Søndag
23 Januar 2022
63-0317E
Kløften mellom de Syv Menighetstider og de Syv Segl

Kjære Brud som jubler og fryder deg,

Vi er i Ordet og har den mest fantastiske tiden i våre liv. Undervisning, innvielse og åpenbaring. Det er ikke noe som er viktigere enn å høre Guds Røst på lydbånd.

Dette Budskapet er alt for oss. Det gir oss fullstendig tilfredsstillelse. Det eneste som kan slukke tørsten i vår sjel er å høre Gud tale til oss gjennom Sin profet.

Hver dag gir Han oss mer åpenbaring om Seg Selv og oss selv. En dypere forsikring om at vi ved å "trykke på play" hører Hans Ord og gjør akkurat det Han befalte oss å gjøre. Vi er Hans sauer, og sauer kan ikke lede seg selv. Den må ha en leder. Og Den Hellige Ånd leder oss til Seg Selv, og Hans Røst taler ufeilbarlighetens Ord på lydbånd.

Vi lytter ikke alle til disse Budskapene sammen ved en tilfeldighet. Han valgte oss til å gjøre det. "Den rettferdiges fottrinn er fastlagt av Herren." Det er en grunn. Vi kan ikke hjelpe for det. Budskapet på lydbånd er alt Bruden vil ha. Ved å høre Det, gir Det oss Troens sterke hånd til å holde fast i og tro hvert Ord.

Hvorfor tror vi det er så viktig for alle som kaller seg "Guds Brud" å høre lydbåndene?

Ordet forteller oss tydelig at Bibelen selv ble skrevet av profetene. Det var ikke deres tanker, heller ikke deres ideer, men Den Hellige Ånd som drev dem til å skrive Bibelen. Bibelen forteller oss også at Herren Gud gjør INGENTING uten at Han åpenbarer Sitt Ord til Sin profet. Andre kan tale Det og kunngjøre Det, men de kan BARE si hva Guds profet allerede har sagt.

Hvis du tror at William Marrion Branham er Guds stadfestede syvende engel-budbærer, da er ikke det han sa PÅ LYDBÅND hans ord, men selve tankene til Gud Selv uttrykt. Du hviler ditt Evige bestemmelsessted på hvert Ord som han talte på lydbåndene, idet du tror at det er SÅ SIER HERREN. Det kan ikke bli lagt til eller trukket ifra, og heller ikke trenger det tolkning. Det er Menneskesønnen som taler gjennom mannen Han valgte til å oppfylle Sitt Ord.

Den sanne Bruden vet viktigheten av å høre lydbåndene. For oss er lydbåndene overordnet, og alle andre tjenester er underordnet. Alle må spørre seg selv om deres Evige bestemmelsessted avhenger av å tro hvert Ord Guds profet talte. Hvis jeg tror det er Guds Røst som taler og kaller Sin Brud, så er det ingenting som er mer viktig enn å TRYKKE PÅ PLAY, siden jeg kommer til å bli dømt ved hvert Ord som GUDS PROFET SA ... ikke ved hva en eller annen mann sa at Guds profet sa.

Hvis du tror du trenger mer enn lydbåndene, så er det ikke like viktig for deg å legge vekt på å lytte til lydbåndene, men tjenesten er mer viktig. Du kan kun ha én overordnet ting.

Når vi lytter til lydbåndet førstkommende søndag, vil Gud Selv tale til oss og fortelle oss at vi eier det juridiske skjøtet på Evig Liv. Vi eier alt det Adam og Eva mistet. Det kommer til å bli gitt til oss i åpenbaring, og fra Guds Hånd ved stadfestelse.

Så vil Han fortelle oss hva som foregikk i Himmelen. Hvordan Jesus Selv tok Boken, rev av seglet og så sendte det til profeten Han valgte og befalte Ham å gi det til Hans Brud ... snakk om jubelrop!!!! Alt på jorden og i Himmelen vil høre oss juble og rope når vi ser våre navn skrevet i Livets Bok hos Lammet.

Og Han tok Boken (glory!), åpnet Boken og rev av Seglene. Og sendte Den ned til jorden til Sin syvende engel for å åpenbare Den til Sitt folk! Der har du det. Å du! Hva skjedde? Ropene, jublingen, hallelujaene, den salvede, kraften, herligheten, manifestasjonen!

Og gamle Johannes, som hadde stått der, vår broder, ropte! "Hvorfor", sa han, "alt i Himmelen, alt på jorden, og alt i havet, hørte meg rope 'Amen! Amen! Velsignelsen, æren og makten og kraften tilhører Han som lever i all evighet.'"

Hvor kan du høre denne veldige åpenbaringen? BARE PÅ LYDBÅNDENE. Det er bare noe spesielt for Bruden når de kan høre Gud Selv tale gjennom menneskelepper og fortelle dem: "DERE ER MIN KJÆRESTE BRUD."

Kom og sitt i Den Hellige Ånds nærvær ved å Trykke på Play, søndag klokken 12:00, Jeffersonville-tid, når vi hører Hans syvende engel fremlegge: Kløften mellom de Syv Menighetstider og de Syv Segl 63-0317E.

Vi kommer til å rope og fryde oss og si halleluja.

Bro. Joseph Branham

 

 


 

Bibelvers å lese i forberedelsen til å høre Budskapet:

Tredje Mosebok: 25,47-55
Jeremia: 32,1-15
Sakarja: 3,8-9 / 4,10
Romerne: 8,22-23
Efeserne: 1,13-14 / 4,30
Åpenbaringen: 1,12-18 / 5. kapittel / 10,1-7 / 11,18