Søndag
17 Juli 2022
63-1229M
There Is A Man Here That Can Turn On The Light

Kjære Refleksjon av Jesus Kristus,

Som den lille gutten som så i speilet og ikke skjønte at han så på seg selv, ser vi nå i Guds Speil, Hans Ord, og innser: FAR, DET ER MEG, jeg er refleksjonen av Ditt Ord. Jeg er Ditt manifesterte Ord. Jeg er en troende, jeg er Din Brud!

Hvert Budskap vi hører løfter opp vår Tro til nye høyder. Han fortalte oss at vi måtte passe inn i én av tre kategorier: Troende, liksomtroende eller vantro. Da vi så i speilet Hans, ropte vi: "Jeg ser, uten en skygge av tvil, at vi er Troende. For bare en Troende vil tro hver prikk og hver tøddel. FAR, DET ER MEG."

Det er ingenting annet enn Guds talte Ord på lydbånd som kan tilfredsstille oss og gi oss Liv. Det er den eneste måten Livet kan komme på, gjennom Hans talte Ord, Guds Røst for vår tid.

Gjør deg klar, det kommer mer førstkommende søndag, 17. juli 2022. Det er en mann her som kommer til å slå på Lyset, og når Han gjør det, kommer vi alle til å være såre i halsen etter å ha ropt og skreket Amen, Halleluja, Priset være Herrens Navn, Ære være Gud, fordi Gud Selv vil tale direkte til oss og åpenbare mer av Sitt Ord.

Som den samme solen, skinner i dag, vil modne kornet for innhøstningen i juli. Skjønner du hva jeg mener? Men lyset i dag vil ikke gjøre noen forskjell tilbake der i juli. Det er sterkere. Hveten er mer fremskreden. Den er klar til å ta imot Det. Amen. Sikkert og visst.

Høsten er moden! Vi er mer fremskredne og mer klare til å ta imot Det. Jesus har dekket et bord hvor Guds hellige blir servert modnet Mat for tiden. Evangeliets Lys stadfester og beviser at Han er her i dag med oss. De hellige spiser den åndelige Maten som har blitt lagret og gjør seg klare til Bortrykkelsen.

Når vår Pastor, Den Hellige Ånd, Som taler gjennom Sin stadfestede profet, vrir om den bryteren og slår på Åpenbaringens lys, vil Han fortelle oss nøyaktig hvem Han er i vår tid. Han vil rope ut og advare oss: Jeg håper dere ikke sover.

Noa var Lyset i sin tid. Moses var Lyset i sin tid, nå har Jeg sendt dere en mektig profet i deres tid, og Jeg manifesterer Mitt lovede Ord gjennom ham. Han er Guds Ord som er manifestert i deres tid. Han er Lyset i dag.

Da Jeg var her på jorden i kjødet forrige gang, tok Jeg de opprinnelige fem byggbrødene og begynte å bryte brødene. Fra det opprinnelige, laget Jeg brød, og det ga mat til fem tusen.

Så fikk Jeg en fisk, og fra den fisken laget Jeg nok en fisk og nok en fisk, og ga mat til fem tusen.

Men i deres tid hadde Jeg ingenting. Jeg bare talte og sa: "Si det skal være der", og det var der, uten noen ting. Jeg hadde ikke et ekorn. Det var ingen der. Jeg bare sa: "La det bli", og det ble. Mitt Ord er ufeilbarlig, og Det må gå i oppfyllelse.

Som Israels barn, da de var på sin reise, de spiste ny manna hver dag. De vandret i Lyset fra en Ildstøtte. Den Ildstøtten var Jesus Kristus.

I dag er Han hos oss nok en gang, den samme Ildstøtten, og gjør de samme tingene som Han gjorde da Han var her på jorden og oppfylte Sitt Ord.

Vi inviterer deg til å bli med oss på søndag klokken 12:00, Jeffersonville-tid, når vår pastor, Den Hellige Ånd, Ildstøtten, slår på Sitt Åpenbaringslys, når vi hører: 63-1229M "Det er en Mann her Som kan slå på Lyset".

Bro. Joseph Branham

 

 


 

Skriftsteder å lese før møtet:

Første Mosebok 1,3 / kapittel 2
Salme 22
Joel 2,28
Jesaja 7,14 / 9,6 / 28,10 / 42,1-7
Matteus 4,12-17 / kapittel 24 og 28
Markus kapittel 16
Åpenbaringen kapittel 3