Søndag
08 Januar 2023
65-0718E
Åndelig Mat I Rett Tid

Kjære gullgravere,

Det finnes en artesisk brønn med Åpenbaring som bobler opp på innsiden av oss som aldri før. Vi har hørt dette Budskapet hele vårt liv og har alltid trodd hvert Ord, men NÅ har Det blitt manifestert i oss som aldri før.

Nå er tiden, nå er sesongen vi mater oss med Guds hemmelige ting som er skjult fra verden. Tingen folk ler av er tingen vi ber om. Tingen folk kaller "galskap", kaller vi "Stort!" Gud har åpenbart til oss at det bare er én tilveiebragt vei for å bli Hans Brud: TRYKK PÅ PLAY.

Men Gud være takk, vi har skjult Mat, åndelig Mat, så vi lever på godheten og nåden i åpenbaringen om Jesus Kristus i disse siste dager, Som stadfester Seg Selv blant Sitt folk.

For hvert Budskap Bruden hører, bekrefter Han til oss at Det er Hans fullkomne Vilje. Det er ikke hva vi MENER Han sier, heller ikke er Det hva vi MENER Det betyr, DET ER NØYAKTIG hva Han sier, og andre kan rett og slett ikke se Det. De er forblindet. Gud har skjult Det. De ser rett på Det, men kan ikke se Det. For oss, ER DET ALT VI SER.

Når vi samles hver uke, kan vi ikke vente med å høre hva Han kommer til å fortelle og åpenbare til oss. På søndag kommer Han ikke til å gi oss noen små skjulte gullklumper, Han kommer til å gi oss hovedåren og SPRENGE DEN igjen og igjen for å være sikker på at vi får tak i Det.

Profeten hadde vært så lenge i Guds Nærvær, profetene fra Det gamle testamente, eller når som helst, da de levde i Guds Nærvær inntil de ble Ordet, Budskapet deres er Ordet Selv. Og husk, han sa: "SÅ SIER HERREN."


Vi finner ut at når en mann kommer, sendt fra Gud, ordinert av Gud, med det sanne SÅ SIER HERREN, er budskapet og budbæreren en og samme.


Når så en mann kommer med SÅ SIER HERREN, er han og Budskapet ett.


Himmelen kunngjør det, Bibelen kunngjør det, Budskapet kunngjør det, alle det samme.


Profeten, Ordet, Budskapet; budbærer, Budskap, og Budskap, var det samme.


Enhver mann og hans budskap er ett.

Snakk om Gullgruve.

Hvis du har noe Åpenbaring i det hele tatt, tror jeg han gjør det ganske klart. Budskapet og budbæreren er det SAMME. Hører du hva han sa ... DET SAMME!! Da kan dere ikke skille budbæreren fra Budskapet, forkynnere.

Du må sette BUDBÆREREN i menigheten din sammen med BUDSKAPET han brakte, ellers tar du ikke imot HELE BUDSKAPET. DU ER IKKE BRUD.

Åh! Igjen gjør det Budskapet og budbæreren til én. Den åndelige Maten er klar, og Den er i sin sesong nå.

For oss som tror Guds tid som vi lever i, budbæreren Han sendte, hvert Ord han talte; disse tingene er skjult Mat.

Som vi elsker dette Budskapet, og akkurat når du tenker: "Hvordan kan det være mer?" Så plasserer Han en toppstein på Det ved å fortelle oss hvem vi nå er.

Ser dere ikke autoriteten til den levende Gud i den levende Menighet, Bruden? De syke blir helbredet, de døde blir reist opp, lamme går, blinde ser, Evangeliet går ut i Sin kraft, for Budskapet og budbæreren er det samme. Ordet er i Menigheten, personifisert.

Det Ordet I OSS. Vi er Budskapet. Vi har autoriteten. Dette Budskapet og vi ER ETT!! Snakk om å boble over og over og over.

Bruden er en del av Ektemannen, Menigheten er den samme som Kristus. "De gjerninger Jeg gjør, skal også dere gjøre."

Vi er en del av Ektemannen!!

VI ER DEN SAMME SOM KRISTUS!

Om du synes det høres stort ut nå, og at det velsigner ditt hjerte å bare lese disse sitatene, så bare vent til du hører Guds Røst fortelle dem munn til øre førstkommende søndag klokken 12:00, Jeffersonville-tid, når vi hører: 65-0718E Åndelig Mat i rett tid.

Du er invitert til å komme og bli med oss. Om du ikke kan, TRYKK PÅ PLAY når som helst, hvilket som helst Budskap, hvor som helst, og hør Guds budbærer bringe deg Guds Budskap.

Bro. Joseph Branham

 

Slik er det også i dag, at Livets Brød, som barna spiste av, følger Guds Budskap for å holde dem i live gjennom tørketiden.

 

 


 

Skriftsteder å lese før vi hører Budskapet:

Første Kongebok 17,1-7
Amos 3,7
Joel 2,28
Malaki 4,4
Lukas 17,30
Johannes 14,12