Søndag
12 Desember 2021
65-1212
Communion

Kjære Jesu Kristi Brud,

Herren etterlot oss bare 3 fysiske ritualer vi skal gjøre som kristne: dåp, fotvask og nattverd.

Nattverden er et sannhetens øyeblikk for en troende, og burde bare tas av de som har blitt døpt i Jesu Kristi Navn, og som lever et liv som er passende for en kristen.

I mange måneder nå har jeg hatt en stor byrde på mitt hjerte for at vi skulle ha et Nattverdsmøte. Det er nå over ett år siden vi møttes ved Herrens Bord og hadde Fotvask. Etter å ha snakket med mange troende, sier de alle det samme: “Jeg skulle ønske vi kunne ta Nattverd.”

Da jeg var i bønn, la Herren det på mitt hjerte at vi alle kunne være forenet og ha et Nattverdsmøte i hjemmene våre. I juli 1964 skrev en broder ved navn Gagnon til Broder Branham og spurte han om det var i orden for ham å forrette Nattverden i sitt hjem, siden han ikke var en forkynner. Broder Branham svarte tilbake og fortalte han: “Ja, du kan gjøre det, du trenger ikke å være en forkynner for å gjøre dette.”

Jeg er så takknemlig til Herren for at Han har laget en vei for at Kristi Brud både kan ha Nattverd og Fotvask i hjemmene våre med våre familier. Det er også en veldig spesiell velsignelse at det vil være 56 år på dagen siden Broder Branham hadde dette Nattverdsmøtet.

Lydfilen vi kommer til å bruke i søndagens Budskap vil være tilgjengelig på The Voice Radio, Branham Tabernacles hjemmeside og til nedlastning. Filen inneholder hele Budskapet 65-1212 Nattverd, PLUSS en tilleggsdel for å gjøre vårt Hjemmenattverdsmøte fullstendig.

Vi kommer til å følge det samme opplegget som når vi har nattverd i Branham Tabernacle. Først vil Broder Branham bringe oss Budskapet: Nattverd. På slutten av møtet vil han be over brødet og vinen, og så vil vi ha et 10 minutter langt intervall med pianomusikk, så du vil ha nok tid til å dele ut Nattverden i ditt hjem. Etter pianomusikken vil Broder Braham lese i Skriften for Fotvaskmøtet, og så vil vi ha nok et 10 minutter langt intervall med pianomusikk til Fotvasken.

Jeg anbefaler at dere har lagt frem Nattverdsvinen og brødet på en tallerken i forkant av møtet, så det ikke vil være noen forsinkelse fra begynnelsen av lydbåndet til slutten på Nattverden og Fotvasken.

Vi vil tilveiebringe vin og små plastbeger kun til vår lokale forsamling. Instruksjoner om hvor du kan kjøpe Koshervin, hvordan du lager Nattverdbrød og annen viktig informasjon vil bli gitt deg i separate artikler.

Som hver og en av dere er jeg under en stor forventning til å høre den neste serien av Budskap sammen, og toppsteinmøtet, når vi har et møte med Nattverd og Fotvask ledet av Guds profet.

Bro. Joseph Branham