søndag 3. januar 2021
61-0108
Revelation, Chapter Four #3
  PDF -   LYD

Kjære kalver på båsen,

Se, Jeg skal sende dere profeten Elia før den store og fryktinngytende Herrens dag kommer.

Han har oppfylt Sitt Ord slik Han lovet og sendte Sin store profet, Elia, for å vende barnas hjerter til fedrene. Han som vil gå opp med legedom i sine vinger (helbredelseskampanjer) og Bruden vil vokse opp som kalver på båsen (spiser bare lagret mat). Han som skulle gjenopprette alle ting, åpenbare alle de skjulte mysteriene og kalle ut en Brud.

Vi har gjenkjent denne store engel-budbæreren, og navnet hans er William Marrion Branham, og vi er den Ord-Bruden han ble sendt for å kalle ut.

Når han taler, er det et kjærlighetsbrev til oss. Det er Åndens gylne Olje. Den flyter inn i ditt hjerte, for det er ikke en manns ord, men vår Herre Jesu Kristi egne Ord, når Han taler leppe til øre til Sin mektige profet, som taler til Hans Brud.

Mange innser ikke hvem han er, eller forstår hvor nøye de må være med å BARE si det han sier. Ikke legge noe til eller ta noe bort fra hans Budskap. 

Han fortalte oss at det ville være mange som ville stå frem og tro at de også ble valgt til å lede Bruden, men den utvalgte dame vil ikke bli forført, for de tror nøyaktig det profeten sier.

Vi vil se etter den store som skal stå frem. Han kan komme i min tid, han kommer kanskje i de yngres tid, jeg vet ikke. Han kan være iblant oss nå, vi vet ikke. Den hellige ånd er her for å lede oss til den tiden, og når denne lederen vil ta oss over, vil han like fullt være salvet av Den hellige ånd. Elia vil, selvsagt, som vil komme.

Den hellige ånd som ble utgytt og gitt til hver og en av oss på Pinsedagen vil lede oss til denne mektige, salvede Hellig Ånd-lederen, og HAN vil ta oss over ... GLORY!!

Vi er i de siste avsluttende dager av 2020, men vi er også i de siste avsluttende dager av verden og vår Herre Jesu komme, Som vil ta oss til vårt Store bryllupsmåltid.

Hva har vi vært en del av og sett skje dette året, ulikt noen annen tid i verdenshistorien?

Gud forener Sin Brud. Hun kommer sammen fra øst og vest og nord og sør. Det er en foreningstid, og den pågår akkurat nå. Hva er det Hun forener seg for? Bortrykkelsen. Amen! Gud gjør Henne klar. Ja sir, forener seg! Hva forener Hun seg med? Ordet! "For alle himler og jord skal forgå, men Mitt Ord skal aldri forgå." Hun forener Seg med SÅ SIER HERREN uavhengig av hva enhver denominasjon eller noen andre sier. Hun forener Seg. Hun gjør Seg klar. Hvorfor? Hun er Bruden. Det stemmer. Og Hun forener Seg med Sin Brudgom, ser du, og Brudgommen er Ordet. "I begynnelsen var Ordet, og Ordet var Gud. Og Ordet ble menneske og bodde iblant oss."

Vi kan se ved å lese Skriften og høre Ordet at vi er ved enden. Vi lever i de siste tider, generasjonen som vil se Jesus Kristus vende tilbake til jorden. De hellige før oss lengtet etter å se denne tiden, ventet på denne tiden, men nå har den endelig kommet, og vi er en del av Den.

La oss legge alt til siden det kommende året og bli enda mer desperate og forberede oss på Hans komme.

  • Det er din plikt å gjøre deg klar. "Bruden har gjort Seg Selv rede." Bryllupskledningen er betalt for. Den er klar, men du må være klar for å ha på deg den kledningen.
  • Han kommer for å hente en Brud, en som ikke flørter med verden eller tingene i verden. Hun er vasket i Lammets Blod. Hun har lovet Sin—Sin kjærlighet til Ham alene. Kjærligheten til verden er borte og død for Henne. “Lammets bryllup er kommet, og Hans Brud har gjort Seg rede."

Jeg ønsker at vi hører de følgende Budskapene mens året 2020 kommer til sin slutt, og vi forbereder oss på alt Han har i vente for oss dette kommende året.

Torsdag kveld, 31. desember, på et tidspunkt du selv velger, la oss høre nyttårsbudskapet: Åpenbaringen kapittel fire #1 60-1231

Fredag morgen, 1. januar, på et tidspunkt du selv velger, la oss høre nyttårsbudskapet: Åpenbaringen kapittel fire #2 61-0101

Søndag, 3. januar, la oss samles klokken 14:00 Jeffersonville-tid (klokken 20:00 norsk tid) for å høre Budskapet: Åpenbaringen kapittel fire #3 61-0108

Bro. Joseph Branham

 


Oversatte taler

Fransk

Spansk

Portugisisk

Italiensk

Norsk

Rumensk

Russisk

Denne talen har blitt spilt i Tabernaklet på følgende tidligere datoer.