Søndag
01 Januar 2023
65-0718M
Prøve å gjøre Gud en tjeneste uten at det er Guds vilje

Kjære Brud på vei til Løfteslandet,

Hva kommer til å skje dette Nye Året?

Bruden har gjort Seg Selv rede ved å holde seg til Ordet. Vi har tatt Nattverden, anvendt Tegnet på vår husstand og forseglet oss med det sanne, stadfestede Ordet. Vi har ikke gått på kompromiss, men forblitt jomfruer for den sanne Guds Røst.

Hvilken herlig tid vi lever i. Det er en tid som alle profetene lengtet etter å se; akkurat denne tid. Vi vet ut fra naturen at Menigheten gjør seg klar til å dra. De siste avsluttende timene nærmer seg, og vi glir raskt inn i Evigheten. Vi må holde oss på linje og holde øynene våre på Guds tilveiebragte Vei for vår tid: Hans Ord, Hans profet, som er Ordet for vår tid.

Hvordan bragte Han Kristus hit? Ved profetenes Ord. Stemmer det? Hvordan vil Han bringe Sin Brud hit? Ved profetenes Ord.

Hva kan bli gjort? Hva skal bli gjort? Han fortalte oss hva vi måtte gjøre: rådspørre profeten, Bibelen, hvor vi ikke kan legge til eller trekke fra Den. Hvis vi gjør, tar Gud oss fra Livets Bok.

Det er altfor langt på dag, vi må være i Hans fullkomne Vilje for å være Hans Brud. Vi ønsker ikke å gjøre Gud en tjeneste uten at det er Hans vilje, uansett hvor bra det høres ut. Gud ga et løfte om hvordan Han ville gjøre det i dag. Gud sa det akkurat her i Sitt Ord, hvordan Han ville gjøre det.

Hvordan vil Han ta Sin Brud? Ved Ordet. Ikke med en ny vogn, ikke ved en teologs idé. Men ifølge Sitt Ord vil Han identifisere Henne. Ikke legg én ting til Det eller trekk én ting fra Det nå. La Det være slik Det er. Skjønner??

For noen mennesker kan det være så forvirrende siden det er så mange salvede profeter som sier hva som er Herrens Vilje for i dag. De sier: "Det er feil å spille lydbånd i menigheten, Broder Branham sa aldri det. Forkynnertjenesten er viktigere nå, og det er Guds tilveiebragte vei for i dag. Bli hos din pastor.”

Så det er i orden å høre lydbåndene, men ikke i kirken? Vi skal ikke tro hvert Ord på lydbåndene, bare hva Den Hellige Ånd forteller oss er og ikke er Ordet? Å lytte til forkynnertjenesten vil fullkommengjøre Bruden? Hvis jeg ikke blir hos min pastor, kan jeg ikke være Bruden? Hvis jeg bare spiller lydbåndene, er jeg ute av Guds fullkomne Vilje?

Enhver troende ønsker å gjøre det som er riktig og være i Guds fullkomne Vilje. Ingen ønsker å ta feil eller å være i Hans tillatte Vilje. Det må finnes en korrekt og riktig vei.

Hvilke forkynnere skal vi lytte til ... alle sammen? Skal vi undersøke om det de sier er Ordet når vi drar hjem ved å lytte til lydbåndene, eller bør vi bare ta dem på ordet? Hva er Absoluttet da, vår pastors ord, eller hva Broder Branham sa på lydbånd?

De skal forkynne Ordet, amen. De skal holde Ordet foran folket, amen. Men de skal ikke ta plassen til Guds profet. De er ikke viktigere enn Guds stadfestede Røst. De kan BARE SI DET SOM ER PÅ LYDBÅNDENE. Det er Brudens Absolutt.

Det er de fem tingene du må gjøre. det må være slik. Hans tid, Hans sesong, når Han sa det ville skje; og mannen Han valgte; og det må komme til profeten; og profeten må være en stadfestet profet.

Jeg prøver ikke å fordømme forkynnertjenesten eller å si at de ikke har en plass. Gud forby. Jeg bare sier at å spille Guds Røst på lydbånd til folket er den viktigste tingen forkynnertjenesten må gjøre. Hva enn jeg sier, eller en forkynner sier, eller til og med en lekperson sier, må være ord for ord det Guds profet sa.

Jeg hater at dere er sinte på meg og at dere tenker at jeg er imot deres pastor, det er ikke hva som er i hjertet mitt. Jeg vil bare at Bruden skal forenes med den ENESTE tingen vi kan forene oss rundt: DETTE BUDSKAPET.

Det er en tid med så mye splittelse, forvirring, uenigheter blant folket. Jeg tror dette Budskapet vi kommer til å høre på søndag er ett av de mest viktigste Budskapene for vår tid.

La oss åpne våre hjerter og se hva Gud sier til menigheten, til folket på lydbåndene, og folket på telefonoppkobling på tvers av alle nasjonene.

Før vi kan gå inn i Løfteslandet, er det noe vi må gjøre. Guds Røst ønsker at vi skal lytte veldig nøye og ikke svikte i å forstå hva Han sier.

Han sa at akkurat som da Moses talte til Israel, etter at han hadde blitt stadfestet av Gud og Ildstøtten, og visste han var bevist å være Guds tjener for å lede dem ut. Men før de gikk inn i landet, fortalte Han dem: "Jeg kaller på Himmel og jord til å vitne imot dere; ikke legg til én ting til det jeg har sagt, eller ta ett ord bort fra Det.”

Så sier jeg, i Jesu Kristi Navn: Legg ikke til én ting, ikke ta, legg dine egne idéer i Det, bare si det som er sagt på de lydbåndene, gjør nøyaktig hva Herren Gud har befalt å gjøre; ikke legg til Det!

Det er vår HERRE GUD som befaler oss at vi kan BARE SI DET SOM ER SAGT PÅ LYDBÅNDENE. Vi kan ikke legge til, ta bort, legge våre idéer, våre tanker eller vår tolkning til det. Bare si det som ble sagt på lydbåndene.

Hvis du tror at disse ordene talt av Guds stadfestede profet er sannheten, hvordan kan det å TRYKKE PÅ PLAY ikke være den viktigste tingen Bruden kan gjøre?

Hvordan identifiserte Han Ham da Han kom? Ved en mann med Elias ånd over seg, kom ut av ødemarken. Hvordan vil Han identifisere Sin Brud? Han lovet i Malakias 4 den samme tingen, før Han ødela jorden, slik det var i Sodomas dager.

Kjære Løftesland-Brud, dere har den sanne ÅPENBARINGEN. Dere er i Guds fullkomne Vilje. Dere har gjenkjent hvem dere er. Dere er i Guds Program ved å Trykke på Play. Dere er Ordet. Dere er en del av Brudgommen. GLORY!!!

Hvilken måte å starte det Nye Året på. Bruden forenet sammen, følger Guds befaling ved å: Trykke på Play.

Kom og gjør dere selv rede for Bortrykkelsen sammen med oss på søndag klokken 12:00, Jeffersonville-tid, når vi hører: 65-0718M "Prøve å gjøre Gud en tjeneste uten at det er Guds vilje."

Bro. Joseph Branham

 

 


 

Skriftsteder å lese før vi hører Budskapet:

Femte Mosebok 4,1-4 / 4,25-26
Første Krønikebok 13
Første Krønikebok 15,15
Salme 22
Markus 7,7
Joel 2,28
Amos 3,7
Malakias 3
Matteus 11,1-15
Første Korinterbrev 13,1