budbæreren, er samme ting. Vi er Én og samme. Han sendte meg til dere for å representere SÅ SIER HERREN, Ord for Ord.

Husk, Guds Ord sier at Han ikke vil gjøre noe uten at Han først åpenbarer det for meg. Menn ønsker å legge sin egen tydning til det jeg sier, men Ordene som jeg taler til dere trenger ingen tolkning. Dere må BARE si det jeg sier.

Jeg vil også at dere skal vite at det samme Ordet som jeg taler til dere, Det lever også i oss. Dere har den levende Guds autoritet i dere. Dere er Bruden av den levende Menigheten.

Etter at jeg går bort, men før tørken begynner, har Gud tilveiebragt et hemmelig sted hvor dere kan skjule dere før dommen rammer jorden. Dere vil være der og vente og spise denne skjulte Maten som Han vil etterlate dere. Dere vil leve av godheten og nåden i Åpenbaringen om Jesus Kristus, når Han stadfester Seg for dere daglig.

For dere vil Det være åndelig Mat i rett tid. Det vil få andre til å bli dårlig i magen. Det vil være altfor mektig for dem. Men for dere, Hans Sauer, vil Det være Livets Brød, Jesus Kristus, den samme i går, i dag og for evig.

Glem ikke, Jeg vil gi dere mat "DER". Ikke et annet sted, "DER". Folk vil le av dere og si at dere er gale, men det de kaller galskap og dårskap, vil Gud kalle Stort." 

Han fortalte oss at den store tjenesten Gud ga ham var et fullkomment bilde på Elias tid. Etter at tørken nesten var over, kalte Han ham ut og førte ham ned til en enkes HUS helt til tørken var over.

Han sa at enken ikke hadde hatt samkvem med de vantroende eller tatt dyrets merke i løpet av tørken, så Han kalte Elia til å holde henne i live. Hun var klar for å dø siden hun kun hadde én liten kake igjen, én liten ting som hun hold fast på.

Elia ropte til henne: "Gi det til meg først, for SÅ SIER HERREN: Den melkrukken skal ikke gå tom og og oljekaret skal heller ikke bli tørt fram til den dagen Herren Gud sender regn på jorden."

Hun måtte sette Gud først. Hun måtte tro og holde fast i hvert Ord som budbæreren sa. Hun visste at budbæreren og Budskapet hans var det samme. Ordene han sa til henne måtte gå i oppfyllelse, for det var Så Sier Herren.

Slik er det også i dag, at Livets Brød, som barna spiser av, følger Guds Budskap, for å holde liv i dem i tørketiden.

Det samme Ordet har kommet til oss og er i oss, og vi mater oss av de hemmelige Guds Ting som er skjult fra verden. Han har åpenbart for oss at Budskapet og budbæreren er ett. Den åndelige Maten er klar, og sesongen for Den er nå.

Du er velkommen til nok EN MERKEDAG FOR BRUDEN. Vi vil ta vårt Oljekar, og det vil flyte over. Så vil vi øse opp fra Melkrukken, og Den vil være fylt til randen. Vi vil sitte sammen på Himmelske steder verden rundt, skjult på vårt hemmelige sted mens vi nyter den skjulte Manna når Gud stadfester Seg Selv for oss.

Kom og bli med i Sauekveen med oss på søndag klokken 14:00, Jeffersonville-tid, når vi hører Guds budbærer bringe Guds Budskap til oss: Åndelig Mat i rett tid 65-0718E.

Oss med én dollar og åtti cent til å bygge et tabernakel, mange av garasje-menneskene hadde bestemt at det skulle være deres garasje. Men det er fremdeles en sauekve for Guds Sauer.

Bro. Joseph Branham


 

 

Skriftsteder å lese

1 Kongebok 17,1-7
Amos 3,7
Joel 2,28
Malaki 4,4
Lukas 17,30
Johannes 14,12