søndag 21. februar 2021
63-0322
Det Femte Segl
  PDF -   LYD

Kjære én hundredel av én prosent,

Tenk på det, vi inviterer kongenes Konge og herrenes Herre inn i våre små, ydmyke hjem verden rundt hver uke. Han ønsker ikke at tepper skal bli rullet ut for å ønske Ham velkommen. Han ønsker bare at ydmyke hjerter skal bli lagt frem, slik at Han kan ta våre ydmyke hjerter og åpenbare for oss de gode tingene Han har i vente for alle de som elsker Ham.

Men det er ikke bare hvilket som helst hjem eller til hvilket som helst folk, men kun til en liten, utvalgt gruppe mennesker som Han har valgt. En gruppe mennesker som Han har banket på døren til, og de har åpnet den.

Nå, vi er bare salige og veldig, veldig takknemlige for hva Han har gjort for oss, den levende Guds store, mystiske hånd! Hvilken større ting kunne skje, hvor mye mer privilegert folk kunne vi være, enn å ha i vårt nærvær, kongenes Konge, herrenes Herre?

Vi er så glade og så takknemlige at vi rett og slett ikke vet hva vi skal gjøre! VI ER den ene hundredelen av én prosent som lytter til og tror HVERT ORD som Han taler og forteller oss.

«Jeg er Det inkarnerte Ord gjort kjød. Jeg vil åpenbare for dere de Syv Tordner, og Det vil gi dere bortrykkelse i Tro. Fordi dere tror hvert Ord, Dere er Min rettferdiggjorte Dronning, og Jeg vil gi dere et Nytt Navn. Jeg vil åpenbare for dere Det tredje rykk. Dere kan Tale Ordet, for dere er Ordet. Jeg har gjenopprettet alle ting for dere.»

«Nå har jeg bare noe å fortelle dere, som bare er så godt, det bare brenner i hjertet mitt. Jeg håper dere ikke glemmer det. Jeg lot min engel-budbærer se dere alle sammen kledt i hvite klær. Dere søstre var der med håret hengende ned til midjen deres, barføtt, dere løp alle rett imot ham.»

«Og så lot Jeg ham se i en annen retning, og der kom alle dere menn. Dere var alle unge karer, omtrent i alderen tjue år. Dere hadde mørkt hår, og blondt hår. Dere også hadde hvite klær på, alle sammen, og løp til ham og begynte å omfavne ham, mens dere ropte: ‘Dyrebare broder!’»

«Jeg løftet ham opp og satte ham høyt oppe, på en stor, høy ting, fordi på jorden var han deres leder. Dere fulgte ham slik han fulgte MEG.»

«Budskapet han fikk å tale til dere var så fullkomment at Jeg ikke kunne overlate Det til en himmelsk Engel, så Jeg ga Det til ham, Min jordiske profet-engel-budbærer, William Marrion Branham. Jeg åpenbarte hele denne Åpenbaringens bok til ham og ba ham om å gi Det til dere.»

«Han er Min ørne-profet. Husk, det er ingen flere makter som går ut etter at den store ørnen taler. Jeg har gitt ham alle mysteriene som skal gis til dere, som Jeg fortalte dere at Jeg ville. Alt dere har behov for er i de innspilte Budskapene han talte, fordi Det er ikke hans ord, men MINE ORD TIL DERE.»

«Glem aldri, og husk hva dere sa til ham da han så dere på den andre siden:»

Hvorfor kan jeg ikke se Jesus?» Sa: «Vel, nå, Han vil—Han vil komme en dag. Og Han vil komme til deg først, og da vil du bli dømt.» Sa: «Disse menneskene er dine omvendte, som du har ledet.»

Og jeg sa: «Du mener, at ved å være en leder, at jeg ... at Han vil dømme meg?» Sa: «Ja.» Og jeg sa: «Må hver leder bli dømt på den måten?» Sa: «Ja.»

Jeg sa: «Hva med Paulus?» Han sa: «Han må bli dømt med sine.»

«Vel», sa jeg, «hvis hans gruppe går inn, da vil min også, for jeg har forkynt akkurat det samme Ordet.» Det er alt. Jeg sa: «Der han døpte i Jesu Navn, gjorde jeg det også. Jeg forkynte ...»

Og millioner ropte ut, alle på én gang, sa: «Vi hviler i Det!»

Det er bare ÉN MÅTE å være der på, min venn, ved å Trykke på Play, og å hvile på hvert Ord talt av Guds ørne-profet-budbærer.

Kom og hvil på hvert Ord med oss og vær den ene hundredelen av én prosent, søndag klokken 14:00, Jeffersonville-tid (klokken 20:00 norsk tid), når vi hører: Det femte Segl 63-0322

Bro. Joseph Branham

 

Skriftsteder å lese før hørelsen av Budskapet:

Daniel 9,20-27
Apostlenes gjerninger 15,13-14
Romans 11,25-26
Åpenbaringen 6,9-11
Åpenbaringen 11,7-8
Åpenbaringen 22,8-9

 


Oversatte taler

Fransk

Spansk

Portugisisk

Italiensk

Norsk

Rumensk

Russisk

Denne talen har blitt spilt i Tabernaklet på følgende tidligere datoer.