Søndag
07 August 2022
64-0614E
Raringen

Kjære Shekinah Glory-Brud,

Våre hjerter og sjeler ble virkelig løftet til nye høyder da vi samlet oss verden rundt og lyttet til Guds Røst tale gjennom Sin budbærer som forsikret oss, nok en gang, om hvem vi er.

Han tilslører Seg Selv i dag, i jordiske kar, med Shekinah. Utsiden ser ut som en gjeng med hallelujakristne, gamle grevlingskinn, men innsiden skjuler Shekinah Glory.

Ære være Gud! Inni oss skjuler Shekinah Glory seg. Vi har gått innenfor forhenget, og vi kan se Kristus i fullt skue.

I dag virker ikke Gud i mennesker, Han virker gjennom mennesker. Han virket i et Menneske da, Jesus. Nå virker Han gjennom mennesker Han har valgt for denne hensikt. Gud, i form av et menneske; Han forandret Seg Selv fra Guds skikkelse til et menneskes skikkelse.

Gud Selv viste Seg i et menneskes skikkelse, til Abrahams naturlige ætt, før ødeleggelsen, og Jesus sa det ville være det samme med denne kongelige Ætt før den lovede Sønn kommer tilbake.

Gud har nok en gang vist Seg i et menneskes skikkelse, som Han lovet Han ville. Det er Gud skjult bak et forheng av kjøtt kalt William Marrion Branham. Med mindre du går innenfor det forhenget og ser Gud, og ikke et menneske, har du gått glipp av hele Guds program.

Noen mennesker sier: "Dere folk gjør Broder Branham til en gud." Vel, det synes vi passer ganske bra. Vi vet de bare prøver å kritisere oss. Vi vet at vi ikke gjorde det. Men vi vet også at de ikke forsto det, fordi de er på den andre siden av huden, de har ikke kommet innenfor forhenget.

Vi kan virkelig si: "Vel, det er ikke så fjernt fra Guds Ord. Er det vel?" Vi vil bare la dem få vite at vi ikke er fortapt. Vi vet hvor vi står. Vi vet hva slags seil vi har heist og hvilken vind som blåser på oss. Vi vet hva gjengene våre er og hva mutteren vår er. Og vi vet hvordan vi står.

Da Gud ble manifestert i verden, skjulte Han Seg bak et forheng, bak huden til et Menneske kalt Jesus. Han var tilslørt og skjulte Seg bak huden til en mann kalt Moses, og de var guder, ikke Guder; men de var Gud, den ene Gud, som bare byttet masken Sin, gjorde det samme hver gang, bragte dette Ordet.

Vi er gjenget til Ordet, Budskapet og profeten til tiden, og det trekker oss igjennom og tar oss til vårt Himmelske Hjem. Vi er raringer for verden, men Gud sendte oss en Mutter som trekker Hans Brud ut av dette kaoset, inn i Guds Nærvær. Vi er en Ord-gjenget mutter.

Gud, med hud på Seg! Det høres kanskje ut som en mutter, for verden, men det trekker alle mennesker til Ham.

Dette Budskapet er Mannaen som kommer fra Himmelen, de troendes Mat som bare er for oss, og Den trekker Hans Brud til Ham. Shekinah Glory, over Skuebrødet, hindret Det fra å bli muggent.

Gud har tilveiebragt en Vei for i dag, dette Budskapet og Hans budbærer; Gud tilslørt med hud på Seg. Nå er det Gud som skjuler Seg Selv i oss, Hans Brud, som bare kan ernære seg på den rene Guds Røst som har blitt stadfestet av Ildstøtten.

Vi er ikke imot den femfoldige tjenesten, Gud forby, Gud har kalt dem til å forkynne. De følger og gjør etter hva Den Hellige Ånd leder dem til. Vi gjør bare det Den Hellige Ånd leder oss til å gjøre, og Han leder og befaler oss til å kun holde oss til lydbåndene.

Så, nå, lytt til hvert Ord. Grip Det. Og-og hvis dere får Det på lydbånd, eller noe, da må dere holde dere nøyaktig til den lydbånd-Undervisningen. Ikke si noe annet enn det lydbåndet sier. Bare si helt nøyaktig hva lydbåndet sier.

For oss, DEN ENESTE MÅTEN Å HØRE "HVERT ORD", "IKKE NOE ANNET ENN HVA LYDBÅNDENE SIER", "NØYAKTIG HVA LYDBÅNDENE SIER", ER Å TRYKKE PÅ PLAY OG HØRE LYDBÅNDENE.

Så vi inviterer deg til å komme og lytte til kun hva lydbåndene sier på søndag klokken 12:00, Jeffersonville-tid, og bli en Raring sammen med oss når vi hører Budskapet: Raringen 64-0614E.

Bro. Joseph Branham

 

 


 

Skriftsteder å lese før vi hører Budskapet:

1. Korinterbrev 1,18-25
2. Korinterbrev 12,11