Søndag
10 Desember 2023
63-0825E
Fullkommen Tro

Kjære Fullkomne Tro-Brud,

Vår TRO kommer av å høre, hørelsen av Ordet. Ordet kommer til profeten.

Profeten er:

Ordet gjort kjød! Halleluja! Ordet virker i menneskekjøtt, ved fysiske tegn, ved materielle tegn, ved Bibelske tegn, fullkomment, for å bringe deg til en Fullkommen Tro til en Fullkommen Bortrykkelse.

Vi gjør nøyaktig hva Ordet sier vi skal gjøre ved å høre den eneste stadfestede Guds Røst tale og åpenbare Sitt Ord gjennom menneskekjøtt for å gi oss Fullkommen Tro.

Du har ... ørene dine er døve for alt annet enn hva Ånden sier. Skjønner? "Til den som har et øre (som hører), se hva Ånden sier til menighetene." Den som har lytteposten, som griper hva Ånden sier til menighetene. Skjønner?

Vi er Hans lyttepost, som griper og tror hvert Ord. Når Han gir oss ordrer: "Si bare det som er på de lydbåndene. JEG ER Guds Røst til dere. Dere kaller meg deres pastor, og dere sier riktig, for det er jeg." Vi utfører dem. Hva enn Han sier, det er ingen skygge av tvil noe sted. Vi går rett på. Hva enn Herren taler gjennom Sin profet, er det ingen i verden som kan snakke oss ut av det, vi går rett på uansett.

Nå kommer dere inn i Fullkommen Tro, fullkommen fullkommengjørelse som ikke kan svikte. Den troen svikter aldri.

Vi har nå Fullkommen Tro på Hans Ord. Vi ser ikke på oss selv. Vi frykter ikke noe, som Job. Vi blir ikke redde av å se på de store bølgene og synker ned i vannet som Peter. De dagene er over. NÅ ser vi på det Fullkomne Ordet som lever og bor i oss. Vi er i ferd med å bli Brudemateriale. Vi er i ferd med å komme inn i en bortrykkende tilstand.

Når vi ber, tror vi at vi får det vi ber om, og vi skal få det. Det vil bli gitt oss. Tid, rom, ingenting annet vil noensinne forandre det. Vi vet det er gjort. Det er allerede over. Hvordan vet vi det? Fordi Det ikke er vårt Ord, men HANS ORD, som Han har talt og gitt til oss. Vi har KRAFTEN OG DEN FULLKOMNE TROEN TIL Å TALE DET.

Akkurat som Jesus gjorde for Seg Selv, innser vi vår posisjon. Hvem vi er. Det eneste vi da må gjøre er å ha tro på hva vi er. Ha tro på hva ORDET sier vi er! Da kommer Guds Ord inn i oss og manifesterer Seg Selv. For vi er en troende. Og en troende er "Guds tro som beveger seg i oss."

Og nå blir vi salvet med den samme Ånden, salvede messiaser; messiaser for endetiden, for å skinne frem Jesu Kristi oppstandelse; for å vise at Han ikke er død, men i form av Den Hellige Ånd er Han i sitt folk; beveger Seg blant Sin Brud, med en kjærlighetsforhold til Henne, utøser Seg selv i Henne. De blir ett for Bryllupsmåltidet; og de samme tegnene, lovet av den samme Gud, i det samme Ordet, frembringer Hans samme manifestasjoner.

"Det er ingenting igjen for oss å gjøre enn å tro Det; og ved å tro er Det substansen som skaper en Fullkommen Tro. Lytt til det igjen, VED Å TRO ER DET SUBSTANSEN SOM SKAPER FULLKOMMEN TRO."

Er det en fiber i kroppen din som tviler på et eneste ord: NEI
Tror du på hvert Ord: Ja
Har Han gitt deg en Åpenbaring av dette Budskapet: Ja
Vil bare Bruden ha den sanne Åpenbaringen: Ja
Vet du at du er Hans Brud: Ja
Sa Han at ved å tro på hvert Ord vil det gi deg Fullkommen Tro: Ja
DA ER DU DEN FULLKOMNE TROENS ORDBRUD!!

Å Herre, forbered oss som aldri før når vi samles på søndag for å høre Ditt Ord. Hjelp oss å ikke se på oss selv igjen, men bare tro på Ditt Ord, som Du talte for oss. Vi har sett det Tredje Rykket i aksjon og vet at Det bor i oss. Vi må tale og tro Ditt Ord.

Vi vet Du kommer snart for å hente Din Fullkomne Ord-Brud. Uansett hva vi trenger, Far, UANSETT HVA VI TRENGER, vet vi at vi skal motta Det. For Det er Ditt Ord som Du allerede har talt for oss. Det er ingenting annet å gjøre enn å bare TRO DET. Vi gjør det Far, vi gjør det. La oss nå handle på DITT ORD.

Vi bekjenner alle våre feil, synder og overtredelser. Se på oss gjennom Din Sønns Blod hvor vi er rettferdiggjort av Din Nåde og barmhjertighet. La det bli en forandring i Din Brud som aldri før. Måtte Du utgyte Din Hellige Ånd over oss og gi oss alt vi trenger.

De syke vil bli helbredet av alle sykdommer. Den frafalne vil komme tilbake til Ordet. Din Brud rundt om i verden vil se Din tilveibragte vei for i dag og tro.

Hvis du ikke har noen til å legge hendene på deg ... legg hendene dine på deg selv ... du er en troende. Du har blitt Ordet; du blir Ordet, når du mottar Ordet.

Kom Herre Jesus, Din Brud gjør seg klar ved å ligge i nærvær av Ditt Ord, modnes. Vi ønsker å bli smykket og kledd av Ditt Ord.

Kom og salv oss som aldri før søndag kl. 12:00, Jeffersonville-tid, når en del av Din Brud samles for å høre DEG tale og åpenbare for oss hvordan vi får: Fullkommen Tro 63-0825E.

Bro. Joseph Branham

 

Skriftsteder å lese før møtet:

Markus 11,22-26 / 16,15-18
Johannes 14,12 / 15,7
Hebreerne 11,1 / 4,14
Jakob 5,14
Johannes 3,21