søndag 10. januar 2021
63-0317M
Gud skjuler Seg i enkelhet, åpenbarer Seg så i det samme
  PDF -   LYD

Kjære raringer, 

Vi er annerledes enn sivilisasjonens moderne trend. Vi har blitt rare, underlige og til og med ekstreme blant våre brødre og søstre.

Vi er et eiendomsfolk, et åndelig presteskap, en kongelig nasjon som bærer fram åndelige offer til Gud med frukten av våre lepper som lover Hans Navn ved å si at vi tror hvert Ord Han talte gjennom Sin sjuende engel-budbærer. Vi blir kalt raringer, Tape-folk, og vi er så glade for å bli kalt ÉN AV DEM. 

Hvorfor tror vi det på denne måten? Vi har blitt befalt av Guds stadfestede sjuende engel-budbærer å gjøre det.

Så nå, lytt til hvert Ord. Grip Det. Og—og hvis du tar Det på lydbånd eller noe, så bare hold deg til den Lydbåndlæren. Ikke si noe annet enn det lydbåndet sier. Bare si nøyaktig hva lydbåndet sier. Skjønner? Nå, fordi, noen av de tingene, vi kommer til å forstå en hel del om dette nå, hvorfor Det blir misforstått. Skjønner? Og sørg for det, bare si akkurat hva lydbåndet sier. Ikke si noe annet. Skjønner? Fordi, jeg sier ikke Det av meg selv. Det er Han som sier Det, skjønner du. Og så mange ganger, forvirring, folk står frem og sier: «Vel, den-og-den sa at Det betydde det-og-det.» Bare—bare la Det være slik Det er. Du skjønner, det er slik vi vil ha Bibelen. Akkurat slik Bibelen sier Det, det er slik vi vil ha Det, bare—bare slik som Det. Ikke legg din egen tolkning til Det. Det er allerede tolket, skjønner du.

Hvilken hvile, hvilken fred Bruden har. Det har blitt åpenbart at det bare er én måte, som ikke kan forvirres av hva den-og-den sier Det betyr. Det er bare én måte å si akkurat hva Lydbåndene sier, TRYKK PÅ PLAY, da det ikke trengs noen tolkning. 

Vi har alltid trodd på Dette Budskapet, men nå er det noe annerledes, det er en forandring som skjer i Hans Brud. Vi har sittet i Sønnens nærvær og vi modnes. Det er den eneste måten Bruden kan bli klar for høsten på, TRYKKE PÅ PLAY OG ADLYDE.

Det vil skje akkurat slik vi har sagt. Guds folk blir gjort rede gjennom Sannhetens Ord fra budbæreren til denne tidsalderen. Pinsens fylde vil være i henne, for Ånden vil bringe folket like tilbake til hvor de var i begynnelsen. Det er «Så sier Herren».

Det setter sjelen vår i brann. Vi ønsker å skrike og rope. Vi trenger ikke å undre oss eller gjette eller en gang håpe at vi er i Hans fullkomne Vilje. Vi har «Så sier Herren». Vi blir gjort rede ved Sannhetens Ord ved å TRYKKE PÅ PLAY. 

Til og med valget av tidspunkt for å høre De sju menighetstider har vært fullkomment. Vi har sett profeti gå i oppfyllelse på dagen. 

  • Vi har hatt én katolsk president og vil uten tvil få en til

Denne dagen, mens vi lyttet til dette Budskapet, gikk denne profetien i oppfyllelse.

Vi har til og med sett verdensbegivenheter komme fullstendig på linje med Ordet.

  • Kirke og stat, religion og politikk går sammen.
  • Laodikea, “folkets rettigheter” eller “folkets rett”.
  • ALLE nasjoner står frem og krever likestilling, sosialt og økonomisk.
  • Horen vil ødelegge dagens pengesystem

Det beviser for oss at Guds tidsberegning alltid er perfekt.

