Søndag
03 September 2023
63-0324M
Spørsmål og svar om Seglene

Kjære Broder Branham,

Jeg tror av hele mitt hjerte at du er Guds Syvende engel-budbærer, sendt for å kalle ut Hans Brud. Du er Guds Røst med Så Sier Herren til verden. Jeg tror du er den Han valgte å åpenbare alle mysteriene i Bibelen til. Jeg tror hvert Ord du sier på lydbåndene.

Jeg har et spørsmål på mitt hjerte som jeg ønsker å stille deg. Det er så mange mennesker, så mange røster, som sier så mange forskjellige ting vedrørende hva vi må gjøre for å være Kristi Brud. Jeg ønsker å være i Hans fullkomne Vilje. Jeg ønsker å ha fullkommen Tro. Jeg er ikke imot noen, men jeg ønsker å høre hva du sier.

Hva vil bringe Bruden sammen og gi oss Bortrykkelsen i Tro som vi trenger?

Jeg tror at, gjennom disse Syv Tordenene, vil bli åpenbart i de siste dager for å få Bruden sammen for bortrykkende tro.

Broder Branham, har de Syv Tordener som tilsvarer syv mysterier allerede blitt åpenbart? Ble de åpenbart i de Syv Segl, men er ennå ikke kjent for oss som Tordenene ennå?

Nei, de ble åpenbart i de Syv Segl. Det er hva Tordenene handlet om. De skulle åpenbare ... De Syv Tordenene som hadde ytret sine røster og ingen kunne forstå hva det var ... Johannes visste hva det var, men han ble forbudt å skrive det. Han sa: "Men den syvende engel, på den tiden når han skal lyde, vil de syv mysteriene med de Syv Tordener bli åpenbart." Og den syvende engel er en budbærer for den Syvende Menighetstid.

Ære være Gud. Der er svaret mitt. Mysteriet med de Syv Tordener har blitt åpenbart. Det er Guds Røst på lydbåndene og fører nå Bruden sammen og gir oss den BORTRYKKENDE TRO vi trenger.

Takk, Broder Branham, for at du svarte på spørsmålet mitt. Jeg visste at svaret på spørsmålet jeg hadde på hjertet mitt ville være på lydbåndene.

Det er alt jeg trenger å vite. Jeg vil fortsette å Trykke Play hver dag og motta enda mer BORTRYKKENDE TRO.

Kom og motta Bortrykkende Tro med oss førstkommende søndag klokken 12:00, Jeffersonville-tid, når vi hører: Spørsmål og svar om Seglene 63-0324M.

Bro. Joseph Branham