søndag 15. november 2020
60-1206
The Smyrnaean Church Age
  PDF -   LYD

Kjære En Av Dem,

Vi er så glade og takknemlige for å fortelle verden at Kristus er vår Prest, vår Yppersteprest. Vi har en Yppersteprest, ET BORD vi spiser av. ET BORD der Guds hellige blir servert den lagrede maten. Der vi sitter og hører Guds Røst tale til oss og fortelle oss at vi er Hans kjære.

Vi er den helt spesielle gruppen med mennesker som er i stand til å høre kun hva Ånden sier. Den spesielle gruppen som har mottatt åpenbaringen for vår tid. De som har Guds Ånd og er født av Gud, døpt inn i Herren Jesu Kristi Legeme ved Hans Ånd og fylt med Den Hellige Ånd.

Hvordan vet man, uten tvil, at man har Den Hellige Ånd?
Det sanne beviset er å HØRE hva Ånden sier. Ånden taler, Ånden underviser. Ånden er Budskapet for tiden. Det er Så Sier Herren.

La oss lytte når Gud taler gjennom Sin profet og gir en bakgrunn for dem som ble sultne og dro. Det er nå han bringer dem tilbake til deres FØRSTE KJÆRLIGHET. Han taler også og forteller Sin Brud: Jeg elsker deg, for du har holdt deg til Mitt Ord. Min Røst, Min profet.

Jesus (ved Ånden) i HVER tidsalder henvender Seg til KUN ÉN person vedrørende Ordet for den tidsalderen. Kun ÉN budbærer for hver tidsalder mottar hva Ånden har å si til den tidsalderen, og denne ENE BUDBÆREREN er budbæreren til den sanne menighet. Budskapet blir deretter spredt til alle. Men selv om det blir kringkastet til alle som kommer innen rekkevidde av budskapet, blir dette budskapet mottatt individuelt av bare én bestemt, kvalifisert gruppe på én bestemt måte. Hver person i den gruppen er en som har evnen til å høre hva Ånden sier gjennom budbæreren. De som hører får ikke sin egen private åpenbaring, heller ikke får en gruppe sin kollektive åpenbaring, MEN HVER PERSON HØRER OG MOTTAR DET SOM BUDBÆREREN ALLEREDE HAR MOTTATT FRA GUD.

Vår 7. engelbudbærer taler for Gud, ved åpenbaring. Så hører vi individuelt hva Ånden sier gjennom denne budbæreren. Så, ved Åpenbaring, hører og mottar vi det budbæreren har mottatt fra Gud. Det er KUN en måte å være sikker på at du mottar det fullkomne Ordet min venn, TRYKK PÅ PLAY.

Han fortalte oss at lyset sprer seg fra den budbæreren gjennom tjenesten til andre som har blitt trofast opplært. Men han advarer oss at det er ikke slik at alle som går ut, alltid har lært hvor nødvendig det er å si KUN det budbæreren har sagt. De legger til her eller trekker fra der, og snart er ikke budskapet rent lenger. Han advarte dem om at de må være sikre på at de hører ÉN røst.

For Ånden har bare én røst, som er Guds røst. Paulus formante dem om å si det han sa, som også Peter gjorde. Han gjorde dem oppmerksomme på at IKKE EN GANG HAN (PAULUS) kunne forandre på ett ord av det han hadde formidlet gjennom åpenbaring. Å, så viktig det er å høre Guds røst gjennom Hans budbærere og deretter si det som har blitt gitt dem å si til menighetene.

Han forteller oss at det er så viktig for oss å høre Guds Røst GJENNOM HANS BUDBÆRER. Dersom profeten advarte oss om at det er SÅ VIKTIG å høre Den Røsten, hvorfor vil da ikke forkynnerne spille den Røsten i sine menigheter?

Paulus advarte dem også, ikke forandre ETT ORD, ikke en gang der hvor jeg sa;

  • Men til de andre sier jeg, ikke Herren.
  • Gjør alt du kan for å komme til meg snart!
  • Hent Markus og ta ham med deg hit, for han er nyttig for meg.
  • Når du kommer, ta da med deg kappen som jeg lot bli igjen hos Karpos i Troas, og bøkene, særlig pergament-rullene.
  • -Kobbersmeden Aleksander gjorde meg mye vondt. Må Herren gjengjelde ham etter hans gjerninger!

Så hvordan kan vi kritiseres fordi vi sier: «Vi tror hvert ett Ord som profeten talte?» Vi må gjøre nøyaktig som Bibelen og HANS PROFET SA AT VI SKULLE GJØRE:

Ikke legg til en ting. Ikke ta, legg deres egne ideer i Det. Si dere bare hva som er sagt på de lydbåndene. Gjør bare nøyaktig hva Herren Gud har befalt dere å gjøre. Ikke legg til Det.

65-0718m - Prøve å gjøre Gud en tjeneste uten at det er Guds vilje

Dersom noen spør oss: «Er du en av disse folka som tror HVERT ENESTE ORD som profeten talte og sier, Trykk På Play hele tiden?» Da er vårt svar så enkelt og greit: «Ja min venn, jeg er så glad for at jeg kan si jeg er En Av Dem.»

Kjære En Av Dem, la oss komme sammen på søndag kl. 14:00 Jeffersonville tid (kl. 20:00 norsk tid) og høre Guds Åpenbaring som er talt gjennom Hans profet, når Han åpenbarer for oss Smyrna menighetstid 60-1206.

Bro. Joseph Branham

 

Skriftsteder å lese som forberedelse til å høre Talen «Smyrna menighetstid».

Åpenbaringen 2, 8-11

 


Oversatte taler

Fransk

Spansk

Portugisisk

Italiensk

Norsk

Rumensk

Russisk