Søndag
05 Juni 2022
63-0901M
Tegn

Kjære Ørner, la oss alle samles og høre Budskapet 63-0901M Tegn førstkommende søndag klokken 12:00, Jeffersonville-tid.

Broder Joseph Branham