søndag 18. oktober 2020
62-1104M
Blasfemiske navn
  PDF -   LYD

Kjære Svermende Brud,

Det er en kjølig bris i luften. Noe dypt inne i oss sier, "noe er i ferd med å skje". Bruden svermer sammen fra hele verden. Vi hører røsten til lederen vår: "Honk-Honk, Honk-Honk." Vi slår med vingene og gjør oss klare til å ta en flytur. Vi er nullstilt og klare for nedtellingen: 5,4,3,2,1, NULL, Bortrykkelsen er for hånden.

La oss aldri glemme hva lederen vår fortalte oss.

Gud har alltid sendt en guide til Sitt folk. Gud har aldri sviktet. Han sender en guide, men du må ta imot den guiden. Ser dere? Du må tro det. Du må gå den veien han sier. Hvis du kommer inn i en villmark, og guiden din sier "vi går denne veien", og likevel mener du at du vil gå den veien, så vil du gå deg vill. Så når du ... Gud sender oss en guide for å veilede oss, må vi følge den guiden. Uansett hva vi mener, hva som ser fornuftig ut og hva som ser latterlig ut, vi har ikke forutsetninger til å skille mellom det, guiden er den eneste.

Uansett hva du måtte tenke, eller hva andre sier, må du følge Guds tilveiebrakte guide. Vi er reiseklare og på vei bort herifra. Vi må forberede oss, ellers vil vi komme på avveie. Gud sendte oss en guide, Sin Hellige Ånd, som bor i hver enkelt av oss. Men Han sendte også en guide til oss i menneskelig kjød. En guide Gud talte gjennom og sa:

"Jeg er Guds Røst til dere."

"Lytt til min røst, det jeg forteller dere."

“Det jeg underviste på lydbåndene. Hvert Ord av det tror jeg på.”

"Si kun det som er talt på disse lydbåndene."

"Selv om jeg en dag må forlate denne verden, vil disse lydbåndene fortsatt leve videre."

Gud sendte oss en guide som Han PERSONLIG STADFESTET og lot Seg fotografere sammen med og sa til Sin Brud: "Hør Ham." Han er vår guide og profetbudbærer.

Hvis vi ikke følger vår Gudsendte guide, går vi oss vill og kommer aldri til målet. Vi må følge alle hans instruksjoner for å sikre at vi ikke går oss vill. Instruksjonene Hans var så viktige, at Han fikk dem tatt opp på lydbånd. Vi må tro og følge hvert Ord. Hvis du ikke følger disse instruksjonene som er tatt opp på lydbånd, vil du gå deg vill og være på en dødsrunde, og vandre i sirkler. Men Bruden vil følge ETHVERT INSTRUERT ORD ved å: Trykke på Play.

Dette Budskapet guider oss til å bli Guds sønner og døtres fullkomne skikkelse. Han har om og om igjen fortalt oss hva vi må være. Vi må være forseglet med Den Hellige Ånd.

Vår tro anerkjenner kun Ordet. Uansett hva noe annet sier, anerkjenner det bare Ordet, fordi "I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud." Og Ordet er fremdeles Gud. "Og Ordet ble kjød og tok bolig iblant oss." Og når Ordet Selv øses ned i vår tro, blir vår mentale tro en åndelig åpenbaring.

Vår Tro har gitt oss åndelig åpenbaring. Vi blir nå en fullstendig enhet av Gud, en Kristi Brud og det er ingenting som kan stoppe oss.

Vi lever i tiden da vi kan se profeti og visjoner gå i oppfyllelse. I et syn som budbæreren hadde, talte han til folket og ga dem det første høydepunktet i hans tjeneste, Ordet. Men noen av dem sa at de ville ha litt kjeks, og de dro. Han sa, la dem dra. Men så sa han:

"Du vet, de vil alle sammen være tilbake i kveld, så her er hva jeg vil gjøre. Jeg vil lage en bakgrunn, en slags bakgrunn". Dere vet, slik jeg gjør det med disse menighetstidene og slikt, sier det jeg har sagt før. "Jeg vil gi det en bakgrunn, på Ordet, og deretter dette mektige, fantastiske høydepunktet." Jeg sa: "Hvilken stund det vil bli! Priset være Gud!”

Jeg tror visjonen går i oppfyllelse fremfor våre øyne. Han lager nå en bakgrunn for Budskapet og Bruden kommer tilbake til sin Første Kjærlighet, Guds Røst, og den forener Hans Brud. Hvilken tid vi har.

Jeg inviterer deg til å sverme sammen med oss rundt Guds tilveiebrakte Røst til vår tid og høre Blasfemiske navn 62-1104M, kl. 13:00 Jeffersonville tid (kl. 19:00 norsk tid), når vår Far taler gjennom Sin budbærer og bringer oss Ordets instruksjoner.

Bro. Joseph Branham

 

Skriftsteder å lese før hørelsen av budskapet:

Matteus 17,1-5

Johannes 3,1-16 / 20,19-21

1.Korinter 12,13

Efeserne 1,5 / 4,30

1.Timoteus 2,14

2.Timoteus 4,1-5

Hebreerne 11,40

Peter 5,1-7

Johannes` åpenbaring 17,1-15 / 22,16

 


Oversatte taler

Fransk

Spansk

Portugisisk

Italiensk

Norsk

Rumensk

Russisk

Denne talen har blitt spilt i Tabernaklet på følgende tidligere datoer.