Søndag
23 Mai 2021
64-0614E
Raringen

Kjære Raringer, 

Mens verden blir gjenget opp til en mutter, er det et folk som kalles Bruden, og det har også gjenger. Gud har sendt en mutter til verden, og Han har trukket Bruden ut av dette kaoset vi lever i, inn i Guds Nærvær. Av verden kalles vi Raringer, men for Gud er vi Hans Ord-gjengede muttere. 

Priset være Herrens navn, jeg er så takknemlig for å være en mutter gjenget til Guds Ord, Budskapet til tiden. Gud sendte noen på jorden for å representere Ham som Hans ambassadør. Gud skjuler Seg nok en gang bak menneskehud.

Det er skjult for verden, men ikke for Hans Brud. Vi har brutt igjennom det forhenget og sitter nå i nærværet av Shekinah Glory og spiser Skjult Manna fra Guds Bord.

Folk tror at vi gjør Broder Branham til en gud. De er bare på andre siden av huden. Men de er ikke veldig langt borte fra Guds Ord. De tror vi er fortapt, men vi vet at vi ikke er fortapt. Faktisk vet vi nøyaktig hvor vi står. Vi vet hva slags seil vi har heist, og hvilken vind som blåser i det. Vi vet hva gjengene våre er, og hva mutteren vår er. Han har kommet åpenlyst til skue for Sine små barn.

Vi må hele tiden minne dem på at det ikke er i motsetning til Guds Ord. Da Gud sendte Moses ned til Israels barn, gjorde Gud Moses til en gud, og gjorde Aron, broren hans, til en profet. Faktisk var alle profetene i Bibelen Gud for folket. Jesus Selv sa at de var guder. Han forandrer bare masken Sin hele tiden. Det er den samme Gud hele tiden, Som bare forandrer Sin skikkelse, en morphe.

«Gud skjuler Seg bak hud, grevlingskinn, Gud skjuler Seg bak huden til et menneske.» Skjønner? Det er hva Han gjorde. Da Gud ble manifestert i verden, skjulte Han Seg bak et dekke, bak huden til en Mann som het Jesus. Han var tildekket og skjulte Seg bak huden til en mann som het Moses, og de var guder, ikke Guder; men de var Gud, den ene Gud, som bare forandrer masken Sin, og gjør det samme hver gang, bringer dette Ordet.

Ifølge Ordet er Det Gud manifestert i de siste tider blant Sitt folk, for den utvalgte Ætten, i form av en profet. Ikke at mannen er Gud, men at gaven er Gud skjult i Menneskekjøtt.

Da Ordet var i Moses, var han Gud i kjød. Da Det var i Jesus, var Det Gud i kjød. Det eneste Han gjorde var å forandre masken Sin, ikke Sitt Ord og ikke Sin natur, og følgelig hadde vår profet det samme Ordet og den samme naturen som Gud.

Hva var de siste ordene Gud fikk Sin profet til å skrive i Det gamle testamente?

Se, Jeg skal sende dere profeten Elia før den store og fryktinngytende Herrens dag kommer.

Det siste Gud fikk Sin profet til å skrive var at Han kom til å sende en mektig profet med Elias ånd til verden før den store og fryktinngytende dagen for Hans komme.

Hva var de siste Ordene i Det nye testamente, en bok skrevet av Gud Selv? Gud brukte en MANN som het Johannes til å skrive boken. Gud brukte en MANN til å fortelle Johannes hva han skulle skrive i boken. Johannes skrev det han så og hørte den MANNEN si. Så brukte Gud en MANN til å åpenbare hva som var skrevet og skjult i hele Bibelen. Hva gjorde Johannes?

Og jeg, Johannes, så og hørte alt dette. Og da jeg hørte og så, falt jeg ned for å tilbe foran føttene på engelen som viste meg alt dette. Da sa han til meg: «Se til at du ikke gjør det! For jeg er en medtjener sammen med deg og dine brødre profetene og dem som tar vare på ordene i denne Boken. Gud skal du tilbe.»

Johannes falt for andre gang ned for å tilbe denne MANNEN. HVORFOR? Johannes så og hørte Gud skjult i menneskekjøtt, igjen. Det var et annet kjød enn da han vandret med Ham, sov med Ham, spiste med Ham, da Han var skjult i Sitt andre jordiske tabernakel, men for Johannes var Det Ham. Det var Gud SKJULT i menneskekjøtt igjen, ellers ville han ikke ha falt ned for å tilbe ham.

Så taler Gud nok en gang.

Og se, Jeg kommer snart, og Min lønn er med Meg, for å gi enhver igjen etter hans gjerning.

Så snakker Han om Sin guddom.

Jeg er Alfa og Omega, Den Første og Den Siste, Begynnelsen og Enden.

Så Hans siste Ord til Sin Brud:

Jeg, Jesus, har sendt Min engel for å vitne for dere om disse ting i menighetene. Jeg er Davids Rotskudd og Ætling, Den strålende Morgenstjernen.

Jesus Selv sier til Sin Brud: Det er MEG, skjult nok en gang i menneskekjøtt i Min engel som Jeg har sendt til dere. Jeg vil tale gjennom ham og åpenbare ALLE de ting som har blitt skrevet og skjult i Mitt Ord. Jeg vil sende ham til alle menighetene for å vitne.

Hva er den FULLKOMNE MÅTEN HAN kan vitne i menighetene våre på? TRYKK PÅ PLAY!! Det er GUDS RØST.

Så forteller profeten verden hva vi føler i dag.

Så jeg tror at mange av oss voksne tenker det samme. Gud med hud på Seg! Gud med hud på Seg! Det høres kanskje ut som en mutter i verdens ører, men det trekker alle mennesker til Ham.

Gud, med på hud på Seg, trekker alle mennesker til SEG. I likhet med Johannes, ser vi Gud i menneskekjøtt. I likhet med Johannes, tilber vi ikke mannen, men det har blitt åpenbart at det er Gud som taler til Sin Brud i menneskekjøtt, slik Han fortalte oss at Han ville gjøre. Det er SÅ SIER HERREN.

Kom og bli gjenget til Guds Ord med oss Raringer på søndag, klokken 14:00 Jeffersonville-tid, for å høre Gud, skjult bak menneskehud, vitne til oss og overbringe til oss Budskapet: Raringen 64-0614E.

Bro. Joseph Branham

 


 

Skriftsteder å lese før vi hører Budskapet:

1. Korinterbrev 1,18-25
2. Korinterbrev 12,11