Søndag
03 Oktober 2021
65-0801M
Denne onde tids gud

Kjære Stimulans ved Åpenbaring-Brud,

Hva var det som skjedde verden rundt forrige helg? Hva fant sted? Hva handlet all ståheien om? Bruden fra hele verden var samlet, laget fjell av gips, leire, sand og pinner. Samlet seg rundt leirbål, sang tilbedelsessanger og priste Herren. Unge så vel som gamle var kledd i t-skjorter med påtrykket Stimulans ved Åpenbaring. De var fra Michigan til Florida, fra Maine til California, fra Nord-Amerika til Sør-Amerika, Europa, Afrika, Asia, Australia, hvert hjørne på jorden. De lyttet via sine oppkoblinger i hjemmene sine og hørte Guds Røst tale direkte til dem.

Hva var attraksjonen? Den forutbestemte Guds Ætt som ikke kan gjøre annet enn å følge Budskapet til tiden, som tror hvert Ord som ble talt av Guds munnstykke, hadde samlet seg i lovprisning, i tilbedelse og i feiring av den store hendelsen som fant sted i vår tid på Mount Sunset.

Det var Gud som bekreftet Sitt Ord. Det er hva all denne larmen handler om. Se, det er Gud som oppfyller Sitt løftes-Ord igjen i Åpenbaringen 10,1 til 7: "Og i de dager da den sjuende engels Budskap lyder, skal Guds mysterium være fullendt."

Det var Gud som skrev historie. Det var Gud som oppfylte profeti. Det var svaret på profetens profeti. Og vi ønsket å være der for å få tak i og høre hva enn Han gjorde gjennom Sin profet.

Vi overser kritikken fra den vantro og de liksomtroende. Vi diskuterer ikke med dem. Vi har én ting å gjøre, det er å tro og få tak i hver bit av Det som vi kan. Vi samles hver uke som en enhet for å høre Guds Røst, mens vi venter på Messias' Komme.

Hvilken stor tid vi lever i. Å se Skriften bli oppfylt i våre egne liv. Men Han advarte oss i Sitt Ord om at den falske salvelsen ville være så lik at den ville forføre selv Guds utvalgte HVIS det var mulig. Men lovet være Gud, det vil ikke være mulig å forføre Hans Brud, for de vil holde seg til den originale, manifesterte, stadfestede Guds Røst og vil ikke forandre én prikk eller tøddel. De vil ikke legge sin egen tolkning til Den, men ganske enkelt tro HVERT ORD.

Hvor forsiktige vi må være hvis det er SÅ LIKT. Vi undres, vil det være de denominelle menighetene? De synes å være så langt unna og ikke like i det hele tatt. Hvem vil det være?

Nå, bare en kald, formelle, stive menigheter, og så videre, av menneskelaget teologi, det ville ikke; De Utvalgte ville aldri bry seg om det. Men det er der oppe nesten som den ekte tingen. Bare å utelate ett Ord er alt du trenger å gjøre.

Han sa at Eva ikke simpelthen gikk ut og bevisst sa at hun ikke trodde på Gud. Det var en feil hun trodde. Satan innrømte at Det var Guds Ord, men problemet var at han la sin egen tolkning til Det, og det fikk henne til å tro en løgn og ble fordømt ved det.

Dekket har blitt tatt bort. Pyramiden har blitt åpnet. Skriftene har blitt avdekket. Åpenbaringen har blitt gitt til Bruden. Det er Jesus Kristus den samme i går, i dag og for evig.

Det får satan til å bli så sint på oss. Han vet han har kommet til sitt endelikt. Han vil at vi skal tvile på hvem vi er. Vi går gjennom tester og prøvelser som er hardere enn vi noen gang har vært igjennom. Noen ganger lurer vi på: Hvorfor hender alt dette oss?

Grunnen til det er for å prøve Henne, Hans Brud. Det er for å ... Når Hun er manifestert, blitt testet, blitt prøvd, bevist for satan.

Glory!!! Våre tester og prøvelser er bare Han som beviser for satan at VI ER HANS MANIFESTERTE BRUD.

Vi ser nå at denne onde tid skal bevise for satan at Hun ikke er som Eva, at Hun ikke er den slags kvinne. Og Hun vil bli prøvd ved Hans Ord, Bruden, slik Adams brud ble prøvd ved Ordet. Og Adams brud trodde hvert grann av Ordet, alt, men forvirret angående ett løfte.

Men vi vil ikke være forvirret angående ett Ord eller gå etter deres tradisjoner, deres tolkninger av Ordet, vi vil holde oss til DET ORIGINALE ORDET.

Hvis vi har en lydbåndspiller, vil vi samle en gruppe mennesker og spille det og lytte nøye, akkurat som han ba oss om å gjøre!

Akkurat slik vårt naturlige liv og karaktertrekk går i arv fra din fars naturlige forplantning, gjør også Guds Ånd det, som ble forutbestemt før verdens grunnleggelse.

Så takknemlige vi er for at Guds Ånd, vår forplantning, ble forutbestemt før verdens grunnleggelse til å ha den Sanne Åpenbaringen av Dette Budskapet. Du er velkommen til å komme og få den samme Stimulansen ved Åpenbaring med oss på søndag klokken 14:00, Jeffersonville-tid, når vi hører: 65-0801M Denne onde tids Gud.

Bro. Joseph Branham

 

 


 

Skriftsteder å lese:

Matteus det 24. kapittel / 27,15-23
Lukas 17,30
Johannes 1,1 / 14,12
Apostlenes gjerninger 10,47-48
Første Korinterbrev 4,1-5 / kapittel 14
Andre Korinterbrev 4,1-6
Galaterne 1,1-4
Efeserne 2,1-2 / 4,30
Andre Tessalonikerbrev 2,2-4 / 2,11
Hebreerne kapittel 7
Første Johannes brev kapittel 1 / 3,10 / 4,4-5
Åpenbaringen 3,14 / 13,4 / Kapittel 6-8 og 11-12 / 18,1-5
Ordspråkene 3,5
Jesaja 14,12-14