Søndag
23 Oktober 2022
64-0830E
Spørsmål og svar

Kjære Bro. Joseph,

1.  Jeg har hørt deg si at du tror at HVERT ORD av dette Budskapet er SÅ SIER HERREN.

Fra dypet av mitt hjerte og med hver fiber av mitt vesen TROR JEG DET. Det er Guds egen Røst som taler munn til øre med Sin Brud.

Gud talte gjennom Sin profet og sa:

Også sier jeg, i Jesu Kristi Navn! Ikke legg til én ting. Ikke ta, legg dine egne ideer inn i Det. Si kun det som er sagt på de lydbåndene. Gjør bare det som Herren Gud har befalt å gjøre. Ikke legg til Det.

Hvis du hevder å tro dette endetids-Budskapet, må også du tro HVERT ORD for å være i Hans Brud. Satan prøver å forskjønne Det gjennom forkynnertjenesten og sier: "Når Broder Branham fortalte jakthistorier eller sa 'dere har den beste kokken i landet', eller 'jeg har ikke et Skriftsted for det, men jeg vil si dere hva jeg mener', så trenger dere ikke å tro den delen. Den Hellige Ånd er for å lede oss til å forstå hva som er og ikke er Ordet." DET ER DEN SAMME DJEVELEN SOM TALTE TIL EVA OG SA: SANNELIG ... HAN MENTE IKKE HVERT ORD. Høres det kjent ut?

De gjør nøyaktig hva han BEFALTE dem å ikke gjøre. Han sa SI DET SOM ER SAGT på lydbåndene, ikke legg deres egne ideer og forståelse til Det. Han sa ikke: "Alt UNNTATT denne delen og den delen, og pastoren deres vil fortelle dere når det var Den Hellige Ånd som talte og når Det bare var meg." Jeg er bare én liten stein på stranda blant disse store steinene.

2.  Mener du at Broder Branham og/eller hans lydbånd er absoluttet?

Broder Branham er ikke mitt Absolutt, men Budskapet han talte på lybdånd er absolutt mitt Absolutt.

Mange mennesker sier at det er feil og at Bibelen er Absoluttet. Min venn, Bibelen og Budskapet på lydbånd er den samme tingen. Det er selve essensen av Budskapet. Budskapet på lydbåndene er tolkningen av Bibelen. De er ett og samme.

Det enkle faktum er: 1: Bibelen er Ordet. 2: Ordet kommer til profeten. 3: Profeten er den ENESTE guddommelige tolken av Ordet. 4: Vår profet, William Marrion Branham, er det manifesterte Ordet for vår tid og ble sendt for å tolke Ordet. 5: Guds Ord trenger ingen tolkning. Det Han taler gjennom Sin profet på lydbånd ER TOLKNINGEN AV HANS ORD.

Bibelen forteller oss at Han skulle komme tilbake og bo i kjød akkurat slik Han gjorde med Abraham og Jesus Kristus. Han sa Han ennå hadde mange ting å fortelle oss. Han sa Han ville åpenbare alle disse store mysteriene som er skjult i Hans Ord. Han sa det ikke trengte noen tolkning. Han sa aldri at han ville sende en gruppe til å lede og forene Sitt folk. HAN SELV VILLE LEDE FOLKET VED SIN PROFET SLIK HAN ALLTID HAR GJORT. HANS ORD KAN IKKE FORANDRES.

3.  Tror du at pastorer burde spille lydbåndene i menighetene sine?

Enhver pastor må gjøre som han føler seg ledet av Herren til å gjøre, siden enhver menighet er suveren. Jeg tror, og har sagt det mange ganger fra talerstolen, at pastorer burde sette Broder Branham tilbake bak talerstolene sine ved å spille lydbåndene. Jeg har aldri sagt at de må slutte å forkynne, bare spille lydbåndene. Men de bruker enhver tenkelig unnskyldning for å ikke spille Guds Røst i menighetene sine.

Jeg vil la profeten si hva jeg føler når det gjelder pastorer som ikke vil spille den Røsten i sine menigheter.

Nå, Broder Junior Jackson hadde rett til å være uenig i det. Han vil at hans menighet ... Hele folket ønsker å tale i tunger og ting i forsamlingen. Det er Broder Juniors problemer. Det er-det er opp til han. Men Junior Jackson tror Dette Budskapet på samme vis som ... resten av oss gjør. Han er en av oss.

4.  Tror du at forkynnere burde slutte å forkynne?

Nei, jeg har aldri sagt det, og heller ikke tror jeg det. Ordet forteller oss, og Broder Branham har vært ganske tydelig i disse spørsmål og svar-Budskapene, på at forkynnerne skal fortsette med det.

