Søndag
31 Juli 2022
64-0614M
Avdekkingen av Gud

Kjære Skrevne Ord,

Hver uke blir større og større. På søndag fikk vi anledningen til å se og avgjøre: HVA SÅ VI? Så vi en forkynner? NEI! Så vi vår pastor? NEI! Da vi så bakenfor forhenget av menneskekjøtt, så vi Jesus Kristus åpenbare Seg Selv og gjøre Seg Selv manifestert.

Når vi har lyttet til lydbåndene slik de kommer ned, har Det blitt tydeligere og tydeligere, hvis du har ører til å høre og øyne til å se. Nå ser vi Gud åpenlyst. Forhenget har blitt revet i to, og vi ser Gud stå åpenlyst foran oss, Ildstøtten som manifesterer Seg Selv i fullt skue.

Den har forblindet noen, men for oss har Den åpenbart Sannheten. Gud har lyst opp Sin budbærer foran oss, akkurat som Han gjorde med Moses.

Dere er ikke bak det forhenget lenger, Dere små, Gud har kommet fullt til skue for dere.

Hva er det? Guddom tilslørt i menneskekjøtt. Gud, i et menneskes skikkelse, skjuler Seg Selv fra deres øyne. De kan kun se en mann og si at Guds profet gjorde feil, han sa det til og med selv, og forsøker å undervise folket om at det er feil på lydbåndene. Men for oss, Hans Forutbestemte Brud, ser og hører vi Gud, og ingen feil.

En så en mann, den andre så Gud. Ser du? Og det var Gud tilslørt i et menneske, noe som vil si at begge hadde rett, men din tro i det som du ikke ser.

For oss vil vi tro og følge Guds stadfestede profets feil, hvis det var noen, før vi aksepterer og tror deres Så Sier Herren.

Moses skulle ikke slå på Klippen den andre gangen. Den samme ånden på den tiden ville ha sagt: "Se, Moses gjør feil." Men vannet kom uansett, og hvis du ikke drakk fra Moses' såkalte feil, døde du. Slik er det i dag. Slik går det med anklager.

Moses hadde Ordet. Husk nå, etter at Ordet ble manifestert, var Moses Moses igjen. Ser du? Men mens det Ordet var i ham for å bli gitt ut, var han Gud. Vel, han var ikke Moses lenger.

Broder Branham hadde Ordet. Etter at Ordet ble manifestert, var Broder Branham Broder Branham igjen, men mens det Ordet var i ham for å bli gitt ut til folket på lydbånd, var han Gud. Han var ikke Broder Branham. Av dette lærer vi at det som er på lydbånd er Guds Ord, og det finnes ingen feil i Guds Ord.

Ikke bare tror vi Det, men lever Det. Når resten av dem går bort fra Det, holder vi oss til Det! Vi tror Det! Uansett hva alle andre gjør eller sier, tror vi Det, og så handler vi på Det. Hvis du ikke gjør det, da tror du Det ikke.

Så sier jeg, i Jesu Kristi Navn: Ikke legg til én ting, ikke ta, legg dine egne ideer i Det, bare si det som er sagt på disse lydbåndene, bare gjør nøyaktig hva Herren Gud har befalt å gjøre. Ikke legg noe til Det!

Trykk på play og tro HVERT ORD slik Gud har befalt oss å gjøre. Det er Gud som taler munn til øre til Sin Brud.

Gud tilslørte igjen og stadfestet Moses, ved forhenget, ved å tilsløre Seg Selv med den samme Ilden, samme Ildstøtten kom ned. Fra-fra da ... Fra dem, så de bare kunne høre Guds Ord. Får dere tak i det? Bare Ordet, de hørte Hans Røst. For, Moses var, for dem, det levende Ord.

Gud gjør ikke, og Han kan ikke, forandre Sitt program. Han er Jesus Kristus, den samme i går, i dag og for evig. Derfor, for oss, er Hans stadfestede profet, William Marrion Branham, vår Guds Røst og det Levende Ord for vår tid.

Nå, det er ikke bare et skrevet Ord for oss, det er en realitet. Vi er i Ham. Nå nyter vi. Nå ser vi Ham. Nå ser vi Ham, Ordet, manifestere Seg Selv. Det er skjult, der ute, fordi (hvorfor?) Det er tilslørt i menneskekjøtt. Skjønner?

Samme hva, så ser de Det ikke. Hvorfor? Det ble ikke sendt til dem.

Siden dere ser Det, er dere klare til å høre Ham fortelle dere nok en gang HVEM DERE ER? Når Han ser ned fra Himmelens borg og ser dere, hvem ser Han?

  • Jeg ser Ordet manifestert. Det Han sa Han ville gjøre i de siste tider, det ser jeg vokse. Jeg ser barna spise dette Shekinah-brødet som kommer fra modningen av det Ordet, som tror Det. Amen!

  • Så blir vi en del av Ham, siden dere er sløret som tilslører Ham. Dere er en del av Ham, så lenge Kristus er i dere, slik Kristus var av Gud. Det at Gud var i Ham, gjorde Ham til Gud. Og slik Kristus er i dere, Herlighetens håp, blir dere en del av Kristus.

  • “Dere,” står Det, “dere er skrevne brever,” eller, “dere er Ordet, som har blitt skrevet, manifestert”, ingenting kan bli lagt til Det. Du kan ikke si: “Jeg er et skrevet brev” og leve noe helt annet enn Det som allerede har blitt skrevet, fordi ingenting kan bli lagt til eller tatt bort.

Priset være Herren Jesu Kristi Navn. HAN SER OSS. VI SER HAM. Vi er Hans Ord manifestert i dag.

Kom og bli med oss på søndag klokken 12:00, Jeffersonville-tid, når Gud står foran oss: Ildstøtten tilslørt i menneskekjøtt og taler til oss det Ordet vi skal leve på i denne tid. Det er Shekinah Glory som modner oss. Skuebrødet for den troende.

Avdekkingen av Gud 64-0614M

Bro. Joseph Branham

 

 


 

Skriftsteder å lese før vi hører Budskapet:

Matteus 24,24
Lukas 17, 28-29
Johannes 14,14
1 Korinterbrev 12,13
2 Korinterbrev 3,6 – 2 Korinterbrev 4,3
Filipperne 2,1-8
1 Timoteus 3,16
Hebreerne 13,8
Åpenbaringen 10,7 & 19,13
Andre Mosebok kapittel 19 & 20
Joel 2,28
Malaki 4,5