Søndag
01 August 2021
65-0426
Proving His Word

Kjære lærevillige småbarn,

Hvilken Himmelsk atmosfære vi satt i på søndag da Kristi Brud samlet seg i Den Hellige Ånds Nærvær. Vi kunne kjenne at Den levendegjorde våre jordiske kropper.

Det er ingen større salvelse, ingen større atmosfære, enn når du Trykker på Play og hører Guds Røst tale til deg. Gud har forberedt ørene våre til å høre og tro hvert Ord, for det er ingen annen enn El, Elah, Elohim, Den selveksisterende, Den alltid tilstrekkelige, Den sterke, som taler til hver og en av oss og åpenbarer til oss at vi er Hans manifesterte sønner og døtre.

Så sterkt det var da Guds forutbestemte Sæd, fra hele verden, la sine Hellige hender på hverandre. Våre hjem og menigheter ble fylt av Den Hellige Ånds Nærvær. Vår Tro har blitt bygd opp, for vi visste hvem som talte til oss. Han fortalte oss deretter at den levendegjørende kraften var I OSS. Vi trodde av hele vårt hjerte og sjel, fordi Han sa det.

Så ba Han oss om å si: «Herre Gud, jeg tror av hele mitt hjerte.» Vi gjentok hvert Ord fra dypet av våre hjerter. Han sa: «Sykdom kan ikke bli stående i en gruppe som dette.» Vår ånd frydet seg da vi hørte disse Ordene, for vi visste hva som fant sted.

Han sa: «Alle som vil ha Den Hellige Ånd, løft hendene deres, HVOR ENN DERE ER som vil ha Den ... Jeg tror at Gud vil fylle hver av dere, AKKURAT NÅ, med Den Hellige Ånd.»

Akkurat i det øyeblikket ble vi fylt og gjenfylt med Hans Hellige Ånd, for Guds Røst hadde nettopp sagt det.

Til dem som trengte helbredelse i sin kropp sa Han: «Jeg befaler dere, i Jesu Kristi Navn, å stå opp på deres føtter og ta imot deres helbredelse.» I samme øyeblikk ble enhver troende, verden rundt, som hadde TRO og trodde, HELBREDET.

Hvor skjedde dette? I én liten gruppe mennesker som var samlet? Nei, det var fra VERDEN RUNDT mens Bruden satt sammen i Himmelske steder og lyttet til Guds Røst for vår tid.

Det er UMULIG for noen mann, eller gruppe av menn, å forene Bruden slik. Bare Den Hellige Ånd kan gjøre det ved å tale gjennom Sin tilveiebragte budbærer for tiden. Dette Budskapet er SÅ SIER HERREN. Ingen fundering, ingen gjetning, Gud har bevist at dette er Hans tilveiebragte vei for i dag.

Hvilken hvile og fred vi har. Vi trenger aldri å bekymre oss eller å stille spørsmål ved det som blir sagt til oss. Vi trenger aldri å gå tilbake til Ordet for å sjekke det, for vi lytter til Guds beviste Ord for vår tid. Vi lener oss bare tilbake, åpner hjertene våre, sinnene våre og sjelene, og sier AMEN, AMEN, AMEN.

Nei, vi er ikke verdige. Nei, vi forstår ikke alt. Men vi TROR hvert Ord. Han sa at det var det sanne tegnet på at du har Den Hellige Ånd, og bare Hans Brud vil tro og holde seg til hvert Ord. VI ER DEN BRUDEN ... Halleluja!

Det går langt over hodene på de store såkalte dype tenkerne, og åpenbarer det for småbarn som er lærevillige.

Jeg er så takknemlig for at jeg er et lærevillig lite barn.

Han har gjennom århundrene bevist hvem Han var i hver tidsalder. Han beviste Det gjennom Sine profeter. Han beviste Det da Han kom i kjød, tok våre synder og ble naglet til et kors, sto deretter opp igjen og sendte tilbake Den Hellige Ånd.

Nå har Han bevist Det i vår tid ved å vende tilbake og åpenbare Seg Selv i menneskekjød nok en gang, slik Han lovet Han ville i Sitt Ord. Han hadde bevist Seg å være Menneskesønnen, tjenesten til Jesus Kristus Selv, skjult i menneskekjøtt.

Og nå, Hans siste kapittel, selve grunnen til denne store planen for å komme og hente oss, Hans fullstendig gjenopprettede, beviste Brud, som holdt seg til Ordet.

Hadde du likt å vært på fjellet den dagen da Jesus talte til de 5000? Hadde du likt å se Ham bevise for verden hvem Han var ved å bringe tilveie brødet og fisken? Hadde du likt å sitte under den salvelsen og bare høre Hans Røst styrke ditt hjerte med Hans Ord av Evig Liv?

Du kan, hvis du tror Dette Budskapet av hele ditt hjerte.

Kom og sitt under den salvelsen på fjellet med oss førstkommende søndag klokken 14:00, Jeffersonville-tid, og hør Gud bevise for verden hvem Han er i vår tid. Lukas 17,30 som taler til deg og forteller deg at B-R-A-N-H-A-M er Min beviste og utvalgte Røst til deg. Kom og hør at han: Beviser Sitt Ord 65-0426.

Bro. Joseph Branham

 


 

 

Skriftsteder å lese:

Matteus 11,4-19 / 28,20
Markus 11,22-26
Lukas 8,40-56 / 17,30
Johannes 14,12
Hebreerne 4,12-15 / 13,8
Malaki 4