søndag 20. september 2020
56-0513
Teaching On Moses
  PDF -   LYD

Kjære Bønnekrigere,

Nok en gang skjer det noe Overnaturlig i våre hjem, i våre menigheter, uansett hvor vi er, når vi sitter sammen i Himmelske steder og hører Guds Røst tale direkte til oss, ansikt til ansikt.

Det er ingen andre enn Menneskesønnen, Hans Ord som er skarpere enn noe tveegget sverd, skjelner ånden og hjertets hemmeligheter akkurat slik som Han gjorde da Han ble gjort kjød her på jorden, i Guds Sønn. Han kommer og taler med oss der vi er, for å ha fellesskap med oss og for å åpenbare Sitt Ord. Han fortalte oss: «Du er Min Brud.»

For en fantastisk tid vi har over hele verden, for hver eneste dag gir Hans oss mer Åpenbaring. Hvem Han var i begynnelsen, hvem Han var da Han ble kjød for å ta bort syndene våre og rettferdiggjøre oss, og hvem Han var da Han kom og Åpenbarte Seg Selv som Menneskesønnen i vår tid. MEN NÅ er Hans store plan fullendt, vi anerkjenner hvem Han er NÅ!! Han er Gud gjort kjød i HVER OG EN AV OSS, Hans fullt ut gjenopprettede Brud.

Kan det være en større Åpenbaring enn det? Er det noe som kan være større enn å vite, at du uten tvil er oppfyllelsen av Skriftene, og at du er Ordet manifestert i dag? Nei, det er ingen større ære Han kunne gi til en dødelig enn det å vite at du er Hans Utvalgte Kjæreste Brud.

Verden er i Fødselsveer som aldri før. Tidspunktene for smertene kommer så raskt nå, nærmere og nærmere hverandre. De blir mye hardere for hver gang. Hans Brud har også Fødselsveer. De arbeider, ber og venter på Hans Komme. De kan se alle tegn, alle symptomer, tiden er for hånden. Det er tid for at Sønnen skal komme, Bortrykkelsen er for hånden.

Nå er tiden inne for å be som vi aldri tidligere har gjort. Det er på tide å virkelig komme i gang! Noen må gjøre det, jeg har byrden for folket på mitt hjerte. Jeg må gjøre noe med det. Jeg må bli på mine knær.

Denne helgen vil bli en veldig spesiell helg for Hans Brud. Vi kommer til å bli enda mer desperate enn vi noen gang tidligere har vært. Vi vil alle bli en Amram. Vi får en byrde på våre hjerter om å be og be, og være der og be igjennom.

Jeg tror Han vil høre våre bønner og sende Sin engel til oss og si:

«Amram, Jeg er Herrens Engel. Jeg har blitt sendt fra Himmelen for å fortelle deg at Gud har hørt din bønn. Jeg har hørt barnas rop, og Jeg har kommet ned. Og Jeg vil du skal vite at du kommer til å spille en stor rolle i dette, Amram, fordi du var trofast i bønn. Du var trofast i ditt hus.»

Husk, når noe pågår her nede, så er det noe som pågår Der oppe også.

Jeg kan se Gud reise Seg fra Sin Trone, gå over og si: «Gabriel! Gabriel! Hvor er du?» Gabriel svarer: «Her er jeg, Herre.» «Kom her! Jeg skal vise deg noe!» Sa: «Alle dere Engler samle dere her, en liten stund, Jeg ønsker å vise dere noe! Jeg har folk som tror Meg. Ja, Jeg har folk som stoler på Meg. Kom her, et øyeblikk! Det er bra for alle dere Engler, se på dette. Se!»

Og når vi ber igjennom, da får vi et svar. Han kommer til å bygge opp vår TRO mer enn noensinne.

Amramer, vi vil forenes på søndag kl. 13:00 Jeffersonville tid (kl. 19:00 norsk tid), sammen med våre unge i deres Still Waters Home Camp og bli Bønnekrigere når vi lytter til: Undervisning om Moses 56-0513.

Vi vil begynne å høre talen fra avsnitt 64 på grunn av den lange helgen til våre unge.

Bro. Joseph Branham

 


Sermon Translations

French

Spanish

Portuguese

Italian

Norwegian

Romanian

Russian

Denne talen har blitt spilt i Tabernaklet på følgende tidligere datoer.