Søndag
25 April 2021
64-0726E
Sprukne Sisterner

Kjære trofaste Brud,

Som våre hjerter ble velsignet og vår tro løftet til nye høyder, da vi satt sammen på Himmelske steder for å høre vår Far tale gjennom Sin mektige budbærer og fortelle oss:

Og jeg forventer, og tror, at jeg vil alltid leve med dere. Jeg tror at dette er det korteste tidsrommet vi har, mens vi står sammen som dette. Vi vil være sammen i Evigheten. Skjønner? Jeg gjør det. Jeg-jeg-jeg tror det.

Vi tror det og hviler i det med hele hjertet.

Vi har Ildstøtten, en profet og skjult Manna til å lede oss til Løfteslandet. Vi blir opprettholdt av Levende Vann som ikke har sprellehaler, ingen filtreringsfiller, bare rent, artesisk Livets Vann. Det er BARE ETT STED du kan få dette Vannet: TRYKK PÅ PLAY.

La oss komme sammen søndag klokken 14:00, Jeffersonville-tid, og høre: Sprukne sisterner 64-0726E og drikke og drikke og drikke fra den Brønnen, når Han fyller vårt beger til det renner over.

Bro. Joseph

 


Oversatte taler

Fransk

Spansk

Portugisisk

Italiensk

Norsk

Rumensk

Russisk