«Tiden er nær.» Tiden var ikke nær før. I Guds visdom og husholdning kunne ikke denne mektige åpenbaringen (selv om den var fullt ut kjent av Gud) bli gjort kjent før nå. Vi lærer derfor umiddelbart et prinsipp – Guds åpenbaring for hver tidsalder kan kun komme i den tidsalderen, og på et bestemt tidspunkt. Se på Israels historie. Guds åpenbaring til Moses kom bare på et bestemt tidspunkt i historien, og enda mer bestemt kom den da folket ropte til Gud. Jesus kom Selv i tidens fylde, da Han var den fullstendige Åpenbaringen av Guddommen. Og i denne tidsalderen (Laodikea) vil Guds åpenbaring komme i sin tilbørlige tid. Den vil ikke somle, og heller ikke vil den være prematur. Tenk på dette og gi nøye akt på det, for vi er i endetiden i dag.

I likhet med dere har jeg blitt så velsignet mens jeg har lyttet til og lest De sju menighetstider, fordi jeg visste at det var Guds behørige tidspunkt.

Herren har lagt på mitt hjerte at vi skal fortsette med Åpenbaringsboken gjennom hele vinteren.

  • Jeg skulle ønske vi hadde det hele vinteren, så vi bare kunne ta hele Åpenbaringsboken og bare gå rett gjennom Den. “Patmos-visjonen”
  • Og disse Seglene skal åpnes i løpet av denne menighetstiden, og de sju siste Guds mysterier skal bli gjort kje-... gjort kjent. Å, jeg skulle gjerne bare holdt det hele vinteren og gå gjennom Det. «Efesus menighetstid»
  • Det er slutten av tidsalderen, og alt faller rett inn her på ett sted, så derfor burde vi bare bruke resten av vinteren på å ta bringe dette ut, men vi ... for å ta Åpenbaringsboken, se hvordan Det henger sammen. «De ti jomfruer og de hundre og førtifire tusen jøder»
  • Når vi så er ferdige med det, løfte den ene opp, dra den andre ned som dette og begynne på den og undervise den til endes. Å, det ville ha vært som en liten himmel, ville det ikke? Bare sitte gjennom hele vinteren, bare sitte gjennom den med Herren. «Åpenbaringen kapittel fire #2»

Jeg kan knapt vente med å sitte gjennom hele vinteren med Herren mens Han åpenbarer Åpenbaringsboken for oss. Vi vil se Ordet gå i oppfyllelse og bli manifestert foran øynene på oss. Det vil være en helt fantastisk tid for Hans Brud.

Det kommer til å kreve at Den hellige ånd går til verks, fordi det ikke kan bli åpenbart til noen andre enn en spesiell kategori mennesker. Det vil kreve en som har profetisk innsikt. Det vil kreve den egenskapen at man kan høre fra Gud. Det vil kreve overnaturlig veiledning.

Dere er den kategorien mennesker. Dere har den profetiske innsikten. Dere har egenskapen at dere kan høre fra Gud. Dere tror hvert Ord av deres overnaturlige veiledning.

Kom og samle dere rundt Hans Ord med oss på søndag klokken 14:00 Jeffersonville-tid (kl. 20:00 norsk tid) og hør Gud Tordne overnaturlig veiledning mens vi lytter til: 63-0317m - Gud skjuler Seg i enkelhet, åpenbarer Seg så i det samme.

Jeg vil at vi skal begynne på avsnitt 94, etter innvielsesmøtet. Om Herren vil, og vi fremdeles er her, ønsker jeg å spille det utdraget av Budskapet på innvielsesmøtet etter ombyggingen av bygget vårt.

Da Herren la på hjertet mitt å fortsette denne vinteren med Åpenbaringsboken, gikk jeg til kalenderen min for å se når disse dagene ville inntreffe. Når vi lytter til Det sjuende segl, vil det være den siste helgen i vinter, hvor påfølgende helg vil være vårens første dag. GLORY!!

Bro. Joseph Branham

 

Skriftsteder å lese før Budskapet:

1. Krønikebok 17,1-8
Jesaja 35,8 / 40,1-5 / 53,1
Malakias, det 3. kapittel
Mattheus 11,10 og 11,25-26
Johannes 14,1-6
1. Korinterbrev, det 13. kapittel
Åpenbaringen, det 21. kapittel

 


Oversatte taler

Fransk

Spansk

Portugisisk

Italiensk

Norsk

Rumensk

Russisk