søndag 13. desember 2020
60-1210
The Philadelphian Church Age
  PDF -   LYD

Kjære fru Jesus,

Gratulerer!

Hvor begeistret vi er for å ha blitt utvalgt til å bli kalt Jesu Kristi dyrebare Brud. Vi skal være hvor enn vår Brudgom er. Vi vil aldri bli forlatt av Ham. Vi vil aldri forlate Hans side. Vi vil dele Tronen med Ham. Vi vil bli kronet med Hans pris og ære.

Dette er de største og lykkeligste dagene i våre liv. Dagene som hele verden har lengtet etter og ventet på. Jesus som kommer for å hente Sin utvalgte Brud.

Brudgommen er også i begeistring. Han har planlagt og gledet seg til denne dagen siden tidenes begynnelse. Alle Hans gjester er invitert og har takket ja til Hans invitasjon. Han har tilberedt en flott bankett for oss, med et bord som er tusenvis av mil langt.

Han skal Selv være hos oss og være vår Gud. Han skal tørke bort hver tåre fra våre øyne. Døden skal ikke være mer, heller ikke sorg eller gråt, og det skal ikke være mer smerte; for de første ting er ikke mer, og vi vil ikke huske dem.

Han har også bygget oss et nytt hjem som vi skal bo i. Den hellige byen, et nytt Jerusalem, som kommer ned fra Ham ut fra himmelen, gjort i stand som en brud smykket for sin brudgom.

For de første ting er ikke mer. Så fantastisk. Alle Guds fantastiske løfter oppfylt. Alt vil være over. Forandringen har blitt fullført. Lammet og Hans brud for evig bosatt i Guds fullkommenhet.

Hvilket navn tar en kvinne når hun gifter seg med en mann? Hun tar HANS NAVN. Det vil bli HANS NAVN som blir gitt oss.

Åh, Det er honning i klippen for oss, og vi nyter den hver eneste dag når lytter til Hans Kjærlighetsbrev. Hvert gullkorn vi hører får vi til å skinne.

Han har fortalt oss at vi har mottatt en åpenbaring om Hans høyeste Guddom. Han er ikke den andre personen i en treenighet, men Gud Selv gjort kjød, som bor iblant oss.

Jeg er Døren. Jeg er Veien. Jeg er Sannheten. Jeg er Lyset. Jeg er Alfa og Omega. Jeg er Den første og Den siste. Jeg er Faderen. Jeg er Sønnen. Jeg er Den Hellige Ånd. JEG ER det levende nærværet i all Evighet

Så forteller Han oss ved Guddommelig forordning at Han visste på forhånd at vi ville være Hans Brud. Han valgte OSS. Vi valgte ikke Ham. Han kalte OSS. Vi kom ikke på egenhånd. Han døde for OSS. Han vasket OSS i Sitt eget blod. Han betalte prisen for OSS. Vi tilhører Ham og Ham alene. Han er vår Konge, og vi er Hans kongedømme, Hans evige eiendom. Vi er fullstendig overgitt til Ham, og Han aksepterer forpliktelsen.

Hans Brud er under stor forventning for å høre kjærlighetsbrevet på søndag kl. 14:00, Jeffersonville-tid (kl. 20:00 norsk tid), når Han deler med oss - Filadelfia menighetstid 60-1210. Han vil igjen åpenbare for oss at vi er den sanne Ord-bruden som ikke kan rokkes, men som trodde og holdt seg til hvert Ord.

Bro. Joseph Branham
(Fru Jesus)

 

Skriftsteder å lese som forberedelse til å høre talen «Filadelfia menighetstid».

Matteus 1,1-2/ 1,17-23 / 16,13-18
Johannes 5,19 / 10,5 / 10,7 / 10,27
Apostlenes gjerninger 15,13-14
Romerne 2,29
Efeserne 2,19-20
Åpenbaringen 2,13 / 2,17 / 3,7-12 / 3,15 / 7,9-17 / 21,1-2

 


Oversatte taler

Fransk

Spansk

Portugisisk

Italiensk

Norsk

Rumensk

Russisk