søndag 28. februar 2021
63-0323
Det Sjette Segl
  PDF -   LYD

Kjære Brud som blir kalt Får,

Som våre hjerter hoppet av glede da ØRNENE samlet seg verden rundt og hørte Guds Røst tale til oss nok en gang og fortelle oss: «Det er ikke mer venting. Det er ikke mer undring. Alt kommer på plass, akkurat slik jeg sa det ville. DAGEN HAR KOMMET, MIN BRUD!»

Vitenskapelig forskning har bevist Det for verden. Stadfestelsen av Ordet har bevist Det for Hans Brud. Denne Åpenbaringen kommer fra Gud, og Det er Sannheten! Dagene vi har lengtet etter er HER. Når som helst vil vi se, med våre egne øyne, de sovende hellige som har ventet og lengtet etter å være sammen med oss. Pappaer ... mammaer ... brødre og søstre, til og med profeten selv vil komme til syne. De vil komme til syne rett foran øynene våre og si til oss: «Tiden er HER. Det er over. Alle ting har blitt gjort klart for bryllupsmåltidet vårt.»

Hedningenes dager er talte, nedtynget av byrder. Trengselstiden står like for hånden for dem. Men vi forener oss med Ordet, lytter til Hans Røst mens Seglene blir åpnet, og gjør oss klare til å fly avsted i luften.

Vi er Guds får og har til fulle gjenkjent hvem Han var da Han ble gjort kjød og tok alle våre synder til Golgata. Vi har fullt ut gjenkjent hvem Han er i vår tidsalder, det inkarnerte Ordet gjort kjød igjen. Og nå gjenkjenner vi Hans siste manifestasjon, hvem VI ER, Hans gjenløste, rettferdiggjorte, rene Ord-Brud, at Gud bor i vårt kjød.

Han fortalte oss hva vi måtte gjøre for å være den Ord-Bruden. «Mine får kjenner Meg, og en fremmed vil de ikke følge.» Ikke følg de fremmede. Det må være et stadfestet tegn i tiden, men Mine får vil se Det og tro Det.»

Ordet tilkjennegir at vi lever i Ørnetidsalderen: Røstens Dager. Vi er de som får det fullstendige Ordet og Den Sanne Åpenbaringen. Vi gjenkjenner at det bare er én måte at Bruden kan bli fullkommen på: Du må holde deg til den RØSTEN. Bare den Røsten kan gjøre Hans Brud fullkommen.

257 Men, til alle som har sine navn i Livets Bok, vil Gud kalle. De vil høre Det. «Mine får hører Min Røst», sa Jesus. Det eneste vi må gjøre er å breke som en sau. Geiter vet ikke Det. Følg med. Men, du skjønner, sauebrekingen: «Mine får hører Min Røst.» Hvorfor? Hva er Røsten? Jeg vil fortelle deg hva en Røst er. En Røst er et—er et åndelig tegn.

Vi kan ikke følge en fremmed, det må være den stadfestede åndelige tegn-Røsten for tiden. Ikke røster, RØST. Det er bare ÉN RØST, og du må TRYKKE PÅ PLAY OG HØRE OG ADLYDE HVERT ORD.

Mange får dette i vrangstrupen, men ikke Hans Brud. Hvem åpnet Seglene? Profeten. Hvem ble alle mysteriene åpenbart til? Profeten. Hvem har ufeilbarlighetens Ord for vår tid? Profeten. Om hvem sitt Ord var det Bruden sa: «Vi hviler i HVERT ORD»? Profeten.

Bruden hviler i hvert Ord som den Røsten talte gjennom Sin 7. engel-profet. Hvis den forutbestemte Bruden han så ropte ut og sa ‘vi hviler i hvert ord du talte’, da er det bare én måte du kan være Hans Brud på, min venn: Du må høre DEN RØSTEN.

Og jeg sier dere, en morgen, når Jesus og Hans Brud kommer tilbake til jorden, vil det være et Guds paradis der. Det, å du, de gamle krigerne fra slaget, går ned gjennom der med sine venner og kjære. Luften vil være fylt av lovsang, av en hærskare av Engler. «Å, det var vel gjort, Min gode og trofaste tjener. Gå inn til Herrens glede, som har blitt beredt for deg, som du skulle ha hatt der tilbake før Eva fikk ballen til å rulle i synd.» Amen. Åh! Ja.

Kom og bli med oss søndag klokken 14:00 Jeffersonville-tid (klokken 20:00 norsk tid), og la oss forene oss rundt Røsten som Gud valgte til å kalle ut Hans Brud, og høre Det sjette Segl 63-0323.

Du tenker kanskje i deg selv: Kan det være så enkelt? Svaret er JA, det er GUD I ENKELHET. Hør hva Hans profet sier og tro hvert Ord. Gud fortalte ham: «Få folket til å tro deg!»

Bro. Joseph Branham

 

Skriftsteder å lese før du hører Budskapet:

2. Mosebok 10,21-23
Jesaja 13,6-11
Daniel 12,1-3
Matteus 24:1-30
Matteus 27,45
Johannes 10,27
Åpenbaringen 6
Åpenbaringen 11,3-6

 


Oversatte taler

Fransk

Spansk

Portugisisk

Italiensk

Norsk

Rumensk

Russisk

Denne talen har blitt spilt i Tabernaklet på følgende tidligere datoer.