Søndag
17 Oktober 2021
65-0815
Og vet det ikke

Kjære Ørner som samler dere,

Å, hvilket øyeblikk, hvilken tid! Det er ingenting som gjenstår og er ugjort. Guds Ørner samler seg rundt Åtselet. Profeti går i oppfyllelse. Ikke én gang har Den noen sinne bommet, og Den vil ikke, for vi som har blitt forutbestemt til å se Den, ser Den.

Siden Far tok Sin profet Hjem, har Hans Brud aldri vært forent rundt Hans Røst slik hun er i dag. Han valgte måten Ordet Hans ville komme på, og det var gjennom Hans profeter, som var forutbestemte og forutordinerte. Og vi er helt sikre på og og overbevist om at dette er Jesus Kristus, Som gjør Seg Selv kjent og identifiserer Seg Selv i profeti.

Hvordan det var da Han ledet Israels barn gjennom ødemarken på deres reise, som et bilde på det utkalte folket i dag. Her er Han, ved vitenskapelig forskning, til og med identifiserte Seg Selv foran vitenskapen. Og ved Hans egne handlinger og ved Hans egen profeti, tingene som er profetert at Han skal gjøre i denne tid, for å gjøre Ham den samme i går, i dag og for evig, har vært fullkomment stadfestet. Er det ikke nok til å få hjertene våre til å brenne i oss?

Som de apostlene på den tiden, er vi forutbestemt til Liv. Det eneste vi trenger å gjøre er kun å gjøre Hans Røst kjent. Og den Røsten er selve Guds tanker uttrykt. Vi tror Det alt sammen. Vi trenger ikke å vitenskapelig bevise noe, eller spørre saddukkeere eller fariseere eller noen andre om Det. Han sa Det, og vi tror Det. Hans får hører Hans Røst tale gjennom Hans profet.

Dette Budskapet er Guds Røst på lydbånd. Det er den fullstendige Åpenbaringen om Jesus Kristus, det Gamle og Nye Testamente lagt sammen. Alle hemmeligheter har blitt åpenbart. Vi legger ikke til eller trekker ifra Det. Vi gjør bare det Han har befalt oss å gjøre: HOLDER OSS TIL ORDET.

Der har du det. Det er den mannen på innsiden. Den innsiden som vil understreke Ordet, gå sammen med Ordet, uansett hva.

Han profeterte og fortalte oss hva som kom til å skje. Hele verden ville samle seg i galskap og vil bli verre og verre og verre, inntil de blir en gjeng med gærninger.

Han sa at tiden er nær for hånden for at vi kommer til å se noe skje, noe vil finne sted. Og alle disse Budskapene la en bakgrunn og et grunnlag for et kort, raskt Budskap som vil ryste hele nasjoner. Jeg tror vi nå ser disse tingene skje akkurat nå.

Og jeg vet at etter at jeg går bort fra denne jord, vil disse lydbåndene og disse heftene leve videre, og mange av dere små barn vil innse, i tiden som kommer, at dette er den nøyaktige Sannhet, fordi jeg sier det i Herrens Navn.

La oss lytte og legge nøye merke til alle detaljene i drømmene som profeten fortalte oss om. At de så ham stå på en klippe som strakte seg fra øst til vest, i en spiss fasong lik en pyramide. At han var på en hest som de aldri hadde sett maken til i hele sitt liv. Stor, hvit hest med en hvit man som hang ned.

At en hvit sky kom ned og tok ham og fraktet ham bort. Så, etter en stund, satte den ham øverst ved bordet, og han var snøhvit. Han sto der og talte med autoritet. Det var ingen gjetting i det. Hver mann forsto nøyaktig hva han sa.

“Jeg vil ri denne stien én gang til!”

Jeg tror vi ser dette finne sted i dag. Disse Budskapene rir den stien én gang til. Gud kaller Sine Ørner sammen fra hele verden. De forener seg rundt Hans Ord, Hans Røst, Dette Budskapet.

Verden er naken, elendig, bedrøvelig, blind og vet det ikke. Men Bruden er kledd i Ordet, strålende i Ånd, lykkelig ved Hans Nåde, og vi kan forstå og vet hvem vi er: HANS BRUD.

Han fortalte oss at så vidt han visste, så han ingenting som skulle hindre, i denne tid, Herren Jesu Komme, foruten det at Hans Menighet skulle være rede.

Ørner, la oss gjøre oss selv rede. Jeg inviterer dere til å samles med oss rundt Åtselet på søndag klokken 14:00, Jeffersonville-tid, for å høre Guds Røst for vår tid gjøre oss rede for Bortrykkelsen som snart kommer, når vi hører: 65-0815 Og vet det ikke.

Bro. Joseph Branham

 

 

Skriftsteder å lese:

Åpenbaringen 3,14-19
Kolosserne 1,9-20