søndag 13. september 2020
65-0124
Fødselsveer
  PDF -   LYD

Kjære Dere som drikker fra den Artesiske Brønn,

Hvor fantastisk det er å drikke fra denne Artesiske Brønnen. Rene, klare og forfriskende Ord som kommer fra Kilden med Det Levende Vann, som vi kan drikke av når som helst når vårt hjerte ønsker. Han har kommet og slukket tørsten i vår sjel, i et tørt og tørstende land.

Når vi er nedtrykt, kan vi drikke. Når kampen herjer, kan vi drikke. Når vi trenger legedom, kan vi drikke. Når som helst og hvor som helst kan vi trykke på play og høre vår Far tale til oss og si: God morgen venner, hva er deres behov i dag? Legedom? Trenger dere visshet på at dere har fått Barnekår som Mine sønner og døtre? Trenger dere svar på et spørsmål dere har på hjertet? Eller vil dere bare sitte under Salvelsen av Den Hellige Ånd og bare drikke og drikke og drikke og bli forfrisket i deres sjel?

Hans Ord, Dette Budskapet, plasserer oss umiddelbart i Nærværet til Den Hellige Ånd. Noen ganger sliter vi med å prøve å bryte igjennom for å komme inn i Hans Nærvær, men vi vet at i det samme sekund vi trykker på play, er vi i Salvelsen av Den Hellige Ånd. Det er blitt åpenbart for oss, og vi tror med hver fiber i oss at Det er Guds Røst som taler direkte til oss fra de menneskelige leppene HAN valgte. Hvorfor vil noen som er ved sine fulle fem ønske å drikke fra en annen kilde?

Når vi lytter til disse lydbåndene, så når Det ut til hedningelandene, og verden over, hvor enn noen lytter. Det kaller på enhver som er svak, enhver fortapt sjel, ethvert sykt legeme, enhver forutbestemt Sæd, og sier til dem: «Dere kan ta imot hva enn dere er i behov av, dersom dere ikke tviler, og tror ethvert Ord, fordi Det er ikke meg som taler til dere, Det er HAM som bruker meg til å tale til dere.»

Bare forestill deg nå at du hadde levd tilbake i gamle dager, under skakingen av Guds profeter og Ord som kom frem. Hvilken side ville du ha ønsket å være på der tilbake?

Vel, du har det samme valget i dag. Hun er i ferd med å bringe frem det fullkomne Ordet der tilbake, og Ordet kommer etter Ordbruden. Slik en—en kvinne er en del av en mann, tatt fra ham, slik vil Menigheten måtte være en Menighet som holder seg i Ordet, ethvert Ord i Bibelen; ikke systemer, dogmer, eller noe lagt til Det. Den vil måtte være i et uforfalsket, rent, jomfruelig Ord.

Hva ville du gjort der tilbake, vært delaktig i deres systemer, dogmene og prestene, eller ville dere vært dem som sto ved det åpenbarte Ordet for den tiden?

Han sa ikke at vi bygger en vegg, vi bygger et hus. Når du bygger et hus, må du bygge det nøyaktig etter plantegningen, ellers vil ditt hus bare bli et kaos. Vår Plantegning er Ordet. Herrens Ord kommer til Hans profet, kommer aldri til prestene. Det kommer til profetene. Profeten er den ENESTE guddommelige tolker av Ordet. Så hvem vil bygge Hans Hus?

Det trengs en salvet fra Himmelen til å bli sendt ned for å gjøre det. Det har det, i enhver tidsalder.

Nok en gang går verden og Hans Utvalgte gjennom fødselsveer. Bare se på de tingene Han fortalte oss skulle skje i verden og i Hans Menighet i denne tid. Vi ser det oppfylles fremfor våre øyne. I hver tidsalder har vår Far sendt ut Sine budbærere: Paulus, Ireneus, Martin, Columba, Luther, Wesley, og i vår tidsalder, William Branham. Med hver budbærer har verden hatt fødselsveer, både naturlig og åndelig. 

Det trengs smerte, lidelse og ubehag, men nå er tiden og de siste fødselsveer for hånden. Vi ser tilstanden i verden, uroligheter mellom nasjoner. Vi ser viktigheten som er over Hans Brud om å holde seg til lydbåndene og å tro ethvert Ord. Det er hardt, men Det bringer frem Hans Brud. Bortrykkelsen er for hånden.

Vi vil igjen forenes kl. 13:00 Jeffersonville tid (kl. 19:00 norsk tid) for å drikke fra den Artesiske Brønnen og høre Ordet, når Han forteller oss at vi nå går gjennom de siste Fødselsveer 65-0124.

Bro. Joseph Branham 


Oversatte taler:

Fransk

Spansk

Portugisisk

Italiensk

Norsk

Rumensk

Russisk

Denne talen har blitt spilt i Tabernaklet på følgende tidligere datoer.