Søndag
24 Juli 2022
63-1229E
Look Away To Jesus

Kjære manifesterte Lys,

La oss alle samles og høre Budskapet 63-1229E Se hen til Jesus på søndag klokken 12:00, Jeffersonville-tid.

Broder Joseph Branham

 

 


 

Skriftsteder å lese i forberedelse til å høre talen:

Fjerde Mosebok 21,5-19
Jesaja 45,22
Sakarja 12,10
Johannes 14,12