Søndag
22 Januar 2023
65-0725E
Hva er attraksjonen på fjellet?

Kjære Hjemmemenighet-Brud, la oss alle samles og høre Budskapet 65-0725E Hva er attraksjonen på fjellet? på søndag klokken 12:00, Jeffersonville-tid.

Broder Joseph Branham