Søndag
14 April 2024
64-0802
Det fremtidige Hjem til den Himmelske Brudgommen og den jordiske Bruden

Kjære jordens salt,

Å kjære Brud, så fantastisk vi har det når vi sitter sammen i Himmelske steder, i Ordets nærvær, hvor vi modnes, gjenkjenner hvem vi er, hvor vi kommer fra og hvor vi skal.

I dypet av våre hjerter vet vi det - vi er NÅ Guds sønner og døtre. Ikke noe vi vil bli, men noe vi er NÅ. Vi er attributtene for Guds tanker.

Når satan angriper oss, og prøver å vise oss våre feil, vår fortid og våre daglige nederlag; når han prøver å bryte oss ned i vårt sinn og ånd med sine løgner, minner vi ham bare på og forteller ham: "Gud forutså meg fra verdens grunnleggelse av. Det stemmer, Satan, MEG, og Han sendte Jesus for å gjenløse MEG." BAM!

“Nå satan, forlat meg, for Hans Sønns Blod taler for MEG. Jeg kan ikke synde. Min feil, ja, mine mange feil, kan ikke en gang bli sett av Gud. Det eneste Han hører er MIN stemme som tilber og priser Ham, og det eneste Han ser er MIN representasjon."

Vår representasjon samler oss fra øst og vest, nord og sør, og forener oss under Ordet Han har tilveiebrakt for Sin Brud på lydbånd. Det er det eneste Han vil ære; for Det er Hans tilveiebrakte Vei.

Hva er det neste Han vil fortelle og åpenbare for oss? Vi har hørt Ham tale gjennom Sin profet så mange ganger og fortelle oss om hvordan vårt nye Hjem vil bli, men denne gangen kommer det til å bli som om vi aldri har hørt noe om Det før.

Den Guddommelige Arkitekt har bygget dette til Sin Elskede. Ser dere? Å, hvilket sted det må være, når Guddommelig Natur, en Guddommelig Arkitekt har bygget det til en Guddommelig attributt som har blitt Guddommelig forutbestemt av en Guddommelig Gud Som-Som er det Guddommelige Livets Opphavsmann! Hvordan vil den Byen se ut! Tenk over det.

Vi kan knapt beherske oss. Vår begeistring og forventning er på topp. Våre hjerter banker hardt etter å høre Gud tale direkte til oss og fortelle oss at Han nå lager og bygger vårt nye Hjem så vi kan leve gjennom Evigheten med Ham.

Hva annet vil vi høre, og hva vil bli åpenbart til oss på søndag, når Han forteller oss alt om Forutbestemmelse, Representasjon, Dispensasjon, Åttende Dag, Hellige Fjell, Pyramider og Hellig Samling?

Kan våre sinn gripe hva som finner sted akkurat nå? Gud samler Sin Brud fra hele verden, så Han kan fortelle oss hvordan vårt nye Hjem vil bli. Han kommer til å fortelle oss ned til hver minste detalj. Hvilken herlig stund vi kommer til å ha.

På den annen side har kampene våre aldri vært hardere. Satan hamrer på oss som aldri før. Angrepene hans synes aldri å bli lettere eller forsvinne.

Men ÆRE VÆRE Gud, vår TRO på Hans Ord har aldri vært større. Vår TRO i å vite hvem vi er, er så dypt forankret i vår Sjel, at vi ikke kan bli rystet.

Vi har INGENTING å frykte. INGENTING å bekymre oss over. Far har fullstendig kontroll over oss. Han leder og styrer ALLE våre FOTTRINN. Han holder oss i Sin Hånd. Satan er bare en bløff, hvis ende er nær, og han vet det. Det er han som er redd, han vet han har med Guds Talte Ord-Brud å gjøre, og han blir beseiret hver gang.

Vi ER ORDET. Vi var i Ham fra begynnelsen av. Vi skal ikke bli det en dag, VI ER DET NÅ. Hvis vi er Ordet, da kan vi TALE ORDET, OM VI BARE TROR ... OG VI TROR.

Du er enten en troende (ORDET), eller så er du en tviler (IKKE ORDET). Det finnes ikke en fiber i vår kropp som tviler på ett Ord. Der har du det! Vi beviste nettopp for satan: Vi er Ordet. Vi er kanskje huden på undersiden av foten, MEN VI ER FREMDELES EN DEL AV LEGEMET!!!

Så når den løgneren kommer etter oss, kommer Bruden sammen fra hele verden og vi DENGER TIL HAN OG DENGER TIL HAN med Ordet.

Når sykdom kommer over en av oss, forener vi oss og DENGER TIL HAN! Når en av oss føler seg utenfor og nedfor, hva er det vi alle gjør? DENGER TIL HAN!

Vi er på vei Hjem, Brud. Tiden har kommet. Bruden har gjort Seg Selv rede. Vi er i Arken. Han har lukket døren, og vi er trygge på innsiden. Vi kan høre musikken når Bruden kommer gående nedover midtgangen for å bli forenet med Brudgommen.

Vi vil være på bryllupsreisen vår i 1000 år, og så vil vi reise sammen med hverandre og Ham til vårt Fremtidige Hjem.

Gå ikke glipp av det, venner. Det er bare en vei som har blitt tilveiebrakt og stadfestet av Gud: LYDBÅNDENE. Det er Ildstøtten som taler og leder Sin Brud.

Hva enn du gjør, sett den Røsten foran deg og din familie på søndag. Troen kommer av å høre, å høre Ordet, og Ordet kommer til profeten. Den Hellige Ånd er Profeten for vår tid, og taler til Sin Brud gjennom Lydbåndene.

Du er velkommen til å bli med oss på søndag klokken 12:00, Jeffersonville-tid, når en del av Bruden vil være samlet sammen for å lytte, alle på samme tid, til at Gud taler gjennom Sin mektige engel og forteller oss alt om: Det fremtidige Hjem til den Himmelske Brudgommen og den jordiske Bruden 64-0802.

Bro. Joseph Branham