Jeffersonville-tid: ...

Link til lydfil for Nattverdsmøtet

Lydfilen vi kommer til å bruke i søndagens Budskap er tilgjengelig på The Voice Radio, Branham Tabernacle sin hjemmeside og for nedlastning. Denne filen inneholder hele Budskapet 65-1212 Nattverd, PLUSS en tilleggsdel for å gjøre vårt Hjemmenattverdsmøte fullstendig.

Vi kommer til å følge det samme opplegget som når vi har nattverd i Branham Tabernacle. Først vil Broder Branham bringe oss Budskapet Nattverd, der han vil be over brødet og vinen, og så vil vi ha et 10 minutter langt intervall med pianomusikk, så du vil ha nok tid til å dele ut nattverden i ditt hjem. Etter pianomusikken vil Broder Branham lese Skriftstedene til Fotvasken, og så vil vi ha nok et 10 minutter langt intervall med pianomusikk til fotvasken.

Vi anbefaler at dere har lagt frem Nattverdsvinen og brødet på en tallerken i forkant av møtet, så det ikke vil være noen forsinkelse fra begynnelsen av lydbåndet til slutten på Nattverden og Fotvasken.

Last ned lydfil til Nattverdsmøtet