Søndag
23 April 2023
60-1204e
The Patmos Vision

Kjære Elskere av Guds Ord,

Så herlig det er å kunne tiltale hver og en av dere som Elskere av Guds Ord. Det er ingenting som kan ta Dets plass. Å ha muligheten til å lytte til Herren, hver dag i livet vårt, tale til oss gjennom menneskelepper og fortelle oss hvem Han er og hvem VI ER. Det finnes ikke noe sted, noen røst, noen menighet eller noen mann som kan fortelle deg disse tingene som GUDS RØST.

Han fortalte oss at Ordets inspirasjon var på lydbåndene. Alt vi trenger å gjøre er å Trykke Play og Den Hellige Ånd fyller rommet. Vår budbærer trakk liv og lys fra ressursene i den hovedskålen. Han hadde veken sin nedsenket i den.

Livet hans er i brann med Den Hellige Ånd. Hans veke (livet) har blitt neddykket i Kristus. Gjennom den veken trekker han på selve Kristi liv, og gir ved det ut lys til oss, Bruden.

Så forteller Han oss at ikke bare er Hans budbærers veke der, men vi trekker alle fra den samme kilden. Vi har alle blitt senket ned i den samme skålen. Vi er døde til oss selv, og livene våre er skjult med Kristus i Gud, forseglet inn ved Den Hellige Ånd.

Ingen kan rive oss ut av Hans hånd. Livene våre kan ikke tukles med. Det synlige livet brenner og skinner i oss, gir lys og manifestasjoner av Den Hellige Ånd. Vårt indre, usynlige liv er skjult i Gud og matet av Herrens Ord. Vi har Åpenbaringen av Jesus Kristus i vår tid.

Hvordan Ordet mater vår sjel. Det er ingenting som Det. Hvordan Han har tilveiebragt en vei slik at Bruden, fra hele verden, kan samles for å høre Guds Røst på samme tid. Uansett hva kritikerne eller skeptikerne sier, har Gud laget en vei, og det er en behagelig duft for Ham. Han fortalte oss nettopp at Han vil samle oss alle på slutten av den tredje dagen. Glory!!

La oss komme sammen på søndag klokken 12:00, Jeffersonville-tid, for å høre Guds Røst bringe oss Åpenbaringen av Ordet når vi hører: Patmos-visjonen 60-1204E.

Først må vi KOMME INN I ÅNDEN, siden vi kommer til å høre;

Røsten som utbasunerte Hans Ord i Edens Hage og på Sinaifjellet, hvis røst også ble hørt i den storslåtte herligheten på Forklarelsens Berg, lød nok en gang, og denne gangen til de sju menighetene med en fullstendig og endelig åpenbaring av Jesus Kristus.

Bro. Joseph Branham

 

 


 

Skriftsteder å lese som forberedelse på å høre Budskapet.

Husk å lese og høre boken De Syv Menighetstider.

Jesaja 28,8-12
Daniel 7,8-14
Sakarja 4,1-6
Malaki 4,1-2, 4:5
Matteus 11,28-29, 17,1-2
Johannes 5,22
Hebreerne 4,3-4, 4,7-10, 4,12
Åpenbaringen 1,9-20, 19,11-15