Søndag
25 Juli 2021
65-0425
God's Provided Place Of Worship

Kjære dere som er gjort levende,

Vi bare elsker å samles hver uke for å nyte den Åndelige Manna Han har tilveiebragt for Sin Brud. Den gir oss styrken vi trenger på reisen vår. Den er selve Messias’ Liv manifestert, som gjør Hans Menighet klar for Bortrykkelsen.

Ildstøtten har kalt oss ut og leder oss til Løfteslandet under salvelsen av Hans mektige profet, William Marrion Branham.

Broder Branham er ikke Ildstøtten. Han er den salvede leder under den Ildstøtten. Ildstøtten stadfester bare hans Budskap med tegn og under. Det er Hans mektige Hellige Ånd manifestert blant oss, og det er tusen ganger mer enn alle andre profeter før.

Kan du ikke se Menneskesønnen, Menneskesønnen i form av profetisk Budskap, som vender tilbake igjen i Hans Menighet, i profeti, og åpenbarer at Jesus Kristus er den samme i går, i dag og for evig? Det har aldri blitt gjort gjennom tiden før i denne tid.

Våre Åndelige sinn har grepet Det. Vi ser Det og tror hvert Ord. Dette Budskapet, disse Lydbåndene, er Guds tilveiebragte Vei for å gripe det sinnet der ute hvor det frøet er blitt sådd. Vi har hørt den Røsten, og Lyset har truffet oss, og vi har kommet til Liv. 

Det gjør at vi sitter på Himmelske steder AKKURAT NÅ. Ikke at vi kommer til å sitte der, vi sitter der nå. Vi har allerede våknet til nytt liv. Dynamikken og mekanikken har gått til verks. Det har levendegjort oss inn i Guds Nærvær, hvor Hans Ånd er. Det er ikke noe du kommer til å bli, du er det allerede! Det er bare det at djevelen prøver å stjele Det fra oss.

Spørsmål: Har du kommet til Liv?
Svar: Ja

Spørsmål: Har Kristus blitt virkelig for deg?
Svar: Ja

Spørsmål: Har Guds kraft blitt manifestert?
Svar: Ja

Spørsmål: Er du i den Menigheten, Guds tilveiebragte Menighet?
Svar: Ja

Spørsmål: Hvordan er du i Den? Hvordan vet du at du har blitt levendegjort i Den?
Svar: Alle våre tanker og hele vårt vesen er i Kristus. Kristus er i vår midte og beviser at Han lever, beviser at Han er her.

Vi er kjøtt av Hans kjøtt og bein av Hans bein, legeme av Hans legeme, Navn av Hans Navn, Hans Brud. Vi er i Ham. Vi er Hans kjøtt og Hans bein. 

Vi kan ikke dø, vi er levendegjort. Den levendegjørende kraften som reiste oss opp fra et liv i synd og forandret vårt vesen har potensielt reist oss opp i Kristus Jesus, hvis oppstandelse vil ta oss frem til full modenhet.

Vi er født og gjenfødt, døpt med Den Hellige Ånd inn i Jesus Kristus. Vi har blitt levendegjort til hvert Ord. Vi understreker hvert Ord med «amen».

Når vi samles i Jesus Kristus, i samme sinn og i enighet; hva enn vi har behov av, hvis vi har TRO og tror, vil Han gi det til oss.

La det gå opp for oss at Han vil være i hvert av våre hjem, våre menigheter eller hvor enn vi er samlet, for vi er Hans sønner og døtre, Hans Brude-Menighet.

Jeg vet at Han er her. Jeg er sikker på at Han er her. Jeg vet at det nå er nok levendegjørende kraft i Menigheten til å helbrede hver person som sitter her.

Tror du Dette Budskapet? Tror du at Det er Guds Vei for i dag? Tror du at Det er Menneskesønnen som åpenbarer Seg Selv i menneskekjød? Tror du hvert Ord?

Hvis du trenger helbredelse av kroppen, helbredelse av ånden eller HVA SOM HELST du har behov av, da utfordrer jeg deg til å tro den salvede, stadfestede Guds Røst for vår tid:

Gi det her og nå at den levendegjørende kraften vil gjøre troen deres levende, Herre, til hva de gjør. Det er en troende som har hendene på en troende, et legeme til et legeme, en kraft til en kraft. Og det er Guds kraft ved en Guds sønn eller en Guds datter, ved Guds Sønn. Å Gud, må satan slippe dette folket fri! Må de bli helbredet denne ettermiddag ved den gjenopplivende, levendegjørende kraften av Nærværet som er identifisert, Jesus Kristus. I Jesu Kristi Navn, må det bli slik!

Kom og bli med oss under Guds tilveiebragte sted for tilbedelse 65-0425 og motta din helbredelse, bli salvet av Den Hellige Ånd, og la din sjel fryde seg når du sitter på Himmelske steder og hører Menneskesønnen tale førstkommende søndag klokken 14:00, Jeffersonville-tid.

Bro. Joseph Branham

 

 

Skriftsteder å lese før vi hører Budskapet: 

5. Mosebok 16,1-6
Malaki 4,5
Matteus 1,23
Markus 16,17
Lukas 17,30
Johannes 4,23 / 10,1-7
Romerne 8,1-11
1. Korinterbrev 12,13
Efeserne 1,21
1. Tessalonikerbrev 4,16
Hebreerne 13,8
Åpenbaringen 22,19