Jeffersonville-tid: ...

Er du klar for å høre hvordan Moderne hendelser blir klargjort av profeti for å gå i Bortrykkelsen? Under Lederskap av vår syvende engel-budbærer kommer vi til å ha Nattverd og lære om så mange Ting som skal komme!

Denne serien har utskriftbare temasider som hører til disse fantastiske Budskapene vi skal høre i Branham Tabernacle. Hver og en inkluderer en lydbånd-quiz som hører til de neste fem Budskapene.