søndag 14. februar 2021
63-0321
Det Fjerde Segl
  PDF -   LYD

Kjære Ørner som samler dere,

Jeg kan knapt vente med å samles med dere og høre Guds Røst tale direkte til oss gjennom Hans mektige engel, når Han bryter Sitt Fjerde Segl for oss og forteller hver og en av oss: «Du er født av Meg, og derfor kan du ikke begå synd. Mitt blods blekemiddel står for deg. Jeg bryter det opp og sender det rett tilbake til den som forvrengte det.»

Når satan sier til Meg: «De er skyldige!», forteller Jeg ham: «Det er de ikke. De er alle rene. Jeg kan ikke en gang huske det lenger. De er absolutt syndfrie. De er Mine. Hvis de sier til et fjell ‘flytt deg’, og ikke tviler i sitt hjerte, men tror på det Jeg har sagt, da SKAL det skje, og de kan få det de har bedt om. De er Mine gjenløste Ørneunger.»

«Bare vent, Mine små Ørneunger, til de Syv Tordner ytrer Sine røster til dere. Dere kan ta Guds Ord og håndtere Det der. Dere vil dele opp og skjære. Dere kan lukke himmelen. Dere kan stenge dette, eller gjøre det, hva enn dere vil. Fienden vil bli slått ihjel av Ordet som går ut av deres munn, for Det er skarpere enn et tveegget sverd. Dere kan tilkalle hundre milliarder tonn fluer, hvis dere vil. Hva enn dere sier, det kommer til å skje, fordi Det er Guds Ord som kommer fra Guds munn, og Jeg har alltid brukt mennesker til å virkeliggjøre Mitt Ord.»

Før et Ord, er det en tanke. Og en tanke må bli skapt. Ålreit. Så, Guds tanker ble skapelse da det ble talt, av et Ord. Det er når Han presenterer det for—for deg som en tanke, Sin tanke, og den blir åpenbart for deg. Da er det fremdeles en tanke inntil du uttaler den

Snakk om stimulans ved Åpenbaring. Våre hjerter, våre sinn, våre sjeler lovpriser og roper «glory, halleluja.» Han har presentert Sine Tanker for oss. Nå blir de åpenbart for oss. Vi kan uttale Det.

Vær ikke redd for noe, Ørneunger, Hans Ord bor i oss. Satan kan ikke skade oss, han er bare en bløffmaker, tal Ordet. Han valgte oss fra begynnelsen av. Han sendte oss Sin siste ørnebudbærer for å åpenbare Seg Selv og kalle ut Sin Brud. Vi har gjenkjent Ham. Vi har gjenkjent hvem vi er. Fortsett å trenge dere fram, det er ikke lenge igjen nå, Han kommer for å hente oss. 

Hvis du ønsker å få denne stimulansen ved Åpenbaring, kom og hør Guds Røst tale på søndag klokken 14:00, Jeffersonville-tid (20:00 norsk tid), og hør Ham åpenbare Sitt Fjerde Segl til Sin Brud.

Bro. Joseph Branham

  

Skriftsteder å lese som forberedelse til å høre talen “Det Fjerde Segl.”

 

Skriftsteder:

Matteus 4
Lukas 24,49
Johannes 6,63
Apostlenes gjerninger 2,38
Åpenbaringen 2,18-23 / 6,7-8 / 10,1-7 / 12,13 / 13,1-14 / 16,12-16 / 19,15-17
1. Mosebok 1,1
Salme 16,8-11
2. Samuel 6,14
Jeremia 32
Joel 2,28
Amos 3,7
Malaki 4

 


Oversatte taler

Fransk

Spansk

Portugisisk

Italiensk

Norsk

Rumensk

Russisk

Denne talen har blitt spilt i Tabernaklet på følgende tidligere datoer.