søndag 20. desember 2020
60-1211M
The Ten Virgins, And The Hundred And Forty-Four Thousand Jews
  PDF -   LYD

Kjære hvilende,

Vi er glade fordi vi spiser Den hellige ånds Mat som hverken har bein eller stein i Seg. Det er Honningkaker som faller ned fra Himmelen, kalt Manna, og det er dekket over det hele med Himmelens sødme. Vi kaller det Lydbåndmat for en Lydbåndbrud.

Vi har et helt Bord fullt av Det, og vi sauer bare går og nyter og nyter det. Alle våre problemer bare forsvinner. Vi vet at vi er på ett sted og i én akkord, og at det er en fremfarende lyd som kommer fra Himmelen inn i våre hjem og menigheter. Det er Guds Røst som taler til Hans utvalgte Brud.

Han har fortalt oss at: Eva ble forført, Moab ble forført, den sovende jomfruen vil bli forført, til og med menigheten er blitt forført, men VI VIL IKKE BLI FORFØRT, fordi vi står med Ordet. Vi hverken kan, eller vil bli rokket.

Hvilken timing disse Menighetstidene er for Bruden. Guds Ord, som ble talt gjennom Hans profet for 60 år siden, blir nå oppfylt. Visjonene, som Daniel så for over 2000 år siden, skjer i vår tid. Daglig kan vi lese og se i nyhetene at profetiene blir stadfestet.

Administrerende direktører i VISA, Bank of America, Salesforce og andre Fortune 500-selskaper har blitt medlemmer av Rådet for inkluderende kapitalisme med Vatikanet. Rådet, som ledes av pave Frans, vil fremme en mer inkluderende form for kapitalisme, og oppmuntrer ledere til å fremme mer rettferdige holdninger og redusere ulikhet i samfunnet.

Medlems-selskapene representerer mer enn 10,5 billioner dollar i eiendeler som forvaltes. Rådet for inkluderende kapitalisme lanserte et partnerskap med Vatikanet så det ville være under pave Frans' “moralske lederskap”.

Bibelen forteller oss i Daniel 8:

23 I den siste tiden av deres riker, når overtrederne har nådd sitt fulle mål, skal det stå fram en konge med et hardt ansikt, som er dyktig i bedrag.

24 Han skal få stor makt, men ikke ved egen makt:

Paven inngår nå en pakt for å styrke sin makt med globale selskaper, organisasjoner og verdensledere, som ledes av en jødisk kvinne ved navn Lady Lynn Forester de Rothschild.

… han skal fare fram med forunderlig ødeleggelse, og han skal ha framgang i det han gjør. Han skal ødelegge mektige og de helliges folk.

25 Ved sin list skal han få svik til å lykkes under sitt styre.

Bro. Branham sa at “håndverk” er produksjon.

… han skal opphøye seg i sitt hjerte. Han skal ødelegge mange i deres trygghet. Han skal til og med reise seg mot fyrstenes Fyrste. Men han skal bli knust uten hjelp av menneskehånd.

Broder Branham sa at dette er midt i de 3 ½ årene.

Nå, når han får pengene helt under kontroll, “Så vil han bryte denne pakten med jødene,” som Daniel her sa han ville gjøre, “i midten av den siste halvdelen av de sytti ukene,” til Daniel. Og deretter, broder, hva vil han gjøre? Han vil få hele verdens næringsliv og handel, en pakt med verden, for han vil eie verdens rikdom, fullstendig. Og i løpet av den tiden vil de to profetene stå frem på scenen og kalle de hundre og førti-fire tusen. Hva vil så finne sted? Deretter vil dyrets merke, i Åpenbaringen 13, sette inn, for han eier all handel, næringsliv og alt i verden. Og hva vil finne sted da? Dyrets merke vil komme inn, slik at “Ingen kan kjøpe eller selge, uten den som har dyrets merke.”

Satan kan kanskje få deg til å bli bekymret i denne tiden. Kommer jeg til å ta dyrets merke? La oss se hva vår profet fortalte oss:

Ser du, for de Utvalgte er det absolutt helt umulig å gjøre det. Han kan ikke det, skjønner. For hva ville han gjøre? Skjønner? “Ringeakte Paktens Blod ...” Nå, ser du, hvis han er utvalgt og er i den gruppen, kan han ikke gjøre det. Det er umulig for ham å gjøre det.

Priset være Herrens Navn, det er UMULIG for oss å gjøre det, vi er “I DEN GRUPPEN”! Vi hviler idet vi minnes den store forvandlingen Gud gav vår profet, hvordan han vil stå med oss på den dagen, fordi HAN vil være ansvarlig for oss alle, hvordan han vil komme til Ham først, og han vil bli dømt ved det Ordet han talte til oss.

“Vil alle måtte gjøre det? Vil det være slik med Paulus?” Han sa: “Ja, det vil være slik med Paulus også, han vil stå sammen med den gruppen han talte til.” Jeg sa: “Jeg har talt det samme Budskapet som han talte.”

Og de millioner løftet sine hender og sa: “Vi hviler i det!”

Kom, løft deres hender og hvil med oss på søndag kl. 14:00 Jeffersonville-tid (kl. 20:00 norsk tid) og hør: De ti jomfruer, og de hundre og førtifire tusen jøder 60-1211m.

Bro. Joseph Branham

 

Skriftsteder å lese som forberedelse til å høre talen: “De ti jomfruer og de hundre og førtifire tusen jøder.”

2. Mosebok 21,1-6
Daniel 7,8-12
Matteus 24,24 / 25,1-13
Efeserne 4,30
Hebreerne 6,4-8
Åpenbaringen 7,1-4 / 7,9-17 / 13,15-18 / 14,1

 


Oversatte taler

Fransk

Spansk

Portugisisk

Italiensk

Norsk

Rumensk

Russisk