Søndag
30 Mai 2021
65-0822M
Christ Is Revealed In His Own Word

Kjære Enmanns-Budskaps-Brud

Jeg er så takknemlig for at Gud personlig valgte ut profeten for vår tid før verdens grunnleggelse. At Han valgte Budskapet Han ville bringe og til og med valgte selve mannens natur. Han plasserte i ham det som ville tiltrekke folket i vår tid.

Med Sin utvalgte budbærer åpenbarte Han for Sin Brud hvem de er, og hvem deres budbærer er. Med alle de andre blindet Han deres øyne. De kan aldri komme gjennom dekket og se Gud skjule Seg i menneskekjød.

Han hadde slik omsorg for oss at Han til og med kledde vår profet i den slags kledning Han hadde: naturen, ambisjonen, og alt, bare slik han måtte være. Bare fullkomment valgte ham ut for oss, så Han kunne kalle ut Sin Brud.

En av de største snublesteinene fienden prøver å bruke i dag er å adskille Budskapet fra Bibelen ved å si: «Hvis du måtte velge mellom Bibelen og Budskapet, hva ville du velge?»

Det er et knep fra djevelen å si noe slikt. Hvis noen stiller deg et slikt spørsmål, vet du umiddelbart at de har INGEN åpenbaring om Ordet overhodet. Budskapet er Kristus Åpenbart i Sitt Eget Ord.

Profetens egne ord er:

Nå, vi finner at Elia kunne si det fordi Budskapet til tiden og Guds Ord, eller, budbæreren, Budskapet—Budskapet og Ordet var nøyaktig den samme tingen. Profeten, Ordet, Budskapet. Budbærer, Budskap og Budskap var det samme. Jesus sa: «Hvis Jeg ikke gjør gjerningene som er skrevet om Meg, så ikke tro Meg.» Det er bra. Enhver mann og hans budskap er ett.

Du kan ikke skille Budskapet fra budbæreren, det er det samme. Du kan heller ikke skille Bibelen fra Budskapet, de er det samme. Det er Gud som tolker Sitt Ord.

Vi har en grunnsannhet, et Absolutt, og det er Guds Ord. Hele Bibelen er ikke menneskers ord, og heller ble Den ikke skrevet av mennesker, skjenket av mennesker, og Den kan heller ikke bli åpenbart av mennesker. Det er Guds Ord åpenbart av Gud Selv, Sin Egen Tolk, Kristus som åpenbarer Seg Selv i Sitt Eget Ord.

Hans Ord trenger ingen tolkning. Det Han taler gjennom leppene til Sin profet er Hans Ord som blir tolket. Han advarte oss mot å forandre på ett tegn, ett utrykk, fordi Det er Gud. Gud manifestert i en skikkelse av et menneskekjød.  Gud Selv i bokstavform, profetform, manifestert i kjød.

Gud sendte Sine profeter for å skrive Sin Bibel, som var måten Han hadde for å bringe Sitt Ord til folket, gjennom leppene til Sine profeter. Disse profetene skrev det ufeilbarlige Guds Ord.

De hadde kontinuerlig fellesskap med Forfatteren. De levde konstant i Forfatterens Nærvær for å vite hva Boken skulle være. De hadde pennen klar i hånden til enhver tid for å ta ned hva enn Han sa og skrive det ned.

Men i vår tid talte Han munn til øre med vår profet, for Hans kall var mye høyere. Hans kall var å åpenbare Guds Ord som hadde blitt skrevet og skjult i Hans Bibel fra Første Mosebok til Åpenbaringen.

Alt er i Hans Ord, Bibelen, men det har vært skjult siden verdens grunnleggelse, og ingen kjente til disse hemmelighetene. Med mindre du har dette Budskapet og tror det er tolkningen av Bibelen, vil heller aldri du kjenne til hele Guds Ord. 

Hvis vi skiller Bibelen fra Budskapet til tiden, ville vi vært akkurat som denominasjonene. Vi ville lese, men aldri vite eller ha den fulle åpenbaringen. Vi kunne aldri blitt Hans Brud. Vi ville ha ventet og ventet og ventet og aldri fått svarene.

Vi ville ha lest Malaki, Johannes, Lukas, Hebreerne, Åpenbaringen og så spørre: «Hvor er denne som Gud lovet skulle komme tilbake igjen i menneskekjød og vende barnas hjerter. Fortelle oss mange ting vi ikke er i stand til å bære. Tale til oss gjennom Sin mektige engel og åpenbare for oss alle mysteriene som er skrevet i Bibelen? Hva betyr de Syv Segl? Hva er sannheten om Guddommen, Tordenene, den sanne åpenbaringen om Ham Selv?»

Vår profet-budbærer er den ENESTE guddommelige fortolkeren av Guds Ord. Han var den Gud valgte å tale og tolket Sitt Ord gjennom. Som Moses var han det levende Ordet til oss skjult i menneskekjød. Han var den Gud valgte til å kalle ut Sin Brud.

Han advarte folket forrige søndag:

Hans Ord blir åpenbart til én. Det har alltid vært, en profet kom med Herrens Ord, hver tidsalder, hver gang, ned gjennom Skriften. Ordet kommer til én. I hver tidsalder, det samme, til og med i menighetstidene, fra den aller første til den siste. Andre har sin plass, det stemmer, merk deg, men hold deg unna den Ildstøtten.

Hold deg unna den Ildstøtten. Hva gjorde Ildstøtten? LEDET BARNA. Vår Ildstøtteleder er Gud som taler gjennom Sin Syvende Tidsalders budbærer, som leder oss til Løftets land.

Vi er Hans Utvalgte. Vi er Guds utkårede. Vi er Hans utkalte Brud. Vi har Åpenbaringen om Ham i går, i dag og for evig.  

Vi gjenkjenner vår tid og vår budbærer. Vi gjenkjenner hvem vi er: Hans manifesterte Ord. Vi er Hans Brud som har gjort Seg Selv rede ved Hans åpenbarte Ord.

Kom og lytt klokken 14, Jeffersonville-tid, og hør svarene på alt som ble skrevet og skjult i Bibelen. Kom og finn Kristus Åpenbart i Sitt Eget Ord 65-0822M.

Bro. Joseph Branham

 


Skriftsteder å lese før vi hører Budskapet:

2. Mosebok 4,10-12
Jesaja 53,1-5
Jeremia 1,4-9
Malaki 4,5
Lukas 17,30
Johannes 1,1 / 1,14/ 7,1-3 / 14,12 / 15,24 / 16,13
Galaterne 1,8
2. Timoteus 3,16-17
Hebreerne 1,1-3 / 4,12 / 13,8
2. Peter 1,20-21
Åpenbaringen 1,1-3 / 10,1-7 / 22,18-19