Søndag
18 April 2021
64-0726M
Gjenkjenn din tid og dets Budskap

Kjære uthogde Brud,

Gud hadde gjenkjent at det var et folk på jorden som Han forutbestemte til Liv. Han gjenkjente at tiden var inne for å sende Sitt Budskap gjennom Sin budbærer for å kalle ut Sin Brud. Han har gjort det. Nå har Hans Brud gjenkjent vår tid og Dens Budskap, og har gjenkjent hvem vi er, Ordets Originale Avling.

Vi er den Bruden som ble vist på forhånd til profeten. Den selvsamme Bruden som passerte i begynnelsen. Da han så oss, hoppet hjertet hans av glede ved å vite at det er en Brud som vil holde seg til Ordet. Da han så oss, var vi laget av den samme tingen og kledd i den samme tingen som Den som var i begynnelsen: Alfa og Omega. Vi er den fullkomne Ord-Bruden.

Gud har hogd ut Sin Brud, hogd Henne ut av resten av menighetene gjennom Sin profet, ved Ordet. Nå, etter to tusen år, og ifølge Hans lovede Ord, som Han ville gjøre i de siste tider, har Han besøkt leiren igjen. Han har besøkt leiren for å manifestere Sitt Ord for i dag, akkurat som Han gjorde på Moses’ tid. Slik det var da, slik er det nå. Det var ikke Moses som gjorde det. Moses var en mann. Det var Kristus.

Hva forårsaket det? Det gjorde prestene opprørt å se disse menneskene forlate menighetene og dra. Han sa: «Hvis noen av dere deltar på Hans møter, vil dere bli bannlyst. Vi vil sparke dere rett ut av denominasjonen.»

Merk dere. “Som Jannes og Jambres også sto Moses imot», vil han vise seg, noen av dem. Ikke, nå, han snakker ikke om metodister, baptister her. De er ute av bildet. Skjønner?

Men hva skjer med Bruden? Vi samler oss fra hele verden. Vi er satt sammen fra hele landet. Fra New York, fra Massachusetts, Maine, Tennessee, Georgia, Alabama, og landet rundt og verden rundt. Vi er Ørner som samler oss. «Det skal bli Lyst omkring ved kveldstid.»

Som en ung gutt undret jeg meg alltid: «Herre, hvordan vil Du bringe Menigheten sammen, slik Du gjorde med Din første Menighet?» «Jeg leser i Ditt Ord at Du alltid bragte dem sammen når Du ønsket å forene dem.» «Vil Du bringe alle til Jeffersonville?» «Hvordan vil Du gjøre det?» «Må vi alle være samlet på ett sted?» 

Nå har det blitt åpenbart for meg. Det er ikke å samle Bruden Hans sammen på ett fysisk sted. Det er ikke det Hellige Fjell, det Hellige sted. BRUDEN SAMLES RUNDT HANS ORD, for det er det ENESTE STEDET hvor Bruden kan forenes.

Gud har stanset verden for å få Sitt Ord til å gå i oppfyllelse. Satan prøver å stanse det. Prøver å gjøre narr av det. Han prøver å få folket til å frykte for at om de lytter til lydbåndene, så vil de bli bannlyst, gå fortapt. Men han kan ikke stanse det som skjer.

«Unna vei! Jeg har kongens budskap.» Amen. «Jeg er kongens budbærer», et stadfestet Ord. Jeg tenkte: «Satan, kom deg ut av veien! Jeg har Kongens Budskap. Jeg må gå.»

Det er Kongens Budskap. La oss innse Det, venner, for vi er kalt til å samles sammen for at Basunen skal lyde. «For Herrens Basun skal lyde, og da skal tid ikke være mer.»

Det er ingen større glede, ingen større salvelse, enn å sitte sammen på Himmelske steder med Bruden fra hele verden og lytte til Guds Røst tale gjennom Hans stadfestede budbærer og tale det Evige Livs Ord.

Husker dere visjonen min? Jeg sa: “Hvis Paulus sitt folk går inn, vil mitt også, for jeg gjorde nøyaktig det han gjorde.» Jeg holder meg helt til Det. Millioner av dem løftet hendene sine og sa: «Vi hviler i det!»

Ørnene vil nok en gang samles på søndag klokken 14:00, Jeffersonville-tid (20:00 norsk tid) for å høre Kristus Selv tale til oss gjennom Sin stadfestede budbærer. Ordet vi hviler i. Kom og bli med oss når vi hører Ham advare verden om at de må: Gjenkjenn Din Tid og Dens Budskap 64-0726M 

Bro. Joseph Branham

 

Skriftsteder å lese før hørelsen av Budskapet:

Hosea 6
Malaki 4,5-6
2. Timoteus 3

 


Oversatte taler

Fransk

Spansk

Portugisisk

Italiensk

Norsk

Rumensk

Russisk