søndag 4. oktober 2020
62-1014M
Et Fullkomment Menneskes Skikkelse
  PDF -   LYD

Kjære fullkomne Brudeskikkelse,

For en herlig dag vi igjen vil få på søndag når Gud Selv taler gjennom Sin utvalgte budbærer. Den Han håndplukket og ga sin personlighet, manerer, måten han handlet på og hans kjennetegn, for å vekke vår oppmerksomhet slik at Han kunne tale rett til vårt øre og åpenbare Sitt Ord.

Han sendte Sin engel ut i skogen for å sitte under et tre med blyant og notisblokk i lomma. Så snart det ble lyst nok til å se, ville han løfte hendene opp i luften og si: "Herre, hva kan jeg gjøre i dag? Hva vil Du gi meg som jeg kan dele med Dine barn?" Da ville Herren åpenbare for ham hva Han ønsket å si til Sin Brud.

Vi sitter og lytter med stor forventning, for å høre hvert Ord som Herren vil tale til oss gjennom Sin engel. Vi blir så begeistret av å høre Ham fortelle oss at vi er i Hans fullkomne Vilje, vi er Hans Brud.

Kanskje vi har hørt Budskapet mange, mange ganger før, men vi VET at denne gangen vil det bli på en helt annen måte enn vi har hørt Det tidligere. For Det er FERSK SKJULT MANNA som blir åpenbart i Sin fylde for Hans Brud I DAG.

For en ny og dypere Åpenbaring Han vil åpenbare for oss i dag, når vi hører Han tale og fortelle oss hvordan vi kan bli en bolig for den levende Gud; Forteller oss hva vi trenger å gjøre for å bli mer lik Ham ... Hvordan bygge vårt Åndelige hus der Gud kan bo og gjøre oss lik Ham, bli et gjenskinn av Hans Vesen.

Jeg er ikke her denne formiddag for å bygge en organisasjon. Kristus sendte meg ikke for å bygge en organisasjon. Kristus sendte meg for å bygge individer til Jesu Kristi skikkelse, så de kan være krafthuset og bostedet til Ånden, ved Hans Ord.

Vi er Legemet Gud kan dvele i, Gud kan vandre i, Gud kan se i, Gud kan snakke i, Gud kan arbeide i. Vi er det Levende Guds redskap, Gud går på to føtter, i oss ... GLORY!!

Vi er Ord-Bruden som Han kommer til, De som TROR OG STÅR VED HVERT ENESTE ORD.

Nå, Gud er en god… Han sender Sitt Ord. Hvis du ikke vil tro Hans Ord, da setter Han inn fem forskjellige tjenester i Menigheten: Først apostel, profeter, lærere, pastorer, evangelister. De er for å fullkommengjøre Menigheten.

59-0815 - "Slik som ørnen virvler opp sitt rede"
Rev. William Marrion Branham

Vi tror HVERT ENESTE ORD. Vi vil kun ha ORDET. Vi er den fullt ut restaurerte Menigheten, som Han kommer for, som ikke trenger noe annet ENN ORDET.

Han kaller og forener Sin Brud fra hele verden. Tiden er inne for å komme tilbake til det ORIGINALE ORDET: tro HVERT ORD. Hans barn roper ut: "Vi ønsker å høre RØSTEN!"

Søndag kl. 13:00, Jeffersonville tid (kl. 19:00 norsk tid), vil vi samles fra de fire verdenshjørner for å høre ORDET: Et fullkomment menneskes skikkelse 62-1014M, talt direkte fra Gud, gjennom Hans utvalgte engel, til Hans Brud som tror Det er SÅ SIER HERREN.

Bro. Joseph Branham

 

Skriftsteder å lese før Budskapet:

Mattheus 5,48
Lukas 6,19
Johannes 1,1 / 3,3 / 3,16 / 5,14 / 14,12
Apostlenes gjerninger 2,38 / 7,44–49 / Kap. 10 / 19,11 / 28,19
Efeserne 4,11-13
Kolosserne Kap. 3
Hebreerne 10,5 / 11,1 / 11,32-40
Jakob 5,14
2. Peter 1-7
Jesaja 28,19

 


Oversatte taler

Fransk

Spansk

Portugisisk

Italiensk

Norsk

Rumensk

Russisk