Søndag
21 Mai 2023
60-1208
The Thyatirean Church Age

Kjære Stjerner i Hans Krone,

Gled dere, Brud. Vi blir Ett med Ham. Daglig gir Han oss mer Åpenbaring om Seg Selv og Oss. Vi blir mer bevisst på den Levendegjørende Kraften som lever og bor i oss.

Vi kan ikke engang begynne å forklare hvordan vi føler oss. Vi er fylt av Hans Ånd. Den er alt vi tenker på. Ingenting annet betyr noe for oss. Vi ser Hans Ord bli til Ord i oss. Det mater vår sjel. Vi lever daglig for å tilbe Ham, prise Ham og takke Ham for at vi kan høre Hans Røst tale til oss.

Når vi leser Menighetstidsboken vår, klarer vi knapt å legge den fra oss. Hjertene våre eksploderer. Hver dag bringer mer Åpenbaring. Vi ønsker å hoppe opp og rope, løpe rundt i rommet og skrike: "Glory, Halleluja, pris Herren." "Har du lest dette?" "Jeg har markert det i mine uthevinger, men jeg har aldri, ALDRI, lest Det på den måten før." Han åpenbarer hele Bibelen fra Første Mosebok til Åpenbaringen for oss, og jeg ser OSS I HANS ORD.

Vi ser den Sanne Bruden som holdt seg til Ordet gjennom tidsaldrene og ikke ble lurt av satans store bedrag. Han ønsket å bli tilbedt som Gud. Men hele tiden fantes det en SANN BRUD, som var trofast mot Hans Ord. Den lille utvalgte gruppen som holdt seg til Hans budbærer. Akkurat som oss, kunne de ikke, og ville de ikke, gå på kompromiss. De visste at det bare var ÉN MÅTE å være sikker på: å holde seg til Hans tilveiebragte Vei, Hans Ord, Hans engel.

Hvor bedragersk satan har vært gjennom tidene. Han har arbeidet seg gjennom de forskjellige Menighetstidene til han har nådd sine mål. Han er nå blitt så nær den PERFEKTE at han kunne lure de utvalgte hvis det var mulig ... men lovet være Gud, DET ER IKKE MULIG, VI HAR IKKE BLITT LURT. Hvorfor? VI HOLDT OSS TIL GUDS RØST, HANS ORD GJORT KJØD.

Det er ingen vei utenom Det. Guds Røst er Hans tilveiebragte Vei for i dag. Vi har fortsatt å gjøre Hans gjerninger trofast til enden. Vi har fått makt over nasjoner, og er sterke, kapable, ubøyelige herskere som kan håndtere enhver situasjon så kraftfullt. Selv vår mest desperate fiende er knust. Vår demonstrasjon av herredømme, ved Hans kraft, er lik Sønnens egen.

Å, hvordan vi ønsker at vi kunne uttrykke med ord hva vi føler. En dag vil vi, mine venner. Vi vil tilbringe Evigheten med vår Herre, Hans engel, og med hverandre.

Akkurat som den gamle fargede damen i Memphis, visste vi at det var Han da vi hørte Ham. Hvorfor? Å, vi er EN AV DEM.

Ønsker du at Den Hellige Ånd skal snakke til deg og fortelle deg hvem du er? Kom og opplev Herrens nærvær med oss denne søndagen kl. 12:00, Jeffersonville-tid, mens vi hører: Tyatira menighetstid 60-1208. Det vil forandre livet ditt.

Bro. Joseph Branham