Søndag
12 Juni 2022
63-0901E
Desperations

Kjære Guds Blod-bundne, Tegn-bundne Paktsfolk.

Husk bare at vi ikke er Eva, vi er ikke en av disse tvilerne som går på kompromiss med Satan. Vi har urokkelig tro på dette Ordet! Vi holder fast ved hvert Guds Ord Han skrev og talte på lydbåndene. Det har gitt oss FULLKOMMEN TRO.

Vi ser ikke etter en enorm tro vi må besitte i oss selv. Vi prøver ikke å være gode nok. Vi vil aldri være gode nok, vi vil alltid feile. Det er ikke hva Han ba oss om å ha tro på. Han sa ha tro og tro HVERT ORD Han sa var Så Sier Herren. VI GJØR, og Det har gitt oss FULLKOMMEN TRO PÅ HANS ORD.

La oss tyvlytte på hva Den Hellige Ånd har rapportert tilbake og forteller Faderen om oss.

“Jeg har adlydt dine ordre. Jeg lette og har funnet noen små grupper mennesker spredt over hele verden. Jeg sendte noen lydbåndgutter til husene deres og spilte noen lydbånd. Da de hørte lydbåndene, trodde de hvert Ord. Nå har de gjort hjemmene sine om til kirker for å motta Budskapet. De er Dine forutbestemte Ørner, som samles for å høre Ditt Ord.

Jeg fortalte dem at alle som ville komme inn under Tegnet, Budskapet til tiden, ville bli frelst. Jeg fortalte dem at de ville bli Ett med Deg og Ditt Ord. Hvis det virket på dem, skulle de anvende Tegnet på sine barn. Anvende Det på sine kjære og bringe dem inn under det Tegnet, og de vil også bli frelst.

Jeg fortalte dem som lyttet til lydbåndet: Jeg gjør krav på dem for Gud. De trodde Det da jeg sa Det, med hele sitt hjerte og sin sjel. De er mitt folk, de som jeg elsker, som lytter til lydbåndene.

Jeg ba dem om å følge med på hva som kom etter de Syv Segl: foreningen av folket, forente tegn, det røde lyset som blinker i de siste tider, som krones av denne ene tingen: Tegnet."

Å, Menighet, stå opp og kom til sans og samling! Klyp deg i samvittigheten, vekk deg selv opp i denne time! Vi må bli desperate eller forgå! Det kommer noe fra Herren! Jeg vet det som SÅ SIER HERREN. Det kommer noe, og vi bør helst bli desperate. Det står mellom Liv og død. Det vil gå forbi oss, og vi vil ikke se det.

Vi vet at noe er i ferd med å skje. Herrens Komme vil være en plutselig, hemmelig avreise. Vi har blitt desperate. Tiden er nær. Vi har gjenkjent Tegnet for vår tid, og Det har blitt anvendt.

Vi tar Påskens symboler denne søndagen, som ble tatt i nødstilfeller, i desperate tider. Vi samles verden rundt, omkring Hans Ord.

Kom og bli en del av denne store hendelsen førstkommende søndag klokken 16:00, Jeffersonville-tid, når vi samles for å høre Ordet: 63-0901E – Desperasjoner.

Bro. Joseph Branham

 

 


 

Skriftsteder å lese før møtet:

Andre Mosebok 11,12
Jeremia 29,10-14
Lukas 16,16
Johannes 14,23
Galaterbrevet 5,6
Jakobs brev 5,16