Søndag
15 August 2021
65-0429B
Kornet skal ikke bli arving med skolmen

Kjære kjød av Hans Kjød 

Jeg er så glad for at Gud ikke forandrer Sin Mening om Sitt Ord. Han er den samme i går, i dag og for evig. Slik Han gjorde ting i begynnelsen, slik gjør Han dem også i dag. Gud Selv manifestert i menneskelig kjød ved Jesu Kristi Blod, for å helliggjøre et liv slik at Han kan reflektere Seg Selv gjennom det.

Vår budbærer i dag har Bibelsk identifikasjon av seg selv iblant oss. Det er Den Hellige Ånd Selv, som gjør Sin Egen tolkning. Det er ikke nødvendig å gå fra den ene til den andre for å finne sannheten eller tolkningen. Den Hellige Ånd har gitt Sin Menighet Efeserne 4, alt i én mann, Hans stadfestede profet.

Apostel: Apostel betyr «en som er sendt» eller «en misjonær». Jeg er en misjonær.

Profet: Tror du at jeg er Guds profet?

Evangelist: «Gjør en evangelists gjerning. Fullfør din tjeneste. Tiden vil komme da de ikke vil tåle sunn lære.»

PastorDere har kalt meg «deres pastor», og dere taler sant, for det er jeg.

TeacherJeg ønsker å tale om Ordet, eller undervise denne søndagsskoletimen, om Ordet Tegnet.

Er lik = Jeg vet at dere, våre brødre, dere ser på en måte på meg som at jeg er deres absolutt for hva ... så lenge jeg følger Gud, som Paulus sa i Skriften: «Følg dere meg, slik jeg følger Kristus.»

Dette Budskapet er vårt Absolutt, og derfor følger vi ham slik han fulgte Kristus. 

Jeg ser ikke bort ifra at det er mange Gudkalte Efeserne 4-menn som er ordinert og kalt av Gud til å utføre disse tjenestene. Ved Hans NÅDE er jeg en av dem. Men vi er små. Guds syvende engel-profet er den STORE.

For dem verden rundt som kaller «Branham Tabernacle» sin «hjemmemenighet»: Vår pastor, vår levende tjeneste, vårt Absolutt, vårt Efeserne 4 er utelukkende på Lydbåndene. Vi tror Det er den opprinnelige tjenesten som Han hadde da Han var her på jorden.

Hvilken fred, hvilken hvile, vi trenger aldri å bekymre oss eller være på vakt eller ha på filteret når vi hører Ordet. Det er det beviste, stadfestede Guds Ord, fersk manna hver gang vi hører det, og alt vi trenger å gjøre er å lene oss tilbake og nyte det mens det brenner i hjertene våre inni oss når Han taler til oss langs veien.

Og alle som Min Far har gitt Meg, de vil komme. Mine får, Mine duer, hører Min Røst. En fremmed vil de ikke følge.» Og hva er Guds Røst? Det er Guds Ord. Hva er vel en manns røst om det ikke er hans ord? Det er Guds Ord. De vil høre Guds Ord.

Da er det fremdeles MER for Hans Menighet. Ikke bare gjenkjenner vi denne tiden og dens budbærer, Ordet for i dag, men den største gleden som noensinne ble gitt til menneskene har endelig gått i oppfyllelse. VI ER del av Hans Ånd, del av Hans Legeme. Kjød av Hans kjød, ben av Hans ben. Ord av Hans Ord, Liv av Hans Liv, VI ER Kristi Brud!

Glory!! Priset være Herrens Navn!! Halleluja!! Hans Brud har gjenkjent Seg Selv og gjør Seg Selv rede ved Hans Ord.

Det er hva Menigheten gjør i dag, for Jesus er Ordet, og Han er Brudgommen, og Bruden er en del av Brudgommen. Derfor er Ordet som skal oppfylles i denne tid den samme delen av Ordet som ble oppfylt på Hans tid, og det er det samme Ordet, samme opplevelsen, samme Livet.

Kom og opplev det samme Ordet, den samme opplevelsen, det samme Livet førstkommende søndag klokken 14:00, Jeffersonville-tid, og hør: Kornet skal ikke bli arving med skolmen 65-0429B.

Bro. Joseph Branham


 

 

Skriftsteder å lese:

Matteus 1,18-20 / 24,24
Lukas 17,30
Johannes 5,24
Galaterne 4,27-31
1. Mosebok 2,15
Jesaja 9,6
Malaki 4