søndag 31. januar 2021
63-0319
Det Andre Segl
  PDF -   LYD

Kjære Himmelens Dronning,

Hvordan kan vi begynne å beskrive det som skjer. Hver dag går skriftsted etter skriftsted, profeti etter profeti i oppfyllelse. Gud forener Sin Dronning rundt Sitt Ord.

Paradisets fugler har begynt å synge i våre hjerter. Vi vet at det ikke er lenge igjen nå. Noe skjer. Tiden er kommet. Bruden har gjort seg selv rede ved å lytte til Guds syvende engel-budbærer, som Tordner Hans Ord. 

Hver uke er vi forent, og under en så stor forventning, mens vi teller ned: 5, 4, 3, 2, 1 ... TRYKK PÅ PLAY. Umiddelbart er Bruden forent verden rundt. Så taler Hans budbærer til oss her på jorden. Samtidig gjentar Gud det samme som et ekko fra Himmelen. Det er Guds Røst som taler til Sin forutbestemte Ætt og sier: «Du er min Brud. Jeg elsker deg, min Dronning. Tiden er kommet. Gled deg, Jeg har gjort alt klart for Vårt Bryllupsmåltid.»

Nå er tiden for åpenbaring. Alle ting blir åpenbart rett ved Hans komme. Det er den siste avslutningstid. Hjertene våre hopper av glede når Han hver uke gir oss flere bryllupsgaver.

Jeg så en mektig kvinne stå frem, hun så vakker ut, kledt i høytstående kongelig purpurrødt.» Og jeg har en liten parentes her nede: «(Hun var en mektig hersker i USA. Kanskje Den katolske kirke.)» En kvinne, en eller annen kvinne. Jeg vet ikke om det vil være Den katolske kirke. Jeg vet ikke. Jeg kan ikke si det med sikkerhet. Det eneste jeg så, jeg så kvinnen, det var alt.

Mens Bruden lyttet til at De Syv Segl ble åpnet, gikk profeti i oppfyllelse i Washington, D.C., da Kamala Harris ble tatt i ed for å bli den første kvinnelige visepresidenten i USA. Jeg sier ikke at dette er den profetien som Broder Branham så gå i oppfyllelse, men det ser virkelig ut som at det kan være det.

Kamala Harris skrev historie i dag, da hun ble den første kvinnelige og den første sorte og syd-asiatiske visepresidenten i USA. Under den 59. innsettelsesseremonien var hun kledt i en purpurrød kjole og en matchende kåpe fra den fremadstormende designeren, Christopher John Rogers. Som tilbehør til ensemblet sitt hadde hun et perlehalssmykke fra Wilfredo Rosado.

Vanity Fair

Mens vi lyttet til De Syv Menighetstider, profeterte Guds syvende engel-budbærer og fortalte oss at det etter Kennedy ville komme en ny katolsk president i USA.

Etter edsavleggelsesseremonien ble Biden den andre katolikken som leder USA, den første siden John F. Kennedy i 1961

Today

Vi kunne ikke ha levd i noen større tid i verdenshistorien. Denne vinteren går disse profetiene i oppfyllelse like foran våre øyne.

Og det vil til slutt ende opp, (jeg forutsier det), en kvinne vil kontrollere henne. Husk, det var tretti år siden jeg sa det. Og—og de—de syv tingene jeg forutsa, fem av dem har gått i oppfyllelse. Og de har mannen der akkurat nå til å ta henne inn. Og dere stemmer det inn gjennom politikken deres der.

Guds Ord er ufeilbarlig. Hans Ord kan ikke svikte, Det må gå i oppfyllelse. Han har en standard. Den standarden er Hans Ord. Gud har også en måte å åpenbare Sitt Ord på: «Jeg vil ikke gjøre noe, i det hele tatt, før jeg først åpenbarer Det til Min tjener, Min profet.» Før Han gjør noe som helst, åpenbarer Han Det til Sin profet. Og når Han åpenbarer Det, er det noe som er på vei.

De Syv Tordner vil gi Bruden bortrykkelse i Tro.

  • Tro kommer av å høre.
  • Høre Guds Ord.
  • Guds Ord kommer til profeten.

Det finnes bare ÉN GUDS RØST.

«Mine sauer kjenner Min Røst.» En Røst, selvfølgelig, er Hans Ord, når Han taler. «Mine sauer kjenner Min Røst. Min Røst har blitt bevist for dem, at den er sann. Det har blitt stadfestet at det er Min Røst.» Nå, hør nå, de er ikke underlagt å følge en annen røst. De vil ikke. «Mine sauer kjenner Min Røst, og en fremmed vil de ikke følge.»

Vi kjenner Den Røsten, og vi elsker den. Vi er ikke underlagt å følge noen annen røst enn Hans Lydbånd-innspilte Røst. Det er vår Brudgom, som kaller oss Hans Dronning.

Å, Guds Dronning, hva er i vente for deg hver dag. Gave etter gave, velsignelse etter velsignelse, glede etter glede, åpenbaring etter åpenbaring.

La oss telle ned nok en gang denne søndagen klokken 14:00, Jeffersonville-tid (klokken 20:00 norsk tid), for å høre Guds Røst Tordne til Sin Dronning, når vi hører: Det Andre Segl 63-0319.

Bro. Joseph Branham

 

Skriftsteder å lese før du hører Budskapet:

Matteus 4,8 / 11,25-26 / 24,6
Markus 16,16
Johannes 14,12
2. Tessaloniker 2,3
Hebreerne 4,12
Åpenbaringen 2,6 / 6,3-4 / kapittel 17 / 19,11-16
Joel 2,25
Amos 3,6-7

 


Oversatte taler

Fransk

Spansk

Portugisisk

Italiensk

Norsk

Rumensk

Russisk

Denne talen har blitt spilt i Tabernaklet på følgende tidligere datoer.