Jeg kjenner meg bare ledet, for min menighet, å gjøre en rask introduksjon, eller i brevsform nå for tiden, og deretter trykke på play og høre Guds ENESTE stadfestede Røst for i dag. Jeg har sagt mange ganger at jeg har den største tjenesten i verden: Jeg får lov til å introdusere Guds Røst til min menighet hver søndag.

5.  Folk sier at du føler at om du ikke streamer Branham Tabernacle-møter, så er du ikke i Bruden?

Jeg har ALDRI sagt det eller engang tenkte det, mine brødre og søstre. Enhver som ville sagt noe slikt tar feil. Som pastor i Branham Tabernacle kjenner jeg meg ledet til å spille Broder Branhams lydbånd. Jeg tror at den Røsten er det eneste som vil forene Bruden.

Som jeg sa tidligere, tror jeg at alt på lydbåndene er Så Sier Herren og trenger ingen tolkning. Jeg kan si amen til hvert Ord jeg hører. Jeg tror at William Marrion Branham ble sendt for å kalle ut en Brud. Min plass i den femfoldige tjenesten er å peke folket til den budbæreren og så trykke på play. Det er ingenting større enn å høre den Røsten. Den mektigste salvelsen er på lydbåndene, så hvorfor skulle jeg ønske å gi menigheten min noe annet?

Hver søndag inviterer jeg verden til å lytte til Budskapet som Herren har lagt på mitt hjerte å spille for menigheten min. Alle er velkommen til å lytte på samme tidspunkt.

Jeg bruker det Broder Branham sa på lydbåndene som min guide.

Og vi har dette telefon-systemet nå, som er veldig, veldig bra. Folk kan sitte i sine egne hjem eller deres ... samles på sine steder, sine menigheter, og så videre, og høre møtet. Jeg setter pris på det.

Nå, pastor, jeg ønsker at du skal vite det, at, dette er ikke bare til min forsamling at jeg taler disse tingene. Og jeg har en rett til å gjøre det, fordi jeg har blitt satt av Den Hellige Ånd til å vokte disse fårene.

Dette Budskapet, og alle de andre Budskapene jeg taler over, er rettet til min forsamling. Det er ikke for deres forsamling, med mindre de ønsker å ta imot Det. Men Det er rettet til dette folket her.

Og det er over hele verden. Og folk står opp ved midnatt på natten, i gamle land, de holder den bønneringen på samme tid. Bokstavelig talt titusenvis og tusenvis av tusenvis ber på samme tid. Gud må bare høre. Du-du bare stormer Himmelen med bønn, ser du, så Han er nødt til å høre.

6.  Er det galt å gå på møter?

Jeg har aldri sagt det eller trodd det. Hvis jeg trodde det, hvorfor har jeg da en menighet? I Branham Tabernacle hadde vi tre møter per uke inntil det bare ble for vanskelig for meg å ha så mange møter hver uke og gjøre arbeidet i VGR. Så hadde vi to møter per uke i Tabernaklet, inntil det ikke kunne romme folket. Så vi flyttet til bygningen vår som vi bruker til våre ungdommer, som var en idrettshall.

Herren hadde lagt på mitt hjerte å komme med en uttalelse en søndag morgen. Jeg sa at selv om de skulle stenge disse kirkedørene en dag, så ville vi ikke gå glipp av noe, siden vår pastor kunne tale til oss hvor enn vi er. En måned senere fikk vi COVID, som stengte kirkedørene verden rundt.

Jeg kjente meg ledet på den tiden til at det kunne være en god anledning til å bygge om idrettshallen, siden vi trengte et kirkerom. Derfor har vi vært lykkelige i våre hjem, forent og lyttet til Guds profet på lydbånd sammen med en del av Bruden verden rundt, mens kirken har blitt bygd om.

Vi fullfører nå bygningen, men akkurat som da Broder Branham var her i Branham Tabernacle, har vi allerede vokst ut av den ekstra parkeringsplassen vi bygde. Vi må bare be og se hvordan Herren leder.

Jeg vet det er mange, mange flere spørsmål på folkets hjerter. Det er mange ting jeg har sagt som har blitt misforstått. Hvis Broder Branham ble misforstått, hvor mye mer vil jeg bli det?

Jeg kan ta feil i det jeg har sagt. Jeg kunne ha sagt det bedre eller ha vært mer tydelig i måten jeg presenterte det på. Men det er én ting JEG VET er riktig: DETTE BUDSKAPET ER FULLKOMMENT. Du trenger ikke å høre på meg eller hva jeg sier, men du MÅ TRYKKE PÅ PLAY OG TRO HVERT ORD.

Nok en gang inviterer jeg deg til å bli med Branham Tabernacle førstkommende søndag klokken 12:00, Jeffersonville-tid, når vi hører: Spørsmål og svar #4 64-0830E.

Bro. Joseph Branham