søndag 12. juli 2020
65-1204
Bortrykkelsen
  PDF -   LYD

Kjære Manifesterte Sønner & Døtre,  

Priset være Herrens Navn for Hans Lagrede Mat. Bruden nyter daglig Den Skjulte Manna. I Budskap etter Budskap forteller Han oss igjen og igjen: “Lydbåndene, Lydbåndene, Lydbåndene; DE er Min Åndelige Mat som dere trenger for å leve, for dere er Min forutbestemte Brud.   

Trenger vi mer enn hva som er på Lydbåndene? Er det noe annet vi bør lytte til? Hans Budbærer ba til og med sin Far om å åpenbare for pastoren hva han skulle gi som føde til Menigheten i hans fravær.   

Velsigne vår kjære elskede pastor, hyrden. Vi ber om at Du vil salve han med Den Hellige Ånd, ved Ditt Ord, og åpenbare det for dem og gi flokken mat. Og en gang, for en liten stund siden, da Du viste visjonen, det lille tabernakelet her, om å lagre Maten, at det ville komme en tid da det ville være behov for alt dette. 

Lydbåndene er den Lagrede Maten som pastoren ville trenge for å gi mat til flokken. Han skulle mate dem ved å si: “Trykk på Play.” 

Får du tak i det? Om du feiler, kom tilbake til dette lydbåndet igjen. Jeg vet ikke hvor mye lenger jeg kommer til å være hos dere. Husk, dette er Sannheten, av SÅ SIER HERREN. Det er Sannheten. Det er Skriften.  

Jeg er så takknemlig over å ha den åpenbaringen, og være en del av den største tjenesten i verden: Hans Lydbåndtjeneste.  

Jeg innser at jeg taler til tusener, på lydbånd, vet dere, og vi har en lydbåndtjeneste verden over. 

Han fortalte oss at Gud, enda før verdens begynnelse, hadde en trefoldig hensikt i Sin store mystiske hemmelighet. For det første, å uttrykke Seg fullstendig i Kristus. For det andre, å ha den fulle råderett til å uttrykke Seg gjennom Sin Menighet, som er oss, Hans Brud. Og for det tredje, å gjenopprette Riket til dets rette stand, som falt på grunn av synden til den første Adam. 

Det løftet blir nå oppfylt. Kristus har kommet inn i Sin Brud, og gjør de samme gjerningene som Han gjorde i begynnelsen og gjør det klart og oppfyller Hans Ord. Hodet og Legemet blir Ett i gjerninger, i tegn og i Liv, slik Han lovte Han ville gjøre i de siste dager.  

Vi er Hans Brud, Jesu Kristi Legeme, og vi kan kun lytte til Hans stadfestede Ord. For vi er Ord lagt til Ord, lagt til Ord, som vil bringe frem den fulle skikkelsen av Herren Jesu Kristi Brud. 

Vi hører Gud manifestert i kjød som taler til Sin Brud. Vi er nå befruktet med Hans Ånd. Kristus lever gjennom oss og i oss. Vi har blitt fanger kun til Hans Ord. Vi kan ikke begå hor. Vi er allerede befruktet med Hans Ord.

Bruden har gjort Seg Selv rede ved å høre Ordet som har blitt tilveiebrakt for vår tid. Tiden er kommet, Bortrykkelsen er for hånden, og vi blir Hans seier. 

Når vi samles på søndag kl. 13.00 Jeffersonville tid (kl. 19.00 norsk tid) og lytter til Hans tilveiebrakte vei for vår tid, la oss da trimme våre lamper og gjøre oss klare ved å høre 65-1204 “Bortrykkelsen.” 

Bro. Joseph Branham 

Denne talen har blitt spilt i Tabernaklet på følgende tidligere datoer.