Søndag
04 Juli 2021
60-0522M
Adopsjon #3

Kjære Ørner, la oss alle samles og høre Budskapet Barnekår #3 60-0522M førstkommende søndag klokken 14:00, Jeffersonville-tid.

Broder Joseph Branham

 

 

Skriftsteder å lese før Budskapet:

Matteus 28,19
Johannes 17,7-19
Apostlenes gjerninger 9,1-6, kapittel 18 og 19
Romerne 8,14-19
1. Korinterbrev 12,12-13
Galaterne 1,8-18
Efeserne kapittel 1
Hebreerne 6,4-6, 9,11-12