søndag 1. november 2020
60-1204e
The Patmos Vision
  PDF -   LYD

Kjære Allmektige,    

SÅ SIER HERREN, Moses, Elias og Kristi Ånd forkynner til oss i våre hjem. Han bringer oss den fullstendige Åpenbaringen av Jesus Kristus.    

Faderen ga åpenbaringen til Sin Sønn, Jesus Kristus. Han sendte deretter Sin engel til Johannes for å vise de ting som var, som er og som skal komme. Vi tror at Han sendte oss den samme engelen, den store profeten som skulle komme på jorden i de siste dager. Han åpenbarer mysteriene som ikke ble åpenbart i noen annen tidsalder. Det skulle bli åpenbart og forstås kun av en spesiell kategori mennesker med profetisk innsikt. VI ER disse menneskene. Hans håndplukkede og utvalgte Brud.   

Timen er her, kveldsskyggene har falt, Åpenbaringen av Jesus Kristus fremstilles for verden. Gud blir åpenbart ved Den Hellige Ånds kraft og bevis. Forløsningsdagen er nær.  

Hva er det første vi må gjøre? Vi må komme inn i Ånden. Vi kan ikke gjøre noe godt før vi først kommer inn i Ånden. Johannes var i Ånden da Faderen sendte Sin engel for å vise ham alle disse mysteriene. Vi må være i den samme Ånd for at Røsten kan åpenbare disse mysteriene til oss.

Johannes sier ikke at han snudde seg for å se personen hvis røst han hørte, men han snudde seg for å se røsten. Åh, jeg liker det. Han snudde seg for å se røsten. Røsten og personen er en og samme.   

Den første av alle åpenbaringer er Jesu Kristi Allmektige Guddom. Du må vite hvem Han er når du hører Røsten. Den samme Røsten som lød på Sinaifjellet, er den samme Røsten som lød på Forklarelsens berg, og er den samme Røsten som taler til oss når vi Trykker på Play.

Først må vi gjenkjenne og tro at Jesus Kristus er vår Herre og Frelser. Så må vi anerkjenne og tro Hans Røst som taler gjennom Hans syvende engelbudbærer. SÅ må vi tro og erkjenne hvem VI ER!!

Jeg tenkte å holde det tilbake, men jeg sier det likevel. Mennesket er allmektig. Du tror det kanskje ikke, men det er det. Et menneske som er fullstendig overgitt til Gud er allmektig. Sa Han ikke i Markus 11,22 at: “Hva enn du sier, og ikke tviler på det i ditt hjerte, vil skje. Du skal få det du sier”?  

Hva skjer når to allmektige møtes? Når Gud og mennesket kommer sammen, to allmektige, da er noe nødt til å rystes. Noe … Hva enn du sier med den skapende og allmektige Guds kraft, vel vitende at Han lovet det, og at Han sa det i Sitt Ord, vil det skape en kraft som går ut og får ting til å skje. Ting som ikke er, det gjør dem som om de er, fordi to allmektige møtes. Der står Han! Åh, er Han ikke underfull!

For en tid vi lever i, Gud og mennesket blir Ett. Det skaper en kraft som får Hans Ord til å skje. Bruden blir fullstendig gjenopprettet. La oss være stille fremfor Ham og høre Hans Røst tale og fortelle oss:

“Jeg er Herren som helbreder deg. Jeg er Herren som gir deg Evig Liv. Jeg elsker deg. Jeg kjente deg fra før verdens grunnvoll ble lagt. Jeg satte ditt navn i Boken, du er Min. Frykt ikke, det er Meg. Vær ikke redd, Jeg er med deg.

La Bruden samles søndag kl. 14:00 Jeffersonville-tid (kl.19:00 norsk tid) og sitte sammen i Himmelske steder mens Guds Røst sildrer behagelig og taler til oss når vi hører: Patmos-visjonen 60-1204E

Bro. Joseph Branham

 

Skriftsteder å lese som forberedelse til å høre talen “Patmos-visjonen”

Jesaja 28,8-12

Daniel 7,8-14

Sakarja 4,1-6

Malaki 4,1-2  / 4,5

Matteus 11,28-29 / 17,1-2

Johannes 5,22

Hebreerne 4,3-4 / 4,7-10 / 4,12

Åpenbaringen 1,9-20 / 19,11-15

 

Skriftsteder til Patmos-visjonen (Menighetstidsboken)

4 Mosebok 21,8-9

Jesaja 28,8-12 / 66,8

Daniel 7,9-14

Sakarja 4,1-6

Malaki 4,1-3 / 4,5-6

Matteus 11,28-29 / 16,28 / 17,1-13

Lukas 22,44

Johannes 1,1-3 / 1,48 / 3,14-19 / 4,24 / 5,22 / 8,24 / 10,37-38 / 14,12 / 15,1 / 17,20

Apostlenes gjerninger 2,38

Romerne 2,3 / 2,5-17

Efeserne 4,30

Hebreerne 4,8-10 / 4,12 / 6,6

Åpenbaringen 1,9-20 / 17,15 / 19,11-16 / 21,23 

  


Oversatte taler

Fransk

Spansk

Portugisisk

Italiensk

Norsk

Rumensk

Russisk

Denne talen har blitt spilt i Tabernaklet på følgende tidligere datoer.