Søndag
20 November 2022
65-0220
Guds utvalgte sted for tilbedelse

Kjære Fru Jesus Kristus,

Som vi elsker å høre våre navn nevnt. Tenk på det, vi er De Han kommer for å hente. En Kongelig Brud til den Kongelige Løftessønnen. Hans Super-Kongelige Abrahams Ætt som har vært lojal og trofast mot hvert Ord.

Vi har ikke begått ekteskapsbrudd, eller i det hele tatt flørtet, med noe annet ord. Vi har bare holdt oss rene og holdt oss til hvert Ord.

Det er mange fine kristne kvinner i verden i dag, lojale kvinner. Men det er bare Én Fru Jesus Kristus. Vi er De som drar Hjem med Ham. Vi er Hans utvalgte Kone.

Han fortalte oss i Sitt Ord at Han ville komme nok en gang, akkurat slik Han kom før. Og der sto Han, åpenbarte Seg Selv i menneskekjøtt, leste Ordet og sa til oss: "I dag har dette Skriftordet blitt oppfylt for øynene deres", og vi gjenkjente Ham og ble Hans Fru Jesus Kristus Brud.

Det har blitt åpenbart for oss at den samme Guds S-ø-n-n som kom i øst og stadfestet Seg Selv som Gud manifestert i kjøtt, er den samme Guds S-ø-n-n i den vestlige halvkule, Som har identifisert Seg Selv blant Sin Brud. Sønnens Kveldslys har kommet.

Og om jeg hadde stilt et spørsmål om hva som helst, så må det finnes et sant svar. Det kan være noe som er nærme det. Men det må finnes et sant, direkte svar på hvert spørsmål. Så derfor, hvert spørsmål som kommer opp i våre liv, det må finnes et sant, korrekt svar.

I vår tid er det mange spørsmål og stridstemaer blant folket.

  • Hvor viktig er det å lytte til lydbåndene av Guds profet?
  • Hvor viktig er det å høre og tro hvert Ord?
  • Hva er vårt Absolutt? Er Det hva han sa på lydbånd, eller leder Den Hellige Ånd hver mann til å avgjøre hva som er og ikke er Ordet.
  • Må vi ha en mann, eller en gruppe menn, som kan forklare det til oss?
  • Sier Ordet at etter Han sender profeten Elia, vil Han sende en gruppe menn som må forklare Det til dere?
  • Trenger vi noen til å tolke Ordet eller forklare Det for oss?
  • Bør vi bare lytte til lydbåndene i hjemmene våre, bilene og bensinstasjonene, og høre forkynnertjenesten når vi går i kirken?
  • Burde vi spille lydbåndene i kirkene våre?
  • Er Det Guds Røst for vår tid, eller ikke?

Nå, hvis det er et Bibel-spørsmål, da burde det ha et Bibel-svar. Det burde ikke kunne komme fra en gruppe menn, fra et bestemt fellesskap, eller fra en eller annen lærer, eller fra en denominasjon. Det burde komme rett fra Skriften ...

Så hvis vi ønsker å finne det korrekte svaret på spørsmålene våre, må vi gå til Skriften. Deretter må vi avgjøre hvem som er den guddommelige tolken av Skriften. Avgjør hver mann det på egen hånd?

En profet betyr ikke bare å tale Ordet, men også å forutsi, og en Guddommelig tolk av Ordet, det skrevne Guddommelige Ord.

Så hvis profeten er den Guddommelige tolken av Skriften, da må det den profeten sa være Guds Ord til Hans Brud, som allerede har blitt tolket, PUNKTUM.

Dette tar ikke noe fra forkynnertjenesten, eller den posisjonen Gud har kalt dem til. De har blitt kalt av Gud til å holde frem det Ordet som ble talt av Guds profet for sin flokk. De skal peke sitt folk hen til den budbæreren og Budskapet til tiden.

Hvert ord de forkynner må bli dømt ved Ordene Guds profet sa på lydbånd. De kan ikke forandre, ei heller kan de engang tolke ETT ORD. Guds Skrift blir KUN tolket av Hans profet.

Nå, hver og en av dem, selvsagt, du kan se deres mening, og jeg kan ikke klandre dem. Hver og en hevder at de er sannheten, de har sannheten. Og menneskene som tilhører disse kirkene burde tro det, fordi de har satset sitt-sitt bestemmelsessted, sitt Evige bestemmelsessted på læren til den kirken. Og de er så veldig ulike, den ene fra den andre, at det skaper ni hundre og noen forskjellige spørsmål.

Hvis dette Budskapet talt av Guds profet ikke er ditt Absolutt, men det er noe en mann eller menn sier er Ordet, da hviler ditt Evige bestemmelsessted på hva DE SIER.

Mine ord virker å være totalt imot hver eneste forkynnertjeneste. Jeg er ikke. Jeg tror Gud har plassert trofaste menn i Sin Menighet og over Sine flokker for å holde dette Budskapet fremfor dem. Jeg tror de forkynner og tror dette Budskapet. Men hvorfor vil de ikke plassere Broder Branham tilbake bak talerstolene sine som den viktigste Røsten å høre? Hvorfor setter de sin forkynnertjeneste på lik linje med, og like viktig som, den Røsten?

Malaki 3 sa: "Jeg vil sende Min budbærer for å berede veien for Mitt ansikt." Og den som ble sendt for å berede veien identifiserte Ham, stedet. "Det er Han! Det er ikke til å ta feil av. Det er Han! Jeg ser tegnet etterfølge Ham. Jeg vet at det er Han. Et lys kommer ned fra Himmelen og kommer over Ham." Det var helt sikkert at det var Han.

Da, min broder, ønsker jeg å stille deg et spørsmål, avslutningsvis. Vi kan si dette. I Malaki 4, er vi ikke også lovet en annen ørn, en Ildstøtte som skulle følge, for å vise den forvillede menighet i denne tid at Han er Hebreerne 13,8, "den samme i går, i dag og for evig"? Er vi ikke lovet en annen som skal komme flyvende fra ødemarken?

Hva skal vi følge? Den Ildstøtten. Hvem er den Ildstøtten? Den ørnen, Malaki 4. Hvem hadde Ildstøtten over sitt hode for å stadfeste hvem han var? William Marrion Branham.

Hver gang vi samles må vi holde den Røsten foran folket. Vi må sette Guds Røst FØRST, ikke tilbe den mannen, men tilbe Gud i den mannen.

Det er mannen Gud valgte til å lede Sin Brud. Den mannen er mannen Gud valgte til å tolke Sitt Ord. Den mannen er mannen Gud valgte å åpenbare alle Sine mysterier til. Den mannen er den Gud sa til: “Få folket til å TRO DEG”, IKKE EN ANNEN ELLER HVA NOEN ANDRE SIER, DEG, WILLIAM MARRION BRANHAM. Den mannen er den som vil presentere oss for Jesus Kristus.

Enhver mann eller kvinne som legger noe til det jeg sier, tror ikke det jeg sier.

Kom og bli Fru Jesus Kristus sammen med oss på søndag klokken 12:00, Jeffersonville-tid, når vi hører Guds utvalgte munnstykke tale og fortelle oss: Guds utvalgte sted for tilbedelse 65-0220.

Bro. Joseph Branham

 

 


 

Skriftsteder å lese før hørelsen av Budskapet:

Femte Mosebok 16,1-3
Andre Mosebok 12,3-6
Malaki kapittel 3 og 4
Lukas 17,30
Romerne 8,1
Åpenbaringen 4,7