Søndag
26 Februar 2023
65-0822E
En tenkende manns filter

Kjære Broder Branhams Forsamling,

Jeg ønsker å invitere verden til å bli med oss på overføringen på søndag klokken 12:00, Jeffersonville-tid, når vi Ørner samles på hver to hundre engelske kvadratmil i en av profetens menigheter. Vi vil høre Gud tale gjennom Sin syvende engel-budbærer og fortelle oss:

Dette Budskapet, og alle de andre Budskapene jeg taler over, er rettet til min forsamling. Det er ikke for din forsamling med mindre de ønsker å motta Det. Men Det er rettet til dette folket her.

Han snakker til oss, GLORY, sin forsamling. Ikke til dere som sier: "Broder Branham er profeten, men han er ikke min pastor. Vår pastor sier at å spille lydbånd i menigheten ikke er ifølge Ordet for i dag." "Vår pastor forteller oss at vi må høre på han. Ifølge Ordet leder han oss ved Den Hellige Ånd nå."

Profeten henvendte seg til deg og din pastor.

Til alle forkynnere, hvor som helst, når som helst, dette er ikke sagt for å ringeakte din lære, dette er ikke en gang rettet mot dine får.

Vi ønsker ikke å krangle med dere, brødre og søstre. Vi forstår at Det ikke er rettet mot dere, men mot oss, som tror at Den Hellige Ånd har satt Sin syvende engel-budbærer til å være vår pastor og lede oss, Sin menighet. Vi tror at å spille lydbåndene er den ENESTE SANNE VEIEN. Dere har rett og gjør det profeten ba DERE om å gjøre:

Og jeg råder dem alltid til, hvis de er medlem i en menighet: "Snakk med din pastor."

Du må gjøre som din pastor sier.

Så snakker profeten til din pastor nok en gang, bare for å forsikre seg om at han forstår.

Nå, pastor, jeg vil at du skal vite at, at, det bare er til min forsamling at jeg snakker om disse tingene. Og jeg har rett til å gjøre det, fordi jeg har av Den Hellige Ånd blitt satt til å vokte disse fårene.

Han har blitt satt til å vokte oss, sine får. De Gud har satt i HANS VARETEKT. Den Hellige Ånd er vår pastor, når Han taler til oss og leder oss hver dag ved Sin stadfestede Røst.

Dette er hva Herren leder oss til å gjøre. Vi er ikke imot deg eller din pastor, eller hva du føler deg ledet av Herren til å gjøre. Hver person må gjøre det de føler at Herren leder dem til å gjøre ifølge Ordet.

Vi har ett filter: DETTE BUDSKAPET. Alt vi hører må gå gjennom det filteret. Røsten vi hører på lydbåndene er den eneste Røsten vi har 100 % tillit til å være Så Sier Herren.

Tror du at den salvelsen over de menneskene betyr at det er Den Hellige Ånds salvelse?" Ja sir, den ekte Guds Hellige Ånds salvelse på en person, og likevel er de falske.

Vårt evige bestemmelsessted avhenger av hva HAN SA PÅ LYDBÅND, ikke hva en annen mann eller gruppe menn sier. Derfor kan vi ikke, og vil ikke, høre noen annen. Hvordan kan noen ta den sjansen?

Kom og samle dere med oss enda mer som dere ser at dagen nærmer seg.

Folk kan sitte i sine hjem eller sine ... samles på sine steder, sine menigheter, og så videre, og høre møtet.

Det, mine venner, ifølge Guds profet, ikke en manns tolkning av hva Bibelen sier, er å samle oss sammen rundt Ordet enda mer som vi ser at dagen nærmer seg.

Hva er vel arken uten Gud? Det er bare et skrin av tre, et par steintavler.

Kom og samle dere med oss når vi lytter til Guds tilveiebragte filter, når Han bringer oss Budskapet: En tenkende manns filter 65-0822E.

Bro. Joseph Branham

 

Undersøk hva du kjemper for. Undersøk hva du er her for. Undersøk hva du går i kirken for. Hva får deg til å ... Det er fint å gå i kirken, men ikke bare gå i kirken. Det vil ikke frelse deg.