Søndag
03 Juli 2022
63-1124M
What Shall I Do With Jesus Called Christ?

Kjære Ørner, la oss alle samles og høre Budskapet 63-1124M - Hva skal jeg gjøre med Jesus kalt Kristus? førstkommende søndag klokken 12:00, Jeffersonville-tid.

Broder Joseph Branham