søndag 11. oktober 2020
62-1014E
En Guide
  PDF -   LYD

Kjære Forente,

For et jubileum det er for Bruden, når vi forenes sammen og lytter til vår Far tale til oss, gjennom Sin tilveiebrakte Vei for denne tid. Den mektige allestedsnærværende Gud som taler til Sin Brud i Tyskland, i Sveits, nede i Afrika og over hele verden på samme tid. Som forteller oss at vi er Bygningen til det levende Tabernakelet som er et bosted for den levende Gud. Vi er Hans fullkomne sønner og døtre.

Hvordan ble vi disse individene?

Kristus sendte meg for å bygge individer til Jesu Kristi skikkelse, så de kunne være krafthuset og bostedet til Ånden, ved Hans Ord. Ved Hans Ord, ser dere, og bygge opp individet til den posisjonen. Ikke bygge en organisasjon til en større denominasjon, men bygge individet til Guds sønner og døtre.

Ved forutbestemmelse valgte Han oss og ga oss åpenbaringen om hvem Han sendte for å veilede oss i endetiden; for å fortelle oss hvordan vi kan bli bostedet for Hans Ånd, slik at vi kan bli delaktige i Guddommelige Natur.

Vi har bare lyst til å hoppe opp og ned og rope av full hals. Vi lever i Guds Nærvær og spiser daglig fra Hans Ferske lagrede Manna.

Vår Far har alltid sendt en Guide for å lede Sine barn. Han sendte Sin engelguide, Moses, for å lede folket. Så lenge de fulgte Ildstøtten som ledet Moses, gikk det bra med dem. Han ledet dem opp til inngangen til det lovede land. Så sendte han Sin guide, Josva. Hva fortalte han folket? "Hold dere tett bak Arken, for dere har ikke gått denne veien før." Med andre ord, "Hold dere til Ordet!!"

I Sitt Ord forteller Han oss at Han skal komme igjen og åpenbare Seg Selv akkurat slik som Han gjorde da Han var her i Sin Sønn Jesus, fordi Han hadde mange ting å fortelle oss.

Jeg har ennå mye å si dere, men dere kan ikke bære det nå. Men når Han, sannhetens Ånd, kommer, skal Han veilede dere til hele sannheten. For Han skal ikke tale ut fra seg selv, men det Han hører, skal Han tale. Og Han skal forkynne dere de ting som skal komme. Han skal herliggjøre Meg, for Han skal ta av det som er mitt og forkynne det for dere. Alt det som Faderen har, er mitt. Derfor sa Jeg at Han skal ta av det som er mitt og forkynne det for dere.

Han lovet at Han ville sende Sannhetens Ånd, Hans Hellige Ånd, for å veilede og guide oss. Han vil ikke tale om seg selv, men det han hører direkte fra Faderen, det vil han tale og fortelle Bruden. Med andre ord, Han vil være Den som vil åpenbare det.

Gud har alltid hatt en guide som representerer Ham på denne jorden, i alle tidsaldre. Guiden har innsikt, hvor man skal gå og hva en skal gjøre. Han sender en guide, men du må akseptere den guiden. Du må tro det. Du må gå den veien han sier.

Se, Han kommer til å holde dere sammen. Og hvis vi bare vil la Den Hellige Ånd holde oss sammen, vil vi være ett. Hvis—hvis du bare ikke lar djevelen styre deg inn på den gale veien, vil vi være ett hjerte, ett sinn, én akkord, ved én Ånd, Den Hellige Ånd, Guds Guide som vil veilede oss til hele Sannheten.

Hvordan kan vi ha ett sinn, være i én akkord, og én Ånd, uten at vi følger Guds tilveiebrakte leder? Gud har mange forkynnere, lærere, apostler,… (Ef. 4,11); Guds menn, fylt med Hans Hellige Ånd, som har et kall fra Gud for å vise folket hen til Jesus Kristus og Guds valgte leder for den tiden, "INNTIL".

INNTIL vi alle når fram til enhet i tro på Guds Sønn og i kjennskap til Ham, til manns modenhet, til aldersmålet for Kristi fylde.

(Ef. 4,13)

Vi kan ikke være i enhet uten at vi forenes under Guds Røst for vår tid: Guiden som Gud sendte for å representere Ham. Den som Han valgte å tale gjennom, og fortelle oss ALLE TING. Hans store engelbudbærer som Han lovte å sende for å kalle ut Sin Brud. Den som kommer til å stå her på jordens overflate en dag og si: "Se, Guds Lam."

Kom, la oss FORENES kl. 13:00 Jeffersonville tid (kl. 19:00 norsk tid) for å høre Den Hellige Ånd tale til oss gjennom Sin lovede guide til vår tid og bringe oss Budskapet: En Guide 62-1014E.

Bro. Joseph Branham

 

Skriftsteder å lese før møtet:

Johannes 16,13
Markus 16,15-18
Johannes 1,1 / 16,7-15
Apostlenes gjerninger 2,38
Efeserne 4,30
Efeserne 4,11-13
Hebreerne 4,12
2. Peter 1,21
2. Mosebok 13,21

 


Oversatte taler

French

Spanish

Portuguese

Italian

Norwegian

Romanian

Russian

Denne talen har blitt spilt i Tabernaklet på følgende tidligere datoer.