Søndag
08 August 2021
65-0427
Forandrer Gud Sin Mening?

Kjære fullkomne vilje-Brud

Å kjære Gud, vi vil ikke ha Din tillatte vilje, Far. La oss vandre i Din fullkomne vilje. La oss bare—bare ikke ta et Ord her og der, og få Det til å passe med et dogme eller en trosbekjennelse eller noe. La oss ta Ordet som Det er og tro det fulle Evangeliet, alt som Jesus lærte oss å gjøre. 

Det er vårt største og dypeste begjær, å være i Guds fullkomne vilje. Aldri ønsker vi å mishage Ham, men å behage Ham i alt vi sier og gjør. Vi ønsker å være Hans Adopterte og manifesterte sønner og døtre.

Hvor finner vi ut hvordan vi kan være i Hans fullkomne vilje og behage Ham? Vi må gå til Hans Ord, for vi vet at Hans Ord er sannheten og livet. Hans Ord er alltid det samme, Hans program er alltid det samme, for Han kan ikke forandre Seg.

Ordet forteller oss at slik Han gjorde ting den første gangen, vil Han alltid gjøre dem. Han må alltid forbli den samme. Hans hensikt har alltid vært den samme. Hans handlinger har alltid vært de samme. Måten Han gjør ting på, måten Han helbredet folket på, måten Han leder Sitt folk på, Han er og forblir alltid den samme.

Bibelen forteller oss i Hans uforanderlige Ord at Herrens Ord bare kommer til Hans profeter. Han åpenbarer det aldri til presteskapet eller en teolog, kun til Sine profeter. Han sa også at Han ikke gjør noe før Han først har vist det til Sine profeter. 

Mennesket har alltid ønsket seg et menneskelaget system, en gruppe menn som kan lede dem. Men det var aldri Guds metode, Han sendte alltid en Guddommelig kalt leder, en ordinert profet med Ordet til å lede Sitt folk. Den profeten ble stadfestet og ble valgt til å være lederen til tiden.

Gud valgte og plasserte mange andre ordinerte ledere fylt med Den Hellige Ånd, og de har sin plass, men Han advarte disse lederne: «Hold dere unna den Ildstøtten.» Hva gjør den Ildstøtten ... DEN LEDER FOLKET DAG OG NATT.

Så forteller Ordet oss: «Slik det var i Sodomas dager, slik vil det være i de dagene da Menneskesønnen blir åpenbart.» Ifølge Hans Ord, i Malaki 4 og mange Skriftsteder, vil Han vende tilbake til Sin Menighet i en fysisk skikkelse, i folket, i mennesker, i form av å være en profet.

Hvordan vil vi kjenne denne profeten? Han vil bevise hvem han er ved Ordet. Han vil til og med kjenne hjertenes hemmeligheter. Han vil åpenbare hele Ordet til folket. Han vil være stadfestet av Ildstøtten til å lede Bruden. Gud vil til og med bli avbildet med Sin profet. 

Noen vil være som Johannes på øya Patmos og prøve å tilbe ham, men han vil si: «Se til at du ikke gjør det, for jeg er din medtjener og blant profetene, tilbe Gud.» Bruden vil vite at hun ikke skal tilbe ham, mannen, men tilbe Gud I DEN MANNEN. 

Han vil vite at han er den Gud har valgt til å tale ufeilbarlighetens Ord. Han vil vite at han var den syvende engel-budbæreren utvalgt av Gud. Verden vil se og høre Guds Røst tale gjennom Ham og vil se den første fullstendig gjenopprettede Adam.

Han vil lede Bruden ved en Ildstøtte. Han vil få sin informasjon fra Logos og gi den til Bruden på deres vei til et Løftesland. Bruden vil ha Åpenbaringen og vite at dette er Guds tilveiebragte budbærer. Dette er Guds tilveiebragte vei. Dette er Guds FULLKOMNE VILJE.

Kom og bli med oss på søndag klokken 14:00, Jeffersonville-tid, og hør: Forandrer Gud Sin mening? 65-0427.

Bro. Joseph Branham

 

 

Skriftsteder å lese:

4. Mosebok 22